Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

PORTLAND DEVLET ÜNİVERSİTESİ

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "PORTLAND DEVLET ÜNİVERSİTESİ"— Sunum transkripti:

1 PORTLAND DEVLET ÜNİVERSİTESİ
BİLİM YÖNETİMİ KONFERANS 12 ÜNİVERSİTE/SANAYİ ARAŞTIRMA İŞBİRLİKLERİ NASIL YÖNETİLMELİ: GÜDÜMLÜ TEMEL ARAŞTIRMA ÖRNEK: NSF’in Üniversite&Sanayi İşbirliği Araştırma Programı (I/UCRC) FREDERICK BETZ PORTLAND DEVLET ÜNİVERSİTESİ

2 SANAYİNİN BİLİM GEREKSİNİMİ
Sanayi, teknolojiyi, mal ve hizmetlerinin üretiminde doğrudan kullanır. Sanayi bilimi genellikle doğrudan kullanmaz, ancak teknoloji yoluyla dolaylı olarak kullanır. İstisna! Sanayi bilime aşağıdaki durumlarda doğrudan ihtiyaç duyar: Bilimden, yeni temel teknolojilerin yaratılması gerektiğinde, Mevcut teknolojideki ilerleme, bu teknolojinin altında yatan bilimin daha derinlemesine anlaşılmasına ihtiyaç duyduğunda.

3 Teknoloji Darboğazları
Sanayi, kendi ihtiyaçları için gerekli olan yeni teknolojiyi adım adım nasıl geliştireceğini bilmektedir. Teknolojiler birer sistemdir ; yapıları ve mantıkları tanımlanabilir. Mühendislik, teknolojiyi sistem olarak tanımlar. Sanayi, mevcut teknolojik sistemler dahilindeki darboğazları tespit edebilir. Sanayi, endüstriyel laboratuvarlarda bu darboğazlara yönelik araştırma programları düzenleyebilir. Öte yandan sanayi yeni bir bilime ihtiyaç duyduğunda , Ar-Ge altyapısında büyük problemler ortaya çıkar. Yeni bilime ihtiyaç duyulduğunda, üniversite araştırmaları sanayi araştırmalarını bütünleyebilir. Böylece, üniversite-sanayi araştırma işbirlikleri, ortaya değerli .... üniversite/sanayi stratejik araştırma işbirlikleri koyarlar.

4 Sanayinin Üniversite Araştırmalarını Kullanması
Bilim pahalı hale gelmekte ve kısa-dönem karlılığa doğrudan katkısı çok nadir olmaktadır. Bilimsel keşiften, teknolojik yeniliğe geçen zaman, tarihsel süreç içerisinde 70 yıl gibi uzun bir süreden 10 yıl kadar kısa bir süreye inmiştir. Yirminci yüzyılda, laboratuvardan ürüne dönüşüm,en iyi koşullarda, en az 10 yıl almaktadır. Ayrıca, bilim, öncelikle üniversitelerin sorumluluğu olmuştur. Üniversitelerde, bilimsel araştırma lisansüstü eğitimi ile birleştirilmiş ve projeler "tez" büyüklüğüne ve süresine bölünmüştür. Üniversitelerdeki bilimsel araştırma, doktora derecesi adayları tarafından tez gereklilikleri bazında yürütülmektedir. Doktora araştırmaları nadiren ölçek, kapsam ve zaman açısından sanayinin ihtiyaçlarına uygun olmaktadır. Sanayi, bilime ihtiyaç duyduğunda ortaya çıkan sorun budur -- (1) sanayi yüksek maliyetle, yüksek risk alarak ve pek çok sorunla karşılaşarak bilim yapabilir ya da (2) biçim ve zaman açısından, sanayi ihtiyaçlarına uygun şekilde bilim yapmayan üniversitelere yönelebilir. Dolayısıyla, üniversiteler ile sanayi arasında doğal bir ortaklık temeli bulunsa da, sorun işbirliğini etkilemek olmaktadır.

5 Üniversite Bilimi ve Endüstriyel Teknoloji
Temel bilimin, önemli olanla ilgili, uzun vadeli üretken bir bakış açısı vardır. Bilim insanları, bilimsel ün elde edilmesi ile motive olmaktadırlar. Teknoloji kısa-dönemli bir bakış açısına sahiptir ve belirli bir sorunun çözülmesi üzerine yoğunlaşır. Teknoloji uzmanları, bir problemin çözülmesinden aldıkları haz ile ve ticari, mali başarının getirdiği ödül ile motive olmaktadırlar. Temel bilimciler ve teknoloji uzmanları, tamamen farklı kültürleri ve değerleri ile birbirinden farklı araştırma gruplarını oluştururlar. Sanayi, teknolojiyi doğrudan kullandığı için, kendi içinde teknoloji kültürünü benimsemiş ve geliştirmiştir. Öte yandan sanayi, bilimi sadece dolaylı olarak kullandığı için, kendi içinde bilim kültürünü tam anlamıyla benimsemiş ve geliştirebilmiş değildir.

6 Sanayinin aksine, üniversiteler, eğitimde bilimden doğrudan yararlandıkları için bilim kültürünü benimsemiş ve geliştirmişlerdir, Öte yandan üniversiteler sadece kısmen teknoloji kültürünü benimsemiş ve geliştirmiştir. (ve bunu da sadece mesleğe yönelik mühendislik, ve tıp fakültelerinde yapmış, fen ve edebiyat fakültelerinde gerçekleştirememiştir). Etkili, uzun-vadeli bir ortak teknoloji stratejisi için, sanayide araştırmanın en iyi şekilde düzenlenmesi sorunu: Disiplinlerarası ve bölümlü araştırma laboratuvarlarının yönetimine ve Üniversite-temelli araştırmaya, sanayinin dahil edilmesinin yönetimine dikkat edilmesini gerektirir.

7 BİLİM, MÜHENDİSLİK VE İŞ ETKİLEŞİMLERİ
ÜNİVERSİTE S1 T1 DOĞAL OLAY BİLİM İNSANI GÖZLEM BİLİM DEPARTMANLARI BİLİM DALI TEORİ S2 T2 DOĞAL OLAY BİLİM İNSANI TAHMİN MESLEK SİSTEM MÜHENDİSLİK DEPARTMANI TASARIM E1 P1 ÜRÜN MÜHENDİS İŞ FİRMASI GİRİŞİM SATIŞLAR GELİR B1 M1 İŞ İNSANI PAZAR

8 ÖRNEK – ABD NSF IUCRC PROGRAMI.
ARAŞTIRMA SORGU ÇEŞİTLERİ MESLEK YENİLİK BİLİM TEKNOLOJİ Keşif Darboğaz Teori Buluş MÜHENDİSLİK TİCARİLEŞTİRME Sistem Standartlar Tasarım Süreçler DOĞA PAZAR YÜKSEK KALİTE İÇİN, TİCARET , TEKNOLOJİ VE ÜNİVERSİTELERDEKİ MÜHENDİSLİK ARAŞTIRMALARI, DOĞRUDAN SANAYİ DESTEĞİ VE KATILIMI GEREKTİRMEKTEDİR. ÖRNEK – ABD NSF IUCRC PROGRAMI.

9 The National Science Foundation
Üniversite ve Sanayi İşbirliği Araştırma Programı (I/UCRC) NSF, Üniversite/Sanayi İşbirliği Araştırma Merkezleri (I/UCRC'ler), programı, sanayi, akademi ve devlet arasında uzun-vadeli ortaklıklar geliştirmektedir. Bu merkezler, National Science Foundation’ın (NSF) küçük yatırımları sayesinde oluşturulmuştur ve öncelikle, gelişimlerinde NSF'nin destekleyici bir rol oynadığı merkez üyeleri tarafından desteklenmektedir. I/UCRC'ler Endüstriyel Danışmanlık Kurulları tarafından önerilen temel araştırmalara odaklanarak çok güçlü üniversite/sanayi işbirliğini teşvik etmektedir. Bu Endüstriyel Danışmanlık Kurulları, üniversite merkez (IUCRC) üyeleri olarak şirket başına yıllık 40,000$ civarında katkıda bulunan şirketlerden oluşmaktadır.

10 BİLİM YÖNETİMİNE İLİŞKİN DERSLER
BİR ÜNİVERSİTE ARAŞTIRMA MERKEZİNE SANAYİNİN PARASAL DESTEĞİ ZORUNLUDUR, ÇÜNKÜ – FİRMA, PARA TAAHHÜTÜ OLMADAN, ETKİLİ BİR ARAŞTIRMA İŞBİRLİĞİ İÇİN ZAMAN VE ÇABA HARCAMAYACAKTIR. İŞLETMELER HER TÜRLÜ FAALİYETİ (ARAŞTIRMA DA DAHİL OLMAK ÜZERE) PARA BAĞLAMINDA DEĞERLENDİRİR - GİDER YA DA GELİR OLARAK.

11 IUCRC Programı NSF Program Yetkilileri
Alex Schwarzkopf, I/UCRC Program Yöneticisi, Mühendislik Yönetimi, Mühendislik Eğitimi ve Merkezleri Bölümü, 585 N, telefon: (703) , faks: (703) , Glenn H. Larsen, Program Yöneticisi, Mühendislik Yönetimi, 505 N, telefon: (703) , faks: (703) , Edward V. Clancy, Program Yöneticisi, Mühendislik Yönetimi, Mühendislik Eğitimi ve Merkezleri Bölümü, 585 N, telefon : (703) , Gregory L. Misiorek, Program Asistanı, Mühendislik Yönetimi, Mühendislik Eğitimi ve Merkezleri Bölümü, 585 N, telefon: (703) , faks: (703) , Rita V. Rodriguez, Program Yöneticisi, Bilgisayar ve Enformasyon Bilimleri Yöneticisi, Bilgisayar ve Ağ Sistemleri Bölümü, 1175 N, telefon: (703) , faks: (703) ,

12 Üniversite/Sanayi İşbirliği Araştırma Merkezleri (I/UCRC) Programı 1973 yılında sanayi, akademi ve devlet arasında uzun vadeli işbirlikleri geliştirmek amacıyla başlatıldı. The National Science Foundation(NSF), ülkenin araştırma alt yapısına katkıda bulunmak ve araştırma ve eğitimin entegrasyonu yoluyla mühendislik iş gücünün entellektüel kapasitesinin geliştirmek, ortak ilgilerin bulunduğu araştırma programlarını desteklemek için bu ortaklıklara yatırım yapar. Bu merkezler The National Science Foundation’ın (NSF) küçük yatırımları sayesinde başlatılmakta esas olarak, merkez üyeleri tarafından desteklenmektedir. NSF bu merkezlerin gelişiminde destekleyici bir rol üstlenmektedir. I/UCRC Programı başlangıçta Merkezlere, akademik araştırmacılar ile sanayi üyeleri ve devlet üyeleri arasından güçlü işbirlikleri geliştirebilmeleri için 5 yıllık ödenek sağlamaktadır. Beş yılın ardından, I/UCRC Programı gerekliliklerini sağlayabilen Merkezler, büyümek ve NSF dışındaki üyeliklerini çeşitlendirmek amacıyla ikinci bir beş yıllık ödenek için başvurabilirler. On yılın ardından Merkezlerin sanayi, başka federal ajanslar, eyalet ve yerel hükümet ortakları tarafından tam olarak destekleniyor olması beklenmektedir.

13 BİLİM YÖNETİMİNE İLİŞKİN DERSLER
AKTİF ARAŞTIRMA ÖMRÜ GÖZ ÖNÜNE ALINDIĞINDA ÜNİVERSİTE ARAŞTIRMA MERKEZLERİNİN, VERİLEN BİR ARAŞTIRMA ODAĞI İÇİN SINIRLI ÖMÜRLERİ VARDIR. BU ÖMÜR YÖNETİCİNİN KALİTESİNE BAĞLIDIR. NSF, MERKEZ ÖDENEK ÖMRÜ OLARAK 5 VE 10 YILI SEÇER.

14 NSF I/UCRC Programındaki bir Merkez mutlaka:
Akademi, sanayi ve Merkeze katılımcı olan diğer organizasyonlar arasında ortaklık kurmalıdır. Merkez üyelerine danışarak ortak araştırma ilgileri, ihtiyaçları ve fırsatları üzerine yoğunlaşmış belirli bir araştırma gündemi oluşturmalıdır. Bayh Dole Anlaşması'na uygun bir şekilde Merkez tarafından geliştirilen entellektüel birikimi Merkez üyeleriyle eşit olarak paylaşmalıdır. Sanayi ile üniversite arasında iki yönlü bilgi akışına sahip olan araştırmaların ilerlemelerini izleyecek ve tavsiyeler verebilecek Merkez üyeleri bulundurmalıdır. Merkezin esas finansman kaynağı olan üniversite, sanayi ve diğer ortaklar arasında güçlü bir sanayi/üniversite etkileşim programı bulunmalıdır. Üyeleri için I/UCRC üyelik anlaşmasında belirtilen şartlara uygun resmi bir yapılanmaya ve politikalara sahip olmalıdır (Örnek Üyelik Anlaşması rehber olarak alınabilir).

15 Yüksek kaliteli araştırma projelerinde lisans üstü öğrencilerinin yer alması gerektiğine inanılmalı, böylece sanayi ile ilgili araştırmalar konusunda bilgili öğrenciler yetiştirilmelidir. Merkez, cinsiyet, ırk ve etnik köken açısından farklılık taşıyan öğrenciler ve farklı disiplinlerden fakülteler içermelidir. Lider üniversitede bulunan ve bütün Merkez aktivitelerinden sorumlu olan ve bir Merkez Yöneticisi bulunmalıdır. Merkezi geliştirebilecek ve işletebilecek kapasitede bir araştırma takımı bulunmalıdır. Ortaklıklığın resmi denetimi, bağımsız bir denetleyici tarafından gerçekleştirilmelidir.

16 BİLİM YÖNETİMİNE İLİŞKİN DERSLER
ÜNİVERSİTE ARAŞTIRMA MERKEZLERİ; ORGANİZASYON, LİDERLİK, FİKRİ HAKLAR İLE ARAŞTIRMA VE EĞİTİM PROGRAMLARININ ENTEGRASYONU GİBİ KONULARA YÖNELİK POLİTİKALARA GEREK DUYARLAR.

17 Bir I/UCRC’nin alt yapısı şöyledir:
Sanayi Destek Gereksinimleri: Üyeler genel olarak sanayi firmaları, organizasyonlar, NSF üyesi olmayan federal ajanslardan oluşur. Bir merkez, yıllık üyelik aidatı olarak 300,000$ toplamalıdır. Yıllık 25,000$ veya daha fazla üyelik aidatı olan en az altı Merkez üyesinin bulunması gereklidir. Daha düşük üyelik aidatı olan diğer üyelik seviyeleri Merkeze küçük şirketlerin katılımını desteklemek için tasarlanmalıdır. Anlaşma, Merkez politikalarının taslağını oluşturmalı ve bütün Merkez üyelerince imzalanmalıdır. Merkez politikaları: mülkiyet hakları, yayım gecikmeleri, üyelik aidatları ve üyelik hakları konusunda bağlayıcıdır.

18 Merkez yönetimi ve organizasyonu şunları içerir:
Merkezin tüm işlemlerinden sorumlu olan Merkez Yöneticisi, aynı zamanda desteklerin NSF fonlarının özel ve genel koşulları ve I/UCRC Programına uygun bir şekilde yönetilmesinden de birinci derecede sorumludur. Sanayi Danışma Kurulu, devam eden ve tamamlanan araştırma çalışmalarını gözden geçirir ve yeni araştırma projelerine yönelik tavsiyeler verir. Üniversite Politikası Komitesi, Ayrıcalık veya atama kararlarında Merkez’e katılımın esas alınmasını sağlayarak, ve ilgili araştırmanın lisansüstü eğitimine uygunluğunu deklare ederek, Merkez ile üniversite veya üniversiteler arasındaki işbirliğini kolaylaştırır. Bir çok fakülte araştırmacısı arasında araştırma işbirliği. Lisansüstü öğrencisi katılımı.

19 BİLİM YÖNETİMİNE İLİŞKİN DERSLER
SANAYİ İŞBİRLİKLİ ÜNİVERSİTE ARAŞTIRMA MERKEZLERİNİN YÖNETİMİ AŞAĞIDAKİLERE YÖNELİK ORGANİZASYON GEREKTİRİR: FAKÜLTE YÖNETİCİSİ SANAYİ DANIŞMA KURULU ÜNİVERSİTE POLİTİKASI KOMİTESİ.

20 Aşağıda, I/UCRC Programı finansmanının üç aşaması tanımlanmıştır
Aşağıda, I/UCRC Programı finansmanının üç aşaması tanımlanmıştır. Bütün bu aşamalar olası tüm merkezler için gereklidir. 1. Niyet Mektubu Başvuran Merkezi tanıtan bir niyet mektubu, iç değerlendirme için, NSF'ye verilmelidir. Planlanan bir destek önerisi, kabul edilmeden önce niyet mektubu I/UCRC Program Yöneticisi tarafından onaylanmalıdır. (Onay kararları düzenli olarak verilmektedir, ancak karar verme süresi niyet mektubu teslim edildikten sonraki 3 ayı geçmemelidir.) Öneri veren Merkezler arasında üniversite/sanayi işbirliği kapsamında yer alanlar içerisinde, varlığını sürdürebilecek potansiyeli olanlar, araştırma alanında ekonomik anlamda önem taşıyanlar ve program dahilinde desteklenen diğer Merkezlerin araştırma odaklarını belirgin bir şekilde kopyalamayanlar destek planı önerisi yapmaları için teşvik edilirler.

21 2. Destek Önerisi Planlaması
Bir destek planı, bir Merkezin kurulabilmesi ve desteklenmesi için gereken sanayi/üniversite etkileşiminin geliştirilmesi için yapılacak fizibilite çalışmasına finansman sağlar. Bu çalışmanın bir parçası olarak, potansiyel üyeleri fırsatları keşfetmeleri için bir araya getirecek ve onların ihtiyaçlarına uygun bir araştırma planı oluşturulacak bir toplantı düzenlenmesi gereklidir.Destek önerilerinin planlanması, bir panel yoluyla rekabete dayalı bir şekilde değerlendirilir. 3. Merkez Önerisi NSF desteği genel olarak, Merkez yönetiminin desteği arttırımak için kullandığı "çekirdek finansman" olmaktadır. Merkeze verilen başlangıçtaki beş yıllık I/UCRC ödeneği, NSF desteğini sürdürülebilecek yeterlilikte övgüye değer ilerleme ve başarının gerçekleştirileceği öngörülerek verilmektedir. Başlangıçta verilen I/UCRC ödeneği, eş değerlendirme yoluyla gerçekleştirilen başarılı bir yenilik inceleme sonucunda ve NSF Program Yöneticisinin tavsiyesi ile ek bir beş kadar daha uzatılabilir.

22 ÖDENEK BİLGİSİ Destek Planı - 12 aylık standart ödenek. 12 aylık bir destek planı ödeneği olarak enstitü başına 10,000$. Merkez Ödenekleri - sürekli ya da standart destek. Yılda yaklaşık 400,000$, yeni destekler için kullanılmak üzere beklemektedir. I/UCRC programının yıllık bütçesi yaklaşık olarak 5,2 milyon dolardır. Merkezler tek bir enstitü üzerinden yapılandırılabileceği gibi çoklu enstitüler olarak da yapılandırılabilir. Merkeze verilen başlangıçtaki beş yıllık I/UCRC ödeneği, NSF desteğini sürdürülebilecek yeterlilikte övgüye değer ilerleme ve başarının gerçekleştirileceği öngörülerek verilmektedir. . I/UCRC program finansmanı iki seviyelidir. Çoklu-enstitü Merkezleri için, yıllık gider katılımı olarak 150,000$ ile 300,000$ arasında elde eden enstitüler yıllık 50,000$ alabilirler (Not-- merkez ödenek alabilmek için mutlaka gider katılımı olarak toplam 300,000$ elde etmelidir). 300,000$ dan fazlasını elde eden enstitüler ise yıllık 70,000$'a kadar ödenek alabilirler.

23 BİLİM YÖNETİMİNE İLİŞKİN DERSLER
ÜNİVERSİTE/SANAYİ İŞBİRLİKLİ ARAŞTIRMA MERKEZLERİNE YÖNELİK DEVLET ARAŞTIRMA ÖDENEĞİ AŞAMALI BİR YAKLAŞIM GEREKTİRİR: ÖNERİ SUNMA NİYETİ, ÖNERİNİN PLANLANMASI, 5 YILLIK İŞLETME ÖDENEĞİ, MERKEZ İLERLEMESİNİN YILLIK GÖZETİMİ.

24 ÖZET: BİLİM YÖNETİMİNE İLİŞKİN DERSLER
BİR ÜNİVERSİTE ARAŞTIRMA MERKEZİNE SANAYİNİN PARASAL DESTEĞİ ZORUNLUDUR, ÇÜNKÜ – FİRMA, PARA TAAHHÜTÜ OLMADAN, ETKİLİ BİR ARAŞTIRMA İŞBİRLİĞİ İÇİN ZAMAN VE ÇABA HARCAMAYACAKTIR. İŞLETMELER HER TÜRLÜ FAALİYETİ (ARAŞTIRMA DA DAHİL OLMAK ÜZERE) PARA BAĞLAMINDA DEĞERLENDİRİR - GİDER YA DA GELİR OLARAK. AKTİF ARAŞTIRMA ÖMRÜ GÖZ ÖNÜNE ALINDIĞINDA ÜNİVERSİTE ARAŞTIRMA MERKEZLERİNİN, VERİLEN BİR ARAŞTIRMA ODAĞI İÇİN SINIRLI ÖMÜRLERİ VARDIR. BU ÖMÜR YÖNETİCİNİN KALİTESİNE BAĞLIDIR. NSF, MERKEZ ÖDENEK ÖMRÜ OLARAK 5 VE 10 YILI SEÇER. ÜNİVERSİTE ARAŞTIRMA MERKEZLERİ ORGANİZASYON, LİDERLİK, ENTELEKTÜEL HAKLAR İLE ARAŞTIRMA VE EĞİTİM PROGRAMLARININ ENTEGRASYONU GİBİ KONULARA YÖNELİK POLİTİKALARA GEREK DUYARLAR. SANAYİ İŞBİRLİKLİ ÜNİVERSİTE ARAŞTIRMA MERKEZLERİNİN YÖNETİMİ AŞAĞIDAKİLERE YÖNELİK ORGANİZASYON GEREKTİRİR: FAKÜLTE YÖNETİCİSİ, SANAYİ DANIŞMA KURULU VE ÜNİVERSİTE POLİTİKASI KOMİTESİ. ÜNİVERSİTE/SANAYİ İŞBİRLİKÇİ ARAŞTIRMA MERKEZLERİNE YÖNELİK DEVLET ARAŞTIRMA ÖDENEĞİ, DÖRT AŞAMALI YAKLAŞIM GEREKTİRİR: (1) ÖNERİ SUNMA NİYETİ, (2) ÖNERİNİN PLANLANMASI, (3) 5 YILLIK İŞLETME ÖDENEĞİ, (4) MERKEZ İLERLEMESİNİN YILLIK GÖZETİMİ.


"PORTLAND DEVLET ÜNİVERSİTESİ" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları