Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Dr. Şeyda Serdar-Asan İTÜ Endüstri Mühendisliği Bölümü

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Dr. Şeyda Serdar-Asan İTÜ Endüstri Mühendisliği Bölümü"— Sunum transkripti:

1 Dr. Şeyda Serdar-Asan İTÜ Endüstri Mühendisliği Bölümü
Eğitim etkinliklerinin mühendislik becerilerinin kazandırılmasındaki rolü Dr. Şeyda Serdar-Asan İTÜ Endüstri Mühendisliği Bölümü YA EM Endüstri Mühendisliği Eğitimi / 14: :30

2 Sunum akışı 1 Endüstri Mühendisi nedir?
Endüstri Mühendisliği becerileri nelerdir? 2 Endüstri Mühendisliği programında neler yapıyoruz? 3 Nasıl daha başarılı ve etkin sonuçlar elde ederiz?

3 Endüstri Mühendisi nedir?
Endüstri mühendisi insan, malzeme, bilgi, teçhizat ve enerjiden oluşan bütünleşik sistemlerin tasarım, uygulama ve geliştirilmesi ile ilgilenir. Bu tür sistemlerin ortaya koyduğu sonuçları belirlemek, tahmin etmek, ve değerlendirmek için temel ve sosyal bilimlerdeki bilgi ve becerilerinin yanısıra mühendislik analiz ve tasarım ilke ve yöntemlerini kullanır’’(IIE tanımı). Handbook of industrial and systems engineering  By Adedeji Bodunde Badiru ‘‘An Industrial and Systems Engineer is one who is concerned with the design, installation, and improvement of integrated systems of people, material, information, equipment, and energy by drawing upon specialized knowledge and skills in the mathematical, physical, and social sciences, together with the principles and methods of engineering analysis and design to specify, predict, and evaluate the results to be obtained from such systems’’

4 Eğitimle kazandırmaya çalıştığımız nedir?
Bilgi Bilişsel (Cognitive): kişinin zihinsel becerileri Beceri Psikomotor (Psychomotor): kişinin fiziksel ve el becerileri Tutum Duyuşsal (Affective): kişinin olgulara karşı tutumu ve değerler sistemi

5 EM becerileri nelerdir?
Mühendislik Sistem yaklaşımı Liderlik – yönetim Sürekli iyileştirme Proje yönetimi, Süreç yönetimi Sistematik analiz ve tasarım Sürekli öğrenme ve yenilikçilik İletişim becerileri Küresel düşünme, sorumluluk

6 Endüstri Mühendisliği programında neler yapıyoruz?
Eğitim amaçları Program çıktıları Eğitim planı

7 İTÜ EM – Eğitim amaçları
Organizasyonların gereksinimlerini araştıran, anlayan, ve formüle eden Organizasyonların performansını bilime dayalı bilgiyi kullanarak geliştiren Farklı bilgi ve becerileri kullanmayı gerektiren alanlara esneklikle uyum sağlayan Endüstriyel sistemlerin etkin tasarımı, uygulaması ve sürekli gelişmesine odaklanan endüstri mühendisleri yetiştirmek Istanbul Technical University Industrial Engineering (ITU-IE) program provides its students with the required knowledge, ability, and approaches for increasing the performances of production and service systems. It also aims to balance research and implementation, use material in applications of practical content, and transfer the outcomes of these applications in defining its scientific research topics. Furthermore, it aims at putting forward its difference as a program by supplying diversity of knowledge, ability and approaches to its students. On this basis, the educational objectives of ITU-IE program are determined as follows: Educational Objectives of Industrial Engineering Undergraduate Program: • EO1. To search, understand and formulate the requirements of organizations • EO2. To improve organizational performance by knowledge based on science • EO3. To be able to adapt with flexibility to the positions where different skills and capabilities required • EO4. To focus on the effective design, application and continuous improvement of industrial systems

8 Mühendislik becerileri ve ABET degerlendirmesi
Mühendislik becerileri  Program çıktıları Program Çıktıları: Öğrencilerin programdan mezun oluncaya kadar kazanmaları gereken bilgi, beceri ve davranışları tanımlayan ifadeler.

9 İTÜ EM – Program çıktıları
Temel bilimler ve mühendislik ilkelerini uygulama Deney tasarlama, uygulama, ve veri analizi ve yorumlama Sistem, ürün, bileşen veya süreç tasarlama Takım çalışması yapabilme, disiplinler arası ilişki kurma Mühendislik problemlerini tanımlama, formüle etme ve çözme Profesyonel ve etik sorumluluk bilinci Etkili iletişim Küresel anlamda mühendislik çözümlerinin etkisini anlayabilme Yaşam boyu öğrenme gereksiniminin önemini kavrama ve benimseme Güncel gelişmeler hakkında bilgili olma Mühendislik uygulaması için gerekli olan modern yöntem, araç ve teknolojileri seçme, geliştirme ve kullanma becerisi Bilgisini iş yaşamına aktarabilme Yönetim bilgi ve yeteneği Teknolojik, ekonomik ve sosyal konulardaki değişimler hakkında çevresel algı ve sorumluluk Yüksek düzeyde özgüven ve inisiyatif sahibi olma

10 İTÜ EM – Eğitim planı Ne ile? Nasıl? Eğitim planı Dersler Stajlar
Zorunlu Seçmeli Stajlar Projeler Seminerler Teknik geziler Öğrenme etkinlikleri Ders anlatımı Ders içi faaliyet Bireysel Grup çalışması Tartışma Proje ve Raporlar Sunum Ödev Sınav

11 Beceri - etkinlik matrisi
Öğrenme etkinlikleri Fayda değerlendirmeleri Mühendislik becerileri Önem dereceleri Başarı değerlendirmeleri Derslerdeki kullanım düzeyi

12 Beceri - etkinlik matrisi
Öğrenme etkinlikleri Fayda değerlendirmeleri Mühendislik becerileri Önem dereceleri Başarı değerlendirmeleri Derslerdeki kullanım düzeyi

13 Beceriler – mevcut durum

14 Program çıktılarının başari – önem değerlendirmeleri
f. Profesyonel ve etik sorumluluk k.Mühendislik uygulaması için gerekli olan modern yöntem, araç ve teknolojileri seçme, geliştirme ve kullanma becerisi g.Etkili iletişim i.Yaşam boyu öğrenme gereksiniminin önemini kavrama ve benimseme l.Bilgisini iş yaşamına aktarabilme o.Yüksek düzeyde özgüven ve inisiyatif sahibi olma h.Küresel anlamda mühendislik çözümlerinin etkisini anlayabilme j.Güncel gelişmeler hakkında bilgili olma n.Teknolojik, ekonomik ve sosyal konulardaki değişimler hakkında çevresel algı ve sorumluluk

15 Beceri - etkinlik matrisi
Öğrenme etkinlikleri Fayda değerlendirmeleri Mühendislik becerileri Önem dereceleri Başarı değerlendirmeleri Derslerdeki kullanım düzeyi

16 h m l Becerileri kazandırmak için hangi etkinliklerden faydalanılıyor?
Ders Ödev Okuma ve araştırma Sunum Tartışma Vaka çalışması Laboratuar Uygulama dersi Ders içi etkinlik Proje a. Temel bilim ve mühendislik ilkelerini uygulama h m l b.Deney tasarlama, uygulama, ve veri analizi ve yorumlama c.Sistem, ürün, bileşen veya süreç tasarlama d.Takım çalışması yapabilme, disiplinler arası ilişki kurma e.Mühendislik problemlerini tanımlama, formüle etme ve çözme f.Profesyonel ve etik sorumluluk bilinci g.Etkili iletişim h.Küresel anlamda mühendislik çözümlerinin etkisini anlayabilme i.Yaşam boyu öğrenme gereksiniminin önemini kavrama ve benimseme j.Güncel gelişmeler hakkında bilgili olma k.Mühendislik uygulaması için gerekli olan modern yöntem, araç ve teknolojileri seçme, geliştirme ve kullanma becerisi l.Bilgisini iş yaşamına aktarabilme m.Yönetim bilgi ve yeteneği n.Teknolojik, ekonomik ve sosyal değişimler hakkında algı ve sorumluluk o.Yüksek düzeyde özgüven ve inisiyatif sahibi olma

17 Beceri - etkinlik matrisi
Öğrenme etkinlikleri Fayda değerlendirmeleri Mühendislik becerileri Önem dereceleri Başarı değerlendirmeleri Derslerdeki kullanım düzeyi

18 Öğrenme etkinlikleri fayda degerlendirmeleri
Öğrenciler hangi etkinlikleri daha çok seviyor ve faydalı buluyor? Anket Odak grubu görüşmeleri

19 h m l Becerileri kazandırmak için hangi etkinliklerden faydalanılıyor?
Ders Ödev Okuma ve araştırma Sunum Tartışma Vaka çalışması Laboratuar Uygulama dersi Ders içi etkinlik Proje a. Temel bilim ve mühendislik ilkelerini uygulama h m l b.Deney tasarlama, uygulama, ve veri analizi ve yorumlama c.Sistem, ürün, bileşen veya süreç tasarlama d.Takım çalışması yapabilme, disiplinler arası ilişki kurma e.Mühendislik problemlerini tanımlama, formüle etme ve çözme f.Profesyonel ve etik sorumluluk bilinci g.Etkili iletişim h.Küresel anlamda mühendislik çözümlerinin etkisini anlayabilme i.Yaşam boyu öğrenme gereksiniminin önemini kavrama ve benimseme j.Güncel gelişmeler hakkında bilgili olma k.Mühendislik uygulaması için gerekli olan modern yöntem, araç ve teknolojileri seçme, geliştirme ve kullanma becerisi l.Bilgisini iş yaşamına aktarabilme m.Yönetim bilgi ve yeteneği n.Teknolojik, ekonomik ve sosyal değişimler hakkında algı ve sorumluluk o.Yüksek düzeyde özgüven ve inisiyatif sahibi olma

20 Özetle… Öğrencilerin EM eğitimlerinde birçok bilgi ve beceri edindikleri EM becerilerini edinmelerinde ders anlatımının yanısıra proje, ödev ve uygulamaların etkili olduğu. Laboratuar uygulamalarından yeterince faydalanamadıkları görülmektedir.

21 Sonraki adımlar ne olmalı?
Mevcut kullanılan etkinliklerden hangilerinin daha etkili olduğunu ortaya koymak Anketler, odak grubu görüşmeleri öğrenci ve çapa (rubric) değerlendirmeleri Yenilikçi, yaratıcı ve eğlenceli eğitim faaliyetleri tasarlamak ve kullanmak Aktif öğrenmeyi destekleyen etkinlikler Oyunlar

22 Teşekkürler

23 I hear and I forget. I see and I remember. I do and I understand.
Confucius Chinese philosopher & reformer (551 BC BC)


"Dr. Şeyda Serdar-Asan İTÜ Endüstri Mühendisliği Bölümü" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları