Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

PROGRAM YETERLİLİKLERİ ÇALIŞMASI. PROGRAM YETERLİLİĞİNE GÖRE BELİRLENEN DERSLER TABLOSU Program Yeterliliği 1 : Temel iktisat teorisini, terimlerini,

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "PROGRAM YETERLİLİKLERİ ÇALIŞMASI. PROGRAM YETERLİLİĞİNE GÖRE BELİRLENEN DERSLER TABLOSU Program Yeterliliği 1 : Temel iktisat teorisini, terimlerini,"— Sunum transkripti:

1 PROGRAM YETERLİLİKLERİ ÇALIŞMASI

2 PROGRAM YETERLİLİĞİNE GÖRE BELİRLENEN DERSLER TABLOSU Program Yeterliliği 1 : Temel iktisat teorisini, terimlerini, diğer bilimler ile ilişkisini ve uygulama alanlarını bilerek güncel iktisadi olayları yorumlar Program Yeterliliğine Göre Belirlenen Dersin AdıTeo.Uyg. Mikro iktisat I 30 Mikro İktisat II 30 İktisada Giriş I30 İktisada Giriş II30 Makro İktisat I30 Makro İktisat II30 Ekonometri I30 Ekonometri II30 Uluslararası Finans20 Para Teorisi20 Para Politikası20 Maliye Politikası30 İktisat Politikası30 Türkiye Ekonomisi30 Büyüme ve Kalkınma30 İktisadi Sistemler20 Uluslararası Sermaye Hareketleri20

3 Program Yeterliliği 2 : Kamu otoritesinin uyguladığı iktisat ve maliye politikalarının iktisadi değişkenler (milli gelir, istihdam ve enflasyon vb.) üzerindeki etkilerini öngörebilme yeteneğine sahip olur Program Yeterliliğine Göre Belirlenen Dersin AdıTeo.Uyg. İktisada Giriş II 30 Makro İktisat I30 Makro İktisat II30 Ekonometri I30 Ekonometri II30 Kamu Maliyesi30 Devlet Borçlanması20 Para Teorisi20 Para Politikası20 Maliye Politikası30 İktisat Politikası30 Türkiye Ekonomisi30 Büyüme ve Kalkınma30 Devlet Bütçesi20 Zaman Serileri Analizi20 Kamu Ekonomisi20

4 Program Yeterliliği 3: Güncel ekonomi haberlerini ve yazılarını takip ederek ülkenin içinde bulunduğu ekonomik durum ile ilgili yorum yapabilir. Program Yeterliliğine Göre Belirlenen Dersin AdıTeo.Uyg. Ekonomik Göstergelerin İzlenmesi30 Uluslararası İktisat I30 Uluslararası İktisat II30 Makro İktisat I30 Makro İktisat II30 Para Politikası20 Maliye Politikası30 Büyüme ve Kalkınma30 İktisat Politikası30 Türkiye-Avrupa Birliği İlişkileri20 Devlet Bütçesi20 Uluslararası Finans20

5 Program Yeterliliği 4 : İktisadi okulların temel düşüncelerini tarihsel süreç içerisinde değerlendirerek bu düşüncelerin iktisadi karar birimleri üzerindeki etkilerini değerlendirir Program Yeterliliğine Göre Belirlenen Dersin AdıTeo.Uyg. İktisadi Düşünce Tarihi 30 İktisada Giriş II30 Makro İktisat I 30 Makro İktisat II 30 Geçiş Ekonomileri 20 İktisadi sistemler 20 Osmanlı İktisat Tarihi 20

6 Program Yeterliliği 5 : İktisadi verileri, grafik ve tabloları doğru analiz ederek yorumlar. Program Yeterliliğine Göre Belirlenen Dersin AdıTeo.Uyg. Mikro iktisat I 30 Mikro İktisat II 30 İktisada Giriş I30 İktisada Giriş II30 Uluslararası İktisat I30 Uluslararası İktisat II30 Makro İktisat I 30 Makro İktisat II 30 Maliye Politikası30 Ekonomik Göstergelerin İzlenmesi30 Geçiş Ekonomileri20 Osmanlı İktisat Tarihi20 Tarım Ekonomisi20 İktisat Politikası30 Türkiye Ekonomisi30 Uluslar arası Finans20 Uluslararası Sermaye Hareketleri20

7 Program Yeterliliği 6 : Küresel ve ulusal ekonomik gelişmeler hakkında özgün bir bakış açısı ortaya koyarak projeler geliştirir ve bu projeleri alanında uzman kişilere ve de diğer ilgili kişilere sözlü ve yazılı olarak ifade eder. Program Yeterliliğine Göre Belirlenen Dersin AdıTeo.Uyg. Uluslararası İktisat I 30 Uluslararası İktisat II 30 Sosyal Bilimlerde Yöntem 20 Türkiye-Avrupa Birliği İlişkileri 20 Büyüme ve Kalkınma 30 Ekonomik Bütünleşmeler 30 Yenilik İktisadı 20 Uluslararası Finans20 Dünya Ekonomisi20 Geçiş Ekonomileri20

8 Program Yeterliliği 7 : İktisadi değişkenlere ilişkin veri girişini ve analizlerini yapabilecek düzeyde temel bilgisayar programlarının yanında istatistik ve ekonometri paket programlarını kullanma yeteneğine sahip olur. Program Yeterliliğine Göre Belirlenen Dersin AdıTeo.Uyg. Ekonometri I 30 Ekonometri II 30 Zaman Serileri Analizi 20 Bilgisayar Uygulamalı Ekonometri 20

9 Program Yeterliliği 8 : Alanı ile ilgili bilgilerini bağlantılı olan diğer disiplinlerde de kullanarak bireysel ya da ekip üyesi olarak proje üretiminde ve uygulanmasında sorumluluk alır. Program Yeterliliğine Göre Belirlenen Dersin AdıTeo.Uyg. Sosyal Bilimlerde Yöntem 20 Türkiye-Avrupa Birliği İlişkileri 20 Yenilik İktisadı 20

10 Program Yeterliliği 9 : İktisadi aktörlerin (devlet, firma ve hane halkları) karar alma süreçlerini açıklayarak bu süreçte ortaya çıkabilecek ekonomik ve sosyal sorunlara çözüm üretir. Program Yeterliliğine Göre Belirlenen Dersin AdıTeo.Uyg. Mikro iktisat I 30 Mikro İktisat II 30 Uluslararası İktisat I 30 Uluslararası İktisat II 30 Makro İktisat I30 Makro İktisat II30 Kamu Maliyesi30 Devlet Borçlanması20 Para Teorisi20 Para Politikası20 Maliye Politikası30 İktisat Politikası30 Türkiye Ekonomisi30 Kurumsal İktisat20 Sanayi İktisadı ve Rekabet Teorisi 20 Osmanlı İktisat Tarihi20 Uluslararası Sermaye Hareketleri20 Kent Ekonomisi20 Kamu Ekonomisi 20 Çalışma Ekonomisi 20

11 Program Yeterliliği 10 : Alanı ile ilgili doğru kaynakları kullanarak bilgiye ulaşma, kullanma, paylaşma ve temel girişimcilik becerilerine sahip olur. Program Yeterliliğine Göre Belirlenen Dersin AdıTeo.Uyg. Türkiye Ekonomisi30 Sosyal Bilimlerde Yöntem 20 Türkiye-Avrupa Birliği İlişkileri 20 Enerji Ekonomisi 20 Yenilik İktisadı 20 Osmanlı İktisat Tarihi 20 Kamu Ekonomisi 20 Çalışma Ekonomisi 20 Ekonomik Göstergelerin İzlenmesi 30

12 Program Yeterliliği 11 : Alanı ile ilgili edindiği bilgileri problem çözme basamaklarında kullanarak soyut ve somut çıkarımlarda bulunur. Program Yeterliliğine Göre Belirlenen Dersin AdıTeo.Uyg. İktisada Giriş I 30 İktisada Giriş II 30 Uluslararası İktisat I 30 Uluslararası İktisat II 30 Makro İktisat I30 Makro İktisat II30 Ekonometri I 30 Ekonometri II 30 Para Teorisi20 Para Politikası20 Maliye Politikası30 Zaman Serileri Analizi30 Uluslararası Sermaye Hareketleri20 Turizm Ekonomisi20 Kent Ekonomisi20 Ekonomik Göstergelerin İzlenmesi 30

13 Program Yeterliliği 12 : Alanı ile ilgili bilgi birikimini artırarak sosyal ve davranışsal olgulara dair görüşlerini geliştirir ve bu olayların sonuçlarını değerlendirir. Program Yeterliliğine Göre Belirlenen Dersin AdıTeo.Uyg. Mikro İktisat I 30 Mikro İktisat II 30 İktisadi Düşünceler Tarihi 30 Osmanlı İktisat Tarihi 20 Kamu Ekonomisi 20 Çalışma Ekonomisi 20 Bölgesel İktisat 20 Tarım Ekonomisi 20

14 Program Yeterliliği 13 : Yabancı dil öğrenimi sayesinde sözlü ve yazılı iletişim becerisine sahip olarak diğer yabancı kaynaklara erişme ve değerlendirme becerisine sahip olur. Program Yeterliliğine Göre Belirlenen Dersin AdıTeo.Uyg. Yabancı Dilde Okuma ve Konuşma 20 Mesleki Yabancı Dil 20 Sosyal Bilimlerde Yöntem 20 Türkiye-Avrupa Birliği İlişkileri 20 Yenilik İktisadı 20 Uluslar arası Finans 20 Osmanlı İktisat Tarihi 20 Kamu Ekonomisi 20 Dünya Ekonomisi 20

15 Program Yeterliliği 14 : Ekonomik karar alma ve uygulama süreçlerinde sahip olduğu bilgi ve becerilerini etkin bir şekilde kullanır. Program Yeterliliğine Göre Belirlenen Dersin AdıTeo.Uyg. Makro İktisat I 30 Makro İktisat II 30 Para Teorisi 20 İktisada Giriş I 30 İktisada Giriş II 30 Mikro İktisat I 30 Mikro İktisat II 30 Yenilik İktisadı 20 Çalışma Ekonomisi 20 Uluslararası İktisat I 30 Uluslararası İktisat II 30

16 Program Yeterliliği 15 : İktisadi bir sistemin öğelerini ve işleyiş şeklini açıklar. Program Yeterliliğine Göre Belirlenen Dersin AdıTeo.Uyg. Mikro İktisat I 30 Mikro İktisat II 30 İktisada Giriş I 30 İktisada Giriş II 30 Uluslararası İktisat I 30 Uluslararası İktisat II 30 Makro İktisat I 30 Makro İktisat II 30 İktisat Politikası 30 Maliye Politikası 30 Para Politikası 20 Büyüme ve Kalkınma 30 Geçiş Ekonomileri 20 Kurumsal İktisat 20 İktisadi Sistemler 20 Kamu Ekonomisi 20

17 Program Yeterliliği 16 : Alanı ile ilgili yaptığı bilimsel çalışmaların verilerini yorumlarken toplumsal, kültürel ve etik değerleri göz önünde bulundurur. Program Yeterliliğine Göre Belirlenen Dersin AdıTeo.Uyg. Sosyal Bilimlerde Yöntem 20 Türkiye-Avrupa Birliği İlişkileri 20 Turizm Ekonomisi 20 Çalışma Ekonomisi 20 Dünya Ekonomisi 20 Ekonomik Göstergelerin İzlenmesi 30

18 Program Yeterliliği 17 : İktisadi karar alma süreçlerinde toplum ve çevre bilincini ön planda tutar. Program Yeterliliğine Göre Belirlenen Dersin AdıTeo.Uyg. Tarım Ekonomisi 20 Büyüme ve Kalkınma 30 Makro İktisat I 30 Makro İktisat II 30 Turizm Ekonomisi 20 Kent Ekonomisi 20 Dünya Ekonomisi 20


"PROGRAM YETERLİLİKLERİ ÇALIŞMASI. PROGRAM YETERLİLİĞİNE GÖRE BELİRLENEN DERSLER TABLOSU Program Yeterliliği 1 : Temel iktisat teorisini, terimlerini," indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları