Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

YRD. DOÇ. DR. BAHADIR NAMDAR

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "YRD. DOÇ. DR. BAHADIR NAMDAR"— Sunum transkripti:

1 YRD. DOÇ. DR. BAHADIR NAMDAR
ifbÖ5520-Bilimsel açıklamalar ve argümanlar 20/02/2015 YRD. DOÇ. DR. BAHADIR NAMDAR

2 Bu derste.... Tanıtım (Housekeeping)
Bilim, Bilimsel Bilgi ve Bilimin Doğası Bilimsel Pratikler Argüman Argümantasyon

3 BİLİM NEDİR? (What is science?)
Bilim, her türlü düzenden yoksun duyu verileri (algılar) ile mantıksal olarak düzenli düşünme arasında uygunluk sağlama çabasıdır. (Albert Einstein)

4 Peki ya yalancı-bilim? (Pseudoscience)
Empirik bilim vs Yalancı Bilim Sınırı belirleme problemi (The Demarcation Problem) Karl Popper Örneğin Freud un teorisi Yanlışlandırılabilirilik (Falsifiablitiy) *Image Alex Robbins URL:http://www.scientificamerican.com/article/what-is-pseudoscience/

5 Bilimin Doğası (Nature of Science)
Bilimsel bilgi Genellikle bilmenin bir yolu olarak bilim, bilimsel bilginin kökeninde yer alan değer ve inançlar veya bilimsel bilginin gelişimi anlatılmaktadır. kısaca bilim doğası; bilimsel etkinliklerin ve bilimsel bilgilerin niteliklerini kapsamaktadır* *http://fbe.gantep.edu.tr/formlar/Bilimindogasi.pdf

6 Bilimin Doğası (Nature of Science)
Bilimsel bilgi şu an için güvenilirdir ve değişkendir. Bilgi yeni verilerya da daha önceki verilerin yeniden kavramsallaştırmasıyla değitirebilir ya da tamamen terkedilir. Belirli adımları izleyen tek bir bilimsel metoddan sözedilemez.

7 Bilimin Doğası Yaratıcılık önemlidir. Bireysellik de
Doğaüstü elementlerin kullanımı ile bilimsel bilgi üretilemez Kanun ve teorilerin üretimi esastır Dünyanın heryerinden insanın katkısıyla gerçekleşir Gelişimsel ve değişimseldir. Pratik sonuçlarla değil daha çok doğanın anlaşılması için

8 Bilim İnsanları Bilimsel Bilgi Üretimi Sürecinde Hangi Pratikleri Kullanır? (What kind of practices do scientsits use when creating scientific knowledge) Öğrenciler bilimsel bilgi üretimi sürecine bilim insanlarına benzer şekilde katılmalıdır

9 Bilimsel Pratikler (Scientific Practices)
Bilimsel bilgi BİLİMSEL PRATİKLER BİLGİ++++BECERİ

10 BİLİMSEL PRATİKLER (NRC, 2012; NGSS,2013)
Soru sorma Modeller geliştirme ve kullanma Araştırmalar planlanma ve yürütme Veri analizi yapma ve yorumlama Matematik ve matematiksel düşünceyi kullanma Açıklamaları yapılandırmave çözümler tasarlama Kanıta dayalı bilimsel argümantasyon sürecine katılma Bilgiyi elde etme,değerlendirme ve paylaşmadır.

11 Toz fırtınası felaketinde yaşam mücadelesi

12 Grup arkadaşlarınızla o kışı geçiren bir aile olduğunuzu hayal edin
Çok kurak bir yıl geçti (10inch daha az yağmur) Nisan da elip Eylül ortasında hasat 30000pound olarak alındı ,000 pound daha az Ve Sadece 500 galon suyunuz var Yağmur yağıp yağmayacağı da belli değil!!!! Dişi bir ineğiniz ve erkek bir boğanız var VE TABİKİ DE YAŞAMAK İÇİN SU VE YİYECEĞE İHTİYACI VAR

13 AİLENİZLE SON PARANIZI TOHUM VE EKİPMAN ALIP KIŞ HASATI İÇİN EKİM YAPMAK İÇİN HARCADINIZ
Bu sebeple ailenizin kışı geçirmesi için İYİ BİR PLANA İHTİYACINIZ VAR

14 BAZI SEÇENEKLERE SAHİPSİNİZ
Boğayı ye. İneği canlı tut ama besleme. İneğin sütünü iç. Süt verimi azalınca önce ineği sonrada tahılı ye Boğayı ye. İneği canlı tut, besle, ve sütünü iç. Tahılın geri kalanını ye Tahılı inek ve boğa ile paylaş ve onları tahıl bitinceye kadar canlı tut. Sonra da onları ye Önce boğa ve ineği sonra da tahılı ye

15

16 Sizce NE YAPILMALI ? Araştırma Sorusu Yanıtınız (İddia) Kanıtlar
Nedenselleştir

17 Verileri nasıl analiz ettiniz?
Analizinizin hatadan arınmış olduğunu söyleyebilir misiniz? Neden kanıtlarınız iddialarınız kanıtınızı doğruluyor? Hangi kanıtları kullanmayı tercih ettiniz? Neden? Bu sonuca varmadan önce grubunuzun üzerinde konuştuğu farklı bir sonuç var mıydı?

18 Sizce Argüman nedir?

19 Argümantasyon yalnızca iki kişi arasında mı olur?

20 Size göre argüman nedir
Size göre argüman nedir? Argümanlar fen bilimleri alanlarına göre (Fizik kimya biyoloji) farklılık gösterir mi? Açıklayınız Argüman öne sürülen bir fikir,olay yada olguyu açıklamamızda kullandığımız gerekçelerimiz diye biliyorum.Genel olduğunu düşünüyorum ayrılmaz bence. Bana göre argüman bilgidir, tartışmadır, sorgulamadır, desteklemedir, ulaşılan açıklamadır. Alanların içeriği ne kadar değişirse argümanların içeriği de o kadar değişir. Ama amaç hep aynıdır; araştırmak, tartışmak, açıklamalarla sonuca varmak. Farklılık gösterebileceğini düşünüyorum.Fakat açıklama olarak ne söyleyeceğimi bilemiyorum. Bilimsel bir konunun tartışarak sonuca varılmasıdır. Genel hatları ile bir farklılık göstermez.

21 Bİlimsel bir süreç içersinde ortaya konulan argümanlar değişebilir mi
Bİlimsel bir süreç içersinde ortaya konulan argümanlar değişebilir mi? Cevabınız evetse hangi durumlarda değişebilir? Açıklayınız Evet değişebilir.Değişen şartlar ve gelişen olanaklarla birlikte bilimsel bilgilerde değişmekte.yeni argümanlar elde edilerek bu bilgiler açıklanabilmekte.atom modellerini örnek verebiliriz. Evet değişebilir . Aksi ispat edildiği durumlarda,deneylerde değişebilir.Kontrollü deneylerden sonra argümanlarımızı değiştirebiliriz. Bilimsel süreç düşünüldüğünde değişebileceği kanısındayım. Çünkü süreç boyunca bilgi ediniliyor, araştırılan şeyler sorgulanıyor, karşıt argümanlarla farklılıkları gözlemleniyor ve ulaşılan sonuçlar ışığında fikir değişebiliyor, değişen fikrin yansıması da argümanda gözleniyor. evet. çalışmayı sürdürürken argümanımızı destekleyecek çalışmalar yaparken elde ettiğimiz sonuçlar doğrultusunda değişiklikler olabilir.

22 *Dersin Projesi (Argümantasyon-tabanlı ders hazırlama)
Gruplar


"YRD. DOÇ. DR. BAHADIR NAMDAR" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları