Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

I. BÖLÜM.  Konu alanı bilgisi  Bildiklerini öğrenciye etkili bir şekilde aktarabilme.  Öğrencilerin ilgi ve ihtiyaç ve beklentilerine uygun eğitim.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "I. BÖLÜM.  Konu alanı bilgisi  Bildiklerini öğrenciye etkili bir şekilde aktarabilme.  Öğrencilerin ilgi ve ihtiyaç ve beklentilerine uygun eğitim."— Sunum transkripti:

1 I. BÖLÜM

2  Konu alanı bilgisi  Bildiklerini öğrenciye etkili bir şekilde aktarabilme.  Öğrencilerin ilgi ve ihtiyaç ve beklentilerine uygun eğitim ortamları düzenleme.  Öğrenciyi güdüleme.  Her öğrenci ile ayrı ayrı ilgilenme  Öğrenciye rehberlik yapma. Sizce tüm bunlar eğitim psikolojisi ile ilgili midir ? neden?

3 Eğitim psikolojisinin yeni bir alan olarak ortaya çıkması ve gelişmesinde  Wilhelm Wundt  William James  John Dewey ve  Edward Thorndike önemli katkılarda bulunmuştur.

4  Deneysel psikolojinin öncülerindendir.  İlk kez psikoloji laboratuvarlarının kurulmasına öncülük ederek, psikolojinin bir bilim olarak gelişmesine önemli katkılarda bulunmuştur.

5  Eğitim sorunları ile ilgilenen, psikoloji alanında elde edilen bulguları eğitime uygulamaya çalışan ilk psikologlardandır.  Gözlem yoluyla, okul ve sınıf gibi doğal eğitim ortamda yapılacak araştırmaların önemine inanmıştır.  Öğretmen ve öğrencilerin duygu, inanç, ilgi ve değerlerinin de öğrenme- öğretme sürecini etkileyen önemli bir etmen olduğunu ortaya koymuştur.

6  Dewey’e göre eğitim öğrenci-merkezli olmalı  Öğretmen öğrenciye rehberlik etmeli, öğrenci öğrenme sürecine aktif olarak katılmalıdır.  Öğrencilere zenginleştirilmiş öğrenme ortamları sağlayarak öğrencilerin her yönde gelişmesi sağlanmalıdır.

7  Eğitim psikolojisinin babası olarak kabul edilir.  Öğrenme ürünlerinin ölçülmesine ilişkin katkıları ise, eğitim psikolojisi alanında araştırmaların yapılmasına öncülük etmiştir.

8  Sizce eğitim psikolojisi psikolojiden farklı bir bilim dalı olabilir mi? Neden?

9  Eğitim psikolojisi, doğrudan eğitim süreci ile ilgilendiğinden psikolojiden ayrılır.

10  Öğrencilerin okuldaki ve öğrenme sürecindeki davranışlarını inceler.  Okul, sınıf gibi doğal ortamda gerçekleşen araştırmalara önem verir.  Genel, sosyal ve gelişim psikolojisinin araştırma bulgularından ve kuramlarından yararlanıp, bunların eğitimdeki etkilerini inceler.  Uygulamalı bir bilim alanıdır.

11  Eğitim psikolojisi, insanların gelişim özelliklerini ve öğrenme ilkelerini inceleyerek, eğitim ortamlarını etkili bir biçimde düzenlemeyi ve öğretme yoluyla öğrenmeyi verimli bir biçimde gerçekleştirmeyi amaç edinen uygulamalı bir bilim dalıdır (Fidan ve Erden, 1993).

12 Etkili bir öğretim ortamı düzenleyerek öğrenmeyi sağlamaktır. Sizce etkili öğretim ortamı nasıl sağlanır? Tartışın

13 1. Öğretim planlarını hazırlamak 2. Öğrenme yaşantılarını düzenlemek 3. Değerlendirmek

14 1. Öğrencilerin gelişim özellikleri 2. Okulda öğrenme öğretme süreçleri 3. Sınıf yönetimi Bir öğretmen öğrencilerinin gelişim özelliklerini göz önünde bulundurmalı mıdır? Neden? Örnek veriniz.

15  Onların anlama ve kavrama düzeylerini doğrudan etkiler. Bu duruma göre öğrenme-öğretme sürecinde  Öğretim hedefleri  Yöntem ve teknikler  Pekiştireçler  Konular vb. Öğrencilerin gelişim düzeylerine (bedensel, bilişsel, duyuşsal) uygun olmalıdır.

16  Etkili öğretimin gerçekleşmesi için öğretmenin öğrencilerin en iyi ne şekilde öğrendiğini bilmesi gerekmektedir.  Öğrenmenin nasıl gerçekleştiğini bilen öğretmen, öğretim modellerini, ilkelerini, yöntem ve tekniklerini daha kolay kavrar ve uygular.

17 SOSYAL PSİKOLOJİK EĞİTSEL

18  1. S ınıf ortamının fiziksel düzenine ilişkindir.  2. Eğitim plan-program etkinlikleriyle ilişkilidir.  3. Davranış düzenlemelerinden oluşur.  4. Sınıf içi ilişkilerin düzenlenmesini kapsar.  5. Zaman yönetimine yönelik etkinliklerdir.


"I. BÖLÜM.  Konu alanı bilgisi  Bildiklerini öğrenciye etkili bir şekilde aktarabilme.  Öğrencilerin ilgi ve ihtiyaç ve beklentilerine uygun eğitim." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları