Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

İKTİSADA GİRİŞ-I.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "İKTİSADA GİRİŞ-I."— Sunum transkripti:

1 İKTİSADA GİRİŞ-I

2 BİRİNCİ DERS BİR BİLİM DALI OLARAK İKTİSAT

3 İÇİNDEKİLER NEDEN ÖĞRENİYORUZ? NASIL ÖĞRENMELİYİZ?
BİLGİ NEDİR VE BİLGİ ÇEŞİTLERİ BİLİM NEDİR? BİLİMSEL YÖNTEM İKTİSAT

4 NEDEN ÖĞRENİYORUZ? !!!ÇÜNKÜ BİZ İNSANIZ!!!
DIŞ TEHDİTLER- Korunma, barınma, beslenme, giyinme RAHATLIK: Konforlu bir hayat sürebilmek MERAK VE HAYRET: bu duyguları tatmin etmek için öğrenme isteği EKSİKLİKLERİNİ GİDERMEK: Zaaflar-endişe BİLGİ ÇAĞINDA: Bilgi Toplumunda Yaşıyoruz

5 DİĞER SEBEPLER SOSYALLEŞME: Toplumun kültürünü kazanma ve ona katılma
YETENEKLERİ GELİŞTİRME: Kişinin potansiyelini gerçekleştirmesi MESLEK SAHİBİ OLMAK TOPLUMSAL STATÜ SAHİBİ OLMAK ZENGİN OLMAK VE BİRÇOK NEDENDEN DOLAYI ÖĞRENMEK ZORUNDAYIZ!!!!!!!!!!!!

6 NASIL ÖĞRENMELİYİZ? ÖĞRENMEYE HAZIR OLMAK
Öğrenmeyi sevmek Önyargılardan arınmak Yeni düşüncelere açık olmak ÇOK DEĞİL, DÜZENLİ-DİSİPLİNLİ ÇALIŞMA Zamanın etkin kullanımı: Program yapmak Kısa ve Uzun Dönem Stratejik Plan yapmak Misyon; Vizyon; Stratejik Amaç; Stratejik Hedef Derslere hazırlıklı gelmek Her gün düzenli konuların tekrarı

7 STRATEJİK PLAN Misyon- Varlık sebebi; ne yaptığı; nasıl yaptığı; kimin için yaptığı Vizyon- Geleceğe ait resim; bilinenden bilinmeyene bakış; uzun vadede neler yapmak istediğinin anlatımı Stratejik Amaç: Misyonu nasıl yerine getireceğini ifade eden, sonuca yönelmiş orta ve uzun vadeli amaç Stratejik Hedef: Stratejik amaçların gerçekleştirilebilmesi için ortaya konan ölçülebilir, somut ve orta vadeli alt amaçlar

8 BİLİM DALI OLARAK İKTİSAT?
İNSAN BİLGİ BİLİMSEL BİLGİ İKTİSAT

9 BİLGİ, TANIMI, TÜRLERİ Bilgi, düşünme faaliyeti sonucu elde edilen ürüne denir. BİLGİ ÇEŞİTLERİ AMPİRİK (GÜNDELİK, DENEYSEL) BİLGİ TEKNİK BİLGİ DİNİ BİLGİ SANAT FELSEFE BİLİMSEL BİLGİ

10 BİLİM NEDİR? BİLİM ETRAFIMIZDA OLUP BİTENİ ANLAMAYA VE AÇIKLAMAYA YÖNELİK ÇABALAR, ARAYIŞLAR VE ARAŞTIRMALARDIR SİSTEMATİK BİR ŞEKİLDE ORTAYA KONAN BİR BİLGİDİR BİLGİNİN HAYATI KOLAYLAŞTIRICI YÖNDE KULLANILMASIDIR

11 BİLİMSEL YÖNTEM SORU: Bilim soru ile başlar
GÖZLEM: Problemin sınırlarını belirlemek HİPOTEZ KURULMASI:Problemi çözeceği düşünülen olaylar grubunu önermek DENEY: Hipotezlerin test edilmesi TEORİ: Hipotezler testleri başarı ile geçmiştir KANUN: Teorilerin matematikle ifadesi

12 İKTİSADIN TANIMI İktisat bireyler ve toplumların sınırlı kaynaklarını, sınırsız olan ihtiyaçlarını karşılamak için nasıl dağıttıklarının incelemesidir. Buna göre; İKTİSAT SOSYAL BİR BİLİMDİR İKTİSAT ANALİTİK BİLGİ İÇERİR İKTİSADİ DAVRANIŞLARI İNCELER İKTİSAT MALLARIN TÜKETİMİ, ÜRETİMİ VE DAĞITIMI İLE İLGİLENİR

13 DERSİN AMACI Analitik Düşünme Tarzını Geliştirmek
İktisadi Düşünce Tarzını Geliştirmek İktisadi kavramların anlaşılması İktisadi karar süreçlerinin öğrenilmesi İktisatta kullanılan analiz yöntemleri Teori-Pratik arasındaki bağın kurulması Günlük ekonomik problemleri modelleyip çözme yeteneği kazandırma Yeni İktisadi olguları araştırma, analiz etme ve öngörüde bulunma yeteneği kazandırma Entelektüel bilgi birikimi sağlamak Bireysel ve Sosyal Gelişim sağlamak

14 Dersin amaçlarına ulaşabilmek için uygulanacak yöntemler:
DERSİN METODOLOJİSİ Dersin amaçlarına ulaşabilmek için uygulanacak yöntemler: KONULARIN ANLATIMI Soru Çözümü Ödev Hazırlanması ve Sunumu Grupların Çalışması Önceden Belirlenmiş Konular da Tartışmalar Sunumlar Güncel iktisadi konuların tartışılması

15 Kaynak Ders Kitapları Temel Ders Kitabı:
Tümay Ertek (2009), Mikroekonomiye Giriş, Beta yayınları Yıldırım, Kemal (Ed.) (2010), Mikro İktisada Giriş, Ekin Kitabevi, Bursa. Yardımcı Ders Kitapları: Dinler, Zeynel (2009), İktisada Giriş, Ekin Kitabevi, Bursa. N. Gregory Mankiw (2008), Principles of Economics, South-Western College, 5th edition.

16 KONU BAŞLIKLARI 1. Hafta Bir Bilim Dalı Olarak İktisat
2. Hafta İktisadın tanımı, kapsamı ve temel kavramları 3. Hafta Kıtlık, Tercih ve Fayda 4. Hafta Arz Talep Modeli-I 5. Hafta Arz Talep Modeli-II 6. Hafta Esneklik 7. Hafta Arz Talep Uygulamaları 8. Hafta Vize Sınavı 9. Hafta Üretim ve Maliyetler 10. Hafta Tam Rekabet Piyasası 11. Hafta Monopol Piyasası 12. Hafta Emek Piyasası 13. Hafta Dışsallıklar ve Kamusal Mallar 14. Hafta Konuların Genel Değerlendirmesi

17 Web sayfası: www.okyayucan.webnode.com.tr
TEŞEKKÜRLER Web sayfası: Ders Notları başlığı altında...


"İKTİSADA GİRİŞ-I." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları