Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Mehmet Mahir Atasoy Radyoloji Anabilim Dalı MALTEPE ÜNİVERSİTESİ

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Mehmet Mahir Atasoy Radyoloji Anabilim Dalı MALTEPE ÜNİVERSİTESİ"— Sunum transkripti:

1 Safen Venlerinin Korunduğu Hedefe Yönelik Endovenöz Tedaviler (HYET) ve Erken Dönem Sonuçları
Mehmet Mahir Atasoy Radyoloji Anabilim Dalı MALTEPE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ

2 Giriş HEMODYNAMİC HYPOTHESİS Terminal valv yetmezliği

3 Giriş PARİETAL HYPOTHESİS Franceschi, CHİVA Cure
Süperfisiel Variköz rezervuar-Venöz duvar değişiklikleri-dilatasyon- kapakların yetmezliği Franceschi, CHİVA Cure

4 Giriş Endovenöz işlemler sonrasında ostial reflünün düzeldiği gösterildi. Basit flebektomiler sonrasında SV nin reflüsünün düzeldiğini bildiren yayınlar var. SV reflüsünün giderilmesi sonrası derin ven reflülerinin düzeldiğini gösteren çalışmalar var. Reflü gösteren kollateralin tedavisi sonrası SV çapında azalma olduğunu gösteren çalışmalar var. Süperfisiel variköz rezervuarın tedavisi trunkal venlerdeki reflüyü düzeltebilir mi?

5 PROKSİMAL BSV Femoral ven Trunkal ven reflüsü bulunan hastaların %50 sinde fazlasında ostial valf kompetan

6 AMAÇ BSV ve KSV ninde ciddi yetmezlik bulguları saptanmayan C2 (CEAP) varis hastalarında uygulanan Hedefe Yönelik Endovenöz Tedaviler (HYET) ve erken dönem sonuçlarını sunmayı amaçladık.

7 YÖNTEMLER Kliniğimize Eylül 2011-Mayıs 2012 tarihleri arasında varis şikayetleri ile başvuran 410 hastanın hepsine Doppler incelemesi bizzat tedaviyi uygulayacak olan radyoloji uzmanı tarafından yapıldı ve detaylı reflü haritaları çıkarıldı. CİDDİ OLMAYAN REFLÜ BSV de 8 mm yi aşmayan çap Grade 1-2 reflü Ciddi reflü bulgularının 3cm > kısa bir segmentte olması

8 YÖNTEMLER İnceleme öncesi tüm hastaların CEAP “C” ve “S” skorunu, Venöz Klinik Şiddet Skorunu (VCSS), yaşam kalitesi skorunu (QOL skoru-CIVIQ-2 ) ve demografik bilgilerini içeren bir formlar dolduruldu.

9 YÖNTEMLER 1470 nm lazer fiberi (Angiodynamics ).
İnce kalibrasyonlu damarlarda lazer fiberinin damar içine ilerletilmesi için mikro kılıf yada damaryolu kanülü kullanıldı. Ablasyon öncesi mutlaka tümesan anestezi yapıldı. Veilen enerji damar çapına, yerleşimine ve tipine bağlı olarak 25 J/cm ile 100 J/cm arasında belirlendi. Gerekli görülen hastalarda US eşliğinde skleroterapi de tedaviye aynı seansta eklendi.

10 YÖNTEMLER 36 15 13 2 6 BSV korunmuş KSV korunmuş
Toplam hasta 15 BSV korunmuş -AASV -PASV -ATCV -PTCV -Tribüter v. ablasyonu 13 KSV korunmuş -İntergemeller -distal intersafenöz 2 BSV-KSV korunmuş -İzole Giacomini veni ablasyonu 6 İzole perforan ven ablasyonu

11 BSV nin proksimalinin korunduğu

12 1. Yıl kontrolü 20 cmlik BSV açık besleyen tribüteri

13 KSV nin korunduğu KSV

14

15 BSV – KSV nin korunduğu sadece Giacomini Veninin ablate edildiği

16

17 KSV KSV KOMPRESYONDA BSV

18 Sadece Perforan ven ablasyonu

19

20 SONUÇLAR HYET de teknik başarı %100
İşlem sonrası hiçbir hastada DVT yada diğer ciddi komplikasyonlara rastlanmadı. Erken dönem takiplerde rekürrens yada ilave endovenöz girişim ihtiyacı olmadı.

21 CEAP ın C si

22 CEAP ın S si

23 Civiq 2 skoru değişimi (en iyi değer 20 en kötü değer 100)

24 VCSS(Venöz klinik şiddet skoru) deki değişim

25 BSV+ Peforan V + Skleroterapi

26 BSV+ Üst Paratibial perf V + Posterior arkuat V + Skleroterapi

27 BSV+KSV+BSV tribüteri+ üst paratibial perf v +2 Cockett perf v + Skleroterapi

28

29

30 TARTIŞMA Ciddi Safen yetmezliği saptanmayan hastalarda SV lerinin korunarak HYET uygulaması güvenli ve etkili bir yöntemdir. Erken dönem klinik sonuçları çok başarılıdır. Yüzeysel venöz sistemde fizyolojik hemodinaminin HYET ile olabildiğince korunmasının orta ve uzun dönemdeki sonuçlarının daha geniş serilerle araştırılması güncel tedavi protokollerimize katkı sağlayabilir.

31 iletişim: mehmet.atasoy@maltepe.edu.tr
Teşekkürler,


"Mehmet Mahir Atasoy Radyoloji Anabilim Dalı MALTEPE ÜNİVERSİTESİ" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları