Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Eğitim Psikolojisi ve Öğretmen

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Eğitim Psikolojisi ve Öğretmen"— Sunum transkripti:

1 Eğitim Psikolojisi ve Öğretmen
I. BÖLÜM

2 Sizce bir öğretmeni ‘etkili’ yapan özellikler nelerdir?
Konu alanı bilgisi Bildiklerini öğrenciye etkili bir şekilde aktarabilme. Öğrencilerin ilgi ve ihtiyaç ve beklentilerine uygun eğitim ortamları düzenleme. Öğrenciyi güdüleme. Her öğrenci ile ayrı ayrı ilgilenme Öğrenciye rehberlik yapma. Sizce tüm bunlar eğitim psikolojisi ile ilgili midir ? neden?

3 Eğitim Psikolojisinin Alanı
Eğitim psikolojisinin yeni bir alan olarak ortaya çıkması ve gelişmesinde Wilhelm Wundt William James John Dewey ve Edward Thorndike önemli katkılarda bulunmuştur.

4 Wilhelm Wundt Deneysel psikolojinin öncülerindendir.
İlk kez psikoloji laboratuvarlarının kurulmasına öncülük ederek, psikolojinin bir bilim olarak gelişmesine önemli katkılarda bulunmuştur.

5 William james Eğitim sorunları ile ilgilenen, psikoloji alanında elde edilen bulguları eğitime uygulamaya çalışan ilk psikologlardandır. Gözlem yoluyla, okul ve sınıf gibi doğal eğitim ortamda yapılacak araştırmaların önemine inanmıştır. Öğretmen ve öğrencilerin duygu, inanç, ilgi ve değerlerinin de öğrenme- öğretme sürecini etkileyen önemli bir etmen olduğunu ortaya koymuştur.

6 John Dewey Dewey’e göre eğitim öğrenci-merkezli olmalı
Öğretmen öğrenciye rehberlik etmeli, öğrenci öğrenme sürecine aktif olarak katılmalıdır. Öğrencilere zenginleştirilmiş öğrenme ortamları sağlayarak öğrencilerin her yönde gelişmesi sağlanmalıdır.

7 Thorndike Eğitim psikolojisinin babası olarak kabul edilir.
Öğrenme ürünlerinin ölçülmesine ilişkin katkıları ise, eğitim psikolojisi alanında araştırmaların yapılmasına öncülük etmiştir.

8 Sizce eğitim psikolojisi psikolojiden farklı bir bilim dalı olabilir mi? Neden?

9 Eğitim psikolojisi, doğrudan eğitim süreci ile ilgilendiğinden psikolojiden ayrılır.

10 Eğitim psikolojisinin özellikleri:
Öğrencilerin okuldaki ve öğrenme sürecindeki davranışlarını inceler. Okul, sınıf gibi doğal ortamda gerçekleşen araştırmalara önem verir. Genel, sosyal ve gelişim psikolojisinin araştırma bulgularından ve kuramlarından yararlanıp, bunların eğitimdeki etkilerini inceler. Uygulamalı bir bilim alanıdır.

11 Eğitim Psikolojisinin Tanımı
Eğitim psikolojisi, insanların gelişim özelliklerini ve öğrenme ilkelerini inceleyerek, eğitim ortamlarını etkili bir biçimde düzenlemeyi ve öğretme yoluyla öğrenmeyi verimli bir biçimde gerçekleştirmeyi amaç edinen uygulamalı bir bilim dalıdır (Fidan ve Erden, 1993).

12 Öğretmenin Görevleri Etkili bir öğretim ortamı düzenleyerek
öğrenmeyi sağlamaktır. Sizce etkili öğretim ortamı nasıl sağlanır? Tartışın

13 Öğretmenin görevleri:
Öğretim planlarını hazırlamak Öğrenme yaşantılarını düzenlemek Değerlendirmek

14 Eğitim Psikolojisinin İlgi Alanları
Öğrencilerin gelişim özellikleri Okulda öğrenme öğretme süreçleri Sınıf yönetimi Bir öğretmen öğrencilerinin gelişim özelliklerini göz önünde bulundurmalı mıdır? Neden? Örnek veriniz.

15 Öğrencilerin gelişim özellikleri
Onların anlama ve kavrama düzeylerini doğrudan etkiler. Bu duruma göre öğrenme-öğretme sürecinde Öğretim hedefleri Yöntem ve teknikler Pekiştireçler Konular vb. Öğrencilerin gelişim düzeylerine (bedensel, bilişsel, duyuşsal) uygun olmalıdır.

16 Okulda öğrenme ve öğretme süreçleri
Etkili öğretimin gerçekleşmesi için öğretmenin öğrencilerin en iyi ne şekilde öğrendiğini bilmesi gerekmektedir. Öğrenmenin nasıl gerçekleştiğini bilen öğretmen, öğretim modellerini, ilkelerini, yöntem ve tekniklerini daha kolay kavrar ve uygular.

17 Sınıf Yönetimi SOSYAL EĞİTSEL PSİKOLOJİK

18 Sınıf yönetiminin boyutları:
1. Sınıf ortamının fiziksel düzenine ilişkindir. 2. Eğitim plan-program etkinlikleriyle ilişkilidir. 3. Davranış düzenlemelerinden oluşur. 4. Sınıf içi ilişkilerin düzenlenmesini kapsar. 5. Zaman yönetimine yönelik etkinliklerdir.


"Eğitim Psikolojisi ve Öğretmen" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları