Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

TEMEL EKONOMİ 1. GİRİŞ www.TemelEkonomi.org 1 Temel Ekonomi - Prof. Dr. Tümay ERTEK.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "TEMEL EKONOMİ 1. GİRİŞ www.TemelEkonomi.org 1 Temel Ekonomi - Prof. Dr. Tümay ERTEK."— Sunum transkripti:

1 TEMEL EKONOMİ 1. GİRİŞ www.TemelEkonomi.org 1 Temel Ekonomi - Prof. Dr. Tümay ERTEK

2 1. GİRİŞ 2 Ekonomi Nedir? Üretim olanakları eğrisi Ekonominin ilgilendiği temel sorular Ekonomi politikasının temel hedefleri Ekonomik sistemler Bir sosyal bilim olarak ekonominin başlangıcı Temel Ekonomi - Prof. Dr. Tümay ERTEK

3 1.1. Ekonomi Nedir? 3 İnsanlar  İhtiyaçlar  Mal ve hizmet tüketimi Varsayım  Tüketim arttıkça mutluluk artar. Çelişki  Sınırlı kaynaklar Sorun  Sınırlı kaynaklar nasıl kullanılacak? Temel Ekonomi - Prof. Dr. Tümay ERTEK

4 1.1. Ekonomi Nedir? 4 Ekonomi, insanların sınırsız tüketim isteklerinin sınırlı (kıt) kaynaklarla en iyi nasıl tatmin edileceğini inceleyen bir sosyal bilim dalıdır. Sınırlı kaynaklar  Tercihler  Fırsat maliyetleri Temel Ekonomi - Prof. Dr. Tümay ERTEK

5 1.1. Ekonomi Nedir? 5 Her seçim fedakarlıktır Yazar: Nasuh Mahruki Temel Ekonomi - Prof. Dr. Tümay ERTEK

6 1.2. Üretim Olanakları Eğrisi 6 Kaynaklar (Üretim Faktörleri) o Emek o Doğal Kaynaklar o Sermaye Sabit Sermaye Stoklar Finansal sermaye o Girişimcilik Emek Doğal Kaynak- lar Sermaye Girişimci Üretim Temel Ekonomi - Prof. Dr. Tümay ERTEK

7 1.2. Üretim Olanakları Eğrisi 7 Üretilen mallar o Sermaye (Yatırım) malları o Tüketim malları Üretim Olanakları Eğrisi Temel Ekonomi - Prof. Dr. Tümay ERTEK

8 1.2. Üretim Olanakları Eğrisi 8 Artan Fırsat Maliyetleri Kanunu Sermaye Malları Tüketim Malları Temel Ekonomi - Prof. Dr. Tümay ERTEK

9 1.2. Üretim Olanakları Eğrisi 9 Ekonomik Büyüme Temel Ekonomi - Prof. Dr. Tümay ERTEK

10 1.3. Ekonominin İlgilendiği Temel Sorunlar 10 Ne, ne kadar üretilecek? Nasıl üretilecek? o Sermaye yoğun teknolojiler o Emek yoğun teknolojiler Nerede üretilecek? Kimin için üretilecek? o Marjinal verimliliğe göre gelir dağılımı teorisi Temel Ekonomi - Prof. Dr. Tümay ERTEK

11 1.3. Ekonominin İlgilendiği Temel Sorunlar 11 Gazete Haberi: Seramik ürünleri fiyatının en az üçte biri nakliye kaynaklı Temel Ekonomi - Prof. Dr. Tümay ERTEK

12 1.4. Ekonomi Politikasının Temel Hedefleri 12 Etkinlik o İşsizlik sorunu Adil Gelir Dağılımı Büyüme İstikrar o Üretim o Fiyatlar (Enflasyon) İç ve Dış Borçlanmadan Kaçınmak Temel Ekonomi - Prof. Dr. Tümay ERTEK

13 1.4. Ekonomi Politikasının Temel Hedefleri 13 İşsizlik kabusu Yazar: Gülay Göktürk Çağdaş kapitülasyon Yazar: Metin Münir Temel Ekonomi - Prof. Dr. Tümay ERTEK

14 1.5. Ekonomik Sistemler 14 Gelenekçi sistem Kapitalist sistem o Özel mülkiyet o Piyasa mekanizması o Merkeziyetçi olmayan karar alma yapısı Sosyalist sistem o Devlet mülkiyeti o Merkezi planlama o Merkeziyetçi karar alma yapısı o Maddi, manevi teşvikler Karma ekonomik sistem Temel Ekonomi - Prof. Dr. Tümay ERTEK

15 1.5. Ekonomik Sistemler 15 Kapitalizm çöküyor: Oyunun Kuralı Yazar: Ege Cansen Zavallı kuşlar Yazar: Ege Cansen Temel Ekonomi - Prof. Dr. Tümay ERTEK

16 1.6. Bir Sosyal Bilim Olarak Ekonominin Başlangıcı 16 Sanayi Devrimi Adam Smith o Ulusların zenginliği o Ekonominin kurucusu “Oikia” Ev “Nomos” Kural “Oikonomia” Ev yönetimi Temel Ekonomi - Prof. Dr. Tümay ERTEK

17 1.7. Bazı Temel Kavramlar 17 Mallar Ara MallarNihai Mallar Tüketim Malları Dayanıklı Tüketim Malları Dayanıksız Tüketim Malları Sermaye Malları Sabit Sermaye Malları Stoklar (Stoktaki Mallar) Temel Ekonomi - Prof. Dr. Tümay ERTEK

18 Referanslar 18 Kitaplar o Arıkan, Rauf, Ekonomi, Tutibay Yayınları, 2003. o Bocutoğlu, Ersan, Metin Berber ve Kenan Çelik, Genel İktisada Giriş, Derya Kitabevi (Trabzon), 2003. o Büyük Larousse (Cilt 11), Milliyet, 1992. o Dinler, Zeynel, İktisada Giriş, Ekin, 2002. o Eggert, Jim, What is Economics?, William Kaufman,1987. o Parasız, İlker, İktisada Giriş, Ezgi, 2000. o Samuelson, Paul A. Ve William D. Nordhaus, Economics, MC-Graw-Hill, 1995. o Ünlüönen, Kurban ve Ahmet Tayfun, Ekonomi, Nobel, 2005. Gazete köşe yazıları  Cansen, Ege, “Kapitaliz çöküyor”, Hürriyet, 17 Temmuz 2002. (s. 22)  Cansen, Ege, “Zavallı kuşlar”, Hürriyet, 22 Şubat 1997. (s. 24)  Göktürk, Gülay, “İşsizlik kabusu”, Sabah, 30 Nisan 2001. (s.15)  Mahruki, Nasuh, “Her seçim fedakarlıktır”, Hürriyet, 12 Kasım 2000. (s.5)  Münir, Metin, “Çağdaş kapitülasyon”, Sabah, 10 Ekim 2001 (s.19) Gazete haberleri (kupürleri) o “Mirasyedi borçla iflah olmaz”, (Nuriye Akman, Sabah, 8 Nisan 2001). (s. 18) o “Seramik ürünleri fiyatının en az üçte biri nakliye kaynaklı”, (Fatih Atalay, Sabah, 3 Eylül 2006). (s.13) o “Türkiye 10 yılı heba etti”, (Sabah, 30 Temmuz 2001). (s. 17) Temel Ekonomi - Prof. Dr. Tümay ERTEK

19 Referanslar Resimler o http://www.resimle.net/resim15554.html o http://www. tesisat.com.tr/dokumanlar o http://www.liberte.com.tr/yazarresimler o http://www.yesilgazete.org o http://www.anayasa2011.com 19 Temel Ekonomi - Prof. Dr. Tümay ERTEK

20 20 Teşekkürler! Sorularınız? Temel Ekonomi - Prof. Dr. Tümay ERTEK


"TEMEL EKONOMİ 1. GİRİŞ www.TemelEkonomi.org 1 Temel Ekonomi - Prof. Dr. Tümay ERTEK." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları