Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

T.G.K. BUĞDAY UNU TEBLİĞİ VE T.G.K. EKMEK VE EKMEK ÇEŞİTLERİ TEBLİĞİ

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "T.G.K. BUĞDAY UNU TEBLİĞİ VE T.G.K. EKMEK VE EKMEK ÇEŞİTLERİ TEBLİĞİ"— Sunum transkripti:

1 T.G.K. BUĞDAY UNU TEBLİĞİ VE T.G.K. EKMEK VE EKMEK ÇEŞİTLERİ TEBLİĞİ
Ana mevzuat, Kayit belgesi, gida hijyeni AHMET GÜLDAL İzmir Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü

2 EKMEK İSRAFINI ÖNLEME KAMPANYASI
Bakanlığımız kuruluşu Toprak Mahsulleri Ofisi tarafından yurt genelinde yaptırılan bir araştırmada; Ülkemizde günde 6 milyon, yılda 2,1 milyar ekmeğin israf edildiği sonucu ortaya çıkmıştır.

3 EKMEK İSRAFINI ÖNLEME KAMPANYASI
Bu durum ekmek israfının önlenmesine yönelik tedbirlerin ivedilikle alınmasını gerekli kılmış ve tarihinde “Ekmek İsrafını Önleme Kampanyası” başlatılmıştır.

4 EKMEK İSRAFINI ÖNLEME KAMPANYASI
Kampanya ile İsraf konusunda toplumsal duyarlılık oluşturulması, İsrafın üretim ve tüketim aşamalarında önlenmesi, Ekmeğin uygun yöntemler ile muhafazasının sağlanması, Bayat veya ihtiyaç fazlası ekmeğin yine insan gıdası olarak değerlendirilmesi konularında toplumun bilinçlendirilmesi Tam buğday ekmeği tüketiminin yaygınlaştırılması amaçlanmaktadır.

5 EKMEK İSRAFINI ÖNLEME KAMPANYASI
Kampanya ile ilgili 2013/3 sayılı GENELGE Başbakanlık tarafından 2 Nisan 2013 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanmıştır.

6 EKMEK İSRAFINI ÖNLEME KAMPANYASI
Genelge ile Bakanlığımız başta olmak üzere Sağlık Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Diyanet İşleri Başkanlığı ve Tüm kamu kurum ve kuruluşlarının kampanyanın hedeflerine ulaşmasında ki görev ve sorumlulukları belirlenmiştir.

7 EKMEK İSRAFINI ÖNLEME KAMPANYASI
2013/3 sayılı Genelgede Ambalaj, gramaj, kalite, hijyen, üretim, dağıtım ve satış gibi konularda ekmek israfının önlenmesinin sağlanacağı Tam buğday ekmeği tüketiminin yaygınlaştırılmasına katkı sağlayacak mevzuat düzenlemelerinin yapılacağı ve Gerekli denetimlerin yapılmasının sağlanacağı belirtilmiştir.

8 EKMEK İSRAFINI ÖNLEME KAMPANYASI
Bu kapsamda 2013/3 sayılı Genelge ile aynı tarihte (2 Nisan 2013); T.G.K. Buğday Unu Tebliği ve T.G.K. Ekmek ve Ekmek Çeşitleri Tebliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ Resmi Gazete’de yayınlanmıştır.

9 EKMEK VE EKMEK ÇEŞİTLERİ TEBLİĞİ
T.G.K. Ekmek ve Ekmek Çeşitleri Tebliği 04 Ocak 2012 tarihinde yayınlanmış ve 01 Temmuz 2012 tarihinde de yürürlüğe girmiştir.

10 EKMEK VE EKMEK ÇEŞİTLERİ TEBLİĞİ
Bu Tebliğ ile ekmek ve ekmek çeşitlerinde Tuz oranı, (1.75’den 1.5’a düşürülmesi) Kül oranı, ( tip 550’den tip 650 ve üzerine çıkarılması) Ağırlık miktarları, (250 gr’dan başlayarak 50’şer gr. arttırılması) Ambalajlama, (ekmek çeşitlerine ambalaj zorunluluğu) Üretim, dağıtım ve satıştaki hijyen koşulları Tam buğday unlu ekmek ve/veya kepekli ekmeğin satış yerlerinde bulundurulma zorunluluğu Bu sektörde çalışan personelin eğitim zorunluluğu gibi konularda önemli değişiklikler getirilmiştir. Pazar, kasap ve manavlarda açıkta ekmek satış yasağı

11 EKMEK VE EKMEK ÇEŞİTLERİ TEBLİĞİ
Ancak Tebliğin yürürlüğe girmesi ile birlikte uygulamada karşılaşılan bazı sorunlar ve ekmek israfının önlenmesine yönelik alınacak tedbirlere katkı sağlamak amacı ile Tebliğin bazı hükümlerinde değişiklikler yapılması gerekmiştir.

12 EKMEK VE EKMEK ÇEŞİTLERİ TEBLİĞİ.
04 OCAK 2012 EKMEK TEBLİĞİ 02 NİSAN 2013 TEBLİĞ DEĞİŞİKLİĞİ Ekmek, Tip 650 veya daha yüksek buğday unundan yapılır. Buğday Unu Tebliğinde yer alan ekmeklik buğday unu veya tam buğday unundan yapılır. Ekmek, kepekli ekmek, tam buğday ekmeği, ekşi hamur ekmekleri dışındaki ekmekler (diğer ekmek çeşitleri) 100 gr’a kadar muhtelif ağırlıklarda, 250 gram ağırlıktan başlayarak ise 50’şer gram arttırılmak suretiyle piyasaya arz edilir Ekmek dışındaki ürünlerin ambalajlı üretilmeleri durumunda bu ürünler 100 grama kadar ve 250 gramdan sonra muhtelif ağırlıklarda üretilir. 100 ila 250 gram arasındaki ağırlıklarda üretilmez. Tüm ürünler ağırlıkça “±%3” tolerans değeri ile üretilir. Alınan numunelerin ortalama ağırlığı ise en fazla %1 kadar eksik olabilir. Ambalajsız olarak piyasaya arz edilen ürünler ağırlıkça “ - % 3, +% 8” tolerans değeri ile üretilir. Alınan numunelerin ortalama ağırlığı ise en fazla %2 kadar eksik olabilir.

13 EKMEK VE EKMEK ÇEŞİTLERİ TEBLİĞİ
04 OCAK 2012 EKMEK TEBLİĞİ 02 NİSAN 2013 TEBLİĞ DEĞİŞİKLİĞİ Ambalajsız olarak piyasaya arz edilen ürünler; satış yerlerinde alıcının el değmesini engelleyecek şekilde ekmek dolabında veya tezgâhında muhafaza edilir ve satıcı kontrolünde satılır. Ambalajsız olarak piyasaya arz edilen ürünler; satış yerlerinde alıcının el değmesini engelleyecek şekilde ekmek dolabında veya tezgâhında muhafaza edilerek gıda işletmecisinin kontrolünde satılır veya gıda işletmecisi, tüketicinin bu ürünleri eldiven ile almasını sağlar. Tezgah Etiket Bilgilerinde Gıdanın adı, Bileşenler listesi Alerjen bileşenler Son tüketim tarihi Üretici adı-adresi Menşei Net miktarı

14 EKMEK VE EKMEK ÇEŞİTLERİ TEBLİĞİ
04 OCAK 2012 EKMEK TEBLİĞİ 02 NİSAN 2013 TEBLİĞ DEĞİŞİKLİĞİ Ekmek, Ekmek Çeşitlerinin Kimyasal Özellikleri Tablosunda Rutubet % Kül (Tuz hariç) Kuru maddede (m/m) Tuz (%) KÜL KALDIRILDI.

15 BUĞDAY UNU TEBLİĞİ 02 Nisan 2013 tarihinde Buğday Unu Tebliği Resmi Gazete’de yayınlanmıştır. Bu tebliğ ile Ekmeklik buğdaydaki kül miktarı değiştirildi (0.7<kül≤0.8) Buğday ununun kimyasal özelliklerine sedimantasyon ve düşme sayısı gibi yeni kalite kriterleri eklendi Un ambalajlarının büyük çoğunluğunu oluşturan polipropilen malzemeden üretilen çuvallara ilişkin kalite kriterleri de değiştirilerek, ambalaj malzemesinin polipropilen olması durumunda bu ambalajın dokuma sıklığı santimetrede 5 adet ve ağırlığı en az 80 gram/metrekare olarak belirlendi.

16 YENİ TEBLİĞ ve DEĞİŞİKLİKLERİN GETİRDİKLERİ
EKMEK SADECE BUĞDAY UNU TEBLİĞİ’NDE TANIMLANAN ÖZELLİKLERE SAHİP EKMEKLİK BUĞDAY UNU VE/VEYA TAM BUĞDAY UNUNDAN YAPILACAK. BÖYLECE EKMEKTEKİ KEPEK ORANI ARTMIŞ OLACAK. UN ÜRETİMİNDE KULLANILAN BUĞDAYDA ÖNEMLİ ORANDA TASARRUF SAĞLANMIŞ OLACAK, RANDIMAN YÜKSELECEK EKMEKLİK BUĞDAY UNLARININ KALİTE ÖZELLİKLERİNİN İYİLEŞTİRİLDİ UN AMBALAJLARINA KALİTE KRİTERLERİ GETİRİLDİ ÖZEL AMAÇLI BUĞDAY UNU SINIFI OLUŞTURULDU AMBALAJLI EKMEKLERDE GRAMAJ ÇEŞİTLİLİĞİ İLE İSRAF ENGELLENDİ 01 TEMMUZ 2013 YÜRÜRLÜĞE GİRME TARİHİ

17 GIDA VE YEM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYETLERİ
Gıda denetim hizmetleri, “Çiftlikten Sofraya Gıda Güvenilirliği” anlayışı içerisinde yürütülmektedir. Resmi kontroller, 5996 Sayılı Veterinerlik Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu kapsamında ; Gıda işletmelerinin risk esasına göre rutin denetimler Şikayet denetimleri (Alo 174 Gıda Hattına, Dilekçe, Bimer vb. ) İşletme Onay denetimleri Numune Amaçlı Denetimler (Bakanlık Yıllık denetim ve izleme programları, İl Yıllık Numune Programı, Şüphe, Şikayet kapsamında alınan) İthalat ve İhracat kontrolleri olarak gerçekleştirilmektedir.

18 GIDA VE YEM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYETLERİ
KONTROL GÖREVLİSİ SAYISI GIDA İŞLETMESİ SAYISI BİRİM KONTROL GÖREVLİSİ SAYISI MERKEZ 90 21 İLÇE 68 TOPLAM 158 İŞLETME TÜRÜ İŞLETME SAYISI GIDA ÜRETİM 3.982 GIDA SATIŞ 13.286 GIDA TOPLUTÜKETİM 10.308 YEM İŞLETMESİ 1.024 TOPLAM 28.600

19 GIDA VE YEM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYETLERİ
174 ALO GIDA HATTI YIL BASVURU SAYISI 2009 1.165 2010 1.908 2011 1.708 2012 3.210 2013 1.450 * (14/05/13’e kadar)

20 GIDA VE YEM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYETLERİ
DENETİM VERİLERİ YIL ÜRETİM SATIŞ TOPLU TÜKETİM TOPLAM DENETİM İ.P.C FAAL. MEN SAVCILIK 2011 3.315 5.335 4.237 12.887 775 66 18 2012 5.095 8.757 6.177 20.029 1.577 80 71 2013 * 30 Nisan ‘a kadar 2.233 2.269 1.810 7.054 343 16 3

21 GIDA VE YEM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYETLERİ
NUMUNE VERİLERİ YIL NUMUNE OLUMLU (%) OLUMSUZ SONUÇLANMAYAN 2012 TOPLAM 3.407 2.997 90 364 10 46 2013 * 15 Mayıs‘a kadar 1.395 693 96 59 4 643

22 EĞİTİM HİZMETLERİ 04 Ocak 2012 tarihinde yayınlanan T.G.K. Ekmek ve Ekmek Çeşitleri Tebliği gereği Bakanlığımız, TOBB ve Türkiye Fırıncılar Federasyonu arasında düzenlenen protokol gereği İl Müdürlüğümüz personeli tarafından bugüne kadar fırın ve ekmek satışı yapan işletmeciye hijyen eğitimi verilmiştir. Eğitimlerimiz hızla devam etmektedir.

23 EĞİTİM HİZMETLERİ Ayrıca 05 Şubat 2013 tarihinde yayınlanan Okul Kantinlerine Dair Özel Hijyen Kuralları Yönetmeliği gereği; Bakanlığımız tüm ülke çapında, Milli Eğitim Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı ile kantinlerde çalışan tüm personele ve Milli Eğitim Bakanlığı bünyesindeki öğretmenlere hijyen ve gıda güvenilirliğine yönelik eğitimler vermeye Nisan ayı itibari ile başlamış ve halen de devam etmektedir. Bugüne kadar İl Müdürlüğümüz personeli tarafından 791 öğretmene ve gıda işletmesine eğitim verilmiştir.

24


"T.G.K. BUĞDAY UNU TEBLİĞİ VE T.G.K. EKMEK VE EKMEK ÇEŞİTLERİ TEBLİĞİ" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları