Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

DİLDİLDİLDİL İ LET İ Ş İ M KURMAMIZI SA Ğ LAYAN SES VE İ ŞARETLER İ N TÜMÜNE D İ L DEN İ R.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "DİLDİLDİLDİL İ LET İ Ş İ M KURMAMIZI SA Ğ LAYAN SES VE İ ŞARETLER İ N TÜMÜNE D İ L DEN İ R."— Sunum transkripti:

1 DİLDİLDİLDİL İ LET İ Ş İ M KURMAMIZI SA Ğ LAYAN SES VE İ ŞARETLER İ N TÜMÜNE D İ L DEN İ R.

2 ANA D İ L Ailemizden ve çevremizden ö ğ rendi ğ imiz dile ana dil denir. Ana dilimiz Türkçe’ dir.

3 Dil Bilgisi Dil kurallarına dil bilgisi denir.

4 SES Kula ğ ımızın duyabildi ğ i titreşimlere ses denir.

5 HARFLER İ M İ Z Konuşurken çıkardı ğ ımız sesleri yazıda göstermeye yarayan işaretlere harf denir. Alfabemizde 29 tane harf vardır.

6 HARFLER İ N SIRALAMASI A ‘dan --- Z ‘ ye kadar, Alfabemizdeki harflerin sıralamasını İ yi ö ğ renelim. Neden mi ?

7 çünkü sözcüklerin anlamını ö ğ renmek için sözlü ğ e bakarken bu sıralama işimizi kolaylaştırır.

8 Alfabemiz BÜYÜK HARFLER A,B, C, Ç, D, E, F,G, Ğ, H, I, İ, J,K, L, M,N, O, Ö, P, R, S, Ş T, U, Ü, V, Y, Z

9 TÜRKÇEM İ Z İ N SESLER İ ( HARFLER İ ) 1. ÜNLÜ (SESL İ ) HARFLER KALIN : A, I,O,U İ NCE : E, İ, Ö, Ü

10 2. ÜNSÜZLER (SESS İ Z) HARFLER SERT ÜNSÜZLER f,s,t,k,ç, ş, h,p YUMUŞAK ÜNSÜZLER b,c, d, g, ğ, j, l, m,n, r,v,y,z

11 Ünlü harfler tek başına okunabilir. Ünsüz harfler ise,tek başına okunamaz. Yanlarına ünlü harfler getirilirse okunabilir.

12 “Kitap” sözcü ğ ünün ünlü ve ünsüz harflerini yazalım Ünlüler: İ,a Ünsüzler: K,t, p

13 HECELER İ M İ Z A ğ zımızın bir hareketiyle çıkan seslere veya ses topluluklarına hece denir.

14 “Balık” sözcü ğ ünü hecelerine ayırınız. ( heceleyiniz) Balık : ba---lık 2 Heceden oluşmuştur.

15 “Ö ğ retmen” sözcü ğ ünü hecelerine ayırınız. ( heceleyiniz) Ö ğ retmen : Ö ğ - ret -- men 3 hece vardır.

16 Her hecede mutlaka bir ünlü ( sesli ) harf bulunur. sözcü ğ ün ne kadar sesli harf varsa o kadar hecesi vardır. TÜRKÇEM İ ZDE 6 Tane hece çeşidimiz vardır.

17 Bir hecede en fazla 4 harf ( ses) bulunur. Yurt, Türk, kalk,park, ders Aynı zamanda bunlar 1 hecelidir.

18 Hangi sözcük hecelerine yanlış ayrılmıştır ? A ) kah - ra - man B ) söz -- cük -- ler C ) yar -- ış -- çı

19 Hangisi tek heceli bir sözcük de ğ ildir ? A ) çark B ) ayak C) ders

20 Hangi sözcük, sözlükte di ğ erlerinden önce gelir ? A ) vatan B) millet C) yıl


"DİLDİLDİLDİL İ LET İ Ş İ M KURMAMIZI SA Ğ LAYAN SES VE İ ŞARETLER İ N TÜMÜNE D İ L DEN İ R." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları