Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Yaşam Boyu Öğrenme Prof. Dr. Ali ŞEN Akdeniz KARPAZ Üniversitesi İnsan Kendi Yaşamını Kendi Yetenekleri ve Kendi İradesi ile Kurar! Değerli Öğrencilerimize.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Yaşam Boyu Öğrenme Prof. Dr. Ali ŞEN Akdeniz KARPAZ Üniversitesi İnsan Kendi Yaşamını Kendi Yetenekleri ve Kendi İradesi ile Kurar! Değerli Öğrencilerimize."— Sunum transkripti:

1

2 Yaşam Boyu Öğrenme Prof. Dr. Ali ŞEN

3 Akdeniz KARPAZ Üniversitesi İnsan Kendi Yaşamını Kendi Yetenekleri ve Kendi İradesi ile Kurar! Değerli Öğrencilerimize

4 Yaşam Boyu Öğrenme Nedir? Bireyin tüm yaşamı boyunca kişilik sosyal ve mesleki alandaki gelişimini amaçlayan bir kavramdır. İyi vatandaş, iyi insan ve güçlü insan için vazgeçilmez bir yaklaşımdır. Bireyin yaşamını bir başkasının desteğine ihtiyaç duymadan sürdürebilmesinin temel taşıdır.

5 Yaşam Boyu Öğrenme Nedir? Yaşam Boyu Öğrenim kişilerin hayatları boyunca örgün, yaygın ve gayrıresmi öğrenme faaliyetleri yoluyla edindikleri deneyimlerin bütününü içerir. Yaşam Boyu Öğrenme ilkesi; öğrenme yanlızca okulda gerçekleşmez evde, müzede, işte, kütüphanede ve yaşamın sürdüğü her yerde devam eder.

6 Neden Yaşam Boyu Öğrenme Önemlidir? Değişime ayak uydurabilmek için, Dünya vatandaşı olmak için, İyi ve etkili işler yapabilmek için, Farklı topluluklara dahil olduğunuzda kabul görmek için,

7 www.A6training.co.uk Avrupa Konseyi ve Parlamentosu başarılı Yaşam Boyu Eğitim için sekiz yetkinlik alanı önermektedir. Ana Dilde İletişim Yabancı Dilde İletişim Matematiksel Yetkinlikler Digital Yetkinlikler Öğrenmeyi Öğrenme Sosyal ve Toplumsal Yetkinlikler İnisiyatif ve Girişimcilik Kültürel Farkındalık Ve İfade End

8 www.A6training.co.uk Sözlü ve yazılı dili etkin bir şekilde kullanarak farklı sosyal ve kültürel ortamlara uygun şekilde duygu ve düşünceleri ifade edebilme, ve kavramları yorumlama ve ifade etmedeki başarılı dilsel etkileşim yetilerimizin bütünüdür. Ana Dilde İletişim Yabancı Dilde İletişim Matematiksel Yetkinlikler Digital Yetkinlikler Öğrenmeyi Öğrenme Sosyal ve Toplumsal Yetkinlikler İnisiyatif ve Girişimcilik Kültürel Farkındalık Ve İfade End

9 www.A6training.co.uk İngilizce’deki farklı sosyal ve kültürel ortamlara uygun şekilde duygu ve düşünceleri ifade, ve kavramları yorumlama ve ifade etmedeki başarılı dilsel etkileşim yetilerimizin bütünüdür. Bu yetiler dildeki yeterliliğin yanısıra kültürdeki yeterlilikleri de içerir. Ana Dilde İletişim Yabancı Dilde İletişim Matematiksel Yetkinlikler Digital Yetkinlikler Öğrenmeyi Öğrenme Sosyal ve Toplumsal Yetkinlikler İnisiyatif ve Girişimcilik Kültürel Farkındalık Ve İfade End

10 www.A6training.co.uk Günlük yaşamda bir dizi sorunu çözmek için matematiksel düşünme ve uygulama yeteneğidir. Bilim ve teknolojideki temel yeterlilikler, doğayı açıklamada bilgi ve yöntemleri uygulamak ve analitik düşünceyi kullanmaktır. Ana Dilde İletişim Yabancı Dilde İletişim Matematiksel Yetkinlikler Digital Yetkinlikler Öğrenmeyi Öğrenme Sosyal ve Toplumsal Yetkinlikler İnisiyatif ve Girişimcilik Kültürel Farkındalık Ve İfade End

11 www.A6training.co.uk Kendinden emin ve eleştirel bir şekilde bilgi toplumu teknolojilerine (IST) hakimiyet ve iletişim teknolojisini (ICT) kullanabilme temel becerilerini içerir; Ana Dilde İletişim Yabancı Dilde İletişim Matematiksel Yetkinlikler Digital Yetkinlikler Öğrenmeyi Öğrenme Sosyal ve Toplumsal Yetkinlikler İnisiyatif ve Girişimcilik Kültürel Farkındalık Ve İfade End

12 www.A6training.co.uk Öğrenme ile ilgili olan, kişinin kendi ihtiyaçları doğrultusunda, yöntem ve fırsatlardan yararlanarak, bireysel olarak veya gruplar halinde, kendi ihtiyaç ve öğrenim yöntemleri ve fırsatları değerlendirerek kendi öğrenimini takip ve organize etme yeteneğidir. Ana Dilde İletişim Yabancı Dilde İletişim Matematiksel Yetkinlikler Digital Yetkinlikler Öğrenmeyi Öğrenme Sosyal ve Toplumsal Yetkinlikler İnisiyatif ve Girişimcilik Kültürel Farkındalık Ve İfade End

13 www.A6training.co.uk İki farklı beceriden oluşan yetenekler kümesidir. Sosyal beceri, kişilerarası ve kültürler arası yetkinlikler, ve bireylerin çalışma hayatında daha etkin ve yapıcı bir şekilde katılmalarını sağlayacak toplumsal becerilerin tamamını oluşturur. Ana Dilde İletişim Yabancı Dilde İletişim Matematiksel Yetkinlikler Digital Yetkinlikler Öğrenmeyi Öğrenme Sosyal ve Toplumsal Yetkinlikler İnisiyatif ve Girişimcilik Kültürel Farkındalık Ve İfade End

14 www.A6training.co.uk Fikirleri eyleme dönüştürme yeteneğidir. Belirlenen hedeflere ulaşmak için projeler planlamak ve yönetmek; yaratıcılık, yenilikçilik ve risk alma yetilerini kullanmak anlamına gelir. Ana Dilde İletişim Yabancı Dilde İletişim Matematiksel Yetkinlikler Digital Yetkinlikler Öğrenmeyi Öğrenme Sosyal ve Toplumsal Yetkinlikler İnisiyatif ve Girişimcilik Kültürel Farkındalık Ve İfade End

15 www.A6training.co.uk Müzik, sahne sanatları, edebiyat ve görsel sanatlar gibi farklı medyalarda çeşitli fikirlerin, deneyimlerin ve duyguların yaratıcı bir şekilde ifade edebilme yetkinliği ile bu tür uygulamaları takdir edebilme becerilerini öngörür. Ana Dilde İletişim Yabancı Dilde İletişim Matematiksel Yetkinlikler Digital Yetkinlikler Öğrenmeyi Öğrenme Sosyal ve Toplumsal Yetkinlikler İnisiyatif ve Girişimcilik Kültürel Farkındalık Ve İfade End

16 www.A6training.co.uk Bu alanlar ile ilgili bilgileri ve yetkinlikleri tanımak bireyin kendi vizyonu ve sorumluluğu alanına girmektedir. Aynı alanlarda farklı bireyler, farklı yetkinliklere ve değişik seviyelerde ihtiyaç duyabilirler. Ana Dilde İletişim Yabancı Dilde İletişim Matematiksel Yetkinlikler Digital Yetkinlikler Öğrenmeyi Öğrenme Sosyal ve Toplumsal Yetkinlikler İnisiyatif ve Girişimcilik Kültürel Farkındalık Ve İfade End

17 www.A6training.co.uk Tüm bu yetkinlikler birer aşı gibidir. Bireyi yanlıştan korumakla kalmaz, toplumun önde gelenlerin arasına katılmasını sağlar. Ana Dilde İletişim Yabancı Dilde İletişim Matematiksel Yetkinlikler Digital Yetkinlikler Öğrenmeyi Öğrenme Sosyal ve Toplumsal Yetkinlikler İnisiyatif ve Girişimcilik Kültürel Farkındalık Ve İfade KAZANMA EŞİĞİ

18 www.A6training.co.uk Ana dilde yazılı ve sözlü iletişimde biraz daha iyi Ana Dilde İletişim Yabancı Dilde İletişim Matematiksel Yetkinlikler Digital Yetkinlikler Öğrenmeyi Öğrenme Sosyal ve Toplumsal Yetkinlikler İnisiyatif ve Girişimcilik Kültürel Farkındalık Ve İfade KAZANMA EŞİĞİ

19 www.A6training.co.uk Yabancı dilde konuşma ve yazma becerilerinde biraz daha iyi Ana Dilde İletişim Yabancı Dilde İletişim Matematiksel Yetkinlikler Digital Yetkinlikler Öğrenmeyi Öğrenme Sosyal ve Toplumsal Yetkinlikler İnisiyatif ve Girişimcilik Kültürel Farkındalık Ve İfade KAZANMA EŞİĞİ

20 www.A6training.co.uk Analitik Düşünme ve Problem çözme becerilerinde biraz daha iyi, Ana Dilde İletişim Yabancı Dilde İletişim Matematiksel Yetkinlikler Digital Yetkinlikler Öğrenmeyi Öğrenme Sosyal ve Toplumsal Yetkinlikler İnisiyatif ve Girişimcilik Kültürel Farkındalık Ve İfade KAZANMA EŞİĞİ

21 www.A6training.co.uk Digital teknolojilerde ve onların etkili iletişim kullanımında biraz daha iyi, Ana Dilde İletişim Yabancı Dilde İletişim Matematiksel Yetkinlikler Digital Yetkinlikler Öğrenmeyi Öğrenme Sosyal ve Toplumsal Yetkinlikler İnisiyatif ve Girişimcilik Kültürel Farkındalık Ve İfade KAZANMA EŞİĞİ

22 www.A6training.co.uk Öğrenme becerilerini geliştirmede biraz daha iyi Ana Dilde İletişim Yabancı Dilde İletişim Matematiksel Yetkinlikler Digital Yetkinlikler Öğrenmeyi Öğrenme Sosyal ve Toplumsal Yetkinlikler İnisiyatif ve Girişimcilik Kültürel Farkındalık Ve İfade KAZANMA EŞİĞİ

23 www.A6training.co.uk Sosyal becerilerde ve toplumsal sorumluluklarda biraz daha iyi, Ana Dilde İletişim Yabancı Dilde İletişim Matematiksel Yetkinlikler Digital Yetkinlikler Öğrenmeyi Öğrenme Sosyal ve Toplumsal Yetkinlikler İnisiyatif ve Girişimcilik Kültürel Farkındalık Ve İfade KAZANMA EŞİĞİ

24 www.A6training.co.uk İnisiyatifi ele almada ve bilinçli girişim becerilerinde biraz daha iyi Ana Dilde İletişim Yabancı Dilde İletişim Matematiksel Yetkinlikler Digital Yetkinlikler Öğrenmeyi Öğrenme Sosyal ve Toplumsal Yetkinlikler İnisiyatif ve Girişimcilik Kültürel Farkındalık Ve İfade KAZANMA EŞİĞİ

25 www.A6training.co.uk Kültürel farklılıkları algılama ve kendini ifade edebilmede biraz daha iyi Ana Dilde İletişim Yabancı Dilde İletişim Matematiksel Yetkinlikler Digital Yetkinlikler Öğrenmeyi Öğrenme Sosyal ve Toplumsal Yetkinlikler İnisiyatif ve Girişimcilik Kültürel Farkındalık Ve İfade KAZANMA EŞİĞİ

26 www.A6training.co.uk Akdeniz KARPAZ Üniversitesi Öğrencileri Danışman Öğretim Üyeleri aracılığı ile destek alabilirler. Böylece gelişim alanları ile vizyonları arasında güçlü bağlar kurabilirler Ana Dilde İletişim Yabancı Dilde İletişim Matematiksel Yetkinlikler Digital Yetkinlikler Öğrenmeyi Öğrenme Sosyal ve Toplumsal Yetkinlikler İnisiyatif ve Girişimcilik Kültürel Farkındalık Ve İfade End

27 Yaşam Boyu Öğrenme Kim Olmak İstiyorsun? Ne yapmak istiyorsun? Yaşamdan neler elde etmek istiyorsun? Neler yapacaksın? Yapacakların sana istediklerini verecek mi? Bunları nasıl yapacaksın? Yapma İradesi Göster! En İyi şekilde yap! Erteleme ve kendin yap! Sonuçları Değerlendir! Hatalardan Öğren! Öğrendiklerin i Kullan! Geliştirmeyi Planla! Kendini daha iyi yapacak yönde geliştir! Yenilikçi Ol! Yaşamınızı Planlayın Yaşamınızı Tasarlayın Planlarınızı Uygulayın Değerlendirin!Geliştirin

28 www.A6training.co.uk Akdeniz KARPAZ Üniversitesi ÖĞRENCİLERİ İçin YAŞAM BOYU ÖĞRENME Yetkinlikleri GELİŞTİRME MODELİ Dosyaların Teslimi Öğrenci Öz Değerlendirme Danışman ile Birlikte Değerlendirme Gelişim Planı Hazırlama Faaliyetlerin Takibi Dönem Sonu Değerlendirme Yeterliliklerin Onayı Özgeçmiş Güncelleme Dinlediğiniz için Teşekkür Ederim.


"Yaşam Boyu Öğrenme Prof. Dr. Ali ŞEN Akdeniz KARPAZ Üniversitesi İnsan Kendi Yaşamını Kendi Yetenekleri ve Kendi İradesi ile Kurar! Değerli Öğrencilerimize." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları