Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Varlıklara verilişine göre Varlıkların Oluşlarına Göre Varlıkların Sayılarına Göre 1.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Varlıklara verilişine göre Varlıkların Oluşlarına Göre Varlıkların Sayılarına Göre 1."— Sunum transkripti:

1 Varlıklara verilişine göre Varlıkların Oluşlarına Göre Varlıkların Sayılarına Göre 1

2 Varlıklara verilişine göre isimler Özel isimCins isim Varlıkların oluşlarına göre isimler Somut isimSoyut isim Sayılarına göre isimler Tekil isimÇo ğ ul isim 2 Topluluk isimleri

3 Ali Okumuş,Tekir,Avrupa Kedi,taş,a ğ aç 3 Özel isim cins isim

4 Rüzgar,ışık,a ğ aç Sevgi,huzur,mutluluk 4 somut isim soyut isim

5 Kalem,silgi,masa Kalemler,silgiler,masalar Deste,orman 5 tekil isim çoğul isim Topluluk isimleri

6  Varlıkları tanıtmaya yarayan sözcüklere.............. denir.  Örnek  A ğ aç  Maşa  bardak 6 İsim (ad)

7 A. Varlıklara verilişine göre: 1. Özel 1. Özel isimler: isimler: Evrende bir tek olan, eşi ve benzeri olmayan varlıkları tanıtan adlardır. Kimi kullanım yerleri şunlardır:  Kişi ad ve soyadları:  Serdar Etyemez, Mehmet Yılmaz, Aylin Öge. 7

8  Hayvanlara verilen adlar:  Pamuk, Tekir, Boncuk  Co ğ rafya ile ilgili adlar:  Avrupa, Tuz Gölü, Uluda ğ, Toroslar...  Semt, mahalle, cadde, sokak, apartman adları:  Gürpınar Mahallesi, Bursa Caddesi, Sıla Apt...  Din, dil, millet, mezhep adları:  Türk, Türkçe, İ slamiyet... 8

9  Kitap, dergi, gazete, yapı ve yapıt adları:  Çalıkuşu, Genç Kalemler, Ankara Kalesi, Milliyet...  Kurum, kuruluş adları:  Türk Dil Kurumu, Devlet Su İ şleri, Pamukkale Tıp Fakültesi...  Devlet ve ülke adları:  Türkiye, Fransa, Amerika... 9

10  Özel adlara ba ğ lı saygı sözcükleri, sanlar, meslek adları, kullanılan ünvanlar:  Fahriye Abla, Cingöz Kemal, Burhan Hoca, Arif Bey...  Yazı başlıkları:  Görme ve Bakma, E ğ itimde Ölçme ve De ğ erlendirme.... 10

11  Özel isimlere gelen ekler kesme işareti ile ayrılır.  Örne ğ in; Ali’nin evi, Amerika’ya yolculuk gibi  Ancak şu ekler kesme işareti ile ayrılmaz:  -siz, -ci, -gil, -ler, -li, -izm, -im  Atatürksüz geçen yıllar  Aligil bize geldi.  Denizlililer’in meşhur horozu bu imiş. Vb. 11

12  Aynı türden varlıkları tanıtan, gösteren adlara cins isimler denir.  Örne ğ in; silgi, demir, koltuk... 12

13 13 SÖZCÜKÖZELC İ NS kapı Ayşe lamba anahtar Tekir çorap Eskişehir ö ğ renci Orhan Pamuk akşam

14 14 SÖZCÜKÖZELC İ NS kapı x Ayşex lambax anahtarx Tekirx çorapx Eskişehirx ö ğ rencix Orhan Pamukx akşamx

15 1. Somut isimler:Beş duyu organımızdan en az biriyle algılanan isimlerdir. Örne ğ in; rüzgar, ışık, hava, koku... 2. Soyut isimler: Varlı ğ ını akıl, duygu ve inanç yoluyla algıladı ğ ımız isimlerdir. Örne ğ in; sevinç, korku, özgürlük, ö ğ retmenlik... 15

16  -lik eki somut isimleri soyut isim durumuna getirir.  Ö ğ retmen (somut isim)  Ö ğ retmenlik (soyut isim) 16

17 17 SÖZCÜKSOMUTSOYUT kapı sevgi lamba anahtar mutluluk çorap düşünce araba umut diken

18 18 SÖZCÜKSOMUTSOYUT kapı x sevgix lambax anahtarx mutlulukx çorapx düşüncex arabax umutx dikenx

19 1. Tekil isimler: Ço ğ ul eki almamış, aynı türden bir adet varlı ğ ı gösteren isimlerdir. Örne ğ in; tavşan, deniz, sayfa... 19

20 2. Ço ğ ul isimler:Aynı türden birden fazla varlı ğ ı anlatan isimlerdir. Ço ğ ul anlam, isimlere ço ğ ul takısı (-ler) getirilerek yapılır. Örne ğ in; otomobiller, nehirler, gözler... 20

21 3. Topluluk isimleri: Tek bir varlı ğ ı ifade ettikleri halde bir grubu anlatan isimlerdir. Örne ğ in; ordu, demet, bölük, deste.... 21

22 Topluluk isimleri ço ğ ul eki alabilir. Örne ğ in;  meclisler,  sürüler,  aileler,  okullar... 22

23 23 SÖZCÜKTEK İ LÇO Ğ ULTOPLULUK kapı ordu lambalar düzine kitaplar anahtar meclis perde dosyalar

24 24 SÖZCÜKTEK İ LÇO Ğ ULTOPLULUK kapı x ordux lambalarx düzinex kitaplarx anahtarx meclisx perdex dosyalarx


"Varlıklara verilişine göre Varlıkların Oluşlarına Göre Varlıkların Sayılarına Göre 1." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları