Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Kurum misyon ve vizyonunu, net bir biçimde paydaşlara odaklanmış bir strateji ve bunu destekleyen uygun politikalar, planlar, amaçlar, hedefler ve süreçler.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Kurum misyon ve vizyonunu, net bir biçimde paydaşlara odaklanmış bir strateji ve bunu destekleyen uygun politikalar, planlar, amaçlar, hedefler ve süreçler."— Sunum transkripti:

1 Kurum misyon ve vizyonunu, net bir biçimde paydaşlara odaklanmış bir strateji ve bunu destekleyen uygun politikalar, planlar, amaçlar, hedefler ve süreçler yoluyla nasıl gerçekleştirmektedir. POLİTİKA VE STRATEJİ (STRATEJİK PLAN)

2 2a Politika ve strateji, paydaşların mevcut ortamdaki ve gelecekteki gereksinim ve beklentilerini nasıl temel almaktadır. Bu alt kriter şu konuları içerebilir:  Kurumun mevcut durumdaki ve gelecekte içinde yer alacağı pazar ve pazarın ilgili kısmını tanımlamaya yarayacak bilgilerin toplanması ve bunların değerlendirilmesi  Müşterilerin, çalışanların, işbirliği yapılan kurumların, diğer paydaşların ve toplumun uygun gereksinim ve beklentilerinin anlaşılması ve önceden tahmin edilebilmesi  Rakiplerin faaliyetleri de dahil olmak üzere pazardaki gelişmelerin değerlendirilmesi ve tahmin edilebilmesi

3 2b Politika ve strateji, performans ölçümü, araştırma öğrenme ve yaratıcılıkla ilgili çalışmalardan elde edilen bilgileri nasıl temel almaktadır. Bu alt kriterler şu konuları içerebilir:  Kurum içi performans göstergelerinin toplanması ve değerlendirilmesi  Öğrenme faaliyetlerine ilişkin verilerin toplanması ve değerlendirilmesi  Rakiplerin ve sınıfında en iyi olan kurumların performanslarının analiz edilmesi  Toplumsal, yasal ve çevresel konuların izlenmesi ve değerlendirilmesi  Ekonomik ve demografik göstergelerin izlenmesi ve değerlendirilmesi  Yeni teknolojilerin yaratacağı etkilerin değerlendirilmesi  Paydaşların fikirlerin değerlendirilmesi ve bu fikirlerden yararlanılması

4 2c Politika ve strateji nasıl oluşturulmakta, gözden geçirmekte ve güncelleşmektedir. Bu alt kriterler şu konuları içerebilir: Paydaşların gereksinim ve beklentilerinden, öğrenme ve yeniliklere ilişkin çalışmalardan elde edilen bilgiler temel alınarak politika ve stratejinin kurumun misyon, vizyon ve değerleri ile uyum içinde oluşturulması  Paydaşların gereksinim ve beklentilerinin dengelenmesi  Kısa ve uzun vadedeki baskı taleplerin dengelenmesi  Risklerle başa çıkabilmek için alternatif senaryolar ve olasılık planlarının oluşturulması  Mevcut ve gelecekteki rekabet üstünlüğünün belirlenmesi  Kurumun politika ve stratejinin işbirliği yapılan kurumların politika ve stratejinin uyumunun sağlanması

5  Mükemmellik anlayışının temel kavramlarının politika ve stratejiye yansıtılması  Politika ve stratejinin uygunluğunun ve etkinliğinin değerlendirilmesi  Kritik başarı faktörlerinin belirlenmesi  Politika ve stratejinin gözen geçirilmesi ve güncelleştirilmesi 2d Politika ve stratejinin yayılımı, kilit süreçler çerçevesi yoluyla nasıl gerçekleştirilmektedir. Bu alt kriterler şu konuları içerebilir: Kurumun politika ve stratejinin yaşama geçirilmesi için gerekli kilit süreçler çerçevesinin belirlenmesi ve oluşturulması  Kilit süreçler sahiplerinin açık bir biçimde belirlenmesi  Kilit süreçlerin ilgili paydaşlar da dikkate alınarak tanımlanması  Politika ve stratejinin yaşama geçirilmesini sağlayacak kilit süreçler çerçevesinin etkinliğinin gözden geçirilmesi

6 2e Politika ve strateji nasıl duyurulmakta ve yaşama geçirilmektedir. Bu alt kriterler şu konuları içerebilir:  Politika ve stratejinin uygun unsurlara duyurulması ve yayılımının sağlanması  Politika ve stratejinin kurumun bütününde faaliyetlerin planlanması ve amaçlarla hedeflerin saptanması için bir temel olarak kullanılması  Plan, amaç ve hedeflerin uyumun sağlanması, önceliklerin saptanması, üzerinde anlaşmaya varılması ve bunların duyurulması  Politika ve stratejiye ilişkin bilinç düzeyinin değerlendirilmesi


"Kurum misyon ve vizyonunu, net bir biçimde paydaşlara odaklanmış bir strateji ve bunu destekleyen uygun politikalar, planlar, amaçlar, hedefler ve süreçler." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları