Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

EKMEK İ SRAFINI ÖNLEME PROJES İ. Ekmek tüm dünyada insanların en temel besin kayna ğ ı, Türk toplumunun da kutsal de ğ erlerinden birisi ve sofralarımızın.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "EKMEK İ SRAFINI ÖNLEME PROJES İ. Ekmek tüm dünyada insanların en temel besin kayna ğ ı, Türk toplumunun da kutsal de ğ erlerinden birisi ve sofralarımızın."— Sunum transkripti:

1 EKMEK İ SRAFINI ÖNLEME PROJES İ

2 Ekmek tüm dünyada insanların en temel besin kayna ğ ı, Türk toplumunun da kutsal de ğ erlerinden birisi ve sofralarımızın baş tacıdır.

3 Toplumumuzda ekmek nimettir. Ekmek tarih boyunca insano ğ lunun en çok üretti ğ i ve tüketti ğ i gıda ürünüdür.

4 Ülkemizde aynı zamanda alın terini, paylaşmayı, bereketi ifade eden ekme ğ e her zaman derin bir saygı vardır.

5 Ekmek, her ırk, kültür ve dindeki insanların ortak olarak tüketti ğ i tek gıda maddesidir.

6 Ekmek çok sayıda insan için en önemli besin kayna ğ ıdır. Bunun sebebi ise en az parayla sa ğ lı ğ ımız için gerekli olan en önemli besinlerin yerini tutabilmesidir. Ekmek olmasaydı insanların sa ğ lıkları için yumurta, süt ve meyve gibi daha pahalı besinlerden çok miktarda tüketmesi gerekirdi. Ekmekle en yoksul insanlar bile yaşamlarını devam ettirebilirler.

7 EKME Ğİ N YAPILIŞI

8 Ekme ğ e atfedilen bütün kutsal de ğ erlere ra ğ men, gerek dünyada gerekse ülkemizde en fazla israf edilen gıda ürününün de ekmek oldu ğ u bilinmektedir. Üretilen ekme ğ in önemli bir kısmı ne yazık ki, gıda olarak tüketilmeyip çöpe atılmakta ya da hayvan yemi olarak kullanılmaktadır.

9 Yüz milyonlarca insanın aç uyudu ğ u ve açlıktan hayatını kaybetti ğ i bir dünyada ekme ğ in çöpe atılması, israf edilmesi yürek yaralayan bir olgudur.

10 İ sraf edilen sadece ekmek de ğ il; çiftçinin eme ğ i, alın teri, milli servetimiz ve dünyadaki aç insanların haklarıdır.

11

12 Türkiye’de Ekmek İ srafı Araştırmasına göre kişi başı ekmek israfı günlük 20 gr’dır.

13 Ekmek israfı günde 6 milyon, yılda 2,1 milyar adet

14 Günde israf edilen 6 milyon ekmeğin; 3 milyonu fırınlarda (% 51.4),

15 2,3 milyonu hanelerde (% 37.9),

16 0,6 milyonu yemekhane, lokanta ve otellerde (% 10.7)

17

18

19 Bir yılda israf edilen ekme ğ in parasal karşılı ğ ı ile: 104 bin aile (5 kişilik) bir yıl boyunca yoksulluk sınırında geçinebilmekte, 162 bin asgari ücretli kişi bir yıl boyunca geçinebilmekte, 460 bin üniversite ö ğ rencisine 12 ay boyunca aylık 280 TL burs verilebilmektedir.

20

21 1,5 milyar TL ile; 100 yataklı 80 hastane,

22 1,5 milyar TL ile; Yıllık 500 bin yolcu kapasiteli 18 havaalanı,

23 1,5 milyar TL ile; 16 derslikli 500 okul,

24 1,5 milyar TL ile; 300 öğrenci kapasiteli 250 yurt,

25 1,5 milyar TL ile; 500 kilometrelik bölünmüş yol yapılabilmektedir.

26 Bir yılda israf edilen 2,1 milyar adet ekmek, ülkenin 23 günlük ekmek ihtiyacı kadardır.

27 İ SRAFIN NEDENLER İ Ekme ğ in ihtiyaçtan fazla alınması, Yemekhanelerde tercih edilen rol ekme ğ in üstü açık veya ambalajsız olarak sunulması, Fırınlarda ihtiyaçtan fazla üretim yapılması, Ekme ğ in uygun olmayan şartlarda muhafaza edilmesi, Bayat ekme ğ in de ğ erlendirilme yöntemleri hakkında bilgi sahibi olunmamasıdır.

28 İsrafın önlenmesi bakımından; Yemekhanelerde ekmeğin ince dilimler halinde sunulması,

29 İsrafın önlenmesi bakımından Fırınlarda ihtiyaçtan fazla ekmek üretiminin engellenmesi,

30 İsrafın önlenmesi bakımından Ekmek üretiminde çalışanların eğitilmesi,

31 İsrafın önlenmesi bakımından Ekmeğin doğru yöntemlerle muhafaza edilmesi,

32 İsrafın önlenmesi bakımından Bayatlamış ekmeğin uygun yöntemlerle değerlendirilmesi,

33 İsrafın önlenmesi bakımından Hayvan beslenmesinde kullanılan ekmeğin de israf olduğu bilincinin toplumda yerleştirilmesi gerektiği vurgulanmıştır.

34 Ekmek Alırken Nelere Dikkat Edilmelidir? Ekmek almadan önce; tüketecek kişi sayısı, tüketilecek yemek ve evde bulunan ekmek miktarı dikkate alınarak ne kadar ekme ğ e ihtiyaç duyuldu ğ u tespit edilmelidir.

35 Ekmek Alırken Nelere Dikkat Edilmelidir? Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlı ğ ı’nın izniyle üretilmiş olan ekmekler alınmalıdır.

36 Ekmek Alırken Nelere Dikkat Edilmelidir? Alındı ğ ı gün tüketilmeyecek ise; ambalajlı ekmek tercih edilmeli, ambalajsız alınması durumunda saklama koşullarına dikkat edilmelidir.

37 Ekmek Alırken Nelere Dikkat Edilmelidir? Alışveriş yaparken ekme ğ in ezilmemesine dikkat edilmeli, ayrı bir poşette ve alınan di ğ er ürünlerin üzerine konarak taşınmalıdır.

38 Ekmek Nasıl Saklanmalıdır? Birkaç gün içinde tüketilecek ekme ğ in buzdolabında saklanması ekme ğ in küflenmesini önler. Ekmek dondurucuda çok daha uzun süre saklanabilir. Dondurucudan çıkarıldıktan sonra çözünen ekmekler, dondurulmadan saklanan ekmeklere göre daha yumuşak ve tüketilebilir özelliktedir. Ekmek kilitli buzdolabı poşetlerinde saklanmalıdır.

39 Ekmek Nasıl Saklanmalıdır? Gere ğ inden fazla satın alınması halinde alındı ğ ı gün dondurucuda muhafaza edilmelidir. Donmuş ekmeklerin lezzet kaybına u ğ ramaması için 3 ay içinde tüketilmesi gerekir.

40 Gün içerisinde tüketilecek ekme ğ in taze ve yumuşak kalabilmesi için; kapaklı bir ekmek kutusunda, gıda dolabında poşet içinde, serin, karanlık ve kuru bir ortamda saklanması gerekir. Ekme ğ in muhafaza edildi ğ i ortam temiz tutulmalıdır.

41 Sıcak ekmek, so ğ utulduktan sonra fazla kurumadan poşete konularak saklanmalıdır. Çünkü ekmek sıcak iken poşete konuldu ğ unda nemlenir. Bu da ekme ğ in küflenmesine neden olur. Sıcak havalarda küflenmeyi önlemek için ekme ğ in buzdolabında saklanması tercih edilebilir. Fakat kullanmadan bir saat kadar önce buzdolabından çıkarılarak oda sıcaklı ğ ına getirilmeli ve az da olsa yumuşaması sa ğ lanmalıdır.

42 Ekme ğ in muhafaza edildi ğ i poşette buharlaşmadan kaynaklanan su taneciklerinin görülmesi halinde poşet derhal de ğ iştirilmeli ya da ekmek temiz bir kâ ğ ıt havluya sarılarak saklanmalıdır.

43 Ambalajı açılmış ekme ğ in tamamı tüketilmemiş ise kalan kısmın ambalajlı olarak saklanmasına özen gösterilmelidir.

44 Ekmek İ srafını Önlemek İ çin Evde Neler Yapılmalı? İ htiyaçtan fazla ekmek alınmamalıdır.

45 Dilimlenerek tüketilmesi israfı azaltacaktır.

46 Bayatlamış ve kurumuş ekmekler; fırında, ekmek kızartma makinesinde veya kaynamakta olan tencerenin üzerindeki süzgece yerleştirilerek tüketime uygun hale getirilebilir.

47 Bayat ekmekler, galeta unu veya kurutulmuş ekmek içi şeklinde, uygun yemeklerde kullanılabilir.

48 Şimdi bir kez daha düşünelim!

49 Bu vatanı bize arma ğ an eden atalarımız en çok ihtiyacı oldu ğ u savaş zamanında dahi ekmek bulamazken biz şimdi ekmek israf etmeye devam edecek miyiz?

50

51 TEŞEKKÜR EDER İ Z.


"EKMEK İ SRAFINI ÖNLEME PROJES İ. Ekmek tüm dünyada insanların en temel besin kayna ğ ı, Türk toplumunun da kutsal de ğ erlerinden birisi ve sofralarımızın." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları