Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

YENİDOĞAN NAKLİ Doç. Dr. Ömer ERDEVE Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "YENİDOĞAN NAKLİ Doç. Dr. Ömer ERDEVE Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi"— Sunum transkripti:

1 YENİDOĞAN NAKLİ Doç. Dr. Ömer ERDEVE Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları ABD Neonatoloji BD

2 Tanım Durumu kritik bir yenidoğanın belirli koşullar sağlanarak donanımlı bir yenidoğan yoğun bakım ünitesine sevki

3 Temel Hedef Stabilizasyonu sağlanmış yenidoğanın donanımlı bir YYBÜ’ne transportu esnasında zarar görmeyeceği şekilde nakli

4

5 İntrauterin transport
İdeal Transport İntrauterin transport

6 Neonatal Transport Endikasyonları
1. Düzey YYBÜ 2. Düzey YYBÜ 3. Düzey YYBÜ Neonatal Transport Endikasyonları

7 Neonatal Transport Endikasyonları
Ağır solunum yetmezliği (uzun süreli MV ihtiyacı, PPH) Gebelik haftası <30 hf veya doğum ağırlığı <1000 g Ağır perinatal asfiksi Ağır konjenital anomaliler Kan değişimi gereksinimi Yoğun bakım ve ileri tedavi gerektiren durumlar (metabolik hast., İKK) Ciddi yenileyen apne ve/veya bradikardi Hematolojik bozukluklar (ağır trombositopeni)

8 Gerekli Beceriler NRP Fizik muayene Ventilatör kullanma Monitör takibi
İntravenöz sıvı başlama ve izleme Cihazları kullanma ve problemlerini çözme Göğüs tüpü takma Santral kateter takma Arter kateteri takma

9 Ambulanslarda bulunması gereken temel ekipmanlar
Transport kuvözü Mekanik ventilatör Kalp ve solunum monitörü (kan basıncı ölçer) Nabız oksimetresi Infüzyon pompası Aspiratör Hava-oksijen karıştırıcı Glukometre Vücut sıcaklığını ölçmek için monitör

10 Transport Küvözü Çift duvarlı olmalı
Ventilatör, monitör ve infüzyon pompaları monte edilebilmeli Kuvöz içi ısısı kontrol edilebilmeli Ayarlanabilen oksijen sistemine sahip olmalı Kuvöz içinde bebek görülebilir olmalı Bebeğe ulaşılabilme kolay olmalı Akü ile çalışabilmeli Hafif olmalı

11 İlaçlar ve serumlar İntravenöz sıvı setleri, enjektörler
Serum fizyolojik, %5, %10, %20 dekstroz Adrenalin 1:10000 Sodyum bikarbonat Kalsiyum glukonat Dopamin, dobutamin, kafein Midazolam Morfin, nalokson Fenobarbital, fenitoin Surfaktan

12 Diğer aletler Kendinden şişen balon (250- 750 ml)
Maskeler (her boyda, yastıklı) Laringoskop ve bıçaklar (0, 1, 2 no’lu) Endotrakeal tüpler (No: 2.5, 3, 3.5, 4, kafsız) Nazogastrik sondalar (No: 6, 8, 10) Aspirasyon sondaları (No: 6, 8, 10) Angiocath (No: 22, 24) Umbilikal kateter (No:3.5, 5) Göbek klempi Göğüs tüpü Bistüri, flaster, makas Bebek bezi, battaniye

13 Transport Aracı

14 Transport Şeklini Belirleyen Faktörler
Uzaklık Hastalığın ciddiyeti Acil girişim gerekliliği (cerrahi, kardiak) Maliyet

15 Kara Ambulansı <150 km Avantaj Dezavantaj Personel eğitimi kolay
Hava şartlarına uyum Ucuz, maliyet düşük Kolay bulunur Yolda bir problem durumunda en yakın hastaneye ulaşım Hastaya girişim zor, sınırlı alan Titreşim ve gürültü Trafik sıkışıklığı Zaman Kara ulaşımı olmayan alanlar

16

17 Helikopter Ambulans 150-240 km
Avantaj Dezavantaj Hızlı Zor ulaşılan yerlere ulaşım kolaylığı İniş alanı kısıtlı İniş alanı uzaksa ilave ambulans Kabin alanı dar Fazla ses ve titreşim Hava şartlarından etkilenir Maliyet yüksek

18 Uçak Ambulans >240 km Avantaj Dezavantaj Hızlı transport
Hava şartlarından çok az etkilenir Daha fazla tıbbi personel taşınabilir Sabit kabin basıncı Maliyet çok yüksek Hava alanı Kara ambulansı ihtiyacı

19 GÖREV VE SORUMLULUKLAR

20 Sevk Eden Birimin Görev ve Sorumlulukları AŞAMALAR
1. Hastanın klinik durumunun değerlendirilmesi 2. Transfer eden kurumda gereksinim duyacağı sağlık bakımının değerlendirilmesi 3. Nakilin aciliyetini belirleme 4. Nakil lojistiklerini belirleme

21 Sevk Eden Birimin Görev ve Sorumlulukları
Yüksek riskli yenidoğanın saptanması, Transport kararının verilmesi Yenidoğanın stabilize edilmesi Bu amaçla yapılacaklar: Solunum, kalp, dolaşım, vücut ısısı stabilizasyonu Sıvı dengesinin sağlanması Metabolik homeostazis (glu, Ca, K, Na) Asit baz dengesi Hematolojik stabilite Cerrahi özel durumlara uygun yaklaşım

22 Transport Ekibinin Görev ve Sorumlulukları
Çağrılan merkeze uygun transport aracı ile en kısa sürede ulaşma Sorumlu hekimle görüşme Hastaya ilişkin anne ve bebek kayıtlarını alma (prenatal ve doğum ile ilgili) Doğumhanede resusitasyon, vital bulgular, laboratuvar tetkikleri, uygulanan tedavileri öğrenme

23 Transport esnasında bebeği stabil tutma
Transport sırasında saptanan yeni sorunları neonatolog ile konsülte etme, yapılan tüm uygulamaları eksiksiz kayda alma Hastanın kabul eden hastaneye teslimi sırasındaki vital bulguların kaydını yapma

24 Kabul Eden Hastanenin Görev ve Sorumlulukları
Transport organizasyonunun yönetimi Hastanın giriş anındaki fizik muayene ve vital bulgularının, laboratuvar ve radyolojik sonuçlarının değerlendirilmesi ve kaydedilmesi Hasta ile ilgili eklerin eksiksiz teslim alınması Transport eden hastaneye geri bildirim raporunun hazırlanması

25 HAREKETE HAZIRLIK HASTA Transport küvözde stabil Monitorize Damar yolları açık Sedasyon yapılmış Küvözde sabitlenmiş Isı kaybını önleyecek önlemler alınmış

26 EKİP TECHİZAT Eğitimli ve deneyimli Giysileri uygun Gerekli tüm techizat mevcut İlaçlar mevcut Aküler dolu Oksijen ve hava tankları dolu Cep telefonunu şarjı dolu Sosyal güvenlikle ilgili belgeler hazır

27 Transport Esnasında Hedef
Bebek Hipotermi Hipotansiyon Hipoglisemi Hipoksi-Hiperoksi Hiperkarbi-hipokarbiden korunmalı 5 H KURALI

28 GERİ TRANSPORT Çok az yapılmasına rağmen üzerinde önemle durulması gerekli Bir üst düzeyden, bir alt düzeydeki üniteye nakli Ünitelerde düzeye uygun hasta bakılmasını sağlar ve hizmet kalitesini arırır YYBÜ yataklarının sınırlı olduğu durumlarda önemli Aile merkezli bakımın sağlanmasına yardımcı olur Böylece Yoğun bakım yatakları boşaldığı için, yeni hastalara yer açılır Üniteler arası iletişim sağlanır Maliyet azaltılır

29 Neonatal Transport Endikasyonları
1. Düzey YYBÜ 2. Düzey YYBÜ 3. Düzey YYBÜ Neonatal Transport Endikasyonları

30


"YENİDOĞAN NAKLİ Doç. Dr. Ömer ERDEVE Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları