Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

subaraknoid kanama ve tedavisi

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "subaraknoid kanama ve tedavisi"— Sunum transkripti:

1 subaraknoid kanama ve tedavisi

2 tanım Subaraknoid kanama (SAK)
Beyin omurilik sıvısını dolaştığı subaraknoid araklık içerisine olan kanama Arter veya venin yırtılması Parankim içi kanamanın karıncık düzeni yolu ile Kortikal (kabuksal) bir kanamanın pia materi yırtarak Subdural kanamanın araknoidi yırtarak subaraknoid aralığa geçmesi

3

4 etiyoloji SAK nedenleri Anevrizma %51-80 Vasküler malformasyon %6-7
Yüksek kan basıncı %15 Kafa örselenimi Kan bozuklukları Yangısal hastalıklar

5 etiyoloji SAK nedenleri İçsel/dışsal toksinler Allerjik tepkimeler
Beyin urları Moya Moya hastalığı Venöz pıhtılanım Kraniyum dışı nedenler Spinal AVM, spinal tümör Nedeni bilinmeyenler %15-20

6 tanı Klinik tablo Semptomlar Başağrısı Boyun ağrısı Bel ağrısı Kusma
Bıçak saplanır, şimşek çakar gibi, önceden yaşanmamış Boyun ağrısı Bel ağrısı Kusma Şuur değişikliği Uyuklamadan komaya kadar değişen düzeyde

7 tanı Klinik tablo Muayene Meningeal irritasyon bulguları
Genellikle ilk 24 saat içinde gelişir Sistemik bulgular Ateş Kan basıncı yüksekliği EKG’de iskemi/infarktüs bulguları Nörolojik bulgular Pitoz (posterior kominikan, baziller tepe ve superior serebellar arter anevrizmaları) Kanama veya spazma bağlı fokal nörolojik disfonksiyon ve kraniyal sinir ve/veya uzun traktus bulguları Papil ödemi

8 tanı Nöroradyoloji ve laboratuvar BT Anjiografi
Subaraknoid aralıkta yaygın veya lokal hiperdansite Anjiografi MR/BT-anjiografi / DSA

9 tanı

10 tanı Lomber ponksiyon Nöroradyolojik bulgular negatif ise
Lokal anestezi altında L3-4 aralığından girilerek yapılır Yeniden kanama riskini artırır Kontrendikasyonları Yer kaplayıcı intrakraniyal lezyon Nonkominike hidrosefali Kanama diatezi Lokal enfeksiyon

11 tanı Kanlı BOS’da ayrıcı tanı
Travmatik LP’de (TrLP) en açık renkli tüp en son alınan 3. tüptür TrLP’de eritrosit sayısı 250 bin/mm3 ise pıhtılaşma olur TrLP’de supernatant berrak iken SAK’da ksantokromiktir

12 tanı Kanlı BOS’da ayrıcı tanı
Çentikli eritrosit ayrıcı tanıda güvenli değildir TrLP’de 1000 eritrosit1 lökosit 1.5 mg protein kuralı geçerlidir SAK’da BOS wright ile boyanırsa eritromakrofajlar görülebilir TrLP’de üst mesafe ponksiyonları berraktır

13 ayrıcı tanı Şiddetli başağrısı/kusma yapan nedenler
Vasküler başağrıları Glokom krizi Anjionegatif SAK nedenleri Gösterilemeyen anevrizma Spinal tümör/AVM Okkult/kriptik kraniyal AVM’ler Kan diskrezileri Meningeal irritasyon yapan nedenler Menenjit Posterior fossa lezyonları

14 dereceleme Yaşargil derecelemesi 0a rüptür yok
Ob rüptür yok, nörolojik defisit + 1a SAK +, asemptomatik 1b SAK +, nörolojik defisit + 2a SAK +, semptomatik (başağrısı, MİB) 2b SAK+, nörolojik defisit +(başağrısı, MİB) 3a uykuya meyilli, nörolojik defisit  3b uykuya meyilli, nörolojik defisit + 4 semikoma (pupiller reaktif, ekstensör cevap) 5 koma (pupiller unreaktif, ekstensör cevap)

15 dereceleme Mortalite insidansı/hastanın uyanıklığı Uyanık hasta %11
Uykuya meyilli %27 Stupor %44 Koma %71

16 dereceleme Fisher (SAK şiddet derecelendirmesi) Grade 1 SAK 
Grade II SAK< 1mm Grade III SAK > 1 mm Grade IV parankim&ventrikül içi kanama

17 Fisher derecelendirmesi

18 Fisher derecelendirmesi
Mortalite oranı/BT bulguları Normal BT %5.8 İnce ve lokal SAK %10 Diffüz SAK %33 İntraserebral&intraventriküler SAK %45

19 SAK komplikasyonları Kardiyovasküler Hipertansiyon Hidrosefali
Elektrolit ve sıvı dengesi bozuklukları Vazospazm

20 Vazospazm nedeni Kanama nedeni ile oluşan adrenerjik yanıt
Damar duvarında oluşan birincil miyojenik yanıt Hematom ve gerilen araknoid nedeni ile oluşan lokal kompresyon Kan yıkım ürünleri nedeni ile oluşan vazojenik reaksiyon Hepsi ?, hiçbiri ?

21 vazopazm riskini artıran faktörler
Düşük skor Yüksek Fisher derecelemesi Meningeal irritasyon bulgularının şiddetli olması Erken cerrahi

22 yeniden kanama riskini artıran faktörler
1. ve 7. Gün 1. hafta %10, 1. ay %7, 1 yıl %3 Sistolik basıncın yüksek olması (>170 mmHg) Kötü klinik durum Yüksek KİBA nedeni ile yüksek KB Kadın hasta Yaşlı hasta Damar elastikiyetinde azalma

23 yeniden kanama riskini artıran faktörler
Anevrizmanın damar duvarı ile olan ilişkisi Bifürkasyon anevrizmalarında yeniden kanama oranı duvar anevrizmalarına kıyasla  Anevrizma lokalizasyonu Posterior kominikan arter anevrizmasında risk  Anevrizmanın derinlik/boyun oranı Oran >1.6 ise %90 kanar Oran <1.6 ise %80 kanamaz Dar boyunlu anevrizmalar geniş boyunlu olanlara kıyasla daha sık yeniden kanarlar (balon fenomeni)

24 yeniden kanama sıklığı
İlk 24 saat %4.1 Daha sonraki 48 saat %1.5 İlk 2 hafta % (kümülatif) İlk 6 ay %50-60 (kümülatif) Daha sonraki her yıl %3

25 anevrizmaya eşlik eden hastalıklar
Polikistik böbrek hastalığı Echler-Danlos sendromu Friedreich ataksisi Aort kuarktasyonu Psödoksantoma elastikum Fibromuskuler displazi hipertansiyon

26 anevrizmanın lokalizasyonu
Anterior serebral arter %40.7 Anterior kominikan a. %37.1* İnternal karotid arter %31.5 Posterior kominikan a. %17.1 Middle serebral arter %18.2 Bifürkasyon %15 Basiller-vertebral arter %9.6

27

28 doğal seyir Anevrizmalar Aynı kalır %61 Büyür %30 Küçülür %9

29 tedavi Medikal Analjezik ve sedatif tedavi Vazospazma yönelik tedavi
3 H tedavisi (hipertansiyon, hemodilüsyon, hipervolemi) Ca++ kanal blokerleri, MgSO4, rtPA vs Anti-ödem tedavi Anti-tussif tedavi Laksatif tedavi Antiepileptik tedavi ? Antihipertansif tedavi ???

30 tedavi Cerrahi Clipping Wrapping Trapping kıskaçlama sarmalama
Tuzaklama Kollateral dolaşım yeterli olmalı

31 tedavi Girişimsel radyoloji Embolizasyon tıkaçlama


"subaraknoid kanama ve tedavisi" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları