Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

PROJE NEDİR ? Önceden belirlenmiş bir süre içerisinde; Değişim yaratmayı hedefleyen, Değişim yaratmayı hedefleyen, Birbiriyle ilişkili amaç ve hedefleri.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "PROJE NEDİR ? Önceden belirlenmiş bir süre içerisinde; Değişim yaratmayı hedefleyen, Değişim yaratmayı hedefleyen, Birbiriyle ilişkili amaç ve hedefleri."— Sunum transkripti:

1 PROJE NEDİR ? Önceden belirlenmiş bir süre içerisinde; Değişim yaratmayı hedefleyen, Değişim yaratmayı hedefleyen, Birbiriyle ilişkili amaç ve hedefleri olan, Birbiriyle ilişkili amaç ve hedefleri olan, Uygulanması sonucunda çeşitli ürünlerin elde edildiği bir çalışmadır. Uygulanması sonucunda çeşitli ürünlerin elde edildiği bir çalışmadır.

2 PROJE NEDİR? Bilimsel bir çalışma olan projede, Gözlem yaparak bilgi toplama, Gözlem yaparak bilgi toplama, Elde edilen bilgilerin düzenlenmesi, Elde edilen bilgilerin düzenlenmesi, Bilgiler arasında neden-sonuç ilişkisinin araştırılması, Bilgiler arasında neden-sonuç ilişkisinin araştırılması, Gelecek nesillere bilgilerin ve sonuçların aktarılması söz konusudur. Gelecek nesillere bilgilerin ve sonuçların aktarılması söz konusudur.

3 PROJENİN AMACI Ülkemizin gereksinim duyduğu geleceğin bilim insanlarını yetiştirmek; Ülkemizin gereksinim duyduğu geleceğin bilim insanlarını yetiştirmek; Bilimsel amaçlı yarışma ve benzeri etkinlikleri ülke genelinde yaygınlaştırmak ve teşvik etmek, Bilimsel amaçlı yarışma ve benzeri etkinlikleri ülke genelinde yaygınlaştırmak ve teşvik etmek, Geleceğin bilim insanı olma potansiyeline sahip çocuklarımızı erken yaşlarda keşfedip var olan yeteneklerini geliştirmek, Geleceğin bilim insanı olma potansiyeline sahip çocuklarımızı erken yaşlarda keşfedip var olan yeteneklerini geliştirmek, Onlara gerekli desteği vererek araştırmacı bir ruh kazandırmaktır. Onlara gerekli desteği vererek araştırmacı bir ruh kazandırmaktır.

4 PROJENİN HEDEFLERİ Öğrencileri Matematik ve Fen Bilimleri alanlarında yaratıcılığa teşvik etmek. Öğrencileri Matematik ve Fen Bilimleri alanlarında yaratıcılığa teşvik etmek. Öğrencilerin gizli kalmış yeteneklerinin desteklenerek geliştirilmesine ortam hazırlamak. Öğrencilerin gizli kalmış yeteneklerinin desteklenerek geliştirilmesine ortam hazırlamak. Ülkenin geleceğini yönlendirecek, bilimsel alanlarda özgün ve farklı düşünceler ortaya koyabilen, özgüveni gelişmiş bireyler yetiştirilmesine katkıda bulunmak. Ülkenin geleceğini yönlendirecek, bilimsel alanlarda özgün ve farklı düşünceler ortaya koyabilen, özgüveni gelişmiş bireyler yetiştirilmesine katkıda bulunmak.

5 PROJE NASIL HAZIRLANMALIDIR? Proje bilimsel bir çalışma olmalıdır. Proje bilimsel bir çalışma olmalıdır. Proje çalışması merak ve gözlemle başlar. Proje çalışması merak ve gözlemle başlar.

6 PROJE NASIL HAZIRLANMALIDIR? 1. Projenin konusunu seçmek. 2. Bilgi toplamak 3. Projenin tanımlanması 4. Projenin yürütülmesi 5. Değerlendirme ve Rapor Yazımı

7 1. Projenin konusunu seçmek. Proje konusu Proje konusu İlgi çeken, İlgi çeken, Üzerinde düşünülen, Üzerinde düşünülen, Merak edilen Merak edilen konulardan seçilmelidir. konulardan seçilmelidir.

8 2. Bilgi toplamak Projenin konusu belirlendikten sonra konuyla ilgili kitaplardan, dergilerden, internetten, kaynak kişilerden ve kurumlardan bilgi toplanmalıdır. Projenin konusu belirlendikten sonra konuyla ilgili kitaplardan, dergilerden, internetten, kaynak kişilerden ve kurumlardan bilgi toplanmalıdır.

9 3. Projenin tanımlanması Projenin Amacı, Amaç, elde edilmek istenen sonucun basit anlatımıdır. Amaç, elde edilmek istenen sonucun basit anlatımıdır. Projelerin genelde tek bir amacı vardır. Projelerin genelde tek bir amacı vardır. Projenin amacı iyi tanımlanmadığında amaca yönelik hedefler ve faaliyetleri tanımlamada sorunlarla karşılaşılabilir. Projenin amacı iyi tanımlanmadığında amaca yönelik hedefler ve faaliyetleri tanımlamada sorunlarla karşılaşılabilir.

10 3. Projenin tanımlanması Hedefler, Hedefler, tanımlanan amaca hizmet etmelidir. Hedefler, tanımlanan amaca hizmet etmelidir. Hedefler birden fazla olabilir. Hedefler birden fazla olabilir. Ölçülebilir hedefler belirlenmelidir. Ölçülebilir hedefler belirlenmelidir.

11 3. Projenin tanımlanması Yöntem Proje çalışmaları sırasında izlenecek yol, yapılacak deney ve gözlemler, veri toplama araçları, istatistiksel değerlendirmeler, grafik çizimleri ve hesaplamalar yöntemi belirleyen unsurlardır.

12 3. Projenin tanımlanması Uygulama adımları ve Çalışma Takvimi Proje çalışmaları sırasında gerçekleştirilecek faaliyetler adım adım tanımlanarak çalışma takvimi hazırlanmalıdır.

13 3. Projenin tanımlanması Beklenen Sonuçlar Her bir faaliyet için beklenen sonuçlar ortaya konulmalıdır.

14 4. Projenin yürütülmesi Proje belirlenen amaç, hedefler, yöntemler, uygulama adımları ve takvim doğrultusunda yürütülür.

15 5. Değerlendirme ve Rapor Yazımı Bu aşamada proje sonuçlarının ve etkisinin değerlendirmesi yapılır. Bu aşamada proje sonuçlarının ve etkisinin değerlendirmesi yapılır. Daha önce yapılan çalışmalarla karşılaştırılarak amaca ne ölçüde ulaşıldığı belirtilir. Daha önce yapılan çalışmalarla karşılaştırılarak amaca ne ölçüde ulaşıldığı belirtilir. Raporda proje çalışmalarında elde edilen sonuçlar yazılır, Raporda proje çalışmalarında elde edilen sonuçlar yazılır, Bu bölüm projenin en önemli kısmıdır. Bulgular, yazılı ve görsel araçlarla ifade edilir. Bu bölüm projenin en önemli kısmıdır. Bulgular, yazılı ve görsel araçlarla ifade edilir.

16 DİKKAT EDİLECEK NOKTALAR Projeler yaratıcı, bilimsel, uygulanabilir, yarar sağlamaya dönük, açık ve anlaşılır olmalıdır. Projeler yaratıcı, bilimsel, uygulanabilir, yarar sağlamaya dönük, açık ve anlaşılır olmalıdır. Projelerde, problemin tanımı, amacı, hedefleri ve faaliyetleri arasında anlamlı ilişki kurulmalıdır. Projelerde, problemin tanımı, amacı, hedefleri ve faaliyetleri arasında anlamlı ilişki kurulmalıdır. Projeler sürdürülebilir olmalıdır. Projeler sürdürülebilir olmalıdır.

17 DİKKAT EDİLECEK NOKTALAR (2) Projeler, proje hazırlayanların kendi özgün eseri olmalı ve daha önce herhangi bir yarışmaya katılmamış olmalıdır. Projeler, proje hazırlayanların kendi özgün eseri olmalı ve daha önce herhangi bir yarışmaya katılmamış olmalıdır. Projeler, alanında yeni, özgün ve estetik bir bakış açısı getirmelidir. Projeler, alanında yeni, özgün ve estetik bir bakış açısı getirmelidir. Proje sonucunda, proje amaç ve hedeflerine ulaşıldığı bilimsel olarak gösterilmelidir. Proje sonucunda, proje amaç ve hedeflerine ulaşıldığı bilimsel olarak gösterilmelidir. Proje çalışmaları toplumsal yarar sağlamaya dönük olmalıdır. Proje çalışmaları toplumsal yarar sağlamaya dönük olmalıdır.

18 TEŞEKKÜR EDER, ÇALIŞMALARINIZDA BAŞARILAR DİLERİM.


"PROJE NEDİR ? Önceden belirlenmiş bir süre içerisinde; Değişim yaratmayı hedefleyen, Değişim yaratmayı hedefleyen, Birbiriyle ilişkili amaç ve hedefleri." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları