Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Doç. Dr. Sima NART Sakarya Üniversitesi, İşletme Fakültesi B.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Doç. Dr. Sima NART Sakarya Üniversitesi, İşletme Fakültesi B."— Sunum transkripti:

1 Doç. Dr. Sima NART Sakarya Üniversitesi, İşletme Fakültesi B

2 2 * Bu dersin amacı, pazarlama fonksiyonun diğer işletme fonksiyonları içindeki yeri ve işletmenin Pazar başarısı elde etme açısından öneminin öğrenciler tarafından anlaşılmasını sağlamaktır. * Bu çerçevede; pazarlama kavramının tanımı, pazarlama çevrimi içinde yer alan alt kavramların tanımı ve tarihsel süreç içinde pazarlama kavramının nasıl değiştiği incelenecektir.

3 3 Bu dersin başlıca amaçları arasında aşağıdaki konularda öğrencilerin belli bir yetkinliğe ulaşması gelmektedir: Pazarlama konusunda kavramsal çerçeve; Pazarlamanın amaçları, Pazarlamanın önem kazanmasını sağlayan sebepler; Tarihsel süreç içerisinde pazarlama anlayışındaki değişimi kavrama.

4 Pazarlama kavramı ve pazarlamanın işletme fonksiyonları arasındaki yerinin açıklanması, Pazarlama uygulamalarının gerekliliğine dair bakış açısının oluşturulması, Pazar odaklı stratejiler geliştirmeni öneminin anlaşılması hedeflenmektedir. Bu konuyu çalıştıktan sonra: 4

5 * Pazarlama nedir? * Pazarlamanın amacı * Pazarlama Anlayışında Değişim  Pazarlama 5

6 * Satış * Reklam * Dağıtım * İkna etme * İnsanları kandırma becerisi * Satış kolaylaştırıcı faaliyetler

7 PAZARLAMA, iki veya daha fazla taraf arasında gerçekleşen bir değişim/mübadele sürecidir. mübadele sürecinde insan istek ve ihtiyaçlarını tatmine yönelik insan faaliyetleridir. (Kotler, 1986) kişisel ve örgütsel amaçlara ulaşmayı sağlayabilecek mübadeleleri gerçekleştirmek üzere malların, hizmetlerin ve fikirlerin geliştirilmesi, fiyatlandırılması, tutundurulması ve dağıtılmasına ilişkin planlama ve uygulama sürecidir. (AMA, 1985)

8 Bir Değişim Aracı Olarak Pazarlama Değer ifade eden şey (Mal, hizmet, fikir) Değer ifade eden şey (Para, kredi, emek, mal) ALICI SATICI

9 * En az iki tarafın (alıcı ve satıcı) olması gerekmektedir, * Taraflardan her biri karşı tarafa önerebileceği bir değere (sunabileceği bir değer) sahip olmalıdır, * Tarafların birbirlerinden haberdar olması gerekir, * Taraflardan her biri karşı tarafın teklif ve önerisini kabul veya reddetme serbestisine sahip olmalıdır, ve * Taraflar bu değişimden fayda elde edeceklerine inanmalı ve bunun için istekli olmalıdır.

10 * tüketici istek ve ihtiyaçlarını belirlemek, * bu isteklere uygun üretim yapmak ve tüketicilerin tercihine sunmaktır.

11 Üreticilerle tüketiciler arasında köprü görevi görür Tüketiciler ve firma için değer yaratır Değişim ajanı olarak görev görür Tüketim kalıplarını şekillendirir Önemli istihdam imkanı sağlar

12 İhtiyaçlar İstekler Talep Ürünler Müşteri Sadakati Müşteri Tatmini Müşteri TatminiDeğişim

13 * Pazarlama bir mübadele sürecidir. * İnsan ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik faaliyetlerdir. * Faaliyetler bütünüdür. * Mallar, hizmetler ve fikirlerle ilgilidir. * Üretim, fiyatlandırma, tutundurma ve dağıtım faaliyetlerinden oluşur. * Dinamik bir ortamda gerçekleşir.

14 * Faaliyet alanı olarak kar amaçlı işletmelerle sınırlı değildir. * Sadece değişimi kolaylaştıran faaliyetleri kapsar. * Yönetim süreci olup, sosyal bir ortamda gerçekleşir. * Etkinlik ve karlılık esasına göre değerlendirilir. Pazarlama Tanımında Yer Alan Önemli Hususlar

15 * Tüketici ürünleri pazarlaması * Endüstriyel pazarlama * Hizmet pazarlaması * Tele-pazarlama, vb. * Yerlerin pazarlanması * Turizm pazarlaması * Doğrudan pazarlama * Internette pazarlama * Fikirlerin pazarlanması * Kişilerin ve şöhretlerin pazarlanması Sosyal pazarlama * Kar amaçlı olmayan işletmeler için pazarlama Pazarlamanın Kapsamı

16 Zaman 1930 1950 1980 2000 Üretim yaklaşımı Ürün yaklaşımı Satış yaklaşımı Pazarlama yaklaşımı

17

18 Kaynak: Kotler ve diğ. (1996), Principles of Marketing. Toplum (insanların refahı) TOPLUMSAL PAZARLAMA Tüketiciler (İhtiyaçların tatmini) Firma (Kârlar)

19


"Doç. Dr. Sima NART Sakarya Üniversitesi, İşletme Fakültesi B." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları