Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

S İ MULASYONLAR (BENZET İ Ş İ M) (Simulations) Sibel Somyürek.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "S İ MULASYONLAR (BENZET İ Ş İ M) (Simulations) Sibel Somyürek."— Sunum transkripti:

1 S İ MULASYONLAR (BENZET İ Ş İ M) (Simulations) Sibel Somyürek

2 Simulasyonlar Bir takım olay ve durumları modelleyerek, öğrenciye bu olaylar ve durumlar hakkında bilgi ve beceri kazandırmayı amaçlayan ders yazılımlarıdır.

3 Simulasyonlar Bir benzetişim yazılımı üç temel unsurdan meydana gelir: ◦ Senaryo ◦ Modelleme ve ◦ Öğretim taktik ve stratejileri

4 Simulasyonlar/Senaryo Senaryo gerçek durumu yansıtır. ◦ Ne olacağı, ◦ Karakterlerin kimler olduğu, ◦ Hangi nesnelerin kullanıldığı, ◦ Öğrenenin rolü ve ◦ Etkileşim şeklini belirler.

5 Simulasyonlar/Model Benzetilen gerçek durumdaki sebep sonuç ilişkilerini yansıtan kurallardır. Modelleme, genellikle eşitliklerin ve mantıksal ilişkiler gibi gerçekliğin bazı yönlerinin sembolik biçimde gösterilmesi sürecidir.

6 Simulasyonlar/Ö ğ retim Taktik ve Stratejileri Öğretim taktik ve stratejileri Öğrenme ve Motivasyonu artırmak için kullanılır.

7 Simulasyonlar Simulasyon oluşturma ise insanların modelle etkileşime girebilecekleri bir bilgisayar programında modeli bütünleştirme sürecidir. STELLA PowerSim gibi yazılımlar kullanılabilir bu amaçla.

8 Simulasyonlar Öğrenciler karmaşık becerileri gerçek durumlarla karşı karşıya gelerek öğrenmekte, Bir oyun çerçevesinde belli roller alarak sosyal,ekonomik ve çevre sorunlarını önlemeye çalışmaktadırlar.

9 Simulasyonlar Simulasyonlar, ◦ Öğrencilerin konuların değişik boyutlarını görmelerini sağlamakta, ◦ Öğrenilenlerin genellenmesini kolaylaştırmaktadır.

10 Simulasyon Türleri Kavramlarla ilgili simulasyonlar ◦ Fiziksel ◦ Tekrarlayan İşlemlerle ilgili simulasyonlar ◦ Yöntemsel ◦ Durumsal

11 Fiziksel Simulasyonlar Nesne ya da olgunun ekranda gösterildiği simulasyonlardır. Fizik, biyoloji, mühendislik ve Bazı sosyal bilimlerde çok sayıda örneği vardır.

12 Fiziksel Simulasyonlar Nesne ya da olgunun ekranda gösterildiği simulasyonlardır. Fizik, biyoloji, mühendislik ve Bazı sosyal bilimlerde çok sayıda örneği vardır.

13 Örnek Panama kanalı

14 Tekrarlayan Simulasyonlar Süreç simulasyonları olarakta adlandırılır. Fiziksel simulasyonlar ile arasındaki temel fark bu simulasyonlarda kullanıcının etkileşimde bulunmasıdır. Kullanıcı bazı parametreleri girerek simulasyonu tekrar tekrar izlemekte ve yeni değerlerin sonuçlarını görebilmektedir.

15 Örnek Eğik atış

16 Yöntemsel Simulasyonlar Yöntemsel simulasyonlar belirl bir hedefe ulaşmak için gerçekleştirilmesi gereken etkinlikler ve bu etkinliklerin sırasının öğretilmesine odaklanır. Örneğin bir uçağı uçurma ya da bir aracın çeşitli fonksiyonlarını kullanma gibi.

17 Örnek Uçuş

18 Durumsal Simulasyonlar Durumsal simulasyonlar beceriye dayalı performans yerine farklı koşullar içinde insanlar ve organizasyonların tutumları ve davranışları ile ilgilenir. Pazarlama eğitimi Avukat eğitimi Öğretmen eğitimi gibi alanlarda kullanılabilir.

19 Durumsal Simulasyonlar Kapitalizm

20 Simulasyonlar Gerçek durum ◦ Tehlikeli, ◦ Pahalı, ◦ Çok karmaşık, ◦ Logistik olarak zor oldu ğ u durumlarda kullanılır.

21 Simulasyonlar Kısa bir giriş sayfası Simulasyonla elde edilmek istenen ö ğ retimsel hedeflerin sunulması, Bir şeyimi anlatıyor yoksa bir şeyin nasıl yapılaca ğ ınımı açık şekilde söylenmeli, Yönergeler ilk başta verilmeli ve kullanıcı istedi ğ inde yönergelere ulaşabilmeli, Kullanıcı istedi ğ inde anda ilk ayarlara dönebilmeli.

22 Faydaları Süreyi hızlandırma/yavaşlatma Ö ğ renci katılımı Deneyleri güvenilir kılma Olanaksızı olanaklı kılma Maddi kazanç Farklı de ğ işkenleri/durumları test edebilme Karmaşık süreçleri gözlemleyebilme

23 Kaynakça Yalın, H. İ. (2006). Ö ğ retim Teknolojileri ve Materyal Geliştirme.Nobel Yayın Da ğ ıtım. Ankara Alessi, S. M. ve Trollip, S. R. (2001). Multimedia For Learning. Allyn and Bacon, Boston, London, Toronto, Sydney,Tokyo, Singapore.


"S İ MULASYONLAR (BENZET İ Ş İ M) (Simulations) Sibel Somyürek." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları