Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

 YAZAR: ORHAN KEMAL  YAYINA HAZIRLAYAN: TEK İ N YAYINEV İ  YAYIN TAR İ H İ : 2003  BASKI: YAYLACIK MATBASI, İ STANBUL.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: " YAZAR: ORHAN KEMAL  YAYINA HAZIRLAYAN: TEK İ N YAYINEV İ  YAYIN TAR İ H İ : 2003  BASKI: YAYLACIK MATBASI, İ STANBUL."— Sunum transkripti:

1

2  YAZAR: ORHAN KEMAL  YAYINA HAZIRLAYAN: TEK İ N YAYINEV İ  YAYIN TAR İ H İ : 2003  BASKI: YAYLACIK MATBASI, İ STANBUL

3  BOYUT: 20  KA Ğ IT C İ NS İ : SAMAN KA Ğ IDI  HARFLER: NORMAL BÜYÜKLÜKTE YAZILMI Ş  YAZIM VE NOKTALAMA: D İ KKAT ED İ LM İŞ  RES İ M: YOK 

4  TEMA: Uçuruma yuvarlanan insanlar  KONU:Uçuruma yuvarlanan bu insanların insanlıklarını kaybettiklerini anlatıyor.  KAHRAMANLAR: Ahmet Kaptan, Kaya Ali, Berbat,Bobi  ÜSLUP: Yalın bir dille yazılmı ş

5  Bazı cümlelerde anlam yetersizli ğ i vardır.  Cümleler uzun ama anla ş ılırdır.  Hatalı kelime kullanımı vardır  Argo kelimelere sıkça yer verilmi ş.  Noktalama i ş aretlerine dikkat edilmi ş.

6  15 Eylül 1914’te Adana’nın Ceyhan ilçesinde do ğ du. 2 Haziran 1970'te ya ş amını yitirdi. Toplumsal gerçekçi romanın usta kalemi öykü ve roman yazarı. Asıl ismi Mehmet Ra ş it Ö ğ ütçü. 1939'da ilk ş iirlerini de yazdı ğ ı askerli ğ i esnasında, komünizm propagandası yapmak suçlamasıyla 5 yıl hapse mahkum oldu. Bursa Cezaevi'nde Nâzım Hikmet'le tanı ş ması ya ş amının ve yazarlı ğ ının dönüm noktası oldu. 2 Haziran 1970’te Sofya'da tedavi edildi ğ i hastanede beyin kanamasından öldü. İ stanbul’da Zincirlikuyu Mezarlı ğ ı'nda topra ğ a verildi

7 Öyküleri  Duygu, Menek ş e, Ekmek Kavgası, Pezevenkler,Sarho ş lar, Çama ş ırcının Kızı, 72. Ko ğ u ş, Grev, Arka Sokak, Karde ş Payı, Mahalle Kavgası  ROMAN: Baba Evi, Avare Yıllar, Murtaza, Cemile, Bereketli Topraklar Üzerinde, Devlet Ku ş u, Dünya Evi, Hanımın Çiftli ğ i, Eskici ve O ğ ulları ( Eskici Dükkanı adıyla 1970), Gurbet Ku ş ları OYUN İ spinozlar 1965, 72. Ko ğ u ş 1967


" YAZAR: ORHAN KEMAL  YAYINA HAZIRLAYAN: TEK İ N YAYINEV İ  YAYIN TAR İ H İ : 2003  BASKI: YAYLACIK MATBASI, İ STANBUL." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları