Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Dr. Şeyda Serdar-Asan İTÜ Endüstri Mühendisliği Bölümü YA EM 2010 - Endüstri Mühendisliği Eğitimi 2 - 02.07.2010 / 14:00 - 15:30.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Dr. Şeyda Serdar-Asan İTÜ Endüstri Mühendisliği Bölümü YA EM 2010 - Endüstri Mühendisliği Eğitimi 2 - 02.07.2010 / 14:00 - 15:30."— Sunum transkripti:

1 Dr. Şeyda Serdar-Asan İTÜ Endüstri Mühendisliği Bölümü YA EM 2010 - Endüstri Mühendisliği Eğitimi 2 - 02.07.2010 / 14:00 - 15:30

2 1 •Endüstri Mühendisi nedir? •Endüstri Mühendisliği becerileri nelerdir? 2 •Endüstri Mühendisliği programında neler yapıyoruz? 3 •Nasıl daha başarılı ve etkin sonuçlar elde ederiz?

3  Endüstri mühendisi insan, malzeme, bilgi, teçhizat ve enerjiden oluşan bütünleşik sistemlerin tasarım, uygulama ve geliştirilmesi ile ilgilenir.  Bu tür sistemlerin ortaya koyduğu sonuçları belirlemek, tahmin etmek, ve değerlendirmek için temel ve sosyal bilimlerdeki bilgi ve becerilerinin yanısıra mühendislik analiz ve tasarım ilke ve yöntemlerini kullanır’’(IIE tanımı).

4 •Bilişsel (Cognitive): kişinin zihinsel becerileri Bilgi •Psikomotor (Psychomotor): kişinin fiziksel ve el becerileri Beceri •Duyuşsal (Affective): kişinin olgulara karşı tutumu ve değerler sistemi Tutum

5  Mühendislik  Sistem yaklaşımı  Liderlik – yönetim  Sürekli iyileştirme  Proje yönetimi,  Süreç yönetimi  Sistematik analiz ve tasarım  Sürekli öğrenme ve yenilikçilik  İletişim becerileri  Küresel düşünme, sorumluluk

6 Eğitim amaçları Program çıktıları Eğitim planı

7  Organizasyonların gereksinimlerini araştıran, anlayan, ve formüle eden  Organizasyonların performansını bilime dayalı bilgiyi kullanarak geliştiren  Farklı bilgi ve becerileri kullanmayı gerektiren alanlara esneklikle uyum sağlayan  Endüstriyel sistemlerin etkin tasarımı, uygulaması ve sürekli gelişmesine odaklanan endüstri mühendisleri yetiştirmek

8 Mühendislik becerileri  Program çıktıları  Program Çıktıları: Öğrencilerin programdan mezun oluncaya kadar kazanmaları gereken bilgi, beceri ve davranışları tanımlayan ifadeler.

9 a. Temel bilimler ve mühendislik ilkelerini uygulama b. Deney tasarlama, uygulama, ve veri analizi ve yorumlama c. Sistem, ürün, bileşen veya süreç tasarlama d. Takım çalışması yapabilme, disiplinler arası ilişki kurma e. Mühendislik problemlerini tanımlama, formüle etme ve çözme f. Profesyonel ve etik sorumluluk bilinci g. Etkili iletişim h. Küresel anlamda mühendislik çözümlerinin etkisini anlayabilme i. Yaşam boyu öğrenme gereksiniminin önemini kavrama ve benimseme j. Güncel gelişmeler hakkında bilgili olma k. Mühendislik uygulaması için gerekli olan modern yöntem, araç ve teknolojileri seçme, geliştirme ve kullanma becerisi l. Bilgisini iş yaşamına aktarabilme m. Yönetim bilgi ve yeteneği n. Teknolojik, ekonomik ve sosyal konulardaki değişimler hakkında çevresel algı ve sorumluluk o. Yüksek düzeyde özgüven ve inisiyatif sahibi olma

10 Ne ile? Eğitim planı  Dersler  Zorunlu  Seçmeli  Stajlar  Projeler  Seminerler  Teknik geziler Nasıl? Öğrenme etkinlikleri  Ders anlatımı  Ders içi faaliyet  Bireysel  Grup çalışması  Tartışma  Proje ve Raporlar  Sunum  Ödev  Sınav

11 Derslerdeki kullanım düzeyi Fayda değerlendirmeleri Öğrenme etkinlikleri Mühendislik becerileri Önem dereceleri Başarı değerlendirmeleri

12 Derslerdeki kullanım düzeyi Fayda değerlendirmeleri Öğrenme etkinlikleri Mühendislik becerileri Önem dereceleri Başarı değerlendirmeleri

13

14 k.Mühendislik uygulaması için gerekli olan modern yöntem, araç ve teknolojileri seçme, geliştirme ve kullanma becerisi f. Profesyonel ve etik sorumluluk g.Etkili iletişim i.Yaşam boyu öğrenme gereksiniminin önemini kavrama ve benimseme l.Bilgisini iş yaşamına aktarabilme o.Yüksek düzeyde özgüven ve inisiyatif sahibi olma h.Küresel anlamda mühendislik çözümlerinin etkisini anlayabilme j.Güncel gelişmeler hakkında bilgili olma n.Teknolojik, ekonomik ve sosyal konulardaki değişimler hakkında çevresel algı ve sorumluluk

15 Derslerdeki kullanım düzeyi Fayda değerlendirmeleri Öğrenme etkinlikleri Mühendislik becerileri Önem dereceleri Başarı değerlendirmeleri

16 Becerileri kazandırmak için hangi etkinliklerden faydalanılıyor? Ders Ödev Okuma ve araştırma Sunum Tartışma Vaka çalışması Laboratuar Uygulama dersi Ders içi etkinlik Proje a. Temel bilim ve mühendislik ilkelerini uygulama hm mm ll h b.Deney tasarlama, uygulama, ve veri analizi ve yorumlama hm l mlmmh c.Sistem, ürün, bileşen veya süreç tasarlama hm lmlmmmh d.Takım çalışması yapabilme, disiplinler arası ilişki kurma lm l lh e.Mühendislik problemlerini tanımlama, formüle etme ve çözme hh mm lh h f.Profesyonel ve etik sorumluluk bilinci mm h l g.Etkili iletişim l hm h h.Küresel anlamda mühendislik çözümlerinin etkisini anlayabilme m l l i.Yaşam boyu öğrenme gereksiniminin önemini kavrama ve benimseme ml m j.Güncel gelişmeler hakkında bilgili olma hlmmhl m k.Mühendislik uygulaması için gerekli olan modern yöntem, araç ve teknolojileri seçme, geliştirme ve kullanma becerisi hh mm m m l.Bilgisini iş yaşamına aktarabilme ml m l h m.Yönetim bilgi ve yeteneği h lll m n.Teknolojik, ekonomik ve sosyal değişimler hakkında algı ve sorumluluk hl ll m o.Yüksek düzeyde özgüven ve inisiyatif sahibi olma hm hm h

17 Derslerdeki kullanım düzeyi Fayda değerlendirmeleri Öğrenme etkinlikleri Mühendislik becerileri Önem dereceleri Başarı değerlendirmeleri

18  Öğrenciler hangi etkinlikleri daha çok seviyor ve faydalı buluyor?  Anket  Odak grubu görüşmeleri

19 Becerileri kazandırmak için hangi etkinliklerden faydalanılıyor? Ders Ödev Okuma ve araştırma Sunum Tartışma Vaka çalışması Laboratuar Uygulama dersi Ders içi etkinlik Proje a. Temel bilim ve mühendislik ilkelerini uygulama hm mm ll h b.Deney tasarlama, uygulama, ve veri analizi ve yorumlama hm l mlmmh c.Sistem, ürün, bileşen veya süreç tasarlama hm lmlmmmh d.Takım çalışması yapabilme, disiplinler arası ilişki kurma lm l lh e.Mühendislik problemlerini tanımlama, formüle etme ve çözme hh mm lh h f.Profesyonel ve etik sorumluluk bilinci mm h l g.Etkili iletişim l hm h h.Küresel anlamda mühendislik çözümlerinin etkisini anlayabilme m l l i.Yaşam boyu öğrenme gereksiniminin önemini kavrama ve benimseme ml m j.Güncel gelişmeler hakkında bilgili olma hlmmhl m k.Mühendislik uygulaması için gerekli olan modern yöntem, araç ve teknolojileri seçme, geliştirme ve kullanma becerisi hh mm m m l.Bilgisini iş yaşamına aktarabilme ml m l h m.Yönetim bilgi ve yeteneği h lll m n.Teknolojik, ekonomik ve sosyal değişimler hakkında algı ve sorumluluk hl ll m o.Yüksek düzeyde özgüven ve inisiyatif sahibi olma hm hm h

20 Öğrencilerin  EM eğitimlerinde birçok bilgi ve beceri edindikleri  EM becerilerini edinmelerinde ders anlatımının yanısıra proje, ödev ve uygulamaların etkili olduğu.  Laboratuar uygulamalarından yeterince faydalanamadıkları görülmektedir.

21  Mevcut kullanılan etkinliklerden hangilerinin daha etkili olduğunu ortaya koymak  Anketler, odak grubu görüşmeleri  öğrenci ve çapa (rubric) değerlendirmeleri  Yenilikçi, yaratıcı ve eğlenceli eğitim faaliyetleri tasarlamak ve kullanmak  Aktif öğrenmeyi destekleyen etkinlikler  Oyunlar

22

23 Confucius Chinese philosopher & reformer (551 BC - 479 BC)


"Dr. Şeyda Serdar-Asan İTÜ Endüstri Mühendisliği Bölümü YA EM 2010 - Endüstri Mühendisliği Eğitimi 2 - 02.07.2010 / 14:00 - 15:30." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları