Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Onkolojik girişimsel radyoloji: HCC Perkütan Ablasyonlar

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Onkolojik girişimsel radyoloji: HCC Perkütan Ablasyonlar"— Sunum transkripti:

1 Onkolojik girişimsel radyoloji: HCC Perkütan Ablasyonlar
Devrim AKINCI Hacettepe Radyoloji

2 HCC- Perkütan Ablasyonlar
Neden lokal ablasyon? BCLC- HCC sınıflaması Ablasyon yöntemleri RFA-PEİ ve RFA-cerrahi karşılaştırma Rekürrens ve kombine tedavi Sonuç

3 HCC – Neden lokal ablasyon?
HCC’de en iyi sonuçlar İyi seçilmiş hastalarda rezeksiyon ve transplantasyon 5 yıllık yaşam % 60-80 ~ % 20’sinde cerrahi mümkün Yetersiz hepatik rezerv Çok sayıda lezyon Rezektabl olmayan lokalizasyon, boyut Eşlik eden hastalıklar Organ bağışı problemi

4

5 Perkütan Ablasyon Yöntemleri
Radyofrekans Ablasyon Perkütan Etanol İnjeksiyonu Mikrodalga Ablasyon Lazer Ablasyon Kryoablasyon İrreversibl Elektroporasyon

6 İşlem Öncesi Değerlendirme
US, BT, MRG Sayı, boyut, lokalizasyon, vasküler yapılar, safra yolları-bağırsak-diyafram-kalp ilişkisi <3 cm, kritik yapılara uzak, intraparankimal lezyonlar ideal

7 Radyofrekans Ablasyon
Pedlerle oluşturulan elektriksel devre Jeneratörden gönderilen alternatif akım iyonik ajitasyona, ısı oluşumuna ve koagülasyon nekrozuna neden olur Komplet ablasyon %90-95 (özellikle <3 cm) 3-5 cm: % 70 5 yıllık yaşam % 40-70 Lencioni R, Radiology 2012

8

9 55y, e, HCC

10 65 Y, E, HCC, intraop. RFA

11 Perkütan Etanol İnjeksiyonu (PEİ)
Protein denatürasyonu, selüler dehidratasyon, küçük damarlarda kimyasal oklüzyon ile koagülasyon nekrozu Komplet ablasyon <2 cm %90 2-3 cm %70 3-5 cm %50 İntratümöral septa ve kapsüle etanol difüzyonu yok 3 cm üzeri ~%40 rekürrens Erken evre HCC’de 5 yıllık yaşam % 47-53 Düşük maliyet Lencioni R, Hepatology 2010 Livraghi T, Radiology 1995

12 62y, e, HCC

13 Mikrodalga (MW) Ablasyon
Elektromanyetik spektrumda RF’in üstünde yer alır (daha yüksek frekans ve enerji) MW ile daha uzak moleküller uyarılır (RFA’a göre) Daha geniş ablasyon alanı Daha hızlı ablasyon ‘Heat sink’ daha az problem Daha az ağrı Pedler yok Sonuçlar RFA ile benzer Shibata T, Radiology 2002

14 MedWaves MHz Covidien 915 MHz Neuwave 2.45 GHz

15

16 Lazer Ablasyon Absorbe edilen ışığın ısıya dönüşümü ile koagülasyon nekrozu %80-90 komplet ablasyon <3 cm lezyonlarda daha başarılı Pacella CM, AJR 2012

17 Kryoablasyon Yüksek basınçta depolanan argon gazı proba regülatör aracılığı ile gönderilir 2 kez donma (10 dk-argon °C)-erime (8 dk-Helyum °C) siklusu ve nekroz Ablasyon zonu –ice ball işlem sırasında net izlenir Kanama riski daha fazla SIR 2008 Shimizu T, J Hepatobiliary Pancreat Surg 2009

18 RFA vs Kryoablasyon Huang YZ et al. RFA vs cryosurgery for HCC: a meta analysis. Hepatogastroenterology 2013 483 hasta (180 RFA, 253 kryo) RFA daha üstün Komplikasyon ve lokal rekürrens Mortalitede fark yok

19 İrreversibl Elektroporasyon (IRE)
Elektroporasyon (non termal-yüksek voltaj-1500 V) ile hücre membran permeabilitesi artırılır Hücre membranında porlar oluşturulur Hücresel hemostazın bozulmasıyla apopitoz ve hücresel ölüm gerçekleşir Ablasyona uğramış doku makrofajlar tarafından haftalar içinde uzaklaştırılır Doğal hücre ölümünü taklit eder

20 IRE Avantajları Heat sink yok Kollajen içeren yapılar etkilenmez
kritik yapılar korunur (vasküler yapılar, safra yolları, mide-bağırsak) Dezavantajları Genel anestezi, kas relaksasyonu, verilen enerji ile kalp senkronizasyonu gerekli Maliyet

21 2. hf Thomson KR, Angiodynamics

22 IRE-HCC Cheung W, et al. Technol Cancer Res Treat 2013
Rezektabl ve yerleşimi RF için uygun olmayan 11 hastada 18 HCC 1-6 cm 13 lezyonda (%72) tam ablasyon ≤ 3cm lezyonlarda %93 tam ablasyon (13/14) Kritik yerleşime rağmen major komplikasyon yok

23 RFA-PEİ Karşılaştırma
5’i randomize 6 çalışma RFA ile daha az seans Rekürrens oranları daha az (peritümöral ablasyon) %2-18 vs %11-45 Yaşam süreleri tartışmalı <2 cm lezyonlarda fark yok >2 cm RFA üstün % RFA teknik olarak mümkün değil: PEİ Germani G, Journal of Heptology 2010 EASL-EORTC, Journal of Heptology 2012

24 RFA –Cerrahi Karşılaştırma 4 randomize çalışma
Chen MS, Annals of Surgery 2006 71 RF, 90 cer., tek, ≤5 cm HCC 1-4 yıl yaşam süreleri benzer <3 cm. ve 3-5 cm. benzer Feng K, Journal of Hepatology 2012 84 RF, 84 cer., ≤4 cm HCC Cerrahide rekürrenssiz yaşam süreleri daha iyi Lu MD, Zhonghua Yi Xue Za Zhi 2006 51 RF/MWA, 54 cer., < 5cm tek veya ≤ 3 cm 3 HCC 1-3 yıl yaşam süreleri benzer

25 RFA –Cerrahi Karşılaştırma
Huang J, Annals of Surgery 2010 115 RF, 115 cer., ≤5 cm HCC Rezeksiyon daha üstün(<3 cm lezyonlar dahil) Ort. yaşam süresi (1-5 yıl) RF: %86, %76, %69, %66, %54 Cer.: %98, %96, %92, %82, %75 Rekürrens (%69 vs %52) Takip edilemeyen hasta sayısı cerrahide fazla (%15 vs %6)

26 RFA –Cerrahi Karşılaştırma
Pompili M, Journal of Hepatology, 2013 Retrospektif, 246 cer., 298 RF, ≤3 cm tek HCC 1,3,4 yıllık yaşam süreleri 2 ve 3 cm’de benzer Lokal rekürrens RF’da fazla (% 0.4 vs 20) RF, PEİ, TAKE

27 HCC-Rekürrens Cerrahi sonrası 5 yıl kümülatif rekürrens ~%70
RFA ile <3 cm komplet ablasyon sonrası lokal %20-25 Boyut (<3 cm) ve yerleşim Lokal olmayan intrahepatik rekürrens cer. %42 ve RF %34 Park W, Hepatology Research 2013 Pompili M, Journal of Hepatology 2013

28

29 HCC-Kombine Tedaviler
3-5 cm HCC’de perkütan ablasyon yöntemlerinin etkinliğini artırmak TAKE ile hepatik arter akımı ve heat sink azalır Antikanser ajanların etkisi hipertermi ile artar RFA/MWA + TAKE ≤3 cm, sadece RF ve RF+TAKE: fark yok 3-5 cm, RF+TAKE’de daha geniş ablasyon alanı yaşam süreleri ve rekürrens oranları daha iyi Peng ZW, Oncology 2013

30 60 y,K, HCC, RF+TAKE

31 TAKE+ MWA Dr. O. Ozkan

32 Komplikasyonlar Mortalite: %0.3 Majör komplikasyon: %2.2
Kanama Neoplastik ekilme İntrahepatik apse İntestinal perforasyon Minör komplikasyon %5 Livraghi T et al Radiology 2002

33 Sonuç Stage 0, < 2cm Komplet ablasyon %97 5 yıllık yaşam %70
Perivasküler ve subkapsüler olmayan lezyonlarda ilk seçenek olabilir Stage A, <3 cm 5 yıllık yaşam %60-70 RF, PEİ’dan daha üstün Cerrahi ile karşılaştırmalar tartışmalı Stage B, 3-5 cm Kombine tedavi MW, IRE gibi yeni yöntemler de kullanımda Düşük komplikasyon oranları, maliyeti ve tekrarlanabilir olması gibi avantajları ile etkin ve güvenli tedavi yöntemleri

34 Teşekkürler….


"Onkolojik girişimsel radyoloji: HCC Perkütan Ablasyonlar" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları