Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Lale Devri 1718 Pasarofça Antlaşmasıyla Başlar. 1730 Patrona Halil İsyanıyla Biter. İstanbul lale bahçeleri ile donatıldığı için bu ismi almıştır. Dönemin.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Lale Devri 1718 Pasarofça Antlaşmasıyla Başlar. 1730 Patrona Halil İsyanıyla Biter. İstanbul lale bahçeleri ile donatıldığı için bu ismi almıştır. Dönemin."— Sunum transkripti:

1

2

3 Lale Devri 1718 Pasarofça Antlaşmasıyla Başlar. 1730 Patrona Halil İsyanıyla Biter. İstanbul lale bahçeleri ile donatıldığı için bu ismi almıştır. Dönemin Padişahı III. Ahmet’tir. Dönemin Sadrazamı Nevşehirli Damat İbrahim Paşa’dır.

4 Lale Devri Yenilikleri Lale Devri Yenilikleri ilk defa geçici elçiler ilk kez Avrupa’nın üstünlüğünün kabul edildiği Avrupa’daki gelişmeleri yakından takip edebilmek için Avrupa’ya ilk defa geçici elçiler gönderildi. Bu durum ilk kez Avrupa’nın üstünlüğünün kabul edildiği anlamına gelmektedir. İlk elçilik Paris’te açılmış ve ilk elçi Yirmi Sekizinci Çelebi Mehmet’tir.

5 Lale Devri Yenilikleri Lale Devri Yenilikleri Fatih zamanından itibaren ilk Türk matbaası Daha önce Fatih zamanından itibaren azınlıklara ait matbaa var olsa da ‘‘gavur icadı’’ diye Müslümanlar tarafından kullanılmıyordu. İlk kez 1727 yılında İbrahim Müteferrika ve Sait Efendi tarafından ilk Türk matbaası kurulmuştur. hattat dini kitaplar Kitab-ı Lugat-ı Vankulu Matbaanın Osmanlı’ya geç gelmesi hattatların karşı çıkmasından dolayıdır. Matbaa geldikten sonrada dini kitapların basılması yasaklanmıştır. İlk basılan Kitab-ı Lugat-ı Vankulu’dur. Dini kitapları hattatlar yazmıştır.

6 Lale Devri Yenilikleri Lale Devri Yenilikleri itfaiye bölüğü (tulumbacı) Yeniçerilerden itfaiye bölüğü (tulumbacı) kuruldu.

7 Lale Devri Yenilikleri Lale Devri Yenilikleri çini imalathanesi kumaşı dokuma kağıt fabrikası Tekfur Sarayı’nda çini imalathanesi kurulmasının yanı sıra, hatayi denilen kumaşı dokumaya mahsus kumaş dokuma fabrikasının kurulmuş ve Yalova’da bir kağıt fabrikasının açılmıştır.

8 Lale Devri Yenilikleri Lale Devri Yenilikleri Levni en büyük nakkaşı Lale Devri’nde sanat alanında görülen en önemli kişi Levni’dir. Asıl adı Abdülcelil Çelebi olan Levni bu devrin en büyük nakkaşıdır.

9 Lale Devri Yenilikleri Lale Devri Yenilikleri Nedim Divan Edebiyatı Lale Devri’nde edebiyatta göze çarpan isim ise devrin en büyük şairi olan Nedim’dir. Özellikle Lale Devri’nin Divan Edebiyatı’na getirdiği hava en olgun biçimiyle kendisini Nedim’in şiirlerinde göstermektedir.

10 Lale Devri Yenilikleri Lale Devri Yenilikleri ilk kez çiçek aşısı Tıp alanında ilk kez çiçek aşısı uygulandı.

11 Lale Devri Yenilikleri Lale Devri Yenilikleri Avrupa’da Türk tarzı moda süsleme sanatları Avrupalı motifler Bu dönemde Avrupa’da Türk tarzı moda olurken, Osmanlı süsleme sanatlarında ve diğer sanat alanlarında da Avrupalı motifler Osmanlı sanatının dağarcığına girmiştir. Sivil mimari Sivil mimari gelişti. Lale Devri’nde her ne kadar Avrupa örnek alınmaya çalışılıp, yenilik hareketleri yapılmış olsa da; GENEL ÖZELLİĞİ; zevk ve sefa sefalet Saray halkı ve çevresi zevk ve sefa içerisinde iken, halk sefalet içerisindedir.

12 Lale Devri Hangi olayla sona ermi ş tir? Lale Devri Hangi olayla sona ermi ş tir? Lale Devri’nin Sonu Patrona Halil isyanı (1730) Patrona Halil İ syanı, devlet düzenini de ğ il, yönetimdeki ki ş ileri de ğ i ş tirmeye yöneliktir.

13 Lale Devri

14 Soru-1

15 Soru-2

16 Soru-3

17


"Lale Devri 1718 Pasarofça Antlaşmasıyla Başlar. 1730 Patrona Halil İsyanıyla Biter. İstanbul lale bahçeleri ile donatıldığı için bu ismi almıştır. Dönemin." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları