Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

HİTİT(ETİ) UYGARLIĞI. Hititler, tarihte Anadolu'da devlet kurmu ş bir halktır. Hint-Avrupa dil ailesi'ne dahil bir dil konu ş tukları için Hint-Avrupa.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "HİTİT(ETİ) UYGARLIĞI. Hititler, tarihte Anadolu'da devlet kurmu ş bir halktır. Hint-Avrupa dil ailesi'ne dahil bir dil konu ş tukları için Hint-Avrupa."— Sunum transkripti:

1 HİTİT(ETİ) UYGARLIĞI

2

3 Hititler, tarihte Anadolu'da devlet kurmu ş bir halktır. Hint-Avrupa dil ailesi'ne dahil bir dil konu ş tukları için Hint-Avrupa kökenli bir topluluk oldu ğ u kabul edilmektedir. M.Ö. 2000 yıllarında Anadolu'ya göç ederek yerli Hatti Beylikleri üzerinde hakimiyet kurdukları bilinmektedir. Hititler, tarihte Anadolu'da devlet kurmu ş bir halktır. Hint-Avrupa dil ailesi'ne dahil bir dil konu ş tukları için Hint-Avrupa kökenli bir topluluk oldu ğ u kabul edilmektedir. M.Ö. 2000 yıllarında Anadolu'ya göç ederek yerli Hatti Beylikleri üzerinde hakimiyet kurdukları bilinmektedir.AnadoluHint-Avrupa dil ailesiM.Ö. 2000AnadoluHattiAnadoluHint-Avrupa dil ailesiM.Ö. 2000AnadoluHatti

4 Hitit krallı ğ ının ba ş kenti Hattu ş a ş (Bo ğ azköy) dır. Hitit krallı ğ ının ba ş kenti Hattu ş a ş (Bo ğ azköy) dır.

5

6 Hattu ş a ş Antik Kalıntıları bugün UNESCO'nun Dünya Kültür Mirasları listesinde yer almaktadır. Hattu ş a ş Antik Kalıntıları bugün UNESCO'nun Dünya Kültür Mirasları listesinde yer almaktadır. UNESCO Dünya Kültür Mirasları UNESCO Dünya Kültür Mirasları

7

8 Hititler yerli halkın ekonomik ve kültürel etkilerinden etkilenerek dil ve dinlerini benimsemi ş ve ırklarını Hatti ırkının içinde eritmi ş lerdir Hititler yerli halkın ekonomik ve kültürel etkilerinden etkilenerek dil ve dinlerini benimsemi ş ve ırklarını Hatti ırkının içinde eritmi ş lerdirHatti

9 Hititler, Asurluların Anadolu’ dan çıkmak zorunda kalmasıyla devlet idaresini ellerine almı ş lardır Hititler, Asurluların Anadolu’ dan çıkmak zorunda kalmasıyla devlet idaresini ellerine almı ş lardır Asurluların Anadolu Asurluların Anadolu

10 Anadolu’nun yerli halkıyla kayna ş ıp Hitit Devleti’ni kurmu ş lardır. Bu devletin kurucusu Labarna‘dır. Anadolu’nun yerli halkıyla kayna ş ıp Hitit Devleti’ni kurmu ş lardır. Bu devletin kurucusu Labarna‘dır. Anadolu Labarna Anadolu Labarna

11

12 Hitit tarihi M.Ö. 1650 - M.Ö. 1450 Eski Krallık Devri ve M.Ö. 1450 - M.Ö. 1200 İ mparatorluk Devri olmak üzere iki safhada incelenir. Hitit tarihi M.Ö. 1650 - M.Ö. 1450 Eski Krallık Devri ve M.Ö. 1450 - M.Ö. 1200 İ mparatorluk Devri olmak üzere iki safhada incelenir.

13

14 Hitit Devleti'nin kurulu ş undan itibaren, sanattaki Mezopotamya'lı unsurlar kaybolarak, Anadolu'nun yerli sanatıyla birle ş mi ş tir. Sanatta, boyutları büyümü ş anıtsal eserler ortaya çıkmı ş tır. Hitit Devleti'nin kurulu ş undan itibaren, sanattaki Mezopotamya'lı unsurlar kaybolarak, Anadolu'nun yerli sanatıyla birle ş mi ş tir. Sanatta, boyutları büyümü ş anıtsal eserler ortaya çıkmı ş tır.Mezopotamya AnadoluMezopotamya Anadolu

15

16 Mabetler, saraylar, sosyal yapılar, kaya kabartmaları ve orthostatlarla (bina cephelerinde alt sırada yer alan kabartmalı ta ş lar) önceki sanattan ayrılır Mabetler, saraylar, sosyal yapılar, kaya kabartmaları ve orthostatlarla (bina cephelerinde alt sırada yer alan kabartmalı ta ş lar) önceki sanattan ayrılırorthostatlarla

17

18 Aslında Hattiler'e ait olmasına ra ğ men Hitit Güne ş Kursu olarak anılan törensel nesne, Hititlerin sembolü kabul edilir. Aslında Hattiler'e ait olmasına ra ğ men Hitit Güne ş Kursu olarak anılan törensel nesne, Hititlerin sembolü kabul edilir. Hattiler Hitit Güne ş Kursu Hattiler Hitit Güne ş Kursu

19 Hitit adı Eski Ahit'e göre uydurulmu ş bir isimdir. Bugün Hitit diye anılan bu halkın kendilerine "Nesi dili konu ş an" anlamında Nesili dediklerini biliyoruz. Hititler kendilerine "Ne ş alılar" diyorlardı. Hitit adı Eski Ahit'e göre uydurulmu ş bir isimdir. Bugün Hitit diye anılan bu halkın kendilerine "Nesi dili konu ş an" anlamında Nesili dediklerini biliyoruz. Hititler kendilerine "Ne ş alılar" diyorlardı.Eski AhitEski Ahit

20


"HİTİT(ETİ) UYGARLIĞI. Hititler, tarihte Anadolu'da devlet kurmu ş bir halktır. Hint-Avrupa dil ailesi'ne dahil bir dil konu ş tukları için Hint-Avrupa." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları