Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

PART II The Market System: Choices Made by Households and Firms © 2012 Pearson Education Prepared by: Fernando Quijano & Shelly Tefft CASE FAIR OSTER.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "PART II The Market System: Choices Made by Households and Firms © 2012 Pearson Education Prepared by: Fernando Quijano & Shelly Tefft CASE FAIR OSTER."— Sunum transkripti:

1 PART II The Market System: Choices Made by Households and Firms © 2012 Pearson Education Prepared by: Fernando Quijano & Shelly Tefft CASE FAIR OSTER

2 2 of 27 PART II The Market System: Choices Made by Households and Firms © 2012 Pearson Education

3 3 of 27 PART II The Market System: Choices Made by Households and Firms © 2012 Pearson Education B Ö L ÜM İ Ç E R İ Ğ İ 10 Girdi Talebi: İş gücü ve Toprak Piyasaları Girdi Talebi: İşgücü ve Toprak Piyasaları Girdi Talebi: Türetilmiş Bir Talep Girdiler: Tamamlayıcı ve İkame Edilebilir Azalan Verimler Marjinal Ürün Geliri İşgücü Piyasaları Bir Değişken Üretim Faktörünün Kullanıldığı Üretim: İşgücü Kısa ve Uzun Dönemde İki Değişken Üretim Faktörünün Kullanıldığı Üretim Çok Sayıda İşgücü Piyasası Toprak Piyasaları Toprağın Kira ve Üzerinde Üretilen Ürün Açısından Değeri Girdi Piyasalarındaki Firmaların Kâr Maksimizasyonu Şartı Girdi Talep Eğrileri Girdi Talep Eğrilerinde Kaymalar İleriye Bakış

4 4 of 27 PART II The Market System: Choices Made by Households and Firms © 2012 Pearson Education Türetilmiş talep Kaynakların (girdilerin) talepleri üretiminde kullanıldıkları ürünün talebine bağlıdır. girdi verimliliği Birim girdi başına üretilen ürün miktarı Firmanın girdi talebinde bulunması ancak ve ancak hanehalkının o firmanın ürettiği hizmet ve ürüne olan talebinin olması ile mümkündür. Girdi Piyasaları: Temel Kavramlar Girdi Talebi: Türetilmiş Talep

5 5 of 27 PART II The Market System: Choices Made by Households and Firms © 2012 Pearson Education Girdiler tamamlayıcı ya da ikame edilebilir olabilir. Birlikte kullanılan iki girdi birbirini güçlendirebilir ya da tamamlayabilir. İşgücünün marjinal ürünü (MPL) İlave bir işçinin ürettiği ilave ürün miktarı. Girdi Piyasaları: Temel Kavramlar Girdiler: Tamamlayıcı ve İkame Edilebilir Azalan Verimler

6 6 of 27 PART II The Market System: Choices Made by Households and Firms © 2012 Pearson Education TABLO 10.1 Sandviç Dükkanında İş Gücünün Saat Başına Marjinal Ürün Geliri (Bir Fırın) (1) Toplam İş Gücü Miktarı (Çalışanlar) (2) Toplam Ürün (Saat Başına Üretilen Sandviç Miktarı) (3) İş Gücünün Marjinal Ürünü (MPL) (Saat Başına Üretilen Sandviç Miktarı) (4) Fiyat (P X ) (Sandviç Başına Katma Değer) a (5) Marjinal Ürün Geliri (MP L × P X ) (Saat Başı) 00  110 $0.50$5.00 225150.507.50 335100.505.00 44050.502.50 54220.501.00 64200.500.00 a Buradaki “fiyat” aslında sandviç başına kârdır, bütündeki anlatıma bakınız. Girdi Piyasaları: Temel Kavramlar Azalan Verimler

7 7 of 27 PART II The Market System: Choices Made by Households and Firms © 2012 Pearson Education Marjinal ürün geliri (MRP) Firmanın ilave bir işçi daha istihdam ederek elde ettiği ilave gelir, ceteris paribus. MRP L = MP L × P X Girdi Piyasaları: Temel Kavramlar Marjinal Ürün Geliri

8 8 of 27 PART II The Market System: Choices Made by Households and Firms © 2012 Pearson Education  ŞEKİL 10.1 Marjinal Üründen Marjinal Ürün Geliri Eğrisinin Çıkartılması İşgücünün marjinal ürün geliri, ürün fiyatı, P X, ile işgücünün marjinal ürün miktarının, MP L çarpılması ile bulunur.,. Girdi Piyasaları: Temel Kavramlar Marjinal Ürün Geliri

9 9 of 27 PART II The Market System: Choices Made by Households and Firms © 2012 Pearson Education  FIGURE 10.2 Marjinal Ürün Geliri ve Bir Değişken Girdi Kullanan Firmanın Faktör Talebi Bir değişken üretim faktörü kullanan rekabetçi bir firman faktör kullanımına o faktörün marjinal ürün geliri birim maliyetini aştığı sürece devam eder. Tam rekabet piyasasındaki bir firma, işgücü kullanımına MRP L ücretten, W* büyük olduğu sürece devam eder. Örnekteki firma 2010 Işçi talep etmektedir. İşgücü Piyasaları Yalnızca Tek Bir Değişken Üretim Faktörü Kullanan Firma: İşgücü

10 10 of 27 PART II The Market System: Choices Made by Households and Firms © 2012 Pearson Education  ŞEKİL 10.3 İki Kâr Maksimizasyonu Şartı Karar Aşamasının İki Farklı Bakış Açısıdır İşgücü Piyasaları Yalnızca Tek Bir Değişken Üretim Faktörü Kullanan Firma: İşgücü Kâr Maksimizasyonunda Marjinal Gelir ve Marjinal Maliyet Karşılaştırması

11 11 of 27 PART II The Market System: Choices Made by Households and Firms © 2012 Pearson Education  ŞEKİL 10.4 Firmaların Karşılaştıkları Değiş- Tokuş Firmalar işgücü maliyetini ücretlere karşılık marjinal ürün ile değerlendirirler. İş gücünün tek değişken üretim faktörü olduğunu varsayalım. Eğer toplum ürüne firmanın o ürünü üretmek Için kullandığı girdiye ödediği ücretten daha fazla değer biçerse, ürün üretilir. İşgücü Piyasaları Yalnızca Tek Bir Değişken Üretim Faktörü Kullanan Firma: İşgücü Kâr Maksimizasyonunda Marjinal Gelir ve Marjinal Maliyet Karşılaştırması

12 12 of 27 PART II The Market System: Choices Made by Households and Firms © 2012 Pearson Education Değişken girdinin (işçi) marjinal ürününü ve marjinal ürün gelirini hesaplamak büyük kuruluşlar ve küçük girişimciler için de aynıdır. Girişimci gelecekte elde edilecek gelirlerin işçilerin maliyetinden daha yüksek olacağının beklentisiyle işçi eder. İşgücü Piyasaları Yalnızca Tek Bir Değişken Üretim Faktörü Kullanan Firma: İşgücü Girdi Taleplerini Türetmek

13 13 of 27 PART II The Market System: Choices Made by Households and Firms © 2012 Pearson Education Sadece bir üretim faktörü kullanan firmlarda, girdi fiyatının değişmesi sadece o girdinin talebini etkiler. Halbuki, birden fazla değişken faktörün kullanıldığı üretimlerde faktör fiyatlarının değişmesi diğer faktör taleplerini de etkiler. İşgücü Piyasaları Kısa ve Uzun Dönemde İki Değişken Üretim Faktörü İstihdam Eden Firma

14 14 of 27 PART II The Market System: Choices Made by Households and Firms © 2012 Pearson Education TABLO 10.2 Firmanın Artan Ücrete Tepkisi Teknoloji Bir Birim Ürün İçin Gereken Girdi Miktarı Birim Maliyet P L = $1 P K = $1 (P L × L) + (P K × K) Birim Maliyet P L = $2 P K = $1 (P L × L) + (P K × K) KL A (sermaye yoğun)105$15$20 B (iş gücü yoğun)310$13$23 İşgücü Piyasaları Kısa ve Uzun Dönemde İki Değişken Üretim Faktörü İstihdam Eden Firma Faktör Fiyatındaki Değişmenin İkame ve Çıktı Etkileri

15 15 of 27 PART II The Market System: Choices Made by Households and Firms © 2012 Pearson Education TABLO 10.3 100 Birim Ürün Üreten Bir Firmanın Artan Ücretlere Tepkisi 100 Birim Ürün Üretmek İçin Toplam Sermaye Talebi Toplam İş Gücü Talebi Toplam Değişken Maliyet P L = $1, P K = $1, olduğunda firma teknoloji B’yi kullanır 3001,000$1,300 When P L = $2, P K = $1, olduğunda firma teknoloji A’yı kullanır 1,000500$2,000 İşgücü Piyasaları Kısa ve Uzun Dönemde İki Değişken Üretim Faktörü İstihdam Eden Firma Faktör Fiyatındaki Değişmenin İkame ve Çıktı Etkileri

16 16 of 27 PART II The Market System: Choices Made by Households and Firms © 2012 Pearson Education faktör ikame etkisi Firmaların fiyatı artan üretim faktörünü kullanmaktan uzaklaşıp fiyatı düşen faktöre yönelmeleri durumu. faktör fiyatındaki artışın (düşmenin) ürün etkisi Firmanın faktör fiyatlarındaki artış (düşme)’a göre üretimi arttırması (düşürmesi), bu artış (düşme) faktör fiyatlarına talebini de etkiler. İşgücü Piyasaları Kısa ve Uzun Dönemde İki Değişken Üretim Faktörü İstihdam Eden Firma Faktör Fiyatındaki Değişmenin İkame ve Çıktı Etkileri

17 17 of 27 PART II The Market System: Choices Made by Households and Firms © 2012 Pearson Education Rekabetçi işgücü piyasalarında ücretler arz talep dengesi ile belirlenir. Firmalar ancak ve ancak marjinal ürünün birim ücreti geçmesi halinde işgücü talebinde bulunur. Bu tüm rekabetçi işgücü piyasalarında geçerlidir. İşgücü Piyasaları Çok Sayıda İşgücü Piyasaları

18 18 of 27 PART II The Market System: Choices Made by Households and Firms © 2012 Pearson Education talep tarafından belirlenen fiyat Arzı sabit olan bir ürünün fiyatı hanehalkının ve firmaların o ürün için ödemek istedikleri miktar kadardır. saf kâr Arzı sabit olan herhangi bir üretim faktörünün kazancı.  ŞEKİL 10.5 Toprağın Kirası Taleple Belirlenir Topraknin arzı genellikle sabit olduğundan (her parsel belli büyüklüktedir), fiyatı talebe bağlıdır. Grafikte sabit arz dikey olarak tam az esnek arz eğrisi ile gösterilmiştir. Kira, R 0, özellikle talebe bağlıdır-insanların ödemek istedikleri miktar. Toprak Piyasaları

19 19 of 27 PART II The Market System: Choices Made by Households and Firms © 2012 Pearson Education Toprağın değeri talep tarafından belirlendiği için, kira bedeli de alıcıların vermek istediği miktar kadar olur. Bir denklemle ifade edilirse, firma toprağı kiralamaya MRP A = P A, (A, dönüm olarak toprağı göstermektedir) olana kadar devam eder Toprak Piyasaları Kira ve Toprak Üzerinde Üretilen Ürünün Değeri

20 20 of 27 PART II The Market System: Choices Made by Households and Firms © 2012 Pearson Education Bir kaç yıl önce Avrupa’da bir çok bölge hızlı trenlere yatırım yaptı. Üzerinden hızlı tren geçen toprakların değerlenmesi konusu zamanın fırsat maliyetine güzel bir örnektir. Trenin hızı arttıkça iş yerinden uzakta oturmanın zaman maliyeti azalır; işyerinden uzakta oturma isteği artar böylece toprakların değeri de artar. Zaman Paradır: Avrupanın Hızlı Trenleri U Y G U L A M A D A İ K T İ S A T Hızlı Tren Avrupa’da Mesafeleri Kısaltarak Paranın Akışını Kolaylaştırır, Daha Esnek Seyahat, Daha Çok Konfor, Çevreye Daha Az Zarar Seyahat Endüstrisi Haberleri

21 21 of 27 PART II The Market System: Choices Made by Households and Firms © 2012 Pearson Education Tam rekabet piyasasındaki bir firmanın kâr- maksimizasyonu şartı P L = MRP L = (MP L × P X ) P K = MRP K = (MP K × P X ) P A = MRP A = (MP A × P X ) Burada L, işgücü, K, sermaye, A, toprak (parsel), X, üretim, ve P X ürün fiyatıdır. Girdi Piyasalarında Bir Firmanın Kâr-Maksimizasyonu Şartı Tüm şartlar aynı zamanda sağlanırsa, optimal girdi bileşimini yeniden yazabiliriz:

22 22 of 27 PART II The Market System: Choices Made by Households and Firms © 2012 Pearson Education Ürün talebi artarsa, ürün fiyatı yükselir ve marjinal ürün geliri (faktör talebi) de artar- MRP eğrisi sağa kayar. Ürün talebi düşerse, ürün fiyatı düşer ve marjinal ürün geliri (faktör talebi)- MRP eğrisi sola kayar. Sermayenin üretim ve kullanımı işgücü verimliliğini de arttırır ve doğal olarak işgücüne olan talebin ve ücretlerin de artmasına neden olur. Girdi Talep Eğrileri Faktör Talep Eğrilerinde Kaymalar Ürün Talebi Tamamlayıcı ve İkame Edilebilir Girdilerin Miktarı

23 23 of 27 PART II The Market System: Choices Made by Households and Firms © 2012 Pearson Education Farklı üretim teknolojileri arasında seçim yapacak olan bir firmanın seçimi girdilerin göreli fiyatlarına bağlıdır. teknolojik değişme Yeni üretim metodlarının ve ürünlerin mevcut girdi verimliliklerini ya da marjinal ürünlerini attırması. Girdi Talep Eğrileri Faktör Talep Eğrilerinde Kaymalar Diğer Girdilerin Fiyatları Teknolojik Teğişme

24 24 of 27 PART II The Market System: Choices Made by Households and Firms © 2012 Pearson Education İleriye Bakış Bir sonraki bölümde fiziksel ve finansal sermaye piyasaları arasındaki ilişkiye değinecek ve firmaların yatırım kararlarını alırken izledikleri yollardan bahsedeceğiz. Bölüm 12’de genel rekabetçi dengenin nasıl olduğundan bahsetmiştik. Artık, denge analizimizi genel olmaktan uzaklaştıran bazı kısıtlamalara- girdi ve ürün piyasalarındaki tam rekabet koşulları gibi- değinebiliriz.

25 25 of 27 PART II The Market System: Choices Made by Households and Firms © 2012 Pearson Education taleple belirlenen fiyat türetilmiş talep faktör ikame etkisi iş gücünün marjinal ürünü (MP L ) marjinal ürün geliri (MRP) faktör fiyat artışının (azalışının) ürün etkisi girdi verimliliği saf rant teknolojik ilerleme Eşitlikler: MRP L = MP L × P X TERİMLERİ VE KAVRAMLARI GÖZDEN GEÇİRME


"PART II The Market System: Choices Made by Households and Firms © 2012 Pearson Education Prepared by: Fernando Quijano & Shelly Tefft CASE FAIR OSTER." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları