Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı."— Sunum transkripti:

1 Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı

2  Optimal fertilizasyon kapasitesine sahip bir oositin gelişimi follikulogenesis sırasında gonadotropinlerin ve introvaryen otokrin/parakrin faktörlerin harmonik regülasyonu ile sağlanır  Folliküler sıvı, oositin mikroçevresi olup oosit gelişimi ve maturasyonu ile ilişkili çok sayıda faktörü içerir

3  Ovaryen insulin-like growth factor (IGF) sistemi IGF- I/IGF-II, bunların hedef hücredeki reseptörlerini (2 adet), IGF bağlayıcı proteinleri (IGFBP-1 to -6) ve IGF bağlayıcı protein proteazlardan oluşur  IGF-I; aromataz aktivitesinin regülasyonu  IGF-II; granüloza hücre proliferasyonu ve gonadotropinlerin steroidogenesis üzerindeki stimülatör etkilerinin kuvvetlendirilmesi  IGFBP-3; IGF-II disinhibitörü (IGFBP-4 inhibitörü) Giudice LC. J Soc Gynecol Investig 2001 Monget P, Bondy C. Mol Cell Endocrinol 2000

4  Vasküler endotel hücreleri için mitogen spesifik bir faktördür, angiogenesizde rol alır  Overde, granüloza ve teka hücrelerinden gonadotropinlere, hCG, proliferatif faktörlere ve hipoksiye yanıt olarak salgılanır Ferrara N Endocr Rev 1992 Ferrari B Gynecol Endocrinol 2006 Friedman CI Fertil Steril 1998 Battaglia C Fertil Steril 2000

5  Transforming growth factor-β süperfamilyasının bir üyesi  Ovaryen folliküler dinamiklerde ve steroidogenesisde rolleri  Serum AMH seviyesi ovaryen rezerv ve KOH rejimlerine yanıt için iyi bir marker

6  FSH selektif inhibisyonu, oosit büyümesi, matürasyonu ve steroidogenesisin lokal regülatörü Chang CL et al. Hum Reprod 2002 Ulug U et al. Fertil Steril.2007

7  Long-luteal GnRH agonist ve multiple-doz GnRH antagonist sikluslarında; ◦ FS IGF-I, IGF-II, IGFBP-3, Inhibin-B, VEGF ve AMH seviylerinin karşılaştırılması  GnRH analoglarının mikroçevre üzerine olan etkilerinde farklılık var mı ?

8 Hastalar  Haziran 2009-Ocak 2010  80 ardışık infertil hasta  yaş< 38, bazal FSH< 12 IU/l  Açıklanamayan, male faktör, tubal ve anovulator infertilite  Çalışma dışı bırakılma kriterleri; ◦ Poor responder ◦ High responder ◦ Stage III/IV endometriozis

9 GnRH a D21 D 2/3 D6D6 Bireysel GnRH a D hCG rFSH/rFSH+hMG 150-225

10 D 2/3 rFSH/rFSH+hMG 150-225 D13-14 mm 0.25 µg GnRH ant Bireysel D hCG

11 Folliküler Sıvının Toplanması ve Marker’ların Analazi  Matür follikül sıvıları  Santifirüj 3000 rpm-15 dk  Saklama –80°C  IGF-I ve IGFBP-3 immunoradiometric assay (IRMA)  IGF-II, VEGF, AMH ve inhibin-B Enzyme Linked Immuno Sorbent Assay (ELISA)

12 P>.05

13

14

15

16  GnRH analoglarının ekstrapitüiter etkileri?  Overyan GnRH reseptörlerinin fonksiyonel rolü?  GnRH antagonistlerinin bu reseptörler üzerinden olumsuz etkileri?

17  GnRH antagonist sikluslarında E2 düzeylerinde belirgin azalma ve hafifce azalmış implantasyon ve gebelik oranları G. Borm and B. Mannaerts. Hum Reprod 2000 M. Fluker et al. Fertil Steril 2001  Bazı meta-analizlerde antagonist sikluslarında azalmış gebelik oranları Ludwig M et al. Arch Gynecol Obstet 2001 Al-Inany H et al. Cochrane Database Syst Rev 2006

18  GnRH antagonistlerinin oosit, embryo veya endometrium üzerinde olumsuz etkileri var mı?

19  Long-luteal GnRH agonist protokol ve multiple-doz GnRH antagonist protokolleri, FS IGF-I, IGF-II, IGFBP-3, inhibin-B, VEGF ve AMH seviyelerini benzer olarak etkilemektedir  Sonuç olarak, folliküler mikroçevre pitüiter desensitizasyon protokolünün tipinden (GnRH agonist veya antagonist) etkilenmemektedir

20 TEŞEKKÜRLER...


"Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları