Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Serebrovasküler Hastalıklar Prof. Dr. Ziya Akar. BEYİN KANAMALARI: *epidural *subdural *subaraknoid *intraserebral *intraventriküler.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Serebrovasküler Hastalıklar Prof. Dr. Ziya Akar. BEYİN KANAMALARI: *epidural *subdural *subaraknoid *intraserebral *intraventriküler."— Sunum transkripti:

1 Serebrovasküler Hastalıklar Prof. Dr. Ziya Akar

2 BEYİN KANAMALARI: *epidural *subdural *subaraknoid *intraserebral *intraventriküler

3 *Anevrizmalar *Vasküler malformasyonlar *Hipertansif (arteriosklerotik)

4 İntrakranial Anevrizmalar SAK SAK Tanımı Tanımı Klinik Bulgular Klinik Bulgular Tanı Tanı Ayırıcı Tanılar Ayırıcı Tanılar Komplikasyonlar Komplikasyonlar Tedavisi Tedavisi

5 Vasküler Malformasyonlar AVM’ler AVM’ler Kavernomlar Kavernomlar Kapiller Telanjiektaziler Kapiller Telanjiektaziler Venöz Anjiomlar Venöz Anjiomlar

6 İntrakranial Anevrizmaların ve SAK’ların Tarihçesi Morgagni(1761):İlk Tanımlayan Morgagni(1761):İlk Tanımlayan Horsley(1885):İlk Cerrahi Tedavi Horsley(1885):İlk Cerrahi Tedavi Egaz Moniz(1927):İlk Serebral Anjiografi Egaz Moniz(1927):İlk Serebral Anjiografi Dott(1931): Wrapping Dott(1931): Wrapping Dandy(1938): Klipleme Dandy(1938): Klipleme Yaşargil (1967):Mikroskop Yaşargil (1967):Mikroskop

7 SAK-Tanımı Çeşitli patolojilere bağlı olarak subaraknoid mesafede kan birikmesi Çeşitli patolojilere bağlı olarak subaraknoid mesafede kan birikmesi TravmaTravma AnevrizmaAnevrizma AVMAVM Hipertansif,arterosklerotikHipertansif,arterosklerotik BilinmeyenBilinmeyen DiğerDiğer

8

9 İntrakranial Anevrizmalar Genel Bilgiler Anevrizma: Herhangi bir damarın dilatasyonu, genellikle bu damar arterdir. Anevrizma: Herhangi bir damarın dilatasyonu, genellikle bu damar arterdir. En sık tipi sakkülerdir. En sık tipi sakkülerdir. Anevrizma kanamaları spontan SAK’ın en sık sebepleridir. Anevrizma kanamaları spontan SAK’ın en sık sebepleridir. İnsidans:6-15/100.000 İnsidans:6-15/100.000 Prevalans: %1-3 Prevalans: %1-3

10

11 Anevrizma oluşumu 2 nedene bağlıdır: 1)arter duvarının anormal şekilde dejenere olarak değişikliğe uğraması 2)damar içindeki kan pulsasyonun etkisi

12

13

14 İntrakranial Anevrizmalar Tipleri Sakküler Sakküler Fusiform Fusiform Dissektan Dissektan Travmatik Travmatik İnfektif İnfektif İnflammatuar İnflammatuar Neoplastik Neoplastik

15 İntrakranial Anevrizmalar Dağılımı Anterior sirkülasyon: 85-95% Anterior sirkülasyon: 85-95% ACoA, PCoA, MCA ACoA, PCoA, MCA Posterior sirkülasyon: 5-15% VA, PİCA, BA VA, PİCA, BA

16

17 ICA: Sisterna: Karotis, kiazmatik Parenkim: bazal ganglia Ventrikül: frontal horn

18 Anterior kommunikan arter: Sisterna: interhemisferik, kiazmatik Parenkim: anterior frontal (gyrus rectus) Ventrikül: 3. ventrikül, septum pellicidum

19 Post. kommunikan arter: Sisterna: Karotis, proksimal silvian Parenkim: Temporomesial Ventrikül: Temporal horn

20 Perikallosal, kallosomarginal arter: Sisterna: perikallosal Parenkim: corpus kallozum, frontal interhemisferik Ventrikül: frontal horn

21 Basiler bifürkasyon: Sisterna: İnterpeduncular Parenkim: mesencephalon, cerebral peduncle Vetnrikül: 3. ventrikül

22 PICA: Sisterna: serebellopontin Parenkim: cerebellar Ventrikül: 4. ventrikül

23 SAK-Klinik Bulguları Şiddetli baş ağrısı Şiddetli baş ağrısı Bulantı, kusma, şuur etkilenmesi Bulantı, kusma, şuur etkilenmesi Meningial irritasyon bulguları Meningial irritasyon bulguları Fokal defisitler Fokal defisitler Epileptik nöbet Epileptik nöbet

24 SAK-Tanı Yöntemleri BT BT LP LP MRI MRI Anjiografi Anjiografi DSADSA MRAMRA BTABTA

25

26 CT de SAK Grade 1: Normal Grade 2: Kan kalınlığı 1mm den az Grade 3: Lokal pıhtı kalınlık 1mm den büyük Grade 4: Diffüz SAK, IVH, ICH GRADE 2 SAK

27 Grade 3 SAK

28 Grade 4 SAK

29

30

31 SAK-Ayırıcı Tanılar Menenjit Menenjit Migren Migren Ensefalit Ensefalit Hipertansif ensefalopati Hipertansif ensefalopati Sinüzit Sinüzit Pituiter apopleksi Pituiter apopleksi

32 SAK-Komplikasyonlar Tekrar Kanama Tekrar Kanama Hidrosefali Hidrosefali Vazospazm Vazospazm Metabolik Komplikasyonlar Metabolik Komplikasyonlar İnraserebral hemetom İnraserebral hemetom Cerrahi komplikasyonlar Cerrahi komplikasyonlar

33 SAK-Tekrar Kanama %20-30’u tekrar kanıyor %20-30’u tekrar kanıyor İlk 24 saat içinde %4, devamındaki sonraki dört hafta içinde her bir gün için %1-2 artıyor, ilk ay sonrasındaki yıllık yeniden kanama oranı %3 İlk 24 saat içinde %4, devamındaki sonraki dört hafta içinde her bir gün için %1-2 artıyor, ilk ay sonrasındaki yıllık yeniden kanama oranı %3 İkinci kanamada mortalite %60 İkinci kanamada mortalite %60

34

35 SAK- Hidrosefali Tüm hastaların %15’inde akut hidrosefali gelişirken, %7’si şant gerektirir. Tüm hastaların %15’inde akut hidrosefali gelişirken, %7’si şant gerektirir.

36 SAK-Vazospazm Hastaların %70’inde anjiografik vazospazm görülür iken, % 30’unda klinik vazospazm görülür. Hastaların %70’inde anjiografik vazospazm görülür iken, % 30’unda klinik vazospazm görülür. Vazospazm için en önemli risk faktörü sisternler içindeki kan miktarıdır (Fisher) Vazospazm için en önemli risk faktörü sisternler içindeki kan miktarıdır (Fisher)

37 SAK- Vazospazmın tedavisi Üç ‘H’ tedavisi Üç ‘H’ tedavisi Hipertansiyon Hipertansiyon Hipervolemi Hipervolemi Hemodilusyon Hemodilusyon Kalsiyum kanal blokerleri Kalsiyum kanal blokerleri Balon anjioplasti Balon anjioplasti

38 SAK-Tedavi Cerrahi: Klipleme, wraping, trapping, Cerrahi: Klipleme, wraping, trapping, Parent arter oklüzyonu+by-pass Endovasküler yöntemler Endovasküler yöntemler

39

40

41 AVM’ler Arter ve venin kapiller damarlar olmadan direkt yumak halinde devamlılığı Arter ve venin kapiller damarlar olmadan direkt yumak halinde devamlılığı %2’si multiple %2’si multiple Prevalans: %0.1 Prevalans: %0.1 Gençlerde Non-travmatik intraserebral kanamaların çoğunluğunu oluşturur Gençlerde Non-travmatik intraserebral kanamaların çoğunluğunu oluşturur En sık dördüncü dekadda semptomatik olurlar,kanamaların %75’i 50 yaşından önce görülür. En sık dördüncü dekadda semptomatik olurlar,kanamaların %75’i 50 yaşından önce görülür.

42 AVM’ler Besleyici arter, nidus ve boşaltıcı venlerden oluşur. Besleyici arter, nidus ve boşaltıcı venlerden oluşur. Nöbet(%70), başağrısı ve nörolojik defisitler en sık görülen semptomlarıdır. Nöbet(%70), başağrısı ve nörolojik defisitler en sık görülen semptomlarıdır. Risk faktörleri: Kanama hikayesi, derin venöz boşaltıcı Risk faktörleri: Kanama hikayesi, derin venöz boşaltıcı Yıllık kanama: %17,8 Yıllık kanama: %17,8

43

44 AVM’ler Tanı: DSA, MRG, BT Tanı: DSA, MRG, BT Tedavi: Cerrahi, Steriotaksik radyoşirurji, embolizasyon Tedavi: Cerrahi, Steriotaksik radyoşirurji, embolizasyon

45 Kavernomlar Anjiograjide görülmeyen vasküler malformasyonların çoğunu oluşturur Anjiograjide görülmeyen vasküler malformasyonların çoğunu oluşturur Prevalans:%0.5 Prevalans:%0.5 En sık ikinci ve üçüncü dekadlarda semptom verirler En sık ikinci ve üçüncü dekadlarda semptom verirler Ailesel ve sporadik olabilirler Ailesel ve sporadik olabilirler Ailesel vakalar: multipl, kanama ihtimalleri daha yüksek, OD oldukları düşünülmektedir Ailesel vakalar: multipl, kanama ihtimalleri daha yüksek, OD oldukları düşünülmektedir

46

47 Kavernomlar Patolojik damarlar arasında normal doku yok, sadece endotel tabaka mevcut, sinüzoidal yapıda Patolojik damarlar arasında normal doku yok, sadece endotel tabaka mevcut, sinüzoidal yapıda Klinik: İnsidental, nöbet,başağrısı, kanama Klinik: İnsidental, nöbet,başağrısı, kanama Nöbet oranı :%39.9 Nöbet oranı :%39.9 Semptomatik kanama:%9 Semptomatik kanama:%9 Yıllık Kanama oranı:%0.3-0.9/yıl Yıllık Kanama oranı:%0.3-0.9/yıl Yıllık Yeniden Kanama oranı: %4.5/yıl Yıllık Yeniden Kanama oranı: %4.5/yıl

48 Kavernomlar Tanı:MRG Tanı:MRG Tedavi: cerrahi eksizyon, takip Tedavi: cerrahi eksizyon, takip

49 Kapiller Telanjiektaziler İkinci en sık vasküler malformasyon İkinci en sık vasküler malformasyon Prevalans:%0.3 Prevalans:%0.3 Anjiografide görüntülenemeyen malformasyonların %12.4’ü Anjiografide görüntülenemeyen malformasyonların %12.4’ü En sık yerleşim:pons En sık yerleşim:pons Patolojik damarlar arasında normal doku görülür Patolojik damarlar arasında normal doku görülür

50 Kapiller Telanjiektaziler Çoğunlukla asemptomatik, Çoğunlukla asemptomatik, En çok 30-70 yaş arasında saptanmakta En çok 30-70 yaş arasında saptanmakta Semptomlar:Başağrısı, nöbet, kanama, progresif nörolojik defisit Semptomlar:Başağrısı, nöbet, kanama, progresif nörolojik defisit Tanı: MRG Tanı: MRG Tedavi: Takip, Hematom varsa cerrahi Tedavi: Takip, Hematom varsa cerrahi

51 Venöz Anjiomlar En sık görülen serebrovasküler malformasyondur(%63) En sık görülen serebrovasküler malformasyondur(%63) Prevalans:%0.5-0.7 Prevalans:%0.5-0.7 Çogunlukla asemptomatik Çogunlukla asemptomatik Nadiren kanamaya yol açarlar(%0.22/yıl) Nadiren kanamaya yol açarlar(%0.22/yıl) Tanı: MRG, DSA Tanı: MRG, DSA Tedavi:Takip, Hematom var ise cerrahi Tedavi:Takip, Hematom var ise cerrahi


"Serebrovasküler Hastalıklar Prof. Dr. Ziya Akar. BEYİN KANAMALARI: *epidural *subdural *subaraknoid *intraserebral *intraventriküler." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları