Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

 Yerleşime tercih edilen bir bölge  İklim koşulları  Verimli otlak ve topraklar  Ulaşım ve Ticaret yolları üzerinde  Yer altı ve yer üstü kaynaklarının.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: " Yerleşime tercih edilen bir bölge  İklim koşulları  Verimli otlak ve topraklar  Ulaşım ve Ticaret yolları üzerinde  Yer altı ve yer üstü kaynaklarının."— Sunum transkripti:

1

2  Yerleşime tercih edilen bir bölge  İklim koşulları  Verimli otlak ve topraklar  Ulaşım ve Ticaret yolları üzerinde  Yer altı ve yer üstü kaynaklarının zengin olması

3  Diyarbakır –Çayönü  Konya- Çatalhöyük  Gelişmiş köy yerleşmesi  Buğday Nohut Mercimek Bezelye  Koyun Köpek Keçi Sığır Yakındoğu Cilalı Taş Devri yerleşmelerinin en başta gelenlerinden

4  Çanakkale-Truva  Yozgat- Alişar  Çorum - Alacahöyük  bu dönemin birer medeniyet merkezleridir. Truva’da dokuz kat  Alişar ve Alacahöyük ‘te beşer kat kültür tabakaları (Hattiler)  Asurlu’ların ticari pazaryerleri ( Karum )  Anadolu yazılı döneme geçiş yaptı

5  ANADOLU  Hitit  Frig  Lidya  Urartu  İyon

6  MÖ.II bin yılları  Kafkaslardan geldiler  Hattilerle kaynaştılar  Kızılırmak yayı çevresinde yerleştiler  Başkentleri Hattuşaş (Boğazköy)

7

8  Suriye egemenliği için Mısırlı’larla savaş  Tarihin bilinen ilk meydan savaşı ( 1296)  Tarihin bilinen ilk yazılı antlaşması Kadeş (1280)

9

10  Yönetimin başında Kral  Kral ülkenin tek hakimi değil  Kraliçe de ortak: Tavananna ünvanı verilen ana kraliçe, kral olmadığı zaman devleti kral adına yönetirdi.  “Pankuş” denilen soyluların oluşturduğu bir meclis  Tarihin bilinen ilk meclisi

11  Hürler - yanaşmalar (yarı hürler) - köleler  Halkın çoğunluğunu köylüler zanaatkarla r ve tüccarlar oluşturmaktaydı Topraklar tanrıların ve kralın malı  Eli silah tutan her erkek asker sayılır

12  Madencilik sanatı : demir bakır gümüş  Hititler hem çivi yazısını hem de resim yazısını (özellikle taş anıtlar üzerinde) kullandılar  Mimarlık Heykelcilik ve Kabartma sanatı gelişmiş

13  “Hint-Avrupa”  İki örnek :  wiána – wine  watar – water  Tarihi olayları yıl yıl kaydederler

14  Hint – Avrupa asıllı  Trakya üzerinden Anadolu’ya  M.Ö 1200 yıllarında Hititlerin yıkıldığı bölge üzerinde ve Ankara, Eskişehir,Afyon yerleşim yerleri  Başkentleri Polatlı ilçesi yakınlarındaki “Gordion”

15

16  Çok tanrılı din inanışı vardı.  En önemli tanrıları bir tabiat tanrısı olan “ Kibele”  maden işçiliği taş işçiliği tahta işçiliği  halı ve kilim dokuma sanatı  Halı ve kilim dokumalarına “Tapetes” denilir.  Frigya M.Ö 7.yüzyılda Anadolu’ya gelen Lidyalılar tarafından yıkıldı

17  Hint-Avrupalı  Gediz ve Büyük Menderes nehirleri arasına yerleştiler  Başkentleri Salihli yakınlarındaki “Sardes” ( Sart)  Lidyalılar’a Persler son verdi Ekonomilerinin temeli Ticarete dayalı

18  Mezopotamya’da Ninova’dan başlayıp Sard üzerinden Efes’e kadar giden ticaret yolu olan “Kral Yolu” kral Giges zamanında  Mezopotamyalılarla Asurlularla İyonlarla Mısırlılar’la ticaret yaptılar  Doğuda Asurlular batıda İyonlar arasında Anadolu’nun transit olmasını sağladıl ar

19

20

21  Uygarlığa en önemli katkıları “Para”  değiş-tokuşa dayalı ticari ilişkiler para ile daha çok gelişti ve hızlandı  Yunan uygarlığının etkisi altında  dokumacılık deri işleme çömlek maden işleme sanatlarında gelişmişler  M.Ö 547 yılında Anadolu’yu işgal eden Persler tarafından yıkıldılar.

22

23  Yunanistan’ın “Dor” lar tarafından işgali üzerine batı Anadolu’ya göç eden Aka ‘lar tarafından kuruldu  “Polis” denilen şehir devletleri kurdular  Önemli merkezler :  Efes Foça İzmir ve Milet  Pers istilasıyla birlikte önemlerini kaybettiler.

24

25  Mimari heykelcilik alanlarında çok gelişmişler  En ünlü kalıntıları Efes Artemis Tapınağı  Ekonomilerinin temeli Ticaret  Kuzey Ege Marmara denizi çevresi Karadeniz’de ticari amaçlı koloniler

26  İyonlar Anadolu medeniyetlerinin en gelişmiş olanı  Kuruldukları bölge ön-Asya ticaret yollarının bitiş noktasında  Ayrıca:  Özgür düşünceye inanmaları  Anadolu kültüründen yararlanmaları

27  Matematik : Tales ve Pisagor  Tıp : Hipokrat  Felsefe : Diyojen Anaksimenes Anaksimandros  Tarih : Herodot

28

29

30  İran’da hüküm süren Persler M.Ö 6.yüzyılda Anadolu’ya gelerek 200 yıl egemen oldular  M.Ö 7.yüzyılda kurulan Makedonya Devleti’nin kralı olan İskender (356– 323) Asya seferine çıkarak Anadolu Mısır,Suriye,İran ve Hindistan’ı ele geçirdi  İskender ölünce ülke küçük krallıklara bölündü.

31  Batı Anadolu’da Bergama krallığı  Bergama krallığı zamanında bilim ve kültür yeniden önem kazandı  Parşömen (Bergamon) kağıdı icat edildi

32  M.Ö 753’te İtalya’da kurulan Roma İmparatorluğu M.Ö 60 ‘lı yıllarda sınırlarını hızla genişletti  Anadolu,Mısır,Suriye ve Kuzey Afrika’yı ele geçirerek büyük bir imparatorluk kurdu.  Roma İmparatorluğu M.S 395 yılında Batı Roma ve Doğu Roma ( Bizans İmp.) olmak üzere ikiye ayrıldı.

33

34


" Yerleşime tercih edilen bir bölge  İklim koşulları  Verimli otlak ve topraklar  Ulaşım ve Ticaret yolları üzerinde  Yer altı ve yer üstü kaynaklarının." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları