Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Farklı Kültürlerde Liderlik Yapmak Prof. Dr. Yeşim Toduk Akiş

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Farklı Kültürlerde Liderlik Yapmak Prof. Dr. Yeşim Toduk Akiş"— Sunum transkripti:

1 Farklı Kültürlerde Liderlik Yapmak Prof. Dr. Yeşim Toduk Akiş
25 Mart 2006 Farklı Kültürlerde Liderlik Yapmak Amrop International Prof. Dr. Yeşim Toduk Akiş 13 Kasım 2007

2 Global Yönetici Kimdir?
Her yönetici “Global Yönetici” olabilir mi? Yerel yöneticilerin “Global Yönetici” olma yolunda sahip olması ve geliştirmesi gereken özellikler nelerdir? Türkiye’deki “Global Yöneticiler” ne kattı? Nasıl bir araştırma yaparak, “Global Türk Yöneticileri” anlarız?

3 Amrop Hever International
Üst düzey yönetim danışmanlığı firması Dünya çapında 52 ülkede 80’den fazla ofis 300’den fazla Araştırmacı tarafından desteklenen 250 deneyimli Ortak Global Çalışma Grupları ile yaygınlaştırılan uluslararası bilgi ağı

4 Amrop Türkiye Fonksiyonlara Göre Tamamlanan Görevler (1996 - 2007)

5 Niye Amrop Hever Türkiye?
25 Mart 2006 Niye Amrop Hever Türkiye? Sürecimiz Nedeniyle Doğru saptama ve şeffaflık Kapsamlı ve hızlı araştırma Etkin değerlendirme ve seçme Aday değerlendirmedeki yetkinlik En uygun adayın bulunmasını sağlamak Uzmanlığımız Nedeniyle Lider Belirleme ve Bulmada Uluslararası Erişim Ağımız ve Lokal Uzmanlığımız Müşterinin kurum kültürünü ve ihtiyaçlarını mükemmel anlama yeteneğimiz Çalışma grupları ve endüstriye özel çalışmalar sonucu elde edilen sektöre özel bilgi birikimimiz Kaliteli hizmet sağlamadaki konsantrasyonumuz SADECE ADAY DEĞİL, DANIŞMANLIK ve HİZMET SUNARIZ.

6 Araştırma Metodu Derinlemesine yüzyüze görüşmeler
5000 Global Yönetici ile görüşme:11 yıl, 400+ proje İş Geliştirme – 400 Kariyer Koçluğu – 200 TOPLAM 5600 Görüşme Anket yolu ile yurtdışında çalışan ve derinlemesine görüşmelerde başarılı bulunmuş 70 yöneticiye Global Yönetim anketi yollandı. 39 yönetici cevapladı; 35’i yabancı şirketlerde, 4’ü Türk şirketlerinde yurtdışında çalışmaktalar.

7 Uluslararası Deneyime Sahip Türk Yöneticilerin Başarıları
22 kriter ve 4 kategori özelinde değerlendirildi: 1. Uluslararası iş bilgisi 2. Kültürel Adaptasyon 3. Farklı Perspektiflerden bakma 4. Yenilikçi rolünü oynayabilme

8 Uluslararası deneyime sahip Türk yöneticilerin uluslararası iş bilgisi
I. ULUSLARARASI İŞ BİLGİSİ Aritmetik Ortalama 1. Çok yönlü karar verebilmek için yerel ve küresel bilgileri bütünleyebilirim. 1,7 2. İş Faaliyetlerinde ve pazarlamada kültürel etkilerin farkına varıp bu etkileri yönlendiririm. 1,8 3. Kültürel temelli bilgi yoluyla yeni ürün ve hizmet üretimi sağlamak için yenilikçi kurum kültürü yaratabilirim. 1,9 4. Jet lag problemi yaşasam ya da tercüman aracılığı ile iletişim kursam da farklı iş çevrelerinde etkili bir şekilde müzakere ederim. 5. İş faaliyetlerinde kültürel etkilerin farkına varıp yönetirim. 1,5 6. Çok sayıda ülkede hukuk bilgisini uygulayabilirim 3,5 7. Dünyanın belli bir bölümünde işin başarıyla nasıl yürütüleceği konusunda tedbirli seçimler yapabilirim Toplam Aritmetik Ortalama: Uluslararası İş Bilgisi 1: En güçlü özelliklerimden biri; 2: İyiyimdir; 3: Yapabildiğim ancak geliştirmem gereken özellik; 4: Yapabildiğim ancak çok geliştirmem gereken bir özellik; 5: Yapamadığım bir özellik 2,0/5,0

9 Uluslararası deneyime sahip Türk yöneticilerin kültürel adaptasyonu
II. KÜLTÜREL ADAPTASYON Aritmetik Ortalama 8. Farklı kültür ortamlarında insanları etkin bir şekilde seçip geliştirebilirim. 1,5 9. Kültürel olarak tarafsız bir gözle diğerlerinin çalışmalarını değerlendirebilirim. 1,7 10. Farklı kültürlerden oluşan takımları etkin olarak motive edebilirim. 1,6 11. Birbirini görmeyen ve farklı kültürleri temsil eden bireyler arasında bilgi paylaşımını telkin edebilirim. 1,8 12. Yönetim şeklini kültürel beklentilere gore uyarlayabilirim. 1,9 Toplam Aritmetik Ortalama: Kültürel adaptasyon 1: En güçlü özelliklerimden biri; 2: İyiyimdir; 3: Yapabildiğim ancak geliştirmem gereken özellik; 4: Yapabildiğim ancak çok geliştirmem gereken bir özellik; 5: Yapamadığım bir özellik 1,7/5,0

10 Uluslararası deneyime sahip Türk yöneticilerin farklı perspektiflerden bakabilmesi
III. FARKLI PERSPEKTİFLERDEN BAKABİLME Aritmetik Ortalama 13. Değişimi etkilemeye çalışırken insanların endişelerini göz önünde bulundururum. 2,1 14. Bir durumu başkalarının gözünden görebilirim. 1,8 15. Kendi bakış açımın sınırlarını fark ederim. 2,0 16. İyi bir dinleyiciyimdir. 1,9 Toplam Aritmetik Ortalama: Farklı Perspektiflerden bakabilme 1: En güçlü özelliklerimden biri; 2: İyiyimdir; 3: Yapabildiğim ancak geliştirmem gereken özellik; 4: Yapabildiğim ancak çok geliştirmem gereken bir özellik; 5: Yapamadığım bir özellik 2,0/5,0

11 IV. YENİLİKÇİ ROLÜNÜ OYNAYABİLME
Uluslararası deneyime sahip Türk yöneticilerin yenilikçi rolünü oynayabilmesi IV. YENİLİKÇİ ROLÜNÜ OYNAYABİLME Aritmetik Ortalama 17. Sorunları çözmemizi sağlayacak yeni yollar yaratacak yeni fikirler oluşturabilirim. 1,5 18. Gerektiğinde grubun kabul edilmiş düşünce ve davranış normlarını terk edebilirim. 1,6 19. Yeni yaklaşımlar deneyebilirim. 1,7 20. Girişimciyimdir; yeni fırstları yakalarım. 21. Sürekli yeni fikirler üretirim. 2,0 22. Bir fikri ya da vizyonu teşvik etmede ve ikna etmede iyiyimdir. Toplam Aritmetik Ortalama: Yenilikçi Rolünü Oynayabilme 1: En güçlü özelliklerimden biri; 2: İyiyimdir; 3: Yapabildiğim ancak geliştirmem gereken özellik; 4: Yapabildiğim ancak çok geliştirmem gereken bir özellik; 5: Yapamadığım bir özellik 1,7/5,0

12 Uluslararası Türk Yönetici
Artıları: Kültürel etkilere göre yönetebilir Yerel ve küresel bilgileri kullanabilir Farklı kültür ortamlarında insanları seçip, geliştirebilir Farklı kültürlerden oluşan takımı motive edebilir... KÜLTÜREL ADAPTASYON Bir durumu başkalarının gözünden görebilir Yeni yollar yaratacak yeni fikirler oluşturabilir Bir vizyon teşvik etmede ve ikna etmede etkin, Girişimci, yeni fırsatları yakalayabilen, Yeni yaklaşımlar deneyebilen.. YENİLİKÇİ Gelişecek Yanları: Farklı ülkelerde hukuk bilgisini uygulayabilme Değişimi etkilemeye çalışırken insanların endişelerini göz önünde bulundurabilen

13 Liderlik ve Güven Modeli


"Farklı Kültürlerde Liderlik Yapmak Prof. Dr. Yeşim Toduk Akiş" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları