Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Başlıca Öğrenme Stratejileri

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Başlıca Öğrenme Stratejileri"— Sunum transkripti:

1 Başlıca Öğrenme Stratejileri
Öğr. Gör. Osman ALBAYRAK 2014

2 Önceden belirlenmiş bir amaca ulaşmak için izlenen yoldur
STRATEJİ NEDİR? Öğrenme – öğretme sürecinin amaçlarına ulaşabilmesi için izlenen genel çerçeveye ( yola ) strateji denir. Önceden belirlenmiş bir amaca ulaşmak için izlenen yoldur Stratejileri, öğrenme ve öğretme stratejileri olarak iki grupta ele alınır

3 1. ÖĞRENMEDE STRATEJİ Öğrenmeyi öğrenme, bireyin kendi öğrenme yollarının farkında olması , öğrenme konusunda kendini yönlendirmesi, öğrenme stratejilerini bilmesi, belirlemesi ve kullanması ile söz konusu olur.

4 Öğrenme stratejisi nedir?
Öğrenme stratejisi, bireyin kendi kendine öğrenmesini kolaylaştıran tekniklerin her biridir. Öğrenme stratejileriyle, öğrenenin bilgiyi işleyerek ve kalıcı biçimde öğrenmesini sağlamak amaçlanır.

5 BAŞLICA ÖĞRENME STRATEJİLERİ

6 Dikkat Stratejileri Metinde anahtar sözcüklerin ve temel düşüncelerin altını çizmek, Metinin kenarına not almak, Bilinmeyen sözcükleri yuvarlak içine alma, Anlaşılmayan yerlere soru işareti gibi işaretler koyma, Önemli düşünceleri gösteren işaretler ve açıklamalar, metindeki başlıklar, alt başlıklar, şekil, grafik, şema vb. dikkatin odaklaşmasında etkili rol oynar

7 Tekrar Stratejileri Bir listeyi yinelemek ya da bir metini aynen tekrar etmek ve ezberleme için de kullanılır. Bilginin olduğu gibi tekrarlandığı basit tekrar bilginin kısa süreli bellekte daha uzun süre kalmasını sağlar. Bazen, bir şiiri ezberlemek için kullanılabilir. Bilginin uzun süreli bellekte depolanmasını sağlamak için, bilginin anlamlı kılınması, ayrıntılı tekrar ve kodlama yapma ile olanaklıdır. Aralıklı yapılan tekrarlar öğrenmede kalıcılığı arttırır

8 Anlamlandırmayı ( Kodlamayı ) Artıran Stratejiler
Anlamlandırmayı arttıran başlıca stratejiler; Eklemleme ( Yeni bilginin eski bilgilerle ilişkilendirilmesi , benzetimler kullanma ) Örgütleme yapma ( bilgileri katogorilerine ayırma , not alma, özetleme yapma, kavram haritaları kullanma)

9 Yürütücü Biliş Stratejileri
Yürütücü biliş, öğrenenlerin benimsedikleri belli öğrenme stratejilerini kullanma yetenekleri ve kendi düşünmelerine ilişkin düşünmektir (25). Bireyin kendi bilişsel süreçleri ile ilgili bilgisidir. Bilişe ilişkin bilgi : Bireyin kendi öğrenme (biliş) yolları hakkındaki bilgisi öğrenme için önemlidir, Bilişi izleme (yönetme) : Bireyin öğrenilmesinde en uygun stratejiyi seçmesi, kullanması, süreci izlemesi ve değerlendirmesinin ardından yeniden düzenleme yapmasıdır.

10 Duyuşsal Stratejileri
Öğrenmede güdüsel ve duygusal engelleri kaldırmaya yardım eden stratejilerdir. Ruhsal yönetim yöntemi: Dikkatin dağılmasını önlemek için öğrenciler öğrenmelerini en iyi destekleyen çevresel özellikleri belirleyip, düzenleyerek ruhsal yapılarını öğrenme için en uygun duruma getirirler. Öğrenmeyi etkileyen içsel durumları kontrol altına almak önemlidir

11 Metabilişsel Stratejiler
Planlama -Hedef belirleme, görev analizi yapma vb. İzleme - Okurken dikkati sürdürme, kendi kendini test etme ve soru sorma Düzenleme - Performansı geliştirmede davranışları kontrol etme ve düzeltmeyi sağlama Zaman ve Çalışma Ortamı Yönetimi - Program yapma, planlama ve çalışma zamanını yönetme - Zamandan en verimli nasıl yararlanılacağını, gerçekçi amaçlarla belirlemeye çalışma ve çalışma ortamını yönetme

12 DİĞER BAZI ÖĞRENME STRATEJİLERİ

13 Stratejinin Uygulama basamakları
Hedefi analiz edip tanımlama Stratejiyi plânlama Stratejiyi uygulama Stratejilerin sonuçlarını izleme Stratejiyi uygun hâle getirme

14 Etkili ve verimli bir öğretim
Öğrenciye; nasıl öğreneceğine, nasıl hatırlayacağına, kendi kendini nasıl güdüleyeceğine ve kendi öğrenmesini etkili olarak nasıl kontrol edip yönlendireceğine rehberlik etmeyi kapsamalıdır

15 BİR SORU


"Başlıca Öğrenme Stratejileri" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları