Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

ÜNİVERSİTE ARAŞTIRMA MERKEZLERİNİN PERFORMANSININ İNCELENMESİ

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "ÜNİVERSİTE ARAŞTIRMA MERKEZLERİNİN PERFORMANSININ İNCELENMESİ"— Sunum transkripti:

1 ÜNİVERSİTE ARAŞTIRMA MERKEZLERİNİN PERFORMANSININ İNCELENMESİ
BİLİM YÖNETİMİ KONFERANS 18 ÜNİVERSİTE ARAŞTIRMA MERKEZLERİNİN PERFORMANSININ İNCELENMESİ FREDERICK BETZ PORTLAND DEVLET ÜNİVERSİTESİ

2 BİLİM YÖNETİMİNDE KONULAR
ARAŞTIRMA STRATEJİSİ -- Stratejik Araştırma Planı ARAŞTIRMA GÖZETİMİ -- Yıllık Araştırma Raporu -- Proje Sonuç Raporu -- Bilim Yönetimi İdari Şekli TEKNOLOJİ AKTARIMI ARAŞTIRMANIN EŞ UZMAN DEĞERLENDİRMESİ

3 ÜNİVERSİTE ARAŞTIRMA PROJESİ ÖNERİLERİNİN TÜRLERİ
Üniversite araştırma projelerine genelde şu şekilde ödenek verilir: Üniversite araştırmacılarına tek tek bağımsız araştırma destekleri, Bir araştırma grubu olarak bir kaç üniversite araştırmacısına (2 - 3) grup araştırma desteği, Üniversite araştırma merkezi kurmak için merkez destekleri.

4 Tek araştırmacı ve grup araştırması destekleri genellikle üç yıllık dönem için verilir. Bunun sebebi bu tür desteklerin öğrenci olarak projede çalışanlar için en azından bir doktora derecesi üretmesi gerekliliğidir. Ve doktora tezi araştırması için genellikle üç yıl minimum süredir. Bir doktora projesi için, ilk yıl araştırma ekipmanlarının hazırlanması ve araştırma başlangıcıdır. İkinci yıl ölçüm ve veri analizi yaparak geçirilmektedir. Son yıl ise tezin yazılması ve (en azından) tezden bilimsel bir yayın üretilmesidir. Grup araştırması destekleri de benzer bir şekilde, bir kaç lisansüstü öğrencisinin araştırma yapmasıyla gerçekleşmektedir. Tek araştırmacı ve grup araştırması destekleri gözetimi, projeden araştırma makalelerinin yayınlanması öncesi kopyalarının teslim edilmesi ve projenin üçüncü yılının başında proje önerisinin yenilenmesi yoluyla gerçekleştirilir. Yayın öncesi makalelerinden ve yenilenmiş öneriden yola çıkılarak eş uzman değerlendirmeciler araştırmanın performansını değerlendirebilir ve araştırma desteğinin devam edip etmemesi konusunda karar verilebilir. Projenin üçüncü yılının ardından, projeye ait sonuç raporları yayınlanma onayı almış makaleler ile birlikte teslim edilmelidir. Desteklerin yenilenmesi, başarılı bir sonuç raporu ve yayınlanan sonuçların kabulü şartlarına bağlıdır.

5 ÜNİVERSİTE MERKEZİ ARAŞTIRMA ÖNERİLERİ
Bir araştırma önerisi, eş zamanlı olarak belirli bir zaman süresince (5 ila 10 yıl) gerçekleştirilecek pek çok araştırma projesi gerektiren bir hedef bulunduğunda doğrulanmış olur. Hedef aşağıdakilerden biri olabilir: Açıkça tasarlanmış ve ifade edilmiş, ayrıca anlamlı bir ilerleme doğrultusu ile bir bilim alanının ilerlemesi olabilir. Bu durum sıklıkla bilimsel kolaylık olmaktadır. Mevcut bir teknolojinin yeni-nesil vizyonu üzerine odaklanmış teknoloji gelişimi. Mevcut endüstriyel teknoloji üzerine odaklanmış mühendislik bilim temelinin gelişimi. Yeni doğmuş bir teknoloji üzerine odaklanmış ileri seviye teknolojik işlevsel bir prototipin geliştirilmesi.

6 MERKEZ ARAŞTIRMA PLANI
Yeni bir üniversite araştırma merkezine ödenek verilmesinin ardından, yeni merkez yöneticisinden merkezin birinci ve ikinci yılına dair bir araştırma planı teslim etmesi istenerek gözetim derhal başlatılmalıdır. Araştırma merkezinin teklifi genelde ilk yıl gerçekleştirilecek hangi araştırma projelerinin, kimin tarafından ve ne kadar maliyetle gerçekleştirileceği konusunda kesin olmaz. İlk yıla yönelik araştırma planı, ödeneğin verilmesinin hemen ardından ve ilk yılın başlamasından hemen önce teslim edilmelidir. Plan aynı zamanda ikinci yıl içinde projelerin nasıl etkileşimde olacağı ve bu zaman geldiğinde başlayacak olan yeni projeleri de belirtmelidir. Proje birlikteliği basit bir araştırma grubu ödeneği sağlamak yerine bir araştırma merkezi kurulmasına yönelik gerekçelerden birisidir. Birinci ve ikinci yıl planları merkez yöneticisini bir araştırma planı hazırlanmasında deneyimli hale getirecektir. Araştırmanın ilk yılı tamamlandığında araştırma ilerlemesinin değerlendirilebilmesi için, yerinde eş uzman değerlendirme programı yapılmalıdır.

7 BİR MERKEZİN BİRİNCİ YIL STRATEJİK ARAŞTIRMA PLANI
Üniversite araştırma merkezine yönelik bir stratejik araştırma planı aşağıdaki sorulara cevap vermelidir: Merkez/program/proje içindeki ilk yılda hangi spesifik deneyler ve/veya analizler ve/veya teknikler ve/veya teori yapıları kullanacaktır? Bu araştırma faaliyetlerini kimler yürütecek ve bu faaliyetler için nasıl bir ekipman ve personel gerekecektir? Birinci araştırma yılından ne tür sonuçlar beklenmektedir? Faaliyetlerin tamamlanması için tahmin edilen süre ne kadardır – ilk yıl, ikinci yıl veya üçüncü yıl içinde? İlk yıl için gerekli bütçe nedir? İkinci ve üçüncü yıl için tahmini bütçe gereksinimi ne kadardır. Eğer ilk yıl başarılı olur ise beş yıllık bir zaman içerisinde önerinin araştırma vizyonunda neler tamamlanabilecektir? Merkez için ne gibi endüstriyel etkileşim ve katılım planlanmaktadır?

8 ÜNİVERSİTE ARAŞTIRMA MERKEZİNİN YILLIK İLERLEME RAPORU
Birinci yıl yerinde ziyaretin ardından, birinci yılın araştırma ilerleme raporu destek programına teslim edilmelidir. Raporun içeriğinde bulunması gerekenler şunlardır: Merkezdeki her bir proje için ilk yıldaki araştırma ilerlemesi nedir: deneyler ve/veya analizler ve/veya teknikler ve/veya teori kurma projeleri? Merkezin ikinci yılına yönelik devam eden projeler veya yeni projeler veya tamamlanmış projeler bağlamında araştırma planı nedir? İkinci yıl projeleri merkezin genel amaçları ile nasıl ve ne zaman bütünleştirilecektir? Merkezin üçüncü ve beşinci yılları için tasarlanan amaç biçimleri nedir? İkinci yılın bütçesi ne olacaktır ve ve 5. yıllar için planlanan bütçeler nelerdir? Araştırma merkezi ile üniversitenin bölümleri arasında doğmakta olan ilişki nedir? İlk yılda ne gibi bir endüstriyel etkileşim ve katılım gerçekleşmiştir?

9 BİR ÜNİVERSİTE MERKEZİNİN FİNAL RAPORU
Önerinin orijinal araştırma vizyonu neydi? Merkezin araştırma becerileri nelerdi? Bu beceriler sayesinde orijinal vizyonun ne kadarı başarılmıştır? Ve araştırmadaki ilerlemenin sonucunda vizyonda neler değişmiştir? Araştırmada ne gibi yeni teori, alet, teknik, tasarım araçları, yazılım yardımcıları ya da buluşlar yaratılmıştır? Merkezin araştırmasının bilimsel, teknolojik, mühendislik veya ticari bilgide ilerlemeye belirgin katkıları nelerdir? Araştırmanın becerileri süreç olarak nasıl bağdaştırılmış ve/veya uygulamaya konulmuştur? Merkezin araştırması esnasında hangi endüstriyel etkileşimler gerçekleşmiştir? Araştırma gelişmelerinden hangi topluluklar ya da organizasyonlar direkt olarak fayda sağlamışlardır?

10 BİLİM YÖNETİMİNDE YÖNETİM TARZI
ARAŞTIRMA GÖZETİMİ – BİLİM YÖNETİMİNDE YÖNETİM TARZI Bilim yönetimi ‘dolaylı bir yönetim tarzı’ gerektirir. Bu tarz, normal ‘doğrudan yönetim tarzından’ farklıdır. Ve bu durum, bilim yöneticisi doğrudan araştırma gerçekleştiremeyeceği, ancak araştırmanın performansını dolaylı olarak denetleyebileceği için gereklidir. Dolaylı gözetim, denetlenmekte olan araştırma süreçlerinin çok iyi kavranmasıdır – gözetimin etkin olabilmesi için Dolayısıyla, bilim yönetimi felsefesinin anlaşılması gereklidir – süreç ve madde. Süreç, araştırma desteğidir ve madde ise bilimsel yöntem ve teknolojik yeniliktir.

11 ÜNİVERSİTE ARAŞTIMA MERKEZLERİNE GENEL BAKIŞ
Üniversite araştırma merkezleri organizasyon, liderlik, fikri mülkiyet hakları ile araştırma ve eğitim programlarının entegrasyonu konularına yönelik politikalara ihtiyaç duyarlar. Üniversite araştırma merkezlerinin yönetimi aşağıdakiler için organizasyona ihtiyaç duyar: fakülte yöneticisi, endüstriyel danışma kurulu ve üniversite politikaları komitesi. Bir üniversite araştırma merkezinde etkin endüstriyel katılım için, bir üniversite araştırma merkezine endüstriyel para desteği temeldir. Aksi takdirde, parasal bir zorunluluk olmadan, endüstri firmaları etkin bir araştırma işbirliği için zaman ve emek harcamayabilir. İşletmeler, her türlü faaliyeti (araştırma da dahil olmak üzere) para bağlamında değerlendirir - gider ya da gelir olarak. Aktif araştırma ömrü göz önüne alındığında, üniversite araştırma merkezlerinin, verilen bir araştırma odağı için sınırlı ömürleri vardır. Bu yöneticinin niteliğine ve dayanıklılığına bağlıdır. On yıl, bir merkezi sürekli yenilenen bir yaratıcılıkla işletebilmek için çok uzun bir süredir. NSF, 5 ve 10 yıllık merkez destek süreleri seçer. Üniversite/sanayi işbirlikli araştırma merkezlerine yönelik devlet araştırma ödeneği, dört aşamalı bir yaklaşım gerektirir: (1) öneri sunma niyeti, (2) planlama önerisi, (3) 5 yıllık işletme ödeneği, (4) merkez ilerlemesinin yıllık gözetimi.

12 YENİ NESİL TEKNOLOJİSİNE YÖNELİK ÜNİVERSİTE MERKEZLERİ
Yeni-Nesil Teknolojilerine (NGT) yönelik araştırma, bilimde araştırma hayali, teknoloji, mühendislik ve icari araştırma içeren araştırma önerilerini gerektirir. Araştırma mutlaka: teori, darboğazlar, yenilik, sistemler, tasarımlar ve süreçler konularını kapsamalıdır. Hem bir teknolojinin mühendislik sistem analizi hem de ticarileştirme süreçlerindeki önemli teknolojik değişkenlerin tespit edilmesi, bilgide ilerlemeyi sağlayabilmek için araştırma konularının tanımlanmasında gereklidir. Bir NGT (Yeni Nesil Teknoloji) önerisinde bilim araştırması konuları, mutlaka NGT'deki teknolojik sistem süreçlerinin altında yatan biyolojik ve fiziksel fenomenlerinden oluşan bir bilimsel liste olmalıdır. Araştırma projeleri, teknolojik sistemin icatları, tasarım yardımcıları ve standart kontrol prosedürlerinde kullanılabilecek şekilde teknolojinin altında yatan bilimsel fenomenlerin iyileştirilmiş bir anlayışına yönelik olarak hazırlanmalıdır. Bir NGT (Yeni Nesil Teknoloji) önerisi için araştırma konuları, aşağıdaki araştırma konuları üzerinde görüşmeyi gerektirir: Teknolojiyi bir sistem olarak tanımlamak, Mevcut teknolojideki darboğazları tespit etmek, NGT'nin alt sistemleri bağlamında araştırma programları hazırlamak, Araştırma amaçları konuları olarak performans standartlarının ölçütlerini belirlemek.

13 ÜNİVERSİTELERDE GÜDÜMLÜ TEMEL ARAŞTIRMA
Üniversitenin temel işlevi eğitim, araştırma ise ikincil işlevidir ama kalite açısında temel teşkil eder. Araştırma bu nedenle tüm üniversiteler veya fakülteler tarafından gerçekleştirilmez. Araştırma üniversite eklentisidir ve birinci sınıf araştırma kapasitesine sahip olmak isteyen üniversitelerin özel bir ilgi, finansman ve organizasyon yapmaları gerekmektedir. Üniversitelere devletin bilimsel araştırma desteğinde bulunması, bir üniversitenin araştırma kapasitesi ve kalitesi için hayati önem taşır. Endüstriyel Araştırma Laboratuvarları, şirketin endüstri sektörleriyle ilgili güdümlü temel araştırma konularında yeni bilim insanlarının araştırmalarına odaklanması için doktoralı araştırmacıları işe alır. Üniversitelerdeki temel araştırmanın ‘güdümlenmesi’ için bilimin ilgili teknolojinin bilim temeline yöneltilmesi gereklidir. Doğanın bilimsel keşfi ve teorinin geliştirilmesi çoğu zaman doğanın değiştirilebilmesine imkan veren ve doğa ile denenebilen yeni teknolojinin icatlarına yönelik temel oluşturur. Güdümlü temel araştırma aşağıdakilere yönelik planlanabilir: Ürün sistemlerine yönelik genel teknoloji sistemleri ve alt-sistemleri; Üretim sistemlerine yönelik genel teknoloji sistemleri ve alt-sistemleri; Ürün ve üretim sistemlerine yönelik teknoloji sistemlerinin ve alt-sistemlerin altında yatan fiziksel fenomen.


"ÜNİVERSİTE ARAŞTIRMA MERKEZLERİNİN PERFORMANSININ İNCELENMESİ" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları