Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

SİMÜLASYONLAR.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "SİMÜLASYONLAR."— Sunum transkripti:

1 SİMÜLASYONLAR

2 Simülasyonlar Gerçek hayata en yakın yöntem olması, ilginç ve motive edici yönleri nedeni ile diğer yöntemlere göre gittikçe fazla popülerlik kazanan bir BDE türüdür. Eğitimsel simülasyon, bir olay veya aktivitenin etkileşim sonucu öğrenilmesini sağlayan modellemedir. Bu tanım mikrodünyalar, sanal gerçeklik ve olay-tabanlı senaryolar gibi bir dizi tekniği içermektedir.

3 Simülasyonlar Simülasyonların iki önemli özelliği vardır:
Belli bir modele dayanması Etkileşim sonucu öğrenme Bu nedenlerle, filmler, animasyonlar ve bazı oyun türleri simülasyon olarak nitelendirilmezler.

4 Simülasyonlar Çoğu program simülasyon oyunu olarak adlandırılır. Bunun nedeni, hem eğitsel oyun özelliklerini taşıması (yarışma, kurallar, kaybetme veya kazanma) ve etkileşimli olması nedeni ile simülasyon tanımına uymasıdır. Bir modeli veya aktiviteyi güdüleyici olarak kullanan programlar ise genellikle eğitsel oyun veya alıştırma-uygulama türlerinden biri olarak değerlendirilir.

5 Simülasyonlar Simülasyonlar sadece bir olayı taklit etmekle kalmaz, detayları veya özellikleri göz ardı eder, değiştirir veya yenilerini ekler. Bu kritik bir noktadır. Mühendislikte araştırma konuları baz alındığında simülasyonun başarısı gerçeğe uygunluğu ile değerlendirilir. Eğitsel simülasyonların basitleştirilerek verilmesi; süreçlerin, olayların özelliklerinin, farklı durumlarda neler yapılabileceğinin ve nasıl kontrol edilebileceğinin anlaşılması açısından daha yararlı olabilir.

6 Simülasyonlar Simülasyonlar, öğrencilerin olaylar ve süreçler hakkında kendi bilişsel modellerini oluşturmasını, araştırmasını, uygulamasını ve bilgilerini etkili bir şekilde geliştirmesini amaçlar. Tasarımı ve hazırlanması diğer BDE türlerine göre daha zor olmasına karşın, kullanıcı memnuniyeti ve başarısı açısından yararları oldukça fazladır.

7 Gerçek hayatla karşılaştırdığımızda ...
daha güvenli gerçek hayatta yaşayamayacağımız deneyimleri görme olanağı zaman aralıklarını düzenleme az rastlanır olayları yaygınlaştırma öğrenme durumunun karmaşıklığını öğretsel açıdan kontrol etme mali kazanç gibi avantajları vardır.

8 Diğer medya ve materyallerle karşılaştırdığımızda ...
Motivasyon Kalıcı öğrenme Etkililik Esneklik gibi üstünlükleri vardır.

9 Simülasyondan Öğrenme Teorisi ...
İçerik Özellikleri Öğrenci Simülasyon Kodlama, sunma ve bilgiyi kullanma

10 Gerçeğe yakınlık ... Ön öğrenme Gerçeğe yakınlık Kalıcı Öğrenme

11 Algılanan gerçeğe yakınlık ve Motivasyon ...
Ön öğrenme Gerçeğe yakınlık Kalıcı Öğrenme

12 Öğretsel Strateji Mikrodünyalar Bilimsel Buluşla Öğrenme
Sanal Gerçeklik Laboratuar Simülasyonları Rol oynama Döngüdeki operatör Durum-tabanlı senaryolar Oyun simülasyonları

13 Simülasyon Modeli ve Parçaları ...
Nesneler (fiziksel, çizilmiş, anlatılmış) Kesinlik (simülasyon sürecini ne kadar iyi algılıyoruz?) Gerçekliğin türü (olay dünyada mı gerçekleşiyor?) Çözüm sayısı (gerçeklik olası çözümlerin sayısına göre değişir) Zaman (olay ne sıklıkta gerçekleşiyor?) Öğrencinin rolü (olayın içinde mi, dışında mı?)

14 Simülasyon Modeli ve Parçaları ...
Giriş Hedefler Yönergeler Açılış Öğretsel destekler Motive ediciler Sıralama ...

15 Simülasyon Modeli ve Parçaları ...
Sunumlar Seçenekler Değiştirilebilir nesneler Tepki gösterilecek olaylar Araştırılacak sistemler Öğrenci Tepkileri

16 Simülasyon Modeli ve Parçaları ...
Öğrenci Kontrolleri İlk tercihler Sıralama Yönergelere ulaşma Simülasyondan çıkma Simülasyona tekrar başlama Durdurma-devam etme Verileri kaydetme Çıktı alma Zorluk derecesini değiştirme Gerçeğe yakınlık derecesini değiştirme

17 Simülasyon Modeli ve Parçaları ...
Simülasyon tepkileri ve dönüt Doğal – Yapay Hemen – Bir süre sonra

18 Simülasyon Tasarımı ve Geliştirme
Simülasyon faktörleri ışığında tasarım hakkında karar ver Modeli oluştur ve açıkla Modeli yazılıma uyarla Kullanıcı arayüzünü geliştir Öğretsel destekleri geliştir Olayı öğren ve analiz et

19 Simülasyon Türleri Simülasyon Türleri Ne (kavramlar) Nasıl (işlemler)
Fiziksel Tekrarlayan Yöntemsel Durumsal

20 Fiziksel Simülasyonlar
Fiziksel bir nesnenin veya olayın sunulmasıdır. Fizik ve biyoloji (yerçekimi, kimyasal bağlar, fotosentez, hava vb.), mühendislik (elektrik, devreler vb.) ve sosyal bilimlerde (ekonomi, çevre planlaması, psikoloji vb.) uygulamalarına rastlanabilir.

21 Simcity http://simcity.ea.com/

22 Tekrarlayan Simülasyonlar
Belli bir süre içerisinde simülasyonda değişiklikler yaratmak yerine kullanıcı belli değerleri değiştirerek simülasyonu tekrar tekrar çalıştırır. Kullanıcı değerleri belirler, simülasyonu çalıştırır ve sonucunu görür.

23 Tekrarlayan Simülasyonlar
Bu tür simülasyonların en büyük eğitsel özelliği, hızlandırma, yavaşlatma ve durdurma özelliklerinin olmasıdır. Bu tür simülasyonları amacı, öğrencinin deneyi farklı değişkenlerle tekrar tekrar gerçekleştirerek modeli veya süreci kendisinin keşfetmesinin sağlanmasıdır.

24 Tekrarlayan Simülasyonlar
Ekonomi (arz-talep ilişkisi), ekoloji (zaman içerisinde nesillerdeki değişim) ve fen bilimleri (bir deneyde değişkenlerin değiştirilerek sonuçların gözlenmesi) alanlarında uygulamalarına rastlanabilir.

25 Tekrarlayan Simülasyonlar

26 Tekrarlayan Simülasyonlar

27 Tekrarlayan Simülasyonlar

28 Tekrarlayan Simülasyonlar

29 Yöntemsel Simülasyonlar
Yöntemsel simülasyonlar, bir hedefe ulaşmak için bir dizi işlemin gerçekleştirilmesini amaçlayan simülasyonlardır. Bu tür simülasyonlar öğrenciye bir dizi işlemi nasıl gerçekleştireceğini öğretmeyi amaçladığından simüle edilmiş fiziksel nesneleri içerir.

30 Yöntemsel Simülasyonlar
Bu tür simülasyonlar, laboratuvar uygulamalarından önce öğrencilere konuyu tanıtmak ve konuya hazır hale getirmek için kullanılabilir. Genellikle tıp, biyoloji, uçuş eğitimi, yolculuk gibi konularda uygulamalarına rastlanır.

31 Yöntemsel Simülasyonlar

32 Yöntemsel Simülasyonlar

33 Durumsal Simülasyonlar
Durumsal simülasyonlar, insanların davranış ve tepkileri üzerine kurulmuş bir türdür. Bir yönteme dayalı olabilmesine rağmen amaç, öğrencinin çeşitli alternatifleri deneyerek sonuçlarını görmesini sağlamaktır.

34 Durumsal Simülasyonlar
Anne-babaların eğitimi, iş eğitimi (öğretmen-avukat, yönetici vb.), gibi iletişim ağırlıklı konularda, rollerin tanımlanması ve anlaşılması amacıyla kullanılabilir. Ayrıca macera oyunları da durumsal simülasyonların özelliklerini taşır.

35 Durumsal Simülasyonlar
Durumsal simülasyonlar, insanların davranış ve tepkileri üzerine kurulmuş bir türdür. Bir yönteme dayalı olabilmesine rağmen amaç, öğrencinin çeşitli alternatifleri deneyerek sonuçlarını görmesini sağlamaktır. Etkileşimli mahkeme, kapitalism gibi örnekleri vardır.

36 Durumsal Simülasyonlar

37 Durumsal Simülasyonlar

38 Durumsal Simülasyonlar

39 KAYNAKLAR Alessi, S. M. & Trollip, S. R. (2001). Multimedia for Learning: Methods and Development. Allyn and Bacon, USA.


"SİMÜLASYONLAR." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları