Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

I.ÜNİTE: BİLİM ARAŞTIRMA VE PROJE. BİLGİ VE ÇEŞİTLERİ  Bilgi:İnsan ile nesne arasında kurulan bağ sonucu ortaya çıkan ürüne bilgi denir.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "I.ÜNİTE: BİLİM ARAŞTIRMA VE PROJE. BİLGİ VE ÇEŞİTLERİ  Bilgi:İnsan ile nesne arasında kurulan bağ sonucu ortaya çıkan ürüne bilgi denir."— Sunum transkripti:

1 I.ÜNİTE: BİLİM ARAŞTIRMA VE PROJE

2 BİLGİ VE ÇEŞİTLERİ  Bilgi:İnsan ile nesne arasında kurulan bağ sonucu ortaya çıkan ürüne bilgi denir.

3 Bilgi Çeşitleri Bilimsel Bilgi Teknik Bilgi Felsefi Bilgi Dini Bilgi Sanat Bilgisi Gündelik Bilgi

4 Bilimsel Bilgi Bilimsel yöntem ve akıl yürütme yoluyla varlıklar hakkında elde edilen bilgidir. Bilimsel bilgi,belli bir neden- sonuç ilişkisini araştırır.

5 Bilimsel bilginin özellikleri: *Nesneldir. *Deneyseldir (Deney ve gözleme dayanmalıdır.). *Evrenseldir. *Kesindir. *Kendi içinde tutarlı olmalıdır. *Genellenebilir olmalıdır.

6 Teknik Bilgi : İnsanın temel ihtiyaçlarını karşılamaya ve günlük yaşamını kolaylaştırmaya yönelik araç gereç yapımı ile ilgili bilgidir.

7 *Teknik bilgi yaşamı kolaylaştırır. *Bilimin uygulanması sonucu ortaya çıkar. *Teknoloji hayatımızı doğrudan,bilim dolaylı etkiler.

8 *Kitle iletişim araçlarının kullanımı, yeni bilimsel verilerin elde edilmesi, insan ihtiyaçlarının sürekli artması, ekonomik kazanç elde etme ihtiyacının teknolojik gelişmelere katkısı vardır. *Bilim neden sonuca,teknoloji insan yaratıcılığına bağlıdır.

9 Felsefi Bilgi : Felsefi düşünce ile genel geçer ve kesinlikten uzak ama önyargısız,iyi temellendirilmiş, güvenli ve tutarlı olarak ortaya konan ilgidir.

10 *Tüm bilimlerin eleştirisidir. *Düşünme üzerine düşünmedir. *Sorular önemlidir.

11 ‘’Hedonist, egoist, ve uçucu" olarak tanımlanan modern toplum bireyi, dünyanın öteki ucundaki bir felaket kurbanının hikâyesi ve imajıyla nasıl duygulanabiliyor?

12 Dini Bilgi : Allah’ın peygamberler aracılığıyla insanlara bildirdiği emir ve yasaklara dini bilgi denir.

13 Sanat Bilgisi : İnsanın çevresindeki olaylar ya da nesneler karşısındaki duygulanımlarını,heyecanlarını değişik biçimlerde ifade etmesiyle ortaya çıkan bilgi.

14 Gündelik Bilgi : Belli bir yönteme dayanmadan,sadece duyum ve algıyla elde edilen bilgi türü.

15 Ör:Aşağıda verilen bilgi türlerini belirtiniz.  En küçük asal sayı 2’dir.  Havada ani sıcaklık yükselişi meydana gelince “Yağmur yağabilir’’.  Deniz suyu tuzludur.  Vida saat yönünde çevrilerek sıkılır.  Profesyonel fotoğrafçı olmanın ilk adımı,kadraj ve diyafram ayarlarını yapabilmektir.

16 BİLİM,ARAŞTIRMA VE PROJE İLİŞKİSİ ** Bilime ve teknolojiye araştırmalar sonucu ulaşılır. ** Araştırma,ilgi ve merakları uyandırmaktır. **Bir bilgiye ulaşmak için araştırmacıların farklı yöntem ve teknikler kullanarak belli bir emek ve çaba göstermeleri gerekir. ** Proje,belli bir zaman ve maliyet gerektiren, insan gücünün ve fiziki kaynakların kullanımından oluşan süreçtir. **Bir problemi çözmeyi amaçlayan araştıma sistematiğine proje denir.

17 Ülkemizde Bulunan Bazı Araştırma Merkezleri TÜB İTAK (Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu) TDK (Türk Dil Kurumu) TÜİK (Türkiye İstatistik Kurum) TTK (Türk Tarih Kurumu) MAM ( Marmara Araştırma Merkezi) GYTE (Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü) Üniversiteler,Milli Kütüphane v.b.

18 NİÇİN PROJE HAZIRLARIZ? *Problem belirlenir. *Projeye karar verilir. *Gerekçe belirtilir(Maddi kazanç elde etme,problem çözme,merak duygusunu giderme,hayatı kolaylaştırma) *Amaçlar tespit edilir.

19 Örnek : Problem : Okulda enerji israfı. Proje : Okulda enerji tasarrufu sağlamak için ısı yalıtım projesi. Gerekçe : a)Okul bütçesinin verimli kullanılmasını sağlamak, b)Daha iyi ısınmak, c)Enerji kaynaklarının verimli kullanılması. Amaçlar : a)Sağlıklı, rahat bir eğitim ortamı oluşturmak, b)Okul bütçesini ekonomik kullanmak, c)Enerji kaynaklarının israf edilmemesi.


"I.ÜNİTE: BİLİM ARAŞTIRMA VE PROJE. BİLGİ VE ÇEŞİTLERİ  Bilgi:İnsan ile nesne arasında kurulan bağ sonucu ortaya çıkan ürüne bilgi denir." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları