Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Temel Kavramlar: Öğrenme İlkeleri Dr. Süleyman Sadi SEFEROĞLU Hacettepe Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Temel Kavramlar: Öğrenme İlkeleri Dr. Süleyman Sadi SEFEROĞLU Hacettepe Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü."— Sunum transkripti:

1

2 Temel Kavramlar: Öğrenme İlkeleri Dr. Süleyman Sadi SEFEROĞLU Hacettepe Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü 06532, Beytepe-ANKARA e-Posta: sadi @ hacettepe.edu.tr Web: http://yunus.hacettepe.edu.tr/~sadi/

3 -2- Öğrenme Nedir?  Öğrenme, bireyin olgunlaşma düzeyine göre yaşantıları aracılığıyla ya da çevresiyle etkileşimi sonucunda yeni davranışlar kazanması ya da eski davranışlarını değiştirmesi sürecidir.  Öğrenmelerin nasıl gerçekleştiğini daha iyi anlayabilmek için öğrenme ilkelerine göz atmakta yarar vardır.

4 -3- Öğrenme İlkeleri (1)  Öğrenme birikimli bir süreçtir. Başka bir deyişle, öğrenme daha önceki öğrenilen bilgi ve beceriler üzerine inşa edilir. Bir öncekine dayalı, bir sonrakine hazırlayıcıdır.

5 -4- Öğrenme İlkeleri (2)  Öğrenme  basitten karmaşığa,  kolaydan zora,  somuttan soyuta,  yakın çevreden uzak çevreye doğru oluşur. Somut bilgiler daha kısa sürede kazanılır ve daha kolay öğrenilir.

6 -5- Öğrenme İlkeleri (3)  Yeni öğrenilenlerin daha önce öğrenilenlerle bağlantısı kurulursa öğrenme kalıcı olur.

7 -6- Öğrenme İlkeleri (4)  Yapılacak olan öğrenme etkinliği için gerekli ön koşul davranışlar kazanılmış olmalı ve öğrenci bunları hatırlayarak kullanabilmelidir. Öğretilecek konu ile ilgili önbilgiler ne kadar kuvvetli olursa, yeni konunun öğrenilmesi de o kadar kolay ve istenilen düzeyde olur.

8 -7- Öğrenme İlkeleri (5)  Öğrenme yalnızca bilgi vermeye değil, ilişki kurma ve transfer edebilmeye de odaklanmalıdır.  Öğrenmenin transferi, öğrenilmiş durumla transfer edilecek durum arasındaki benzerliğe bağlıdır.

9 -8- Öğrenme İlkeleri (6)  Yeni öğrenilen beceriler için tekrar ve uygulama olanağı verilmelidir.

10 -9- Öğrenme İlkeleri (7)  Yeni öğrenilecek bilgi anlamlı bir bütün içinde verilmelidir. Anlamlı öğrenmeler daha kalıcı olur.  Anlamlı öğrenmeler öğrenciye uygun etkinliklerle sağlanabilir. Öğrenmelerin etkili olabilmesi için öğrenci, okulda öğrendiği kavramların, ilişkilerin gerçek yaşantılarla bağını kurabilmeli günlük yaşama transfer edebilmelidir.

11 -10- Öğrenme İlkeleri (8)  Öğrenme etkinlikleri sırasında değişik örnek olaylar sunulmalıdır. Çünkü ne kadar çok örnek olay sunulursa o kadar değişik yaşantı sağlanmış olunur. Böyle yapılınca öğrencinin öğrendikleri arasında ilişki kurması ve transfer edebilmesi kolaylaşmış olur.

12 -11- Öğrenme İlkeleri (9)  Öğrencilerin hazır bulunuşluk düzeyleri birbirinden farklıdır.

13 -12- Öğrenme İlkeleri (10)  Öğrencilerin öğrenme hızları birbirinden farklıdır.

14 -13- Öğrenme İlkeleri (11) Yalnız Kulaklar%20 Yalnız Gözler%50 Görsel + İşitsel + Etkin Katılım%70 Görsel + İşitsel + Etkin Katılım + Yaparak Yaşayarak Öğrenme %90  Öğrenme duyu organları aracılığıyla gerçekleşir.

15 -14- Araştırma sonuçlarına göre insanlar:  Okuduklarının % 10'unu  İşittiklerinin% 20'sini  Gördüklerinin % 30'unu  Görüp işittiklerinin % 50'sini  Söylediklerinin % 70'ini  Yapıp söylediklerinin % 90'ını hatırlamaktadırlar. Araştırmalar ve Görsel İşitsel Araçlar

16 -15- Kaynakça  Demirel, Ö. (2008). Öğretim İlke ve Yöntemleri: Öğretme sanatı (14. Baskı). Ankara: Pegem A Yayıncılık.  Senemoğlu, N. (2009). Gelişim, öğrenme ve öğretim: Kuramdan uygulamaya. Ankara: Pegem A Yayıncılık. Seferoğlu, S. Sadi (2009). Öğretim teknolojileri ve materyal tasarımı. Ankara: Pegem A Yayıncılık.

17 -16- Teşekkürler!!!


"Temel Kavramlar: Öğrenme İlkeleri Dr. Süleyman Sadi SEFEROĞLU Hacettepe Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları