Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

İlköğretim Müfettişi Durdu Mehmet BAYRAKTAR

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "İlköğretim Müfettişi Durdu Mehmet BAYRAKTAR"— Sunum transkripti:

1 İlköğretim Müfettişi Durdu Mehmet BAYRAKTAR
SINIF YÖNETİMİ İlköğretim Müfettişi Durdu Mehmet BAYRAKTAR

2 Sınıf yönetiminin değişkenlerini;
öğretmen, öğrenci, okul programı, eğitim ortamı, eğitim yönetimi, aile ve çevre olarak sıralayabiliriz. DMBAYRAKTAR

3 SINIF NEDİR? Sınıf; eğitim-öğretim etkinliklerinin
gerçekleştirildiği yaşam alanıdır. DMBAYRAKTAR

4 SINIF YÖNETİMİ; Sınıf yönetimi, öğretmenin sınıfta öğrenme için gerekli düzeni sağlamak üzere, etkili bir ortam oluşturmak amacıyla yaptığı uygulamalar ve izlediği stratejilerin tümüdür. DMBAYRAKTAR

5 Sınıf yönetiminin değişkenleri;
Ancak bu değişkenler içerisinde en stratejik olanı “öğretmen”dir. Çünkü DMBAYRAKTAR

6 Sınıf yönetiminin değişkenleri;
eğitim süreçlerinin düzenlenmesinden ve yürütülmesinden öğretmen sorumludur. DMBAYRAKTAR

7 SINIF YÖNETİMİ ve ÖĞRETMEN
Öğretmenlik, 1739 Sayılı Kanunda; “ Devletin eğitim ve öğretim ve bununla ilgili yönetim görevlerini üzerine alan özel bir ihtisas mesleğidir” Şeklinde tanımlanmıştır. DMBAYRAKTAR

8 SINIF YÖNETİMİ ve ÖĞRETMEN
Öğrenme-öğretme etkinliklerini kılavuzlayan kişidir. Eğitim öğretim sürecinin vazgeçilmez öğesidir. DMBAYRAKTAR

9 SINIF YÖNETİMİ ve ÖĞRETMEN
Öğretmende bulunması gereken özellikler: Kişisel Özellikler Mesleki Özellikler Olarak gruplandırılabilir DMBAYRAKTAR

10 ÖĞRETMENLERDE BULUNMASI GEREKEN KİŞİSEL ÖZELLİKLER
Mesleğini Seven İletişim becerilerine sahip Değerleri güçlü Önyargısız Hoşgörülü Gelişmeye açık Bireysel ve ekiple çalışabilen Rehber ve yönlendirici Kendisini gerçekleştirmiş Güven verici DMBAYRAKTAR

11 ÖĞRETMENLERDE BULUNMASI GEREKEN MESLEKİ ÖZELLİKLER
Öğretmenliğin; Konu alanı bilgisi Öğretmenlik meslek bilgisi Genel kültür Olmak üzere üç yeterlik alanı vardır. DMBAYRAKTAR

12 ÖĞRETMENLERDE BULUNMASI GEREKEN MESLEKİ ÖZELLİKLER
Konu alanı bilgisi; Öğretmenin ihtisası olan disiplin alanına ilişkin sahip olması gereken bilgi birikimidir. Alan bilgisi öğretmenlik mesleğinin temelidir. Burada bir yetersizlik olursa etkili öğretim yapmak imkansızlaşır. DMBAYRAKTAR

13 ÖĞRETMENLERDE BULUNMASI GEREKEN MESLEKİ ÖZELLİKLER
Meslekî bilgi; öğretmenlik mesleğinin püf noktası, bildiklerini (konu alanı bilgisini) başkalarına aktarabilme yollarında kılavuzluk yapmadaki yeterliliktir ve ancak yeterli meslekî bilgi ile mümkün olur. Bu alana giren beceriler şunlardır: sonraki slayt DMBAYRAKTAR

14 ÖĞRETMENLERDE BULUNMASI GEREKEN MESLEKİ ÖZELLİKLER
Meslekî bilgi ile ilgili beceriler; Öğretimi planlama ve uygulama Sınıf yönetimi İletişim becerileri Öğretim strateji yöntem ve tekniklerini uygulama Öğretimde materyal kullanma Ölçme araçları geliştirme ve uygulama Olarak sıralanabilir. DMBAYRAKTAR

15 ÖĞRETMENLERDE BULUNMASI GEREKEN MESLEKİ ÖZELLİKLER
Genel Kültür; Eğitimin sosyal, kültürel ekonomik ve bireysel işlevlerini gerçekleştirmede öğretmenlik mesleğinin gerektirdiği; genel kültür, Genel tarih, Vatandaşlık bilgisi, Genel coğrafya, Temel matematik, Uygarlık bilgisi… gibi alanlara ilişkin bilgi birikiminden oluşur. DMBAYRAKTAR

16 SINIF YÖNETİMİ Sınıf yönetimi, başlangıçta, öğretmenin otoritesinin sınıfta hakim kılınması anlamında kullanılmaktaydı ve disipline dayanan bir anlayış hakimdi. DMBAYRAKTAR

17 SINIF YÖNETİMİ Günümüzde sınıf yönetimi daha çok, öğrenmeyi sağlayıcı bir sınıf ortamının sağlanmasıyla açıklanmaktadır. DMBAYRAKTAR

18 SINIF YÖNETİMİ Sınıfın iyi yönetilmesi, eğitimde başarılı olmak için ilk adım olarak kabul edilmektedir. DMBAYRAKTAR

19 SINIF YÖNETİMİ Bu nedenle öğretmenin liderlik rolü ön plana çıkmakta ve grup dinamizmini bilmesi önem kazanmaktadır. DMBAYRAKTAR

20 SINIF YÖNETİMİNİN BOYUTLARI
Sınıf ortamının fiziksel düzeni Plan-program etkinlikleri Zaman düzenine yönelik etkinlikler Sınıfta ilişki düzenlemeleri Sınıfta davranış düzenlemeleri DMBAYRAKTAR

21 SINIF YÖNETİMİ VE ÖĞRENME-ÖĞRETME SÜRECİNİN İLKELERİ
Öğrencilerimizi öğrenmeye hazır hale nasıl getirelim? Hazırbulunuş DMBAYRAKTAR

22 SINIF YÖNETİMİ VE ÖĞRENME-ÖĞRETME SÜRECİNİN İLKELERİ
Öğrencilerimizin öğrenmeye istekli kılınması nasıl sağlanabilir? Motivasyon DMBAYRAKTAR

23 SINIF YÖNETİMİ VE ÖĞRENME-ÖĞRETME SÜRECİNİN İLKELERİ
Öğrencilerimizi öğrenme sürecinde daha aktif hale nasıl getirebiliriz? Katılma DMBAYRAKTAR

24 SINIF YÖNETİMİ VE ÖĞRENME-ÖĞRETME SÜRECİNİN İLKELERİ
Öğrenmelerin kalıcılığının sağlanması konusunda neler yapabiliriz? Tekrar DMBAYRAKTAR

25 SINIF YÖNETİMİ VE ÖĞRENME-ÖĞRETME SÜRECİNİN İLKELERİ
Kazanılan olumlu davranışların yerleşmesini sağlamak için neler yapabiliriz? Pekiştirme DMBAYRAKTAR

26 SINIF YÖNETİMİ VE ÖĞRENME-ÖĞRETME SÜRECİNİN İLKELERİ
Öğrenciye doğru ya da yanlış yaptığını nasıl bildiririz? Geribildirim DMBAYRAKTAR

27 SINIF YÖNETİMİ VE ÖĞRENME-ÖĞRETME SÜRECİNİN İLKELERİ
Öğrencinin öğrendiklerini başka alanlarda kullanabilmesi için neler yapabiliriz? Transfer DMBAYRAKTAR

28 Sınıfınızı iyi yönetmek için etkili öğretmen olunuz.
Etkili öğretmen olmak içinse; DMBAYRAKTAR

29 Etkili öğretmenlerin uymaları gereken temel kurallar
Dakik olun İyi hazırlanın Hızlı bir şekilde derse başlayın Tüm sınıfın katılımı konusunda ısrarcı olun Sesinizi etkili bir biçimde kullanın •  Karşılaştırma yapmaktan kaçının •  Verdiğiniz sözleri tutmaya dikkat edin Sınıfı amacına uygun bir biçimde organize edin Öğrencilerin problemleri ile ilgilenin DMBAYRAKTAR

30 SINIF YÖNETİMİNDE MODELLER
Geleneksel Yaklaşım Sınıf kurallarını öğretmen koyar, öğrenci itaat eder. Öğretmen bilgi aktarır, öğrenci olduğu gibi kabullenir. Öğrenciler bilgileri sorgulamadan kabullenir ve ezberler. DMBAYRAKTAR

31 SINIF YÖNETİMİNDE MODELLER
Tepkisel Yaklaşım İstenmeyen durum ya da davranışın düzeltilmesi amaçlanır. Sonuç-tepki ilişkisi vardır (konuşan öğrenciyi azarlamak, doğru cevaplayan öğrenciye aferin demek gibi…). Çok sık kullanılması öğretmenin sınıf yönetimindeki yetersizliğini gösterir. DMBAYRAKTAR

32 SINIF YÖNETİMİNDE MODELLER
Önlemsel Yaklaşım Yapılma ihtimali olan durum ve davranışlar önceden kestirilerek önlemler alınır. Sorun yaşanmaması için her türlü önlem alınır. - Birbirleriyle konuşan öğrencilerin yerlerinin değiştirilmesi, - Sınavda kopya çekilmemesi için öğrencilerin tek tek oturtulması… DMBAYRAKTAR

33 SINIF YÖNETİMİNDE MODELLER
Gelişimsel Yaklaşım Sınıftaki tüm etkinliklerin düzenlenmesinde öğrencilerin psikolojik ve fiziksel gelişim düzeyleri dikkate alınır. Birinci sınıftaki öğrenciler için, somut işlemler dönemine uygun eğitim etkinliklerine ağırlık verilmesi DMBAYRAKTAR

34 SINIF YÖNETİMİNDE MODELLER
Bütünsel Yaklaşım Sınıf yönetiminde yerine, zamanına ve durumuna göre bütün yaklaşımlar kullanılır. Sistem yaklaşımı olarak da bilinir. İstenilen davranışın ortaya çıkması için uygun ortam hazırlanır. Bütün önlemsel yaklaşım düzenlemelerine karşı yine sorunlu davranış ortaya çıkıyorsa tepkisel yaklaşım kullanılır. DMBAYRAKTAR

35 SINIFIN ORGANİZASYONU
Sistemin amacına ulaşmak için çeşitli görevleri yapmak üzere oluşturduğu ve diğer bölümlerle uyumlu bir şekilde işlev gören bölümlerinin oluşturulmasıdır. DMBAYRAKTAR

36 SINIFIN ORGANİZASYONU
maddî olabileceği gibi, sosyal, kültürel ya da fikrî de olabilir. DMBAYRAKTAR

37 SINIFIN ORGANİZASYONU
Sınıfın organizasyonu; Sınıfın amacına ulaşabilmesi için ihtiyaç duyulan araçlarla donatılması ve bu araçların en verimli ve en ekonomik şekilde çalıştırılması için düzenlenmesi anlamına gelir. DMBAYRAKTAR

38 SINIFIN ORGANİZASYONU
Sınıfın Organizasyonu; Ders dönemi öncesi hazırlıklar, Fiziki ortamın düzenlenmesi, Öğretim etkinliklerini planlama, Sınıf içindeki öğrenci davranışları için rehberlik etme, Sınıf içi kuralların oluşturulması, Sınıfta öğrencilerin gelişimlerinin izlenmesi, Eğitim teknolojilerinin kullanılması, Sınıf ortamında zamanın yönetimi gibi süreçleri içerir. DMBAYRAKTAR

39 ÖĞRENCİ DAVRANIŞLARININ YÖNETİLMESİ
Her sınıfta istenmeyen davranışlar oluşabilir. Sınıfta istenmeyen davranışlara neden olan etmenler; Sınıfın yapısından, Öğrencinin kendisinden, Öğretmenden, kaynaklanıyor olabilir DMBAYRAKTAR

40 ÖĞRENCİ DAVRANIŞLARININ YÖNETİLMESİ
Sınıfın Yapısından Kaynaklanan Problemler Kalabalık sınıflar Sınıfın düzeni (sıraların düzeni, oturma şekilleri, ısı, ışık, havalandırma…) DMBAYRAKTAR

41 ÖĞRENCİ DAVRANIŞLARININ YÖNETİLMESİ
Öğrenciden Kaynaklanan Problemler Öğrencilerin farklı kişilik özellikleri Aile ve sosyal çevreden kaynaklanan problemler Başarısızlık kimliği Gelişim döneminden kaynaklanan problemler DMBAYRAKTAR

42 ÖĞRENCİ DAVRANIŞLARININ YÖNETİLMESİ
Öğretmenden Kaynaklanan Problemler Öğretmenin yaklaşımından Öğrenciye bakış açısından kaynaklanan problemler olabilirler DMBAYRAKTAR

43 OLUMLU DAVRANIŞLAR GELİŞTİRMEK ÜZERİNE STRATEJİLER
Öğrenciye görev ve sorumluluk verme Görmezden gelme (söndürme) Dersi etkili hale getirme Sözel olmayan uyarıcılar kullanma Sözel uyarıcıları kullanma Sınıf dışında görüşme Okul disiplin kurallarını işletme Cezaya başvurma DMBAYRAKTAR

44 ÖĞRENME-ÖĞRETME SÜRECİNİ DÜZENLEME
Öğrenci Yönünden: En etkili öğrenme yolu yaparak-yaşayarak öğrenme aktivitesidir. Öğrenci ulaşacağı amacı bilmeli ve buna güdülenmelidir. Öğrencinin hazırbulunuşluk düzeyi bilinmelidir. Öğrenme düzeyleri yüksek öğrenciler hızlarına ve yeteneklerine göre farklı etkinliklere yönlendirilmelidir. sonraki slayt DMBAYRAKTAR

45 ÖĞRENME-ÖĞRETME SÜRECİNİ DÜZENLEME
Öğrenci Yönünden: Becerilerin kazanılmasında ve kalıcılığın sağlanmasında tekrar önemlidir. Kavrayarak öğrenme ezberleyerek öğrenmeden daha kalıcıdır. En etkili ve kalıcı öğrenme problem çözerek öğrenmedir. Yeni öğrenilenler ile öncekiler arasında anlamlı bağlar kurulmalıdır (yapısalcı kuram). DMBAYRAKTAR

46 ÖĞRENME-ÖĞRETME SÜRECİNİ DÜZENLEME
Öğretmen Davranışları Yönünden: Öğretmen birbirinden farklı bilişsel, duyuşsal ve psiko-motor bilgi düzeyine sahip öğrenciler için yetenek ve kapasitelerine göre öğretimi (etkinlik-program) düzenlemelidir. Öğrencilerin özgüvenleri ve özsaygıları geliştirilmeli, her öğrenciye başarılı olacağı alanlarda sorumluluk verilmelidir. Öğrenci cesaretlendirilmeli ve sorumluluk almalıdır. sonraki slayt DMBAYRAKTAR

47 ÖĞRENME-ÖĞRETME SÜRECİNİ DÜZENLEME
Öğretmen Davranışları Yönünden: Öğretmen öğretim hizmetlerinin nitelikleri olan; İpucu, Pekiştireç, Öğrenci katılımı Dönüt- düzeltme Etkili kullanılmalıdır. Öğrenciye öğrenmeyi öğretmeli ve öğrenmeyi sevdirmelidir DMBAYRAKTAR

48 ÖĞRENME-ÖĞRETME SÜRECİNİ DÜZENLEME
Öğretim Ortamı Yönünden: Sınıfta farklı yetenek ve zeka alanındaki öğrenciler için farklı öğretim etkinlikleri ve farklı yöntem ve teknikler işe koşulmalıdır Bütün öğrencilere göre etkinlik yapıldığında sınıfta disiplin problemleri ortadan kalkar Demokratik bir ortam oluşturulmalıdır Sınıf içi etkileşim çok yönlü olmalıdır. Öğretim planlı ve programlı gerçekleştirilir. DMBAYRAKTAR

49 Sabrınız ve hoşgörünüz için teşekkür ederim
Dr. Ayfer ŞAHİN DMBAYRAKTAR


"İlköğretim Müfettişi Durdu Mehmet BAYRAKTAR" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları