Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

KAYNAŞTIRMA EĞİTİMİ www.silivriram.gov.tr.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "KAYNAŞTIRMA EĞİTİMİ www.silivriram.gov.tr."— Sunum transkripti:

1 KAYNAŞTIRMA EĞİTİMİ

2 Kaynaştırma Eğitimi Engelli bireylerin engeli olmayan bireylerle eğitsel ve sosyal olarak bütünleşmesini sağlama işlemidir. Her insanda olduğu gibi özel eğitime muhtaç birey de sevilmek, takdir edilmek, beğenilmek, değer görmek ve kimseye bağımlı olmadan yaşamak ister. Bu onların en doğal hakkı olduğu gibi, toplumsal bütünlüğün ve kalkınmanın temelidir. Özel Eğitim ihtiyacı olan bireylere verilen eğitimin niteliği ne kadar iyi olursa olsun sonuçta onu, içinde yaşadığı toplumun üyesi haline getirmiyor ve kabul görmesini sağlamıyorsa verilen eğitim işe yaramayacaktır

3 Kaynaştırmanın Amacı Çocuğu normal hale getirmek değil,
Onun ilgi ve yeteneklerini En iyi şekilde kullanmasını sağlamak Toplum içinde yaşayabilmesini kolaylaştırmaktır.

4 Tarihçesi İkinci dünya savaşı sonrası 1950’li yıllarda çok nadir dile getirmeye başlanan engelli bireylerin engelli olmayan yaşıtlarıyla aynı eğitim ortamını paylaşması fikri 1960’lı yıllarda giderek daha fazla taraftar bulmaya başlamıştır. Kaynaştırmaya başlayan ilk engel grubu görme engelliler oluşturmuştur.

5 Kaynaştırma Eğitimin Yasal Dayanağı
573 sayılı “Özel Eğitim Hakkında Kanun Hükmünde Kararname” (Madde 12) ( ) Özel Eğitim Hizmetler Yönetmenliği Anayasa (Madde 42)

6 Kaynaştırma Eğitimin İlkeleri
Özel Eğitime ihtiyacı olan bireyin akranlarıyla aynı kurumda eğitim görme hakkı vardır Kaynaştırma, özel ve genel eğitimin ayrılmaz bir parçasıdır. Hizmetler yetersizliğe göre değil, eğitim ihtiyaçlarına göre planlanır. Karar verme süreci aile-okul-eğitsel tanılama sürecine göre gerçekleşir.

7 Kaynaştırma Eğitimin İlkeleri
Kaynaştırma erken başlamak esastır. Kaynaştırmada bireysel farklılıklar esastır. Eğitim normal insanlarla ve doğal ortamlar da verilmelidir. Eğitim, bireyi toplumun bir parçası haline getirmeyi amaçlar.

8 Kaynaştırma Eğitimin Yararları
Özel Eğitime ihtiyacı olan bireylere, Normal çocuklarla Ailelere Öğretmenlere yararları var

9 Özel Eğitime İhtiyacı Olan Bireye Yararı
Kendine güven, takdir edinme, işe yarama cesaret, sorumluluk gibi sosyal değerleri gelişir. Özelliklerine uygun ortamdan dolayı uyum ve başarı artacaktır. Olumsuz davranış yerine olumlu davranış artacaktır.

10 Özel Eğitime İhtiyacı Olan Bireye Yararı
Normal öğrencilerle birlikte çalışmaları daha büyük başarılar için kendilerinde istek ve cesaret uyandırır. Bu öğrenciler normal öğrencilerden bazı davranışları öğreneceklerdir. Eğitim programlarına ek olarak aile eğitimi, sosyal, kültürel ve serbest zaman etkinlikleri sayesinde öğrenmeleri gelişir.

11 Sınıftaki Çocuklara Yararları
Özürlü bireye karşı kabul, hoşgörü, yardımlaşma, demokrasi ve ahlaki anlayışlar gelişir. Bireysel farklılıkları doğal karşılar ve saygı gösterir. Özürlülerle birlikte yaşamayı öğrenir. Lider, model olma ve sorumluluk duygusu gelişir.

12 Ailelere Yararları Okula bakış açıları değişir.
Çocukların ilgi ve ihtiyaçları konusunda daha sağlıklı bilgi edinir. Aile içi çatışmalar azalır ve aile sağlığı artar. Çocuklarına nasıl yardım edecekleri konusunda yeni yollar öğrenirler.

13 Öğretmenlere Yararları
Şartsız kabul, sabır, hoşgörü, bireysel özelliklere saygı davranışları gelişir. BEP hazırlama ve uygulama daha başarılı olurlar. Eğitimde ekonomiklik ve fırsat eşitliğini sağlar. Kaynaştırma öğrencisi ile yapılan çalışmalar sayesinde öğretim becerileri gelişecek ve deneyimleri artacak.

14 Özetle Bireysel farklılıklar Eğitimde fırsat eşitliği Ekip
Tarafından karar verilir Kaynaştırma Bütün bireyler öğrenir Programlıdır Okul merkezlidir

15 Kaynaştırma Uygulamaları
A- Tam Zamanlı Kaynaştırma B- Yarı Zamanlı Kaynaştırma

16 Tam Zamanlı Kaynaştırma
Özel Eğitime ihtiyacı olan öğrencinin kaydı normal sınıftadır; öğrenci tam gün boyunca sınıfta eğitim almaktadır.

17 Yarı Zamanlı Kaynaştırma
Özel Eğitime ihtiyacı olan öğrencinin kaydı Özel sınıftadır; özel eğitim sınıfı öğrencisi başarılı olabileceği derslerde kaynaştırma sınıfında eğitim almaktadır.

18 Değerlendirme Kaynaştırma uygulamasındaki öğrenciler,
Devam ettikleri okulun sınıf geçme ve sınavlarla ilgili hükümlerine göre değerlendirilir. Bireysel ve gelişim özellikleri dikkate alınarak, sınavlarda gerekli önlemler alınır ve düzenlemeler yapılır. Değerlendirmede, öncelikle bireyselleştirilmiş eğitim programlarında hedeflerin gerçekleştirilmesi esas alınır.

19 Kaynaştırma Eğitiminde Dikkat Edilecek Hususlar
Öğrencinin yetersiz yönleri kadar yeterli yönleri de bilinmelidir. Normal sınıf içinde tek bir yetersizlik türüne yönelik yerleştirme yapılmalıdır. Eğitim okul kadar okul dışı ortamlarda da devam ettirilmeye çalışmalıdır. Çocuğu normal hale getirmek değil de yeteneklerini en iyi şekilde kullanmalarını sağlamak en önemli hedef olmalıdır.

20 Kaynaştırma Eğitiminde Dikkat Edilecek Hususlar
Ders konularının analizleri yapılmalı konular parçalara ayrılmalıdır. Sosyal, kültürel, iş ve meslek eğitimi çalışmalarına ağırlık vermelidir. Her aşamada çocuklar güdülenmeli ve teşvik edilmelidir. Yetersizliği ne olursa olsun bireyi olduğu gibi kabul etmek esas alınmalıdır.

21 Kaynaştırma Eğitiminde Dikkat Edilecek Hususlar
Öğrencinin öğrenciye rehberlik etmesine yer verilmelidir. Etkinlikler sonucunda çocuğa geri bildirimler verilmeli, geldiği durum hakkında bilgi verilmelidir. Her kaynaştırma öğrencisi için ayrı bir BEP hazırlanmalıdır.

22 Kaynaştırma Eğitiminde Dikkat Edilecek Hususlar
En iyi öğretim bireyselleştirmeden toplumsallaştırmaya, somuttan soyuta, bilinenden bilinmeye, yakından uzağa doğru giden yoldur.Öğretmenlerin öğrenciye sunacakları bilgi alanlarını bu eğitim ilkelerine göre düzenlenmeleri yararlı olacak. En iyi öğrenilen şeylerin kendi kendine yaparak ve yaşayarak öğrenme durumlarıyla ortaya çıkar.Öğretmen bu yöntemi tüm etkinliklerini temeline almalıdır.

23 Kaynaştırma Eğitiminde Dikkat Edilecek Hususlar
Öğretim etkinliklerinde görsel-işitsel materyaller kullanılması uygun olur. Çünkü öğrenme işlemine katılan duyu organlarının sayısı ne kadar çoksa öğrenme o kadar iyi, unutma o kadar geç olacaktır. Öğretmen ders anlatırken öğrenci ile sürekli göz iletişiminde bulunmalıdır.

24 Kaynaştırma Eğitiminde Dikkat Edilecek Hususlar
Öğrencilerin ilgi, ihtiyaç ve olgunluk düzeyleri ve bazı özellikleri dikkate alınarak en uygun pekiştireçler seçmeli ve bunlar başarıyı ödüllendirici olarak kullanmalıdır. Olumsuz davranışlarda çok olumlu davranışların, yetersizliklerinden çok çocuğun yeterli yönlerinin görülüp pekiştirilmesi daha uygun olur

25 KATILIMINIZDAN DOLAYI TEŞEKKÜR EDERİZ


"KAYNAŞTIRMA EĞİTİMİ www.silivriram.gov.tr." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları