Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

1 EğitimBilimlerineGiriş KÜLTÜR Doğada var olanlar dışında, insanoğlunun ortaya koyduğu, maddi ve manevi her şey. KÜLTÜR KültürlemeKültürlenme Gelişigüzel.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "1 EğitimBilimlerineGiriş KÜLTÜR Doğada var olanlar dışında, insanoğlunun ortaya koyduğu, maddi ve manevi her şey. KÜLTÜR KültürlemeKültürlenme Gelişigüzel."— Sunum transkripti:

1

2 1 EğitimBilimlerineGiriş

3 KÜLTÜR Doğada var olanlar dışında, insanoğlunun ortaya koyduğu, maddi ve manevi her şey. KÜLTÜR KültürlemeKültürlenme Gelişigüzel kültürleme Zoraki kültürleme Kasıtlı kültürleme

4 EĞİTİM Öğretim Yaygın Eğitim Formal Eğitim Özel Eğitim Öğrenme Hizmetöncesi Eğitim Örgün Eğitim Hizmetiçi Eğitim İnformal Eğitim Öğretme Özel Öğretim Yaşam Boyu Öğrenme

5 ÖĞRENME E Ğ İ T İ M ÖĞRETİM

6 Öğrenme Öğrenme : Yaşantı ürünü, nispeten kalıcı izli davranış değişikliğidir. 1. Öğrenme sonucundan mutlaka bir davranış değişikliği meydana gelir. 2. Öğrenme yaşantı ürünü ve bireyseldir. 3. Öğrenme kalıcı izlidir. ÖĞRENME YOLUYLA;  Bilişsel,  Duyuşsal  Devinişsel davranışlar geliştirilir.

7 Davranış Türleri Öğrenme Ürünü Davranış Öğrenilmemiş Davranış   İstendik davranışlar (Planlı, programlı sürecin ürünü)   İstenmedik davranışlar (rasgele kazanılan ya da eğitimin hatalı ürünü) BİREYİN SAHİP OLDUĞU   Akıl ve düşünceden bağımsız, doğuştan gelen davranışları, (istem dışı davranışlar, refleks)   Geçici davranışları (alkol, uyuşturucu kullanımı sonunda ortaya çıkan maddenin etkisi sonucu kaybolan)   Büyüme ve olgunlaşma (oturma, yürüme, ses çıkarma) ÖĞRENME DEĞİLDİR!

8 Öğretim Öğretim : Bireylerin, okul ortamında, amaçlı, planlı ve kontrollü olarak aldıkları eğitimdir. Öğretim Etkinlikleri Öğeleri Hedefler İçerik Eğitim durumu Sınama durumu Öğretim süreci ; * Okulöncesi eğitim, * ilkokul, * ortaokul, * lise * yükseköğretim

9 Öğretme Öğretme : Öğrenmeyi gerçekleştirmek üzere düzenlenen amaçlı ve bilinçli etkinlikler; öğrenmeyi kılavuzlama, bireyin öğrenmesi için rehberlik etmedir. ÖĞRETME;  Okulda  öğretmen,  Aile ortamında  anne – baba  Yakın çevrede  arkadaşlar, iletişim araçları  Uzak çevrede  toplum, iletişim araçları vb...... TARAFINDAN YAPILIR.

10 EĞİTİM EĞİTİM : Bireyde, kendi yaşantıları yoluyla davranış değişikliği değişikliği meydana getirme süreci sürecidir. EĞİTİM BİR SÜREÇTİR EĞİTİM SONUCU DAVRANIŞ DEĞİŞİKLİĞİ MEYDANA GELİR. DAVRANIŞ DEĞİŞİKLİĞİ BİREYİN KENDİ YAŞATILARIYLA OLUŞUR.

11 E Ğ İ T İ M Formal Eğitim İnformal Eğitim Aile Eğitimi Çevre Eğitimi Örgün Eğitim Okulöncesi Eğitim İlköğretim Ortaöğretim Yükseköğretim Yaygın Eğitim Halk Eğitimi Hizmetiçi Eğitim Çıraklık Eğitimi İşbaşında Eğitim

12 Formal Eğitim Formal Eğitim : Bireyin davranışlarında, kendi yaşantıları yoluyla, kasıtlı ve istendik değişikliklersüreci değişiklikler meydana getirme sürecidir. EĞİTİM BİR SÜREÇTİR EĞİTİM SONUCU DAVRANIŞ DEĞİŞİKLİĞİ MEYDANA GELİR. DAVRANIŞ DEĞİŞİKLİĞİ BİREYİN KENDİ YAŞATILARIYLA OLUŞUR. ! İSTENEN YÖNDE DAVRANIŞ DEĞİŞİKLİĞİ

13 Formal Eğitim * Planlı programlıdır. * Kurumsaldır, okullarda yapılır. * Kontrollüdür. * Sadece istendik davranış değişikliği beklenir. * Öğretim yoluyla gerçekleşir. * Belli aşamaları ve sonunda sınav vardır.

14 İnformal Eğitim İnformal Eğitim : Önceden planlanmış belli bir amaca yönelik olmadan ve özel olarak düzenlenmemiş bir ortamda gelişigüzel olarak gerçekleştirilen eğitimdir. Bireyin, okuldaki planlı etkinliklerinin dışından yer alan, iletişim içinde bulunduğu ve davranışlar geliştirdiği her ortamı informal eğitim ortamı olarak düşünebiliriz.

15 İnformal Eğitim * Plan-program yoktur. * Kurumsal değildir. * Kontrol sağlanamaz. * Zaman ve ortam açısından sınırsızdır. * İstenmeyen davranış değişikliği görünebilir.

16 Örgün Eğitim Örgün Eğitim : Bireylerin, okul ortamında, amaçlı, planlı ve kontrollü olarak aldıkları eğitimdir. * Belli bir yaş grubuna yöneliktir. * Milli eğitimin genel amaçlarına ve temel ilkelerine göre, okullarda yapılır. * Aşamalı ve kademelidir.

17 * İlgi ve gereksinimlere yöneliktir. * Aşamalı ve kademeli değildir. * Okul ya da okul özelliği taşıyan ortamlarda gerçekleştirilir. Yaygın Eğitim: Yaygın Eğitim: Örgün eğitim sistemine hiç girmemiş veya herhangi bir kademesinden ayrılmış veya örgün eğitime devam eden ya da mezun olmuş, bireylere yönelik olarak, örgün eğitimin yanında veya dışında düzenlenen her türlü eğitimdir. Halk Eğitimi, Hizmetiçi Eğitim, Çıraklık Eğitimi, İşbaşında Eğitim,.........

18 Eğitim – Öğretim Kavramlarındaki Farklılıklar EğitimÖğretim * Her yerde olabilir. * Süreklidir, yaşam boyu devam eder. * Öğretimi de içine alan geniş bir kavramdır. * Her türlü bilgi ve deneyimi kapsar. * Belli bir ortamla sınırlıdır. (okul) * Planlanan zaman dilimiyle sınırlıdır. * Eğitimin planlı ve programlı kısmını oluşturur. Eğitimin aracıdır. * Önceden belirlenmiş hedeflere ulaşmak için düzenlenmiş etkinlikleri kapsar.

19 GİRDİ S Ü R E Ç (İŞLEME) ÇIKTI * Öğrenci * Öğretmen * Program * Araç gereç, donanım * Okul, derslik, lab. * Yönetici, veli, hiz. DÖNÜT - DÜZELTME Ürün * Sınavı kazanan, kazanamayan * ÖSS/SBS sınav sonuçları Eğitim Durumları Yöntem teknikler Araç gereçler Etkinlikler Ç E V R E


"1 EğitimBilimlerineGiriş KÜLTÜR Doğada var olanlar dışında, insanoğlunun ortaya koyduğu, maddi ve manevi her şey. KÜLTÜR KültürlemeKültürlenme Gelişigüzel." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları