Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Www.ismailbilgin.com FELSEFENİN ÇEŞİTLİ ALANLARLA İLİŞKİSİ.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Www.ismailbilgin.com FELSEFENİN ÇEŞİTLİ ALANLARLA İLİŞKİSİ."— Sunum transkripti:

1 www.ismailbilgin.com FELSEFENİN ÇEŞİTLİ ALANLARLA İLİŞKİSİ

2 www.ismailbilgin.com a. Felsefe-Bilim 1-Felsefe de bilim de insanı, evreni, olguları anlamaya çalışır ama aynı yöntemi kullanmaz, kısacası bu iki alanın evreni açıklama tarzı farklıdır. 2- İnsanın kendisi ve evreni merak etmesi sonucunda ortaya attığı sorular bilimsel düşüncenin ve bilimlerin doğmasını hızlandırmıştır.

3 www.ismailbilgin.com 3-Felsefe, bilimlerin ulaştığı maddi sonuçlar cinsinden insana fayda sağlamak yerine, insanın düşünsel gereksinimlerin giderilmesine yardımcı olur.

4 www.ismailbilgin.com b. Felsefe-Din 1 -Felsefe, din olgusunu, dinin objelerini (vahiy, kitap ve peygamberler) ve dinin temel sorunlarını konu edinir. 2 -Aslında din de felsefe de "Evrenin kaynağı nedir?"sorusuna cevap arar

5 www.ismailbilgin.com 3- Kaynağı ilahî varlık olan dinsel bilgiler dogmatiktir; mutlaktır, değişmez; dolayısıyla inanca dayalıdır. Ancak felsefenin açıklamaları akla dayandığı için eleştiriye açıktır. Felsefe ne din içindir ne de dine karşıdır.

6 www.ismailbilgin.com c. Felsefe-Sanat 1-Sanat tek olanı, felsefe genel olanı ele alır. 2-Sanat somut ürünler ortaya koyarken, felsefe kavramsal ürünler ortaya koyar.

7 www.ismailbilgin.com 3-Sanatın da felsefenin de ürünleri tektir. 4-Sanatta da felsefede de yaratıcılık söz konusudur.

8 www.ismailbilgin.com

9 Felsefe ve Metafizik 1-Metafizik, bilimce cevaplandırılamayan çeşitli problemleri ele alır. 2-Metafizikte asıl araştırma konuları: Evren, Tanrı ve Ruh’tur. 3-Metafiziğin problemleri, çözülmesi mümkün olmayan problemlerdir. Tek değil, çeşitli çözümleri içerir.

10 www.ismailbilgin.com

11 Felsefe Ne yi Amaçlamaktadır?

12 www.ismailbilgin.com Felsefe: Evren ve dünyanın doğası, inançların ve bilginin temellendirilmesi ve eylemlere ilişkin akla dayalı eleştirel bir düşünme faaliyetidir.

13 www.ismailbilgin.com *İnanç ve ve eylemlerimize eleştirel bir bakış sağlamak. *Düşüncelerimize temel oluşturan ama doğrudan doğruya farkına varamadığımız sanı ve Ön kabullerimizi ortaya çıkarmak ve aydınlatmak.

14 www.ismailbilgin.com *Var olana ve dünyaya ilişkin merak ve hayret duygularımızı gidermeye çalışmak.

15 www.ismailbilgin.com *Birçok konuda açık seçik düşünebilme becerisi kazanabilmek. *Maddi hazlarla sınırlandırılmış geçici mutluluklar yerine kalıcı ruhsal tatminler sağlamak ve mutlu olmak.

16 www.ismailbilgin.com *Bilimlerin sormadığı veya Soramadığı birtakım sorular sormak ve bunlara yanıt aramak. *Tarih bilinciyle düşünsel Farklılıkların oluşumunu kavramak ve demokratik tutuma sahip bireyler olmak.

17 www.ismailbilgin.com Çoğumuz, suçluların cezalandırılması gerektiğine inanırız. Peki bu inancımızın altındaki sanı nedir?

18 www.ismailbilgin.com *Suçluların cezalandırılmasına ilişkin inancımız“ insan eylemlerinde özgürdür” sanısından gelmektedir.

19 www.ismailbilgin.com *Oysa gerçekten özgür müyüz? *İnsan eylemlerini belirleyen ölçütler dikkate alındığında özgürlük mümkün müdür?

20 www.ismailbilgin.com Bilgi, iyi, güzel, adalet, eşitlik nedir? *Farkına varma *Zihinsel bir itilim *Yeniden soru sorma *Arama *Eleştirel düşünme VE BUNUN SONUCUNDA ………………….

21 www.ismailbilgin.com AKLIN ÖZGÜRLEŞMESİ

22 www.ismailbilgin.com -Saat kaç oldu? -11’i 5 geçiyor. Zaman nedir? -Kayseri / Zonguldak arası kaç km? -530 km. Uzaklık nedir?


"Www.ismailbilgin.com FELSEFENİN ÇEŞİTLİ ALANLARLA İLİŞKİSİ." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları