Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

T EMEL ÖĞRETIMDEN ORTAÖĞRETIME GEÇIŞ SISTEMI. MODELİN TEMEL AMAÇLARI Öğrenci başarısını anlık bir tek sınava bağlı olarak değil,geniş bir zaman dilimine.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "T EMEL ÖĞRETIMDEN ORTAÖĞRETIME GEÇIŞ SISTEMI. MODELİN TEMEL AMAÇLARI Öğrenci başarısını anlık bir tek sınava bağlı olarak değil,geniş bir zaman dilimine."— Sunum transkripti:

1 T EMEL ÖĞRETIMDEN ORTAÖĞRETIME GEÇIŞ SISTEMI

2 MODELİN TEMEL AMAÇLARI Öğrenci başarısını anlık bir tek sınava bağlı olarak değil,geniş bir zaman dilimine yayarak belirlemek Öğrenci-Öğretmen-Okul ilişkisini güçlendirmek Eğitim sürecinde öğretmenlerin ve okulun rolünü daha etkin kılmak Sınav kaygısını sürece yayarak azaltmak Öğretmenin mesleki performansını arttırmak Okul dışı eğitim kurumlarına yönelik ihtiyacı azaltmak Telafi imkanı sağlayarak tek sınavdan kaynaklanan olumsuzlukları azaltmak Öğrencilerin devamsızlığını azaltmak

3 M ODELIN UYGULANMASı 2013-2014 Eğitim-Öğretim yılından başlayarak altı temel ders için 8. sınıfta öğretmen tarafından dönemsel olarak yapılan sınavlardan bir tanesi ortak olarak merkezi gerçekleştirilecektir. Dönem boyunca 2 yazılının yapıldığı derslerde 1. yazılı,3 yazılının yapıldığı derslerin 2. yazılısı merkezi olarak ortak yapılacaktır.

4 ORTAK DEĞERLENDİRME KAPSAMINDAKİ DERSLER MATEMATİK ……katsayısı:4 FEN VE TEKNOLOJİ……..katsayısı:4 TÜRKÇE……………..katsayısı:4 Y.DİL………………..katsayısı:2 T.C. İNK.TAR. VE ATA. Katsayısı:2 DİN KÜLTÜRÜ…………katsayısı:2 Top. Ağırlık katsayısı:18 dir.

5 MODELİN UYGULANMASI Ortak değerlendirmeler her dönem iki okul gününe yayılarak yapılacak,birinci gün 3 oturum,ikinci gün 3 oturum toplam 6 oturumda yapılacaktır. Sınav günlerinde 2 gün okullar tatil edilecektir. Sorular çoktan seçmeli (4 seçenekli) olacaktır. Yanlış cevaplar doğru cevapları etkilemeyecektir. Ortak değerlendirmeler uzun vadede açık uçlu soruları da içerecek hale dönüştürülecektir. Öğrenciler gerekli bir sebep olağanüstü bir hal olmadığı sürece kendi okullarında sınava gireceklerdir.

6 MODELİN UYGULANMASI Sınavda görevlendirilecek öğretmenler kendi okulları dışındaki okullarda görev yapacaktır. Geçerli bir mazereti sebebiyle ortak sınava giremeyen öğrenciler için önceden belirlenen bir hafta sonunda mazeret sınavı yapılacak.Mazeret sınavları belirlenen tarih ve sınav merkezlerinde yapılacaktır.

7 O RTAK SıNAVLAR UYGULAMA TAKVIMI SINIFDÖNEMSINAV TARİHLERİ MAZERET SINAVI TARİHLERİ SINAV SONUÇLAR ININ İLANI 8. sınıf1. Dönem28-Kasım 2013(1.Gün) 29 Kasım 2013 (2.Gün) 14 Aralık 2013(1.gün) 15 Aralık 2013 (2.Gün) Ocak 2014 8.sınıf2.Dönem28-28 Nisan 2014 10 Mayıs 2014 (1.Gün) 11 Mayıs 2014 (2.Gün) Haziran 2014

8 ORTAK SINAVLAR 1.GÜN OTURUMLARI DERS ADIBAŞLAMA SAATİ SORU SAYISISÜRESİ Türkçe09.002040 dak. Matemetik10.302040 dak. Din kül.ve Ahlak bil. 12.002040 dak.

9 ORTAK SINAVLAR 2. GÜN OTURUMLARI DERS ADIBAŞLAMA SAATİ SORU SAYISISÜRESİ Fen ve Teknoloji09.002040 dak. T.C İnkılap Tarihi ve Ata. 10.302040 dak. Yabancı Dil12.002040 dak.

10 O RTA ÖĞRETIME YERLEŞTIRMEDE ESAS ALıNACAK PUANıN HESAPLANMASı Öğrencinin 6.sınıf yıl sonu başarı 7.sınıf yıl sonu başarı 8.sınıf yıl sonu başarı puanlarının aritmetik ortalamasının % 30 ile, 8.sınıf Ağırlıklandırılmış Merkezi sınav puanının %70’nin toplamı,yerleştirmeye esas puanı oluşturacaktır.

11 YERLEŞTİRMEYE ESAS PUAN 6,7,8. yıl sonu başarı puanlarının aritmetik ortalaması %30 8.Sınıf ağırlıklandırılmış merkezi sınav puanı %70

12 AĞIRLIKLANDIRILMIŞ MERKEZİ SINAV PUANI Ağırlıklandırılmış merkezi sınav puanı,öğrencinin 6 temel dersten girdiği merkezi sınavların ağırlık katsayılarına göre hesaplanan puanı ifade eder.

13 ORTAÖĞRETİME GEÇİŞ NASIL GERÇEKLEŞECEK Yerleştirmeye esas puan,öğrencinin bir sonraki eğitim kademesinde devam edeceği okulun belirlenmesinde kullanılacak. Öğrencilerin yaptıkları okul tercihleripuan esasına göre değerlendirilecek ve yerleştirmeler merkezi olarak elektronik ortamda gerçekleştirilecek.

14 PUAN EŞİTLİĞİ HALİNDE YERLEŞTİRME NASIL YAPILACAK? Aşağıdaki öncelik sıralamasına göre yerleştirme yapılacaktır: -Tercih önceliği -Sırasıyla 8,7,6.sınıflardaki yıl sonu başarı yüksekliği -Okula özürsüz devamsızlık oranının azlığı dikkate alınacaktır.

15 O RTAK SıNAVLARA GIRMEK IÇIN BAŞVURU IŞLEMLERI Öğrenciler ortak sınavlaragirmek için ücret yatırmayacaklardır. E-okul sistemine kayıtlı olan öğrenciler ortak sınavlara girmek için başvuru yapmayacaklardır. 8.sınıf öğrencileri ayretten PYBS’a girmeyecekler.PYB tan faydalanmak isteyen öğrencilerin başvuruları PYBS klavuzunda belirtilen tarihlerde öğrencinin öğrenim gördüğü okul müdürlükleri tarafından e-okul sistemi üzerinden yapılacaktır.

16 O RTAK SıNAVLARA GIRIŞ YERI -olağanüstü haller ve özel durumlar dışında 8.sınıfta öğrenim gören her öğrenci kendi okulunda sınava girecektir. -Öğrencinin sınava gireceği sınıf ve sıra bilgisie- okul ve veli bilgilendirme sistemi üzerinden yayımlanacaktır.okul idaresi e-okul sisteminden,öğrenci velisi ise veli bilgilendirme sisteminden öğrencinin hangi sınıf ve sırada sınava gireceğini görebilecektir.Okul yöneticileri e-okuldan bu bilgilerin çıktısını alarak ilan edecektir.

17 O RTAK SıNAVLARıN UYGULANMASı Birinci gün 3 oturum,ikinci günde 3 oturum toplam 6 oturum şeklinde yapılacaktır. Sınavlarda her oturum sadece bir dersi içerecek toplam 6 ders 6 oturum yapılacaktır. Öğrenciler sınav salonlarına yanlarında saat fonksiyonu dışında sözlük,hesap cetveli,hesap makinesi,çağrı cihazı,cep tel,telsiz,bilgisayar vb. cihazlar bulunmaksızın sınava alınacaktırlar. Öğrenciler kendi sınıf ve sıra numarasına göre oturacaktır.Gerektiğinde öğrencinin yerini değiştirme yetkisi sınıftaki gözetmen öğretmenin yetkisinde olacaktır.

18 O RTAK SıNAVLARıN UYGULANMASı Öğrenci cevap kağıdında yazılı olan T.C kimlik numarasını,adı soyadı bilgilerini kontrol edecek hata varsa sınav görevlilerine söyleyecektir.Öğrencinin adına düzenlenmiş bir cevap kağıdı bulunmuyorsa veya kullanılmayacak durumdaysa yeni bir cevap kağıdına öğrenci,kimlik bilgilerini sınavda görevli öğretmenlerin açıklamalarına göre yazacak ve kodlayacaktır. Öğrenciler sınav öncesinde soru kitapçığını kontrol edecek eksik olup olmadığına bakacak varsa bir problem yeni soru kitapçığı talep edebilecektir. Soru kitapçığının A ve B diye iki ayrı türü olacaktır.Ve öğrenci cevap kağıdında soru kitapçığı türünü işaretleyecektir.Her sorunun bir tane doğru seçeneği vardır.Çift işaretlenmiş,iyi silinmemiş cevaplar,tam doldurulmamış silik kalmış cevaplar optik okuyucu tarafından ya yanlış olarak değerlendirilecek yada değerlendirmeye alınmayacaktır. Kopya çektiği ispatlanan öğrencinin sınavı iptal edilecektir. Sınav bitiminde öğrenciler,cevap kağıdını sınav görevlilerine teslim edecek sınav yoklama tutanağına imzalarını atacaktır.

19 O RTAK SıNAV SONUÇLARıNıN BILDIRILMESI Ortak sınavların sonuçları bakanlık tarafından sınav takviminde belirtilen tarihlerde e-okul sistemine işlenecektir. Öğrencilere ayrıca bir sınav sonuç belgesi gönderilmeyecektir.

20 O RTAK SıNAVLARıN GEÇERSIZ SAYıLACAĞI DURUMLAR Giriş şartlarını taşımadı halde sınava giren öğrencilerin, Herhangi bir şekilde kopya çektiği anlaşılan tespit edilen öğrencilerin, Başka öğrencinin sınav evrakını kullanan öğrencilerin, Başkasının yerine sınava giren öğrencilerin Her türlü bilgisayar özellikli cihazlarla sınava giren öğrencilerin sınav evrakına bilinçli zarar veren (yırtmak,teslim etmemek vb) öğrencilerin ortak sınavları geçersiz sayılacaktır. Ortak sınavı geçersiz sayılan öğrenciler Mazeret sınavına alınmayacaktır.


"T EMEL ÖĞRETIMDEN ORTAÖĞRETIME GEÇIŞ SISTEMI. MODELİN TEMEL AMAÇLARI Öğrenci başarısını anlık bir tek sınava bağlı olarak değil,geniş bir zaman dilimine." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları