Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

ÖZEL DERS YAZILIMLARI (Tutorials)

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "ÖZEL DERS YAZILIMLARI (Tutorials)"— Sunum transkripti:

1 ÖZEL DERS YAZILIMLARI (Tutorials)
Sibel Somyürek

2 Özel Ders Yazılımları Özel ders, belli bir konu ya da kavramı öğretmeye yönelik programlardır. İyi bir özel ders yazılımı Bilginin sunumu Öğrencinin kılavuzlanması Alıştırma ve Ölçme aşamalarını içermelidir.

3 Özel Ders Yazılımları Bilgisayar destekli öğretimde en çok kullanılan yazılım türüdür. Pek çok özel ders yazılımı sadece bilginin sunumuna odaklanmaktadır ancak bu yaklaşım doğru değildir.

4 Özel Ders Yazılımları 1.Giriş Bölümü 2.Bilginin Sunulması 3.Soru
Tipik bir özel der yazılımının yapısı ve sırası: 1.Giriş Bölümü 2.Bilginin Sunulması 3.Soru ve cevap 6.Kapanış 5.Geri Bildirim 4. Cevabı Değerlendirme

5 Özel Ders Yazılımları 1.Giriş Bölümü 2.Bilginin Sunulması 3.Soru
ve cevap 6.Kapanış 5.Geri Bildirim 4. Cevabı Değerlendirme

6 1. Giriş Bölümü İlgi Çekme Hedefler Yönergeler
Önceki Bilginin Hatırlatılması Öntest

7 1. Giriş Bölümü İlgi Çekme amacıyla eğitsel yazılımlarda nelerden faydalanılabilir?

8 1. Giriş Bölümü /İlgi Çekme
İlgi çekici grafik ve animasyon kullanımı Müzik Sözlü ve yazılı mesajlar kullanımı

9 1. Giriş Bölümü Öğrencileri neden hedeflerden haberdar etmek gerekir?

10 1. Giriş Bölümü/Hedefler
Genelde ilk ekranı ders sonunda öğrencilerin kazanacağı davranışları belirten hedefler takip eder. Amaç, öğrencilerin öğretim sonunda kendilerinden ne beklendiği konusunda bilgilendirilmesidir. Hedeflerin etkililiği öğrenme türü ve öğrenci özelliklerine göre değişir. Hedefler ~ öğrenci yaşantıları

11 1. Giriş Bölümü/Yönergeler
Program içerisinde ileriye nasıl gidileceği, geriye nasıl dönülebileceği, programın nasıl sonlandırılacağı, soruların nasıl cevaplandırılacağı, nasıl yardım alınacağı hakkındaki bilgileri içermelidir.

12 1. Giriş Bölümü/Yönergeler
Kullanılacak özel tuşlar açıklanmalı Kısa cümleler kullanılmalı Olumsuz ifadelerden kaçınılmalı Teknik kelime ve kısaltma kullanmaktan kaçınılmalı Ekranlar arasında ilerlemek ve yardım için kullanılan simgeler (ikonlar) ekranın altında yer almalıdır. İkonların yerleşimi her ekranda aynı olmalıdır.

13 1. Giriş Bölümü/Önceki Bilginin Hatırlatılması
Önceki bilgilerin hatırlatılması hangi öğrenme yaklaşımı/yaklaşımları ve tekniklerine uygundur?

14 1. Giriş Bölümü/Önceki Bilginin Hatırlatılması
Ön örgütleyiciler Yeni bilgiler önceki bilgilerle ilişkilendirildiğinde daha fazla öğrenim ve kalıcılık Detaylı açıklama yerine kısa bir yazı veya grafik Ders başında konunun ana noktalarını gösteren grafiksel bir özet bir hatırlatma imgesi vazifesi görebilir.

15 1. Giriş Bölümü Konulara başlamadan önce öntest yapılmasının faydaları neler olabilir?

16 1. Giriş Bölümü/Öntest Dersin öğrenci düzeyine uygun olup olmadığını belirlemeye yönelik tasarlanmış kısa bir testtir. Öğrencinin derse hazır olup olmadığı Derste kazandırılacak davranışlara önceden sahip olup olmadığı öğrenilebilir. Öğrenci, düzeyine en uygun program kısmına gönderilebilir.

17 Özel Ders Yazılımları 1.Giriş Bölümü 2.Bilginin Sunulması 3.Soru
ve cevap 6.Kapanış 5.Geri Bildirim 4. Cevabı Değerlendirme

18 2. Bilginin Sunulması Sunulan bilgiler yeterince kısa olmalı
Karmaşık bilgiler küçük adımlara parçalanmalı Öğrenci her bir adımla ilgili etkinlikte bulunmalıdır. Sunulan bilgi öğrencinin anlamasını kolaylaştıracak ve ilginin dağılmasına neden olmayacak genişlikte olmalıdır.

19 2. Bilginin Sunulması Sunulan bilgiler yeterince kısa olmalı
Karmaşık bilgiler küçük adımlara parçalanmalı Öğrenci her bir adımla ilgili etkinlikte bulunmalıdır. Sunulan bilgi öğrencinin anlamasını kolaylaştıracak ve ilginin dağılmasına neden olmayacak genişlikte olmalıdır.

20 2. Bilginin Sunulması/ Bilgi (Metin) Yerleşimi
Eğitsel yazılımlarda kullanılan bilgilerin yerleşiminde dikkat edilmesi gereken noktalar neler olabilir?

21 2. Bilginin Sunulması/ Bilgi (Metin) Yerleşimi
Yeni bir paragraf ekranın son satırında başlamamalı ve paragraf başlangıçları açık ve anlaşılır olmalı Bir paragraf başladığı ekranda bitmeli, Metin iki yana hizalanarak kelimeler arasında eşit olmayan boşluklar oluşturulmamalıdır. Bir cümle aynı ekranda bitmeli ve satır sonlarında kelimeleri bölmekten kaçınmalıdır.

22 2. Bilginin Sunulması/ Bilgi (Metin) Yerleşimi
Satır aralıkları okumayı kolaylaştıracak şekilde düzenlenmelidir. Tümü büyük harfle yazılmış metinleri okumak daha zordur. Süslü yazı tipleri kullanmaktan kaçınılmalıdır Başlık ve paragraf arasında en az bir boş satır olmalıdır.

23 2. Bilginin Sunulması/ Grafikler ve Canlandırmalar
Animasyon Diyagram Çizelge Harita Resim

24 2. Bilginin Sunulması/ Grafikler ve Canlandırmalar
Görsel materyaller, sözel bilgileri tanımlamak, açıklığa kavuşturmak veya desteklemek amacıyla kullanılır. Görsel materyaller, karmaşık bilgileri basitleştirerek bilgilerin daha kolay öğrenilmesini ve hatırlanmasını sağlar.

25 2. Bilginin Sunulması/ Grafikler ve Canlandırmalar
Etkiliği bilginin özünü sunmalarına, önemli noktaları ortaya koymalarına, yazılı materyalde verilen yapısal ilişkileri açıklamalarına ve özellikle BDÖ’de ilgili yazılı materyalle yan yana verilmelerine bağlıdır.

26 2. Bilginin Sunulması/ Grafikler ve Canlandırmalar
Aşırı ayrıntı ve gerçek resimlerden kaçınılmalıdır. Karmaşık grafikler mümkünse basit parçalara bölünmelidir. Öğrenci, sunulan grafiğin izleme süresini kontrol edebilmelidir. Canlandırmalar gerektiğinde tekrar edilebilmelidir. Dikkat çekmek ve ayırt etmek için renk (en fazla 4) kullanılmalıdır.

27 Özel Ders Yazılımları 1.Giriş Bölümü 2.Bilginin Sunulması 3.Soru
ve cevap 6.Kapanış 5.Geri Bildirim 4. Cevabı Değerlendirme

28 3. Soru ve Cevap ETKİLEŞİM BDÖ’in ve etkili bir öğretme – öğrenme sürecinin en önemli özelliğidir. Soru Cevap Geri bildirim

29 3. Soru ve Cevap Sorular; Ders başlamadan Ders sırasında Ders sonunda

30 3. Soru ve Cevap Eğitsel yazılımlarda sorular hangi amaçlarla kullanılır?

31 3. Soru ve Cevap Motivasyonu artırmak Öğrenciye pratik yaptırmak
Verilen bilginin ne düzeyde anlaşıldığını öğrenmek Öğrencinin dikkatini dersin önemli noktalarına çekmek Dersin akış sırası için karar vermek

32 Özel Ders Yazılımları 1.Giriş Bölümü 2.Bilginin Sunulması 3.Soru
ve cevap 6.Kapanış 5.Geri Bildirim 4. Cevabı Değerlendirme

33 4. Cevabı Değerlendirme Geri bildirim sağlamak
Dersin akışını belirlemek Başarıya yönelik verileri kaydetmek

34 4. Cevabı Değerlendirme Soruların değerlendirilme güçlüğü:
Tek bir cevap (çoktan seçmeli soru), Birden çok seçenek (işaretleme soruları), Sayısal cevap (aritmetik problem), Tek bir sözel cevap, bir kelime gibi, Çok sayıda sözel cevap, bir cümle gibi, Sayısal artı sözel cevap.

35 Özel Ders Yazılımları 1.Giriş Bölümü 2.Bilginin Sunulması 3.Soru
ve cevap 6.Kapanış 5.Geri Bildirim 4. Cevabı Değerlendirme

36 5. Geri Bildirim Geri bildirim, bir soruya cevap verildikten sonra öğrenciye sunulan mesajdır. Ne kadar ve ne tür bilgi sağlanmalı? Geri bildirimin etkililiği, öğrenciler tarafından anlaşılmasına ve cevapla ilgisine bağlıdır.

37 5. Geri Bildirim Soruların değerlendirilme güçlüğü:
Tek bir cevap (çoktan seçmeli soru), Birden çok seçenek (işaretleme soruları), Sayısal cevap (aritmetik problem), Tek bir sözel cevap, bir kelime gibi, Çok sayıda sözel cevap, bir cümle gibi, Sayısal artı sözel cevap.

38 Özel Ders Yazılımları 1.Giriş Bölümü 2.Bilginin Sunulması 3.Soru
ve cevap 6.Kapanış 5.Geri Bildirim 4. Cevabı Değerlendirme

39 6. Kapanış Bir özel ders sonunda ders özetlenmelidir.
Özet, temel kavramların listesi ya da sunulan bilgileri özetleyen bir paragraf olabilir. Öğrenciye başarı durumu hakkında genel bir değerlendirme ve Sonraki çalışmalar için öneriler verilebilir.

40 Örnekler Vitamin/ Canlılar ve Hayat

41 Örnekler Akademedia/ Optik ve Işığın dalga Modeli

42 Örnekler Cgtutorials / Photoshop

43 Kaynakça Yalın, H. İ. (2006). Öğretim Teknolojileri ve Materyal Geliştirme.Nobel Yayın Dağıtım. Ankara Alessi, S. M. ve Trollip, S. R. (2001). Multimedia For Learning. Allyn and Bacon, Boston, London, Toronto, Sydney,Tokyo, Singapore.


"ÖZEL DERS YAZILIMLARI (Tutorials)" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları