Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

FELSEFENİN ÇEŞİTLİ ALANLARLA

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "FELSEFENİN ÇEŞİTLİ ALANLARLA"— Sunum transkripti:

1 FELSEFENİN ÇEŞİTLİ ALANLARLA
İLİŞKİSİ

2 a. Felsefe-Bilim 1-Felsefe de bilim de insanı, evreni, olguları anlamaya çalışır ama aynı yöntemi kullanmaz, kısacası bu iki alanın evreni açıklama tarzı farklıdır. 2- İnsanın kendisi ve evreni merak etmesi sonucunda ortaya attığı sorular bilimsel düşüncenin ve bilimlerin doğmasını hızlandırmıştır.

3 3-Felsefe, bilimlerin ulaştığı maddi sonuçlar cinsinden insana fayda sağlamak yerine, insanın düşünsel gereksinimlerin giderilmesine yardımcı olur.

4 b. Felsefe-Din 1-Felsefe, din olgusunu, dinin
objelerini (vahiy, kitap ve peygamberler) ve dinin temel sorunlarını konu edinir. 2-Aslında din de felsefe de "Evrenin kaynağı nedir?"sorusuna cevap arar

5 3- Kaynağı ilahî varlık olan dinsel bilgiler
dogmatiktir; mutlaktır, değişmez; dolayısıyla inanca dayalıdır. Ancak felsefenin açıklamaları akla dayandığı için eleştiriye açıktır. Felsefe ne din içindir ne de dine karşıdır.

6 c. Felsefe-Sanat 1-Sanat tek olanı, felsefe genel olanı ele alır.
2-Sanat somut ürünler ortaya koyarken, felsefe kavramsal ürünler ortaya koyar.

7 3-Sanatın da felsefenin de ürünleri tektir.
4-Sanatta da felsefede de yaratıcılık söz konusudur.

8

9 Felsefe ve Metafizik 1-Metafizik, bilimce cevaplandırılamayan çeşitli problemleri ele alır. 2-Metafizikte asıl araştırma konuları: Evren, Tanrı ve Ruh’tur. 3-Metafiziğin problemleri, çözülmesi mümkün olmayan problemlerdir. Tek değil, çeşitli çözümleri içerir.

10

11 Felsefe Ne yi Amaçlamaktadır?

12 Evren ve dünyanın doğası , inançların ve bilginin temellendirilmesi
Felsefe: Evren ve dünyanın doğası , inançların ve bilginin temellendirilmesi ve eylemlere ilişkin akla dayalı eleştirel bir düşünme faaliyetidir.

13 *İnanç ve ve eylemlerimize eleştirel bir bakış sağlamak.
*Düşüncelerimize temel oluşturan ama doğrudan doğruya farkına varamadığımız sanı ve Ön kabullerimizi ortaya çıkarmak ve aydınlatmak.

14 *Var olana ve dünyaya ilişkin merak ve hayret duygularımızı gidermeye çalışmak.

15 *Birçok konuda açık seçik düşünebilme becerisi kazanabilmek.
*Maddi hazlarla sınırlandırılmış geçici mutluluklar yerine kalıcı ruhsal tatminler sağlamak ve mutlu olmak.

16 *Bilimlerin sormadığı veya Soramadığı birtakım sorular
sormak ve bunlara yanıt aramak. *Tarih bilinciyle düşünsel Farklılıkların oluşumunu kavramak ve demokratik tutuma sahip bireyler olmak.

17 sanı nedir? Çoğumuz, suçluların cezalandırılması gerektiğine inanırız.
Peki bu inancımızın altındaki sanı nedir?

18 *Suçluların cezalandırılmasına ilişkin
inancımız“insan eylemlerinde özgürdür” sanısından gelmektedir.

19 *Oysa gerçekten özgür müyüz?
*İnsan eylemlerini belirleyen ölçütler dikkate alındığında özgürlük mümkün müdür?

20 Bilgi, iyi, güzel, adalet, eşitlik
nedir? *Farkına varma *Zihinsel bir itilim *Yeniden soru sorma *Arama *Eleştirel düşünme VE BUNUN SONUCUNDA ………………….

21 AKLIN ÖZGÜRLEŞMESİ

22 -Saat kaç oldu? -11’i 5 geçiyor. Zaman nedir? -Kayseri / Zonguldak
arası kaç km? -530 km. Uzaklık nedir?


"FELSEFENİN ÇEŞİTLİ ALANLARLA" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları