Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

ALIŞTIRMA UYGULAMA PROGRAMLARI BÖTE-2 Bilgisayar Destekli Öğretim Doç. Dr. Yüksel GÖKTAŞ GRUP-2.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "ALIŞTIRMA UYGULAMA PROGRAMLARI BÖTE-2 Bilgisayar Destekli Öğretim Doç. Dr. Yüksel GÖKTAŞ GRUP-2."— Sunum transkripti:

1 ALIŞTIRMA UYGULAMA PROGRAMLARI BÖTE-2 Bilgisayar Destekli Öğretim Doç. Dr. Yüksel GÖKTAŞ GRUP-2

2 Bu Dersimizde: -Bilgisayar destekli öğretimin ne olduğunu -Alıştırma uygulama programlarının BDÖ içerisindeki yerini -Alıştırma uygulama programları bilgisini -Alıştırma uygulama programlarının kullanabilirliğini -Alıştırma uygulama programlarından örnekler -Konu Başlıklarını inceleyeceğiz

3 BİLGİSAYAR DESTEKLİ ÖĞRETİM Bilgisayar Destekli Öğretim (BDÖ), öğretimsel içerik veya faaliyetlerin bilgisayar yoluyla aktarılmasıdır.

4 BİLGİSAYAR DESTEKLİ ÖĞRETİM Bilgisayarın eğitim alanına verdiği destek değişik biçimlerde ifade edilebilmektedir. BDÖ: Bilgisayar Destekli Öğretim BDE: Bilgisayara Dayalı Eğitim BDÖ: Bilgisayar Destekli Öğrenme BTÖ: Bilgisayar Tabanlı Öğretim BÖU: Bilgisayarların Öğretisel Uygulamaları

5 Bilgisayar Destekli Öğretimin Yazılım Türleri  Öğretici Yazılımlar  Alıştırma ve Uygulama Yazılımları  Benzetim Amaçlı Yazılımlar  Oyun Amaçlı Yazılımlar  Başvuru Kaynağı Amaçlı Yazılımlar

6 Öğretim Aşamaları Bilginin Sunulması Öğrencinin Yönlendirilmesi Uygulama Değerlendirme Öğretici Programlar Alıştırma-Uygulama Programları

7 Alıştırma Uygulama Programları  Öğrenilmiş kavramsal ve işlemsel bilgilerin geliştirilmesi, uygulanması ve konudaki yanlış anlamaları ortaya çıkarılıp düzeltilmesi için tasarlanmış bilgisayar programlarıdır.  Öğretmekten çok öğrenilen konuları uygulama ve pekiştirmeyi amaçlayan yazılımlardır.  Destek materyal olarak kullanılabilirler.  Öğrenmede kalıcılığın sağlanmasında oldukça etkilidir.

8 Alıştırma Uygulama Programları Alıştırma Uygulama Programları İki Türde Uygulanır: 1. Öğrenciye zorlukları belli bir dizi soru verilerek, yapılan araştırmalar. 2. Öğrencinin öğrenilmemiş davranışları ile ilgili sorular verilerek, yapılan alıştırmalar.

9 Alıştırma Uygulama Programlarının Genel Amacı · Bilginin kısa süreli bellekten uzun süreli belleğe aktarılması · Aktarılan bilginin gerektiği zamanda hatırlanıp kullanılmasına yardımcı olma

10 · Öğrencinin tekrar ve örnekler yardımı ile hatırlamasına ve öğrenmesine yardım etme · Hazırlanması en kolay olan BDE örnekleri olması nedeniyle kolay erişilebilir olması amacıyla kullanılır. · Sınıf öğretimini desteklemesi Alıştırma Uygulama Programlarının Genel Amacı

11 Alıştırma Uygulama Programlarının Genel Yapısı Programa Giriş Maddenin Seçilmesi Soru ve Yanıt Programdan Çıkış Dönüt Yanıtın Değerlendirilmesi

12 Genel Yapıdaki Farklılıklar Genel yapı farklılık gösterebilir Maddeler belirli bir sırada verilebilir Maddeler rastgele verilebilir 100 soru sonunda Öğrenci istediğinde Öğrenci istenilen performansa ulaştığında BİTİŞ

13 Tasarım Faktörleri Giriş Madde Özellikleri Madde Seçme İşlemi Madde Gruplama İşlemi Grafik Dönüt Öğrencinin Güdülenmesi Veri Saklama

14 Giriş İçerik hakkında önbilgilerin verildiği bölüm. Bu iki aşamada yapılmalıdır. *Kaç madde sunulmalı *İçeriği sunarak öğrencinin, programın kendisine uygun olup olmadığını anlaması sağlanmalı Bu aşamalar sayesinde önce hızlı bir tekrar yapma olanağı sunulmuş olunur.

15 Madde ve Özellikleri  Yazılımın içeriğinin ve içeriğe göre yöntemin belirlendiği bölüm.  Maddeler; eşleştirme, çoktan seçmeli, cümle tamamlama, boşluk doldurma, kısa yanıtlı sorular vb. biçimlerde olabilir.

16 Madde ve Özellikleri - Biçim Maddeler; eşleştirme, çoktan seçmeli, cümle tamamlama, boşluk doldurma, kısa yanıtlı sorular vb. biçimlerde olabilir. Müzik notası Doğru çizgide gösterimi Nesne resimleri Nesne adları Kimyasal elementler Sembolleri

17 Madde ve Özellikleri - Tarz Hedeflere, içeriğe, zorluk derecesine ve öğrenci özelliklerine bağlı olarak aşağıdaki biçimlerde kullanılır.  Ses Metin (İngilizce kelimeyi duyar, türkçe karşılığını seçer yada yazar)  Metin Resim (bir kuş adı okur, o kuşun resmini seçer)  Resim Metin (bir ulaşım aracını görür, adını yazar veya seçer)

18 Madde ve Özellikleri – Yön Maddeler genellikle tek yönlüdür. Maddelerin yönü, öğretilecek içeriğe ve hedefe dayalı olarak seçilmelidir. Örneğin; İngilizce metin okumayı geliştirmek için İngilizce-Türkçe alıştırma, İngilizce yazımı geliştirmek için Türkçe-İngilizce alıştırma daha uygun olacaktır.

19 Madde Seçme İşlemi  Kolay ve zor sorular karışık bir şekilde yerleştirilmemelidir.  Sürekli kolay veya sürekli zor sorular kullanılmamalıdır.  Zorluk derecesini öğrenci başarısına göre ayarlamak gerekir.  Maddeleri zorluk derecesine göre gruplamak gerekir.

20 Başla İlk Soruya Bak Sor Yanıtına Bak Listenin Sonuna Ekle Listeden Çıkar Başka soru? Tüm Soruları Al- Karıştır Doğru mu? Madde Gruplama İşlemi

21 Grafikler Alıştırma-uygulama programı içerisinde grafikler, -Madde içerisinde direkt olarak, -İpucu/dönüt vermek için, -Kullanıcı başarısını göstermek için veya -Motivasyonu artırmak için kullanılabilir.

22 Grafikler - Örnek Öğrenciye, soruların % kaçını tamamladığına dair sadece rakamsal bilgi vermek yerine, yatay bir çubuk üzerinde yüzdeyi ifade etmek daha anlaşılır olacak ve daha etkili sonuç verecektir. X 10 sorudan 7 tanesi yanıtlandı. Doğru yanıtlanan soru sayısı: 6

23 Dönüt Dönüt, öğretici programlarda sunulduğu gibi verilebilir. Sadece doğru yada yanlış yanıt verdiğini söylemek yerine daha detaylı açıklamalar yapmak gerekir. Yanıtın neden yanlış olduğunun söylenmesinin yanı sıra doğru yanıt gerekçeleri ile birlikte sunulabilir

24 Öğrencinin Güdülenmesi  Yarışma  Diğer öğrencilere karşı  Bilgisayara karşı  Kendine karşı  Zamana karşı  Grup çalışması  Zengin görünüm  Hedef belirleme  Ödül  Oyuna dönüştürme

25 Veri Saklama Öğrenciye sorulacak soruların belirlenmesi, öğretmenin performansı inceleyebilmesi, öğrencinin kendi başarısı hakkında bilgilendirilmesi gibi pek çok amaç için alıştırma-uygulama programlarının verilerinin saklanması gerekir.

26 İpuçları Alıştırma uygulama programlarında öğrenciye ipuçları verilir.  İpuçları, yanlış yanıtın ardından verilebilir veya öğrenci tarafından bir buton yardımıyla istenebilir.  İpuçları, motivasyon sağlaması ve bilgilerin ilişkilendirilmesi açısından olumlu etkiler yapar.

27 Özet Avantajları 1 1  Düzeltici dönüt  Küçük bilgi yığınları  Uygun konularda çok iyi yöntemdir.  Bilgi ve yetenekleri uygulama imkanı verir.

28 Özet Sınırlılıkları 2 2  Tekrarlıdır.  Sıkıcı olabilir.  Bir diğer sorun öğrenme potansiyelindedir.

29

30 Kaynakça Multimedia for Learning: Methods and Development. Bilgisayar Destekli Öğretim Ve Uygulamalar”; Dr. Yavuz Akpınar 1999. Alessi, S. M. & Trollip, S. R. (2001). Multimedia for Learning: Methods and Development. Allyn and Bacon, USA.

31 Slayt Tasarımı: Barış KORKMAZ Broşür Tasarımı: Muhammed GÜLER Poster Tasarımı: Muhammed GÜLER Afiş Tasarımı: Muhammed GÜLER Araştırma Uygulama Programları Raporu: Samet GÜNEY Değerlendirme: Samet GÜNEY Sunucular: 1- Abdulgani TÜRKAN 2- Mehmet KÜÇÜKKALEM 3- Yunus AĞCAKALE 4- Mustafa Tanış 5- Harun BURAK 6- Samet GÜNEY


"ALIŞTIRMA UYGULAMA PROGRAMLARI BÖTE-2 Bilgisayar Destekli Öğretim Doç. Dr. Yüksel GÖKTAŞ GRUP-2." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları