Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

PROJE TEKLİFİ HAZIRLAMA OFFICE OFAFFAIRS. 1. İyi Bir Teklifin Oluşturulması - Güçlü bir teklifin bileşenleri - Yaygın kusurlar ve tuzaklar 2. Değerlendirme.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "PROJE TEKLİFİ HAZIRLAMA OFFICE OFAFFAIRS. 1. İyi Bir Teklifin Oluşturulması - Güçlü bir teklifin bileşenleri - Yaygın kusurlar ve tuzaklar 2. Değerlendirme."— Sunum transkripti:

1 PROJE TEKLİFİ HAZIRLAMA OFFICE OFAFFAIRS

2 1. İyi Bir Teklifin Oluşturulması - Güçlü bir teklifin bileşenleri - Yaygın kusurlar ve tuzaklar 2. Değerlendirme - Değerlendirme süreci - Değerlendirme kriterleri OFFICE OFAFFAIRS

3 1 İYİ BİR TEKLİFİN OLUŞTURULMASI OFFICE OFAFFAIRS

4 Teklif aşağıdaki kapsamlar içinde olmalıdır: Özel çalışma programında bir öncelik Çalışma programının önceliği içinde bir ya da birkaç ‘sıfat’ Teklifin sunulacağı bir Proje Çağrısı Geçerlilik Kriterleri OFFICE OFAFFAIRS

5 Koşullar Projenizi kapsayan özel çalışma programı içinde uygun bir amaç Proje Çağrısı Uygun ve geçerli bir konsorsiyum Kapanış tarihinden önce teslim edilebilecek hazır bir teklif OFFICE OFAFFAIRS

6 Bölümler Özet Gerekçe -bilimsel ve teknolojik amaçlar -program amaçları -potansiyel etki -konsorsiyum üyeleri Ortaklarla ilgili detaylar Bütçe ile ilgili detaylar Çalışma/uygulama planı Yönetim yapıları Çıktıların listesi OFFICE OFAFFAIRS

7 Teklif Yapısı B.1. Bilim ve Teknoloji (B&T) amaçları ve ‘teknolojideki son durum’ - 3 sayfaya kadar B.2. Öncelik amaçlarına uygunluk - 3 sayfaya kadar B.3. Potansiyel etki - 3 sayfaya kadar - artı bir sayfa standartlara katkı OFFICE OFAFFAIRS

8 Teklif Yapısı (devam) B.4. Konsorsiyum ve proje kaynakları - 5 sayfaya kadar + ‘STREP Proje İş Formu’ - alt-yüklenicilerin açıklanması için bir sayfa - ‘diğer ülkeler’in açıklanması için bir sayfa B.5. Proje yönetimi - 3 sayfaya kadar B.6. Çalışma Programı B.7. Diğer (paralel) konular - Örn: etik, cinsiyet, Avrupa Komisyonu politikaları, eğitim OFFICE OFAFFAIRS

9 B.1. B&T Amaçları ve Teknolojideki son durum Ne yapacaksınız? Nasıl yapacaksınız? Teknolojinin son durumuna katkınız ne olacak? Problemleri anladınız mı? İlk etki önemlidir... OFFICE OFAFFAIRS

10 B.2. Öncelik Amaçlarına Uygunluk Öncelik alanı içindeki amaçlara ayrılan bütçeden yaptığınız talebin açıklanması Komisyon bütün ilgili amaçların uygun bir şekilde kapsanmasını talep edebilir... OFFICE OFAFFAIRS

11 B.3. Potansiyel Etki Ulaşılması beklenen etki - finansmanın beklenen sonucu Bu etkiyi başarmanın yolları - yeniliğe bağlı etkinlikler - yayma etkinlikleri - keşif ve araştırma etkinlikleri Avrupa finansmanına ihtiyacın nedenleri - Avrupa katma değeri - milli/diğer girişimlerin rolü OFFICE OFAFFAIRS

12 B.4. Konsorsiyum Ortaklarda bulunması gereken özellikler: yüksek niteliklere sahip olmaları aşağıdaki alanlarda görevlerine uygun ve kendilerini adamış durumda olmaları: - araştırma - sergileme - yayma - keşif ve araştırma - yönetim, vb. birbirini tamamlayıcı niteliklerde olmaları OFFICE OFAFFAIRS

13 B.5. Proje Yönetimi Proje yönetimin kanıtlanabilir düzeyde yüksek niteliklerde olması - uygun kaynaklara sahip anahtar ortaklar - anahtar kişilerin CV’leri - uygun metodoloji - yönetilebilir bir çalışma programı Yönetimin, Bilgi, Fikri Mülkiyet Hakları, yenilik konularını başarılı olması OFFICE OFAFFAIRS

14 B.6. Çalışma Planı Giriş - çalışma programının yapısı ve ortaklara amaçları gerçekleştirmek için yüklenen görevler Zamanlama ve iş paketlerinin bileşenleri (GANNT) Bileşenler arasında bağımlılık (PERT) İş paketi tanımı (taslak) - lider/ortaklar- zamanlama - amaçlar- iş/emek tanımı - çıktılar- aşamalar OFFICE OFAFFAIRS

15 B.7. Paralel Konular Cinsiyet konuları Etik/güvenlik konuları Halk ile bağlantı Eğitim ile birliktelik Üçüncü ülke katılımı OFFICE OFAFFAIRS

16 İş Paketlerinin Tasarımı Proje, değerine ve karışıklığına uygun olarak temel alt bölümlere ayrılmalı Komisyonun izlemesine yardımcı olmak amacıyla iş paketleri yeterince ayrıntılandırılmalı Bu yüzden : - farklı türdeki etkinlikleri ayrı tutun - projenin evrelerini mantıken yansıtın - açıkça tanımlanmış sonuçları gösterin (örn: çıktı ya da proje aşaması) OFFICE OFAFFAIRS

17 Destekleyici Kaynaklar Çalışma Programı Teklif değerlendirmesi ve seçimi hakkında kılavuz Hakemler için kılavuz notları (çağrıya özel) Teklif sahipleri için kılavuz (çağrı/tipe özel) OFFICE OFAFFAIRS

18 Çalışmanıza hakemlerin gözünden bakın Teklifi ayrı parçalar halinde değil, bir bütün olarak değerlendirin Teklifin özgün yönlerini ortaya çıkarıp pazarlayın Anlatımınızı basit ve iyi yapılandırılmış bir dille gerçekleştirin Teslimden Önce OFFICE OFAFFAIRS

19 2 DEĞERLENDİRME OFFICE OFAFFAIRS

20 Hakemler her kriter için 0’dan 5’e kadar puan verirler 0 – teklif incelenen konuya hitap etmeyi başaramamış ya da gerekli bilginin eksik/yok olmasından dolayı değerlendirilemiyor 1 – zayıf 2 – orta 3 – iyi 4 – çok iyi 5 – mükemmel Geçilmesi gereken eşikler vardır En son puanlamayı hesaplamak için notlar ağırlıklandırılabilir OFFICE OFAFFAIRS

21 KRİTERLER eşikler STREP Uygunluk 3/5 Potansiyel etki 3/5 B & T Mükemmelliği 4/5 Konsorsiyumun niteligi 3/5 Yönetimin niteliği 3/5 Kaynakların kullanımı 3/5 TOPLAM PUANLAMA EŞİĞİ STREP : 21/30 OFFICE OFAFFAIRS

22 Değerlendirme Kriterleri 1. 1.Uygunluk 2. 2.Potansiyel etki 3. 3.Bilimsel ve teknolojik mükemmellik 4. 4.Konsorsiyumun niteliği 5. 5.Yönetimin niteliği 6. 6.Kaynakların kullanımı OFFICE OFAFFAIRS

23 1. Programa Uygunluk Sunulacak projenin çalışma programının amaçlarına uygunluğu OFFICE OFAFFAIRS

24 2. Potansiyel Etki Rekabetin güçlendirilmesi ya da sosyal problemlerin çözümü Proje sonuçlarının en uygun şekilde kullanımı Avrupa düzeyinde ve ulusal düzeyde net bir katma değerin varlığı OFFICE OFAFFAIRS

25 3. Bilimsel & Teknolojik Mükemmeliyet Projenin açıkça tanımlanması ve iyi odaklanmış amaçlara sahip olması Amaçların geçerli teknolojik durumdan daha ileri bir gelişmeyi hedeflemesi Sunulan B&T yaklaşımının araştırma ve yenilik alanında projenin amaçlarını gerçekleştirecek nitelikte olması OFFICE OFAFFAIRS

26 4. Konsorsiyumun Niteliği Sonuçların kullanımı için endüstrinin katılımı Konsorsiyumun yüksek niteliği Ortakların görevlerine uygunluğu ve kendini adamışlığı Ortakların birbirini tamamlayıcılığı Gerçek bir KOBİ katılımı OFFICE OFAFFAIRS

27 5. Yönetimin Niteliği Kanıtlanabilir yüksek nitelikte bir yönetim Yeterli bir yönetim planı Uygulanabilen bir örgütsel yapı OFFICE OFAFFAIRS

28 6. Kaynakların Kullanımı En az miktarda kritik kaynağın kullanımı (personel, ekipman, finansman...) Tutarlı bir proje oluşturmak için kaynakların doğru bir şekilde entegrasyonu Uygun bir mali plan OFFICE OFAFFAIRS

29 Hakemler Teklifler bir hakemler takımı tarafından okunur: İngilizce ana dilleri olmayabilir Sizin araştırma alanınız onların uzmanlık alanı olmayabilir Okumaları gereken başka bir çok teklifleri olabilir OFFICE OFAFFAIRS

30 Değerlendirme Evreleri Her bir hakem takımı tarafından teklif seçimi Teklifin değerlendirilmeye devam etmesi için takım içinde fikir birliği Başka takımlardan hakemlerin teklifi tekrar okuması Bütün takımların katıldığı bir toplantıda projelerin sıralanması OFFICE OFAFFAIRS

31 Komisyonun Odak Noktaları Konsorsiyum Yararlı Bir Çalışma Makul Şans (Risk) Değerli Sonuçlar OFFICE OFAFFAIRS

32 Aklınızda Bulunsun! Değerlendirme sonuçları sözleşme müzakeresinin temelleridir Finansman planı Avrupa Komisyonu tarafından oluşturulur Daha büyük projeler için bir panel kurularak ara değerlendirme yapılır OFFICE OFAFFAIRS

33 TEŞEKKÜRLER! OFFICE OFAFFAIRS


"PROJE TEKLİFİ HAZIRLAMA OFFICE OFAFFAIRS. 1. İyi Bir Teklifin Oluşturulması - Güçlü bir teklifin bileşenleri - Yaygın kusurlar ve tuzaklar 2. Değerlendirme." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları