Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Tam Öğrenme Modeli (Mastery Learning)

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Tam Öğrenme Modeli (Mastery Learning)"— Sunum transkripti:

1 Tam Öğrenme Modeli (Mastery Learning)
Bloom, “olumlu öğrenme koşulları sağlandığında ve bu koşullar öğretme –öğrenme süreci boyunca devam ettiğinde herhangi bir kişinin öğrenebileceği her şeyi herkes öğrenebilir” düşüncesinden hareketle bu modeli geliştirmiştir.

2 Tam öğrenme modelinin üç değişkeni
Öğrenci nitelikleri Öğretim süreci Öğrenme ürünleri Öğrenme Ünitesi Bilişsel ürünler Duyuşsal ürünler Bilişsel giriş davranışları Duyuşsal giriş davranışları Öğretim Hizmetinin Niteliği İpuçları Pekiştirme Öğrenci katılımı Dönüt ve düzeltme

3 Özellikler Ön öğrenmeleri kapsayan (bilgi, beceri, yeterlik) bilişsel giriş dav. tek başına öğrenci başarısının (öğrenme düzeyi) % 50’sini açıklamaktadır. İlgi, tutum, akademik öz güveni içeren duyuşsal giriş özellikleri öğrenci başarısının % 25’ini açıklamaktadır Öğretim hizmetinin niteliği öğrenci başarısının % 25’ini açıklamaktadır Bilişsel Giriş Davranışları+Duyuşsal Giriş Özellikleri birlikte başarının % 65’ini açıklar Değişkenler kontrol edilerek öğrenme düzeyi % 90’lara yükseltilebilir.

4 İpuçları (işaretler) Öğrenme sürecinde öğrenciye yol gösteren yönergelerin tümüdür. İstenilen davranışın ortaya çıkmasına yardımcı olan uyaranlardır. Yazı, sözlü ya da görsel olabilir. Örneğin: Sorular, yönergeler, örnekler, kaynak kitaplar, numune ve modeller, vurgular, grafik, şema ve haritalar, beden dili kullanılarak iletilen mesajlar

5 Pekiştirme Bir davranışın olma sıklığını arttıran uyarıcılara pekiştireç, bu uyarıcıların verilmesi işlemine de pekiştirme denir. Pekiştirmeler öğrencilerin gelişim özelliklerine uygun ve ihtiyaçları doğrultusunda çeşitli olmalıdır.

6 Öğrenci katılımı Katılımı öğrencinin iç ve dış koşulları etkiler.
İç koşullar: öğrencinin dikkati, güdülenme düzeyi ve hazırbulunuşluk özelliklerini kapsar. Dış koşullar: Öğretim ortamının özellikleri ve değişkenleridir.

7 Dönüt ve Düzeltme Dönüt: Öğrencinin gösterdiği davranışın doğru olup olmadığının, eksik ve yanlışlarının bildirilmesidir. Düzeltme: Yanlışların düzeltilmesi ve eksiklerin giderilmesidir.

8 İzleme testi ve Tamamlayıcı eğitim
Tam öğrenmede ”Bir birim öğrenilmeden diğerine geçilmez” ilkesi gereği her birimin sonunda eksik veya yanlış öğrenmeler varsa bunları belirleyip tamamlamak amacıyla izleme testleri kullanılır.

9 İzleme testi ve Tamamlayıcı eğitim
Test sonucuna göre şu tamamlayıcı etkinlikler kullanılır: Bire bir öğretim Küçük gruplarla öğretim Okulda veya evde ek öğretim Programlı öğretim Tekrar Kaynak veya yardımcı kitaplarla öğretim Eğitsel oyunlarla öğretim

10 Tam öğrenme modelinin yararları
Etkinlikler öğrencilerin düzeylerine göre ayarlanabilir Kazandırılacak davranışlar önceden belli olduğundan; Öğretim etkinliklerinin planlı ve programlı yürütülmesini sağlar Her öğrenci kendi öğrenme hızında ilerler

11 Tam öğrenme modelinin sınırlılıkları
Bireysel farklılıkların yoğun olduğu gruplarda çok zaman alıcı olması Yavaş öğrenen öğrencilerin hızlı öğrenen öğrencileri engellemesi Kalabalık sınıflarda uygulanması zordur Her öğrencinin belirlenmiş hedefleri tam olarak gerçekleştirmesine dayalı olduğundan bireysel farklılıkları dikkate almaz


"Tam Öğrenme Modeli (Mastery Learning)" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları