Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Diyabette Doğum şekli ve zamanı

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Diyabette Doğum şekli ve zamanı"— Sunum transkripti:

1 Diyabette Doğum şekli ve zamanı
Prof.Dr.İnanç Mendilcioğlu Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum, ABD

2 Doğum endikasyonları Fetal
Nonreaktif, pozitif kontraksiyon stres test Reaktif pozitif kontraksiyon stres test, matür fetus Fetal büyümede durma ve amniyotik mayide azalma 40-41 haftalık gebelik Termde, kötü glikoz kontrolü yada intrauterin kayıp öyküsü

3 Doğum endikasyonları Maternal
Ağır preeklampsi Hafif preeklampsi, matür fetüs Renal fonksiyonda bozulma (kreatinin klirensi <40 mL/min) Proliferatif retinopatiye bağlı görmede bozulma

4 Doğum endikasyonları Obstetrik
Preterm doğum,tokoliz başarısız Matür fetüs, indüklenebilecek serviks

5 Doğum zamanı Doğum için, kontrol altındaki diyabet vakalarında ve obstetrik takibi normal vakalarda fetal maturasyon olana kadar beklenmelidir. Bu süre 38,5-40 haftadır.

6 Sorunlar

7 Akciğer Maturasyonu Fetal hiperinsulinemi, PG pozitifleşmesini geciktirir ve RDS sıklığını arttırır. RDS, IDM’de matür lesitin/sfingomyelin (L/S) oranında PG yokluğunda görülebilir.

8 Akciğer Maturasyonu Flurosan polarizasyon test (TDX-FLM)
Lamellar cisim Asidik fosfolipid fosfatidilgliserol (PG), fetal pulmoner maturasyon için son markırdır.

9 Akciğer maturasyonunda gecikme
PG üretiminde gecikme: GDM’de 35.9 ± 1.1 haftadan ± 1 haftaya Pregestasyonel diyabette ± 0.9 haftaya kadardır. Glisemi kontrolü ile ilgisiz. Moore TR, Am J Obstet Gynecol 186:641, 2002.

10 Akciğer maturasyonu 39 hafta öncesi doğumlarda, akciğer maturasyonu için amniyosentez yapılabilir.

11 Makrozomi ve Omuz distozisi
4000 g üzeri bebeklerde, tüm omuz distozilerinin 42% - 74%’si, tüm brakiyal pleksusların 56%- 76%’sı görülür. Sacks DA and Chen W Obstet Gynecol Surv 55:229, 2000

12 Omuz Distozisi Omuz distozisi riski, IDM’li makrozomik fetüslerde, diyabetik olmayan normal gebeliklerdeki iri bebeklere göre, göğüsdeki asimetrik yağ depolanmasına bağlı olarak ve fazladır. Omuz distozisi riski g üzeri fetal ağırlıklarda 30% civarıdır.

13 Omuz distozisi ve brakiyal pleksus zedelenmesi
Diyabetik gebelerinden doğan g ve üzeri olanlarda 8%- 20% oranında omuz distozisi gelişir. Bu bebeklerin 15% - 30%’unda brakiyal pleksus zedelenir ve bu hasarların 5% - 15%’inde kalıcı hasar oluşur.

14 Makrozomi Öngörüsü Makrozomi öngörüsünde yanılma payı ± 15%’den daha iyi değildir. Bu yanılgı obez fetüslerde artmaktadır. Makrozomik fetüsler için farklı bir formül ? Landon MB, J Matern Fetal Med 9:52, 2000.

15 Brakiyel pleksus zedelenmesi
Kadın-doğumcular ve ebeler için gerçekleşebilecek en kötü komplikasyonlardan birisi….

16

17 Omuz Distozisi ve doğum
Omuz distozisi ve hasarını öngörecek bir metot yok. Omuz distozisi, ilerlemeyen travay durumunda, makrozomik fetüslerde daha fazla görülmekte.

18 Brakiyal pleksus hasarı ve sezaryen

19 Doğum Şekli Hangi doğum şekli ? Sezaryen oranı %50

20 Doğum Şekli Diyabetiklerde sezaryen endikasyonu 4500 g üzeri.
ACOG 2002 4000 g üzeri vakalarda, obstetrik hikayeye göre ve klinik pelvimetre sonrası sezaryen yapılabilir. Gabbe 2012

21 Erken İndüksiyon Ultrason ile fetal kilo tahmini yetersiz
Diyabet vakalarında yüksek omuz distosisi ve brakiyal pleksus zedelenmesi. GDM,38. haftada indüksiyon. Daha düşük doğum ağırlığı ve omuz distosisi. Kjos S et al. Am J Obstet Gynecol 169:611, 1993.

22 Doğum esnasında glikoz kontrolü
Neonatal hipoglisemi açısından travay sırasındaki glikoz seviyeleri fizyolojik sınırlarda tutulmalıdır.

23 Doğum esnasında glikoz kontrolü-İnsülin infizyonu
1-Gece son doz insülin yapılır ve gece yarısından sonra bir şey yenmez. 2-Sabah kan şekeri ölçülür. cc %5 dekstroz içine 10 Ü kısa etkili insülin konur mL/saat (0,5-1 Ü/saat) gidecek şekilde ayarlanır. İnsülin ayrıca bir şırıngadan da verilebilir ( U/saat). 4-Saatlik glikoz ölçümü.

24

25 Doğum esnasında glikoz kontrolü-intermitant SC enjeksiyon
1- Günlük insülin dozunun yarısı sabah yapılır. 2-%5 Dekstroz 100cc/saat 3- Saatlik glikoz tayini 4-Glikoz seviyelerini arası tutmak için 2-5 U kristalize insülin verilir

26 Doğumdan sonra glikoz kontrolü
Sıkı takip, doğumdan sonra ilk saati da kapsar. Oral gıda alınabildiğinde, gebelikteki insülin dozunun yarısı- 1/3’ü düzeyinde başlanır. Tip 2 DM vakalarında ilk birkaç gün hiç insülin ihtiyacı olmayabilir.

27 Emzirme Emzirme teşvik edilmelidir.
500 kcal/gün eklenir (100 g karbohidrat ve 20 g protein). İnsulin dozu emzirende daha düşüktür. Hipoglisemi, ilk 1 haftada ve emzirme sonrası olabilir.

28 Postpartum diyabet taraması
GDM saptana kadınlarda, 7 kat daha fazla Tip 2 diyabet ihtimali vardır. GDM vakalarının 1/3’ü, 6-12 hafta postpartum dönemde açık diyabet, açlık glikoz bozukluğu veya bozulmuş glikoz toleransı gösterecektir. Hunt KJ et al. Curr Diabetes Rep 10:235, 2010

29 Postpartum diyabet taraması
ADA ve ACOG, GDM sonrası postpartum glikoz testi önermektedir. ACOG 2009, ADA 2009

30 Postpartum diyabet taraması
Gestasyonel Diyabet AKŞ yada 75 gr 2saatlik GTT 6-12 hafta postpartum Bozulmuş AKŞ yada bozulmuş GT yada her ikisi Diyabetes Mellitus Normal Diyabet yönetimi Konsülte et Kilo verme ve egzersiz Her ikisi pozitif ise Metformin Diyet Yıllık glisemi değerlendirmesi 3 yılda bir değerlendirme Kilo verme ve egzersiz


"Diyabette Doğum şekli ve zamanı" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları