Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

PERSONEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. ÖZEL ÖĞRETİM KURUMLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ANKARA.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "PERSONEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. ÖZEL ÖĞRETİM KURUMLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ANKARA."— Sunum transkripti:

1 PERSONEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

2 ÖZEL ÖĞRETİM KURUMLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ANKARA

3 EFQM MükemmellikModeli ve Özdeğerlendirme Eğitimi (YÖDGED)

4  Bir kuruluşun bir modele göre kuvvetli ve eksik yönlerinin öğrenilmesidir.  Kuruluşun fotoğrafını çekmektir.  Etkili ve iyi bir eğitim aracıdır.  Zamana bağlı bir süreçtir.  İçe dönük bir değerlendirmedir.  İlerlemek için bulunduğumuz durumu gösteren bir araçtır.  Kendi kendine teşhistir.  Ödül-ceza mekanizması değil, daha iyi nasıl yapma fırsatını yakalamadır. ÖZDEĞERLENDİRME NEDİR?

5 Kurumsal özdeğerlendirme artık bir zorunluluktur. “Kurumlar, ilerlemeye başlayan toplumlara dar gelen elbiseler gibidir.” Henry Ford Bir zincirin kuvveti en zayıf halkasının dayanıklılığına bağlıdır. Zayıf halkaların sürekli kuvvetlendirilmesi zincirin kuvvetini artırır.

6 “Okyanusu geçmekte olan bir gemi üzerinde en fazla kimin kontrolü vardır?” KAPTAN MAKİNE DAİRESİNİN ŞEFİ DÜMENCİ Dr. Deming’in yanıtı ise; “Geminin tasarımcısıdır. Çünkü gemi, tasarımının izin verdiğinden daha iyisini asla yapamaz”

7 EFQM Mükemmellik Modeli, siyasi politikaların “kalitesini” ya da mükemmelliğini değil, KURUM YÖNETİMLERİNİN MÜKEMMELLİĞİNİ SORGULAYAN bir yönetim modelidir.

8 ZİHNİYET DEĞİŞİKLİĞİ Kurum kültürü değişmeden bir kurumda kalitenin geliştirilmesi mümkün değildir.

9 MÜKEMMELLİK MODELİ

10 Liderlik % 10 Müşteri ile ilgili sonuçlar % 20 Çalışanlarla ilgili sonuçlar % 9 Çalışanlar Politika ve Strateji % 8 İşbirlikleri ve Kaynaklar % 9 Süreçler % 14 Temel Performans Sonuçları % 15 GİRDİLERSONUÇLAR YENİLİKÇİLİK ve ÖĞRENME Toplumla ilgili sonuçlar % 6

11 TKY ÖZDEĞERLENDİRME MODELİ ÇALIŞANLARSÜREÇLERSONUÇLAR Tüm çalışanların “süreçlerin iyileştirilmesi” çalışmalarına katılımı ile daha başarılı sonuçların elde edilmesi.

12 BAŞARI TKY “Bana bir destek gösterin dünyayı yerinden oynatayım” ARŞİMET Liderlik Politika ve Stratejiler Çalışanlar İşbirlikleri ve Kaynaklar Süreçler BAŞARI  Temel Performans sonuçları  Müşteri Memnuniyeti  Çalışanların Memnuniyeti  Topluma Katkı Çalışanlarımızın potansiyeli bize yeterli güvenceyi sağlıyor.

13 MÜKEMMELLİK ÖZDEĞERLENDİRME MODELİ GENEL YAPI

14 Mükemmellik Modelinde; 9 Kriter, 32 Alt Kriter, 174 Alt Kriter Açıklaması (Göstergesi) Bulunur.

15 5d GİRDİ KRİTERLERİ LİDERLİK 1 1b 1a ALT KRİTERLER Alt kriter açıklamaları SÜREÇLER 5 Alt kriter açıklamaları 5a 5b “NASIL ?” sorusuna cevap aramaktadır. 5c

16 LİDERLİKLİDERLİK Liderler kuruluşun misyonunu ve vizyonunun nasıl oluşturmakta, bunların gerçekleştirilmesini nasıl kolaylaştırmaktadırlar. Uzun vadede başarı için gerekli kurumsal değerleri nasıl geliştirmekte ve bunları uygun faaliyet ve davranışları ile nasıl yaşama geçirmektedirler. Kuruluşun yönetim sisteminin oluşturulması ve yaşama geçirilmesi konusunda kişisel olarak nasıl bir rol almaktadırlar.

17 LİDERLİKLİDERLİK 1a Liderler kuruluşun misyon, vizyon ve değerlerini nasıl oluşturmakta ve bir mükemmellik kültürü doğrultusunda nasıl örnek olmaktadırlar. 1b Liderler kuruluşun yönetim sisteminin oluşturulması, bu sistemin yaşama geçirilmesi ve sürekli olarak iyileştirilmesi çalışmalarında kişisel olarak nasıl rol almaktadırlar. 1c Liderler müşterilerle işbirliği yapılan kuruluşlarla ve toplumun temsilcileri ile ilişkileri nasıl yürütmektedir. 1d Liderler kuruluşun çalışanlarını nasıl motive etmekte, desteklemekte ve tanımaktadır.

18 1a Liderler kuruluşun misyon, vizyon ve değerlerini nasıl oluşturmakta ve bir mükemmellik kültürü doğrultusunda nasıl örnek olmaktadırlar. Kuruluşun misyon ve vizyonunun oluşturma Etik kurallar oluşturma ve bu konuda örnek olma Kendi liderliğinin etkinliğini gözden geçirme ve iyileştirme İyileştirme çalışmalarına aktif olarak katılma vb.

19 GİRDİLER » YAKLAŞIM Sağlam temelli, Bütünleşik » YAYILIM Uygulama, sistematiklik » DEĞERLENDİRME VE GÖZDEN Ölçme, Öğrenme, İyileştirme GEÇİRME

20 Kuruluşun alt kriterde değinilen konulara yönelik yaklaşımını incelemektedir. Puanlamada gözönünde tutulması gereken noktalar: YAKLAŞIM Sağlam temelliSağlam temelli yaklaşımın anlaşılır bir temele dayanması yaklaşımın anlaşılır bir temele dayanması iyi tanımlanmış ve geliştirilmiş süreçlerin varlığı iyi tanımlanmış ve geliştirilmiş süreçlerin varlığı yaklaşımın paydaşların gereksinimlerine odaklanması yaklaşımın paydaşların gereksinimlerine odaklanması Bütünleşik Bütünleşik yaklaşımın politika ve strateji ile uyum içinde olması yaklaşımın politika ve strateji ile uyum içinde olması diğer yaklaşımlarla uygun biçimde ilişkilendirilmiş diğer yaklaşımlarla uygun biçimde ilişkilendirilmiş olması olması

21 Yaklaşımın ne derecede uygulandığını incelemektedir. Puanlamada yaklaşımın uygun ve etkin biçimde uygulanması gözönünde tutulmaktadır: YAYILIM UygulamaUygulama yaklaşımın uygulanması yaklaşımın uygulanması Sistematiklik Sistematiklik yaklaşımın yapısal ve düzenli biçimde yayılımı yaklaşımın yapısal ve düzenli biçimde yayılımı

22 Yaklaşımın ve yayılımın nasıl değerlendirildiğini ve gözden geçirildiğini incelemektedir. Puanlamada yaklaşım ve yayılımın düzenli ve sistematik olarak değerlendirilip gözden geçirilmesi gözönünde tutulmaktadır: DEĞERLENDİRME VE GÖZDEN GEÇİRME yaklaşımın ve yayılımın etkinliğinin düzenli olarak ölçülmesi öğrenme faaliyetlerinin, en iyi uygulamaların ve iyileştirme fırsatlarının belirlenmesi ve paylaşılması amacıyla kullanılması ölçme ve öğrenme sonuçlarının analizi ve iyileştirme fırsatlarının belirlenmesi, önceliklendirilmesi, planlanması ve uygulanması amacıyla kullanılması

23 YAKLAŞIM Sağlam temelli; »Yaklaşımın anlaşılır bir temel dayanması »Yaklaşımın paydaşların gereksinimlerine odaklanması Bütünleşik; »Yaklaşımın politika ve strateji ile uyum içerisinde olması »Yaklaşımın diğer yaklaşımlarla uygun bir biçimde ilişkilendirilmiş olması %0 %25 %50 %75 %100 Kanıt yok veya hikayemsi Kısıtlı kanıt Kanıt Açık kanıt Kapsamlı kanıt Kanıt yok veya hikayemsi Kısıtlı kanıt Kanıt Açık kanıt Kapsamlı kanıt

24 Kanıt: 1-Hikayemsi : Destekleyici ve gerçeklere dayanmayan ifadelerdir. Örn.:”Genel Müdür TKY konusunda kararlıdır.” 2-Açık Kanıt :Yaklaşımın örnekleriyle ayrıntılı olarak tanımlandığı durumlardır. Örn.:”Genel Müdür üç ayda bir yapılan kalite iyileştirme komitesine başkanlık eder.”

25 YAYILIM Uygulama; »Yaklaşımın uygulanması Sistematiklik; »Yaklaşımın yapısal ve düzenli bir biçimde yayılımı %0 %25 %50 %75 %100 Kanıt yok veya hikayemsi İlgili alan ve faaliyetlerin 1/4 ünde uygulanmakta 1/2’sinde uygulanmakta 3/4’ünde uygulanmakta Tümünde uygulanmakta Kanıt yok veya hikayemsi Kısıtlı kanıt Kanıt Açık kanıt Kapsamlı kanıt

26 %0 %25 %50 %75 %100 Kanıt yok veya hikayemsi Kısıtlı kanıt Kanıt Açık kanıt Kapsamlı kanıt Kanıt yok veya hikayemsi Kısıtlı kanıt Kanıt Açık kanıt Kapsamlı kanıt Ölçme; »Yaklaşımın ve yayılımın etkinliğinin düzenli olarak ölçülmesi Öğrenme; »Öğrenme faaliyetlerinin en iyi uygulamaların ve iyileştirme fırsatlarının belirlenmesi ve paylaşılması amacıyla kullanılması İyileştirme; »Ölçme ve öğrenme sonuçlarının analiz edilmesi ve iyileştirmelerin belirlenmesi, önceliklerin belirlenmesi amacıyla kullanılması DEĞERLENDİRME VE GÖZDEN GEÇİRME

27 SONUÇ KRİTERLERİ “NE” elde edildiğini incelemektedir. MÜŞTERİ TATMİNİ 6 İŞ SONUÇLARI 9 Olumlu eğilimlerin varlığı Hedeflere erişim Sonuçların yaklaşımdan kaynaklanması UYGUN YERLERDE Rakip performansları Sınıfında “En iyiler” ile karşılaştırma 6a 6b 9a 9b

28 SONUÇ KRİTERLERİNİN YAPISI 6 MÜŞTERİLERLE İLGİLİ SONUÇLAR 7 ÇALIŞANLARLA İLGİLİ SONUÇLAR 8 TOPLUMLA İLGİLİ SONUÇLAR 9 Temel Performans sonuçları 6a (% 75) Algılama verileri 6b (% 25) Diğer göstergeler 9a (% 50) Finansal 7a (% 75) Algılama verileri 7b (% 25) Diğer göstergeler 9b (% 50) Finansal olmayan 8a (% 25) Algılama verileri 8b (% 75) Diğer göstergeler

29 SONUÇLAR SONUÇEğilimler, Hedefler, Karşılaştırmalar KAPSAMKapsam

30 SONUÇ Eğilimler Eğilimler olumlu eğilimlerin varlığı ve/veya iyi performansın olumlu eğilimlerin varlığı ve/veya iyi performansın sürüdürülmesi sürüdürülmesi Hedefler Hedefler hedeflerin uygunluğu hedeflerin uygunluğu hedeflere erişim hedeflere erişim Karşılaştırmalar Karşılaştırmalar sonuçların dış kuruluşlarla, sektör ortalamaları ve/veya sonuçların dış kuruluşlarla, sektör ortalamaları ve/veya sınıfında en iyi olarak kabul edilmiş değerlerle sınıfında en iyi olarak kabul edilmiş değerlerle karşılaştırılması karşılaştırılması Yaklaşımdan KaynaklanmaYaklaşımdan Kaynaklanma sonuçların yaklaşımdan kaynaklanması sonuçların yaklaşımdan kaynaklanması

31 SONUÇLARIN İLGİLİ TÜM ALANLARI KAPSAMA DERECESİ KRİTERDE DEĞİNİLEN TÜM İLGİLİ GÖSTERGELERİN SUNULMA DERECESİ SUNULAN SONUÇLARIN KRİTER İÇERİĞİNE UYGUNLUĞU KAPSAM

32 SONUÇLAR Eğilimler; »Olumlu eğilimlerin varlığı ve/veya iyi performansın sürdürülmesi Hedefler; »Hedeflerin uygunluğu »Hedeflere erişim Karşılaştırmalar; »Sonuçların karşılaştırılması Yaklaşımdan kaynaklanması %0 %25 %50 %75 %100 Sonuç yok veya hikayemsi Sonuçların bir kısmında görülmesi Sonuçların bir çoğunda en az 3 yıldır iyi perfor. pek çoğunda 3 yıl mükemmel per. Tüm alanlarda 5 yıllık Kanıt yok veya hikayemsi Bazı alanlarda uygun hedefler ve uyumlu Bir çok alanda hedefler uygun ve sonuçlar iyi Pek çok alanda iyi Pek çok alanda mükemmel Sonuç yok Bazı alanlarda Bazı alanlarda iyi Birçok alanlarda iyi Sınıfın- da en iyi Sonuç yok Bazı sonuçlarda Birçok Pek çok Tüm ünde

33 KAPSAM Kapsam; »Sonuçların ilgili alanları kapsaması %0 %25 %50 %75 %100 Sonuç yok veya hikayemsi İlgili alan ve faaliyetlerin bir kısmında görülmesi Bir çoğunda Pek çoğunda Tüm alanlarda

34 KK ve KGE’nin oluşturulması Personelin bilgilendirilmesi Özdeğerlendirme Planının yapılması Kriter Ekiplerinin oluşturulması Kriter Ekiplerinin eğitimi Millî Eğitim Bakanlığı ÖZDEĞERLENDİRME ÇALIŞMASINDA YER ALAN İŞLEM BASAMAKLARI 1 2 3 4 5

35 Veri araçlarının belirlenmesi ve verilerin toplanması Verilerin değerlendirilmesi İyileştirmeye yönelik esas ve önceliklerin belirlenmesi Birimlerin Uygulama (İyileştirme)Planlarını hazırlaması İyileştirme Planlarının uygulanması İzleme ve değerlendirme Mükemmellik Modeli Kriterlerinin eğitime uyarlanması 6 7 8 9 10 11 12

36 GİRDİLERLE SONUÇLAR ARASINDAKİ ZAMAN FARKI GİRDİLER SONUÇLAR Zaman Modelin dinamik yapısı gereği, “Girdi”lerde uygulanan yaklaşımlar sonrası ortaya çıkan “Sonuç”ların bazıları anında görülebilirken, bazıları da belirli bir süre sonra ortaya çıkmaktadır.

37 ÖNCÜ GÖSTERGELERARTÇI GÖSTERGELER 6b 7b 8b 9b 6a 7a 8a 9a ALGILAMALARLA İÇ GÖSTERGELER ARASINDAKİ ZAMAN FARKI

38 Kriterlerarası ilişkiler Kriter 3& 7 5 & 6 4/5& 9 2& 1 - 9

39


"PERSONEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. ÖZEL ÖĞRETİM KURUMLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ANKARA." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları