Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

ONKOLOJİ ECZACILIĞINA DOKTOR BAKIŞI

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "ONKOLOJİ ECZACILIĞINA DOKTOR BAKIŞI"— Sunum transkripti:

1 ONKOLOJİ ECZACILIĞINA DOKTOR BAKIŞI
Dr. Evren Özdemir Hacettepe Üniversitesi Kanser Enstitüsü Ankara

2 Akılcı İlaç Kullanımı İçin Sorumluluk Sahibi Taraflar
Hekim Eczacı Hemşire Diğer sağlık personeli Hasta/ hasta yakını Üretici Düzenleyici Otorite Diğer (Medya, Akademi vb.) sssssssss

3

4

5 Hasta Bakımı Doktor Eczacı Diğer Hemşire Diyetisyen
Bu tanımlamalardan sonra onkolojide eksik kalan parçanında yerine oturtlarak onkolojide multidisipliner çalışmayı sağlamışlardır.

6 İlaç tedavisinde karşılaşılan sorunlar
Endikasyon: Endikasyon olduğu halde ilaç verilmemesi Endikasyon olmadan ilaç verilmesi (gereksiz tedavi) Etkinlik: Endikasyona uygun ilaç seçilmemesi (yanlış ilaç) İlacın düşük dozda verilmesi (subtörepatik doz) İlacın uygun yoldan verilmemesi İlacın monitorize edilmemesi

7 İlaç tedavisinde karşılaşılan sorunlar
Güvenlik: Advers ilaç reaksiyonları Doz aşımı ve toksisite İlaç etkileşimleri İlacın uygun yoldan verilmemesi İlacın monitorize edilmemesi Uyum: Hastanın ilacını hiç almaması veya uygun doz ve sürede almaması

8 Advers İlaç Olayları (Advers Drug Events)
ABD’de hastanelere yatan her 100 hastanın 2-7’si, ayaktan hastanelere başvuran her 100 hastadan 3’ü advers ilaç etkisine (ADE) maruz kalmaktadır. Bunun sonucunda ABD’de her yıl hastanın zarar gördüğü veya öldüğü tahmin edilmektedir. ABD’de Yoğun Bakım Ünitesi ekibine klinik eczacı dahil edilmesinin, önlenebilir advers ilaç olaylarını %66 oranında azalttığı gösterilmiştir.

9 İlaç tedavisinde sık görülen advers olaylar
İlaca bağlı toksisiteler: warfarin anti-diyabetikler NSAID digoksin anti-epileptikler İlaç tedavi izlemindeki yetersizlikler Uygun olmayan doz Hasta uyumu İlaç etkileşimleri Kontrendikasyonlar Allerji

10

11 Klinik Eczacılık Yoğun Bakım Üniteleri Onkoloji
Yataklı servis Poliklinikler Ayaktan Tedavi Ünitesi Kök Hücre Nakli Üniteleri KİT Ünitesi Poliklinik Diğer dallar

12 Klinik Eczacılık

13 Klinik Eczacılık

14 Klinik Eczacılık Uygulama Prensipleri
Akılcı ilaç tedavisi Hasta eğitimi ve tedaviye uyumu İlaç danışmanlık hizmeti İlaç tedavi izlemi İlaç etkileşimlerinin izlemi Advers olayların izlemi Farmakovijilans Farmakoekonomi Multidisipliner yaklaşım

15 Klinik Eczacının Rolü Hasta ilaç öyküsünün alınması ve ilaç listesinin gözden geçirilmesi İlaç isteminin gözden geçirilmesi İlaçların güvenli ve rasyonel kullanımının hastaya anlatılması Hastanın ilacını uygun (tedavi edici) doz ve sürede aldığının izlenmesi

16 Klinik Eczacının Rolü Advers ilaç reaksiyonlarının izlenmesi
İlaç etkileşimlerinin izlenmesi Günlük hekim vizitlerine katılım Servis ekibine hasta kabulü ve taburculuğu esnasında tavsiyelerde bulunulması

17 Onkoloji-Klinik Eczacılık
Eczacılık hizmetlerinde dönüşüm ilaç-odaklı hasta-odaklı Onkoloji klinik eczacılığı gelişimi Sitotoksik karışımlar için merkezi servisler Standart istem formu oluşturulması Sitotoksik ilaç kullanımında güvenliğin artırılması Doz hatalarını azaltmak

18 Onkoloji-Klinik Eczacılık
Tedavi planının koordinasyonu Direkt hasta bakımı Eğitim aktiviteleri Akılcı ilaç tedavisi İlaç danışmanlık hizmeti İlaç tedavi izlemi Advers olayların izlemi Multidisipliner yaklaşım

19 Onkoloji-Klinik Eczacının Rolü
Hastaya ait bilgilerin değerlendirilmesi Hastanın evde kullandığı ilaçların tespit edilmesi Alternatif tıp uygulamalarının tespiti ve değerlendirilmesi Hastanın mevcut ilaçlarının değerlendirilmesi: Allerji İlaç etkileşimi Duplikasyon Endikasyon olmaksızın ilaç kullanımı Yan etki/toksisite Terapötik ilaç izlemi Hasta uyumu Hastanın ilaç listesinin oluşturulması ve takibi

20 Onkoloji-Klinik Eczacının Rolü
Kemoterapi planının koordinasyonu Kemoterapi istem formlarının oluşturulması ve güncellenmesi Kemoterapi isteminin gözden geçirilmesi Kemoterapi öncesi hasta ve hasta yakınlarının kemoterapi, diğer ilaçlar ve yan etkileri hakkında bilgilendirilmesi, tedavi için konsent alınması İlaçların güvenli ve rasyonel kullanımının hasta ve hasta yakınlarına anlatılması

21 Onkoloji-Klinik Eczacının Rolü
Hastanın vücut yüzey alanının tespit edilmesi ve kemoterapi doz uygunluğunun kontrolü Laboratuvar sonuçlarının gözden geçirilmesi, gerektiğinde ilaç doz değişiklikleri Kemoterapinin hazırlanması ve güvenlik kontrolleri Uygun ilaç uygulama yolunun belirlenmesi Kemoterapiye bağlı yan etki ve toksisite açısından hastanın izlenmesi

22 Onkoloji-Klinik Eczacının Rolü
Toksisitelerin önlenmesi ve giderilmesi, gerektiğinde ilaç törapötik düzey izlemi Protokole göre uygun destekleyici tedavinin (beslenme, ağrı, bulantı, kusma, mukozit gibi şikayetlere karşı) sağlanması Hastanın ilacını uygun doz ve sürede aldığının izlenmesi Advers ilaç reaksiyonlarının izlenmesi İlaç etkileşimlerinin izlenmesi Tedavi etkinliğinin izlenmesi

23 Onkoloji-Klinik Eczacının Rolü
Tüm sağlık personeline ilaçlar konusunda danışmanlık yapılması Günlük hekim vizitlerine katılım Servis ekibine hasta kabulü sonrası ve taburculuğu esnasında tavsiyelerde bulunulması Taburcu olan hastalara ilaçların kullanımı ve reçetesiz kullanılan ilaçlar hakkında bilgi verilmesi Hastanın tedaviye uyumunun arttırılması

24 Onkoloji-Klinik Eczacının Rolü
Kanser veya kanser tedavisi nedeniyle ortaya çıkan semptomlara yönelik destekleyici bakım hizmeti Ağrı Nöropati Bulantı ve kusma Miyelosupresyon Allerji Spesifik ilaç toksisiteleri Diğer

25

26 İdeal Sağlık Ekibi Akademisyen, Hekim Hemşire Klinik eczacı Diyetisyen
Klinik Fellow Asistan doktor Doktor Asistanı (physician assistant) Hemşire Pratisyen hemşire (advanced nurse practitioner) Klinik eczacı Diyetisyen Psikolog Sosyal Hizmetli Fizyoterapist Diğer sağlık personeli (sekreter, hizmetli)

27 Teşekkürler


"ONKOLOJİ ECZACILIĞINA DOKTOR BAKIŞI" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları