Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

T.C. MERSİN ÜNİVERSİTESİ GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ GRAFİK BÖLÜMÜ

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "T.C. MERSİN ÜNİVERSİTESİ GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ GRAFİK BÖLÜMÜ"— Sunum transkripti:

1 T.C. MERSİN ÜNİVERSİTESİ GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ GRAFİK BÖLÜMÜ
2008 – 2012 STRATEJİK PLANLAMA RAPORU Kasım, 2006

2 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ………………………. TARİHÇE……………............ MİSYONUMUZ……………
VİZYONUMUZ…………… DEĞERLERİMİZ ………… PAYDAŞLARIMIZ ……….. MEVCUT DURUMUMUZ… GÜÇLÜ YANLARIMIZ …… ZAYIF YANLARIMIZ……… FIRSATLARIMIZ…………. … TEHDİTLER………………… STRATEJİK AMAÇLARIMIZ.. MALİYETLENDİRME……… … 3 …… 4 …… 5 …… 6 …… 7 …… 8 …… 9 … 15 … 16 … 17 … 18 … 19 …36

3 ÖNSÖZ Bu dökümanın amacı, 10/12/2003 tarih ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununda yer alan stratejik planlamaya ilişkin hükümlerin 01/01/2005 tarihinde yürürlüğe girmesiyle birlikte, Mersin Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Grafik Bölümünün yılları arası kısa, orta ve uzun vadeli amaçlarını, temel ilke ve politikalarını, hedef ve önceliklerini, performans ölçütlerini, bunlara ulaşmak için izlenecek yöntemler ile kaynak dağılımlarını ve kullanımını içeren bir planlamanın sunulmasıdır. Döküman, Bölümümüzün benimsediği temel ilkeler çerçevesinde geleceğe ilişkin misyon ve vizyonunu oluşturmak, stratejik amaçlar ve ölçülebilir hedefler saptamak, performansların önceden belirlenmiş olan göstergeler doğrultusunda ölçmek ve uygulamanın izleme ve değerlendirmesini yapmak amacıyla katılımcı yöntemlerle belirlenmiş olduğu stratejik planı içermektedir. Döküman dört ana bölümden oluşmaktadır. Bunlar sırasıyla, Bölümün kuruluşundan günümüze kadar geçirdiği evreleri kapsayan öz ve çevre değerlendirmesini içeren durum tespiti, ulaşmak istediği geleceği ve üstlendiği görevleri özetleyen vizyon ve misyon bildirgesi, ortaya koyulan vizyon-misyon doğrultusunda gelecekle ilgili belirlediği stratejik amaç ve stratejik hedefler ile bunlara ulaşmak için ihtiyaç duyulan kaynakları ve bunların planlamasını kapsamaktadır.

4 TARİHÇE Mersin Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi bünyesinde 1992 yılında kurulan Grafik Bölümü bir kurucu 1 Öğr. Gör ve 3 Araştırma Görevlisi(1 Yurt dışında) olmak üzere toplam 4 öğretim elemanı ile bu günkü Metropol Binasında faaliyete geçmiştir eğitim-öğretim yılında Pozcu Eski Öğretmen Okulu Binasına taşınan Bölüm ilk öğrencilerini alarak eğitim-öğretim çalışmalarına başlamıştır eğitim-öğretim yılında 3 Öğretim Görevlisi ve 3 araştırma görevlisi ile faaliyetlerini sürdüren Bölüm eğitim öğretim yılında 1 öğretim üyesi, 3 öğretim görevlisi, 3 araştırma görevlisi ile eğitim öğretime devam etmiştir eğitim-öğretim yılında öğretim üyesi (Yrd. Doç.) kadrosunu 2’ye, 1999 da ise öğretim görevlisi kadrosunu 4’e çıkarmıştır eğitim-öğretim yılında Öğretim Üyesi kadrosunu 3 e çıkararak Çiftlikköy yerleşkesindeki binasında eğitim öğretimine devam etti, 2004 eğitim öğretim yılında öğretim üyesi sayısını 4 e çıkarmıştır Eğitim Öğretim yılı itibarı ile 3 öğretim üyesi ve 3 öğretim görevlisi kadrosuna sahiptir. Grafik Bölümümüze ait 4 ofis, 2 derslik, 2 atölye, 1 bilgisayar laboratuvarı, 1 baskı atölyesi, 1 fotoğraf atölyesi bulunmaktadır. Bölümümüz eğitim dili Türkçe olmakla birlikte, eğitim-öğretim yılından itibaren yeni girişli öğrencilerimize bir yıllık zorunlu İngilizce hazırlık eğitimi verilmeye başlanmıştır. Grafik Bölümü öğrenci kontenjanı 20’dir, Bölümümüz ayrıca yüksek lisans programını da sürdürmektedir.

5 MİSYONUMUZ Çağdaş yaşam anlayışı doğrultusunda kültürlü evrensel boyutta düşünebilen, insane ve doğaya saygılı barıştan ve pozitif bilimlerden yana, sanat beğenisini ve estetik duygusu gelişmiş, kişilikli, saygın, eleştiren ve sorgulayan, kendisi ile barışık insanlar yetiştirmektir.

6 VİZYONUMUZ Sanatçı ve grafik tasarım adayları olan öğrencilerimiz araştırma gözlem yapabilme çok boyutlu düşünebilme ve problem çözebilmeyi kazandıracak eğitimi vermek. Sanat ve tasarım yetilerinin geliştirilmesi ile teknik ve mesleki konularda kendisini kanıtlayabilecek düzeyde nitelikli ve yaratıcı bireyler yetiştirmektir. Böylece, bilgi görüşü ve estetik yaratımıyla öğrencilerimizin kent ve bölge insanın görme, algılama ve düşünme boyutunu değiştirip, tutum ve davranışlarını olumlayan ve kent kültürünün gelişmesine katkı sağlayan kişiler olarak mezun olmaları hedeflenmektedir.

7 DEĞERLERİMİZ İnsan haklarına saygı, demokrasi ilkelerini ödünsüz gözetme, adil davranma, hiçbir konuda ayrımcılık yapmama Topluma hizmette özveri, etik ve kutsal değerlere saygı Kişisel yetkinliği ve güvenilirliği geliştirme, hoşgörü kültürü, sağlıklı iletişim Yenilikçilik ve yaratıcılığı özendirme

8 PAYDAŞLARIMIZ Öğrenciler, Veliler Akademik Personel İdari Personel
YÖK, ÜAK İlgili Bakanlıklar ve diğer kamu kuruluşları Reklam Ajansları Müzeler, sanat galerileri ve sivil toplum örgütleri

9 Bölümümüz Kasım 2000 tarihinde mevcut binamıza taşınmıştır.
MEVCUT DURUMUMUZ Bölümümüz Kasım 2000 tarihinde mevcut binamıza taşınmıştır. Fakültemize ait binanın inşaatı, 2007 yılında başlayacaktır . Atölye ve Bölüm Lisans derslikleri için bilgisayar donanım alımları kısmen tamamlanmıştır. Baskı Resim Atölyesi Resim Bölümüyle ortak kullanılmaktadır. Bölümümüz bugüne kadar 59 kız, 55 erkek, toplam 114 lisans mezunu vermiştir. Yüksek lisans mezun sayımız ise 3’tür.

10 Mevcut Donanım Her biri 20 öğrenci kapasiteli olmak üzere 3 adet derslik, 1 desen atölyesi, 1 bilgisayar laboratuvarı, 1 adet baskı atölyesi, 1 fotoğraf atölyesi bulunmaktadır. Bölümümüze ait bilgisayar laboratuvarı diğer bölümlerle ortak kullanılmaktadır. Baskı Resim ve Desen Atölyeleri Fakültemiz bölümleriyle ortak kullanılmaktadır.

11 Toplam Personel Sayıları
Akademik Personel: 3 Öğretim Üyesi (3 Yrd.Doç.) 3 Öğretim Görevlisi İdari Personel: 1 Bölüm Sekreteri

12 Yıllara göre öğrenci, öğretim üyesi sayıları ve oranları
Akademik Yıl Öğrenci Sayı (A) Ders Veren Öğretim Elemanı (B) Ders Veren Öğretim Elemanı Başına Düşen Öğrenci Sayısı (A/B) Lisans 87 6 14 Y.Lisans 2 3 0.66 90 7 13 4 1 86 14.33 1.33 82 13.66

13 Yıllara göre bilimsel araştırmalar
Makale Bildiri Tez Proje Etkinlik Yurt İçi Yurt Dışı 4 - 1 5 6 3 8

14 Öğretim üyesi, öğretim görevlisi ve okutman başına düşen ders yükü
Güz yarıyılı Bahar yarıyılı Yrd. Doç. Hüseyin DEMİR 26 Yrd. Doç. Yusuf GÜVEN 36 Yrd.Doç. H. Arif BAĞCIVAN Öğr.Gör. Mustafa KİBARKAYA 24 Öğr.Gör. Mehmet KABAK 6 Öğr.Gör. Çetin ACAR 22

15 GÜÇLÜ YANLARIMIZ Nitelikli ve deneyimli öğretim üyelerinin varlığı
Yüksek işbirliği, motivasyon ve sorumluluk bilinci anlayışı Erasmus programına katılım ile yurtdışı deneyim kazanma Mezunlarımızın iş bulma kolaylığı nedeniyle bölüme olan talep artışı

16 ZAYIF YANLARIMIZ Bölümdeki araştırıcı öğretim elemanı sayısının azlığı
Öğretim üyelerinin akademik aşama yapmada karşılaştıkları zorluklar Öğrencilerimizin yabancı dil bilgisi yetersizliği Eğitim öğretimde görsel araç yetersizliği İnteraktif eğitim ve iletişim yetersizliği Gelişmiş üniversitelerden yeterli sayıda master öğrencisi gelmemesi Yetersiz altyapı, yeni teknoloji Yapılan araştırmaların yetersizliği Yayın sayısının azlığı Doktora programının olmaması Araştırma görevlisi sayısının azlığı Finansman kullanımında bürokratik engeller Öğretim elemanlarının ücret düzeylerinin düşük olması

17 FIRSATLARIMIZ Lisans mezunlarının iş bulmalarında problem yaşanmaması
Mersin’in sosyo-kültürel ve ekonomik yönden gelişmeye açık olması Lisans öğrenci değişim programları (Erasmus) Bölümümüzün gelişime ve yeni fikirlere açık oluşu

18 TEHDİTLER Doktora programının açılamayışı
Finansal kaynakların yetersizliği Bilimsel gelişmeleri yakından izleyememek Uluslararası araştırma kuruluşları ile ilişkilerin yetersizliği Yayın ve araştırma için gerekli olanakların sağlanamaması Akademik kadro ve bütçe maddi olanaklarının dengeli dağıtılmaması Öğrenci kalitesinin her yıl giderek düşmesi Yeni teknoloji üretme konusundaki yetersizlik Üniversitemizde liyakat ve rekabete dayalı bir araştırma ortamının yaratılamaması Ortak etkinlikleri özendiren bir kurum kültürünün yaratılamaması

19 STRATEJİK AMAÇLAR Akademik kadroyu geliştirmek
Araştırma altyapısını geliştirmek Eğitim öğretim kalitesini yükseltmek Doktora programı açmak Gelişmiş üniversitelerle ve uluslar arası kurumlarla işbirliği sağlamak Ulusal ve uluslar arası sanat kuruluşları ve yerel yönetimler ile ilişkileri güçlendirmek Sosyal etkinlikleri ve mezunlarla ilişkileri geliştirmek

20 STRATEJİK AMAÇ 1 Akademik kadroyu geliştirmek
HEDEFLER 1.1. ÖYP programına katılım sayısını artırmak 1.2. Doktora sonrası araştırma programlarına katılımı artırmak 1.3. Doktora eğitimi için yurt dışına öğrenci yollamak PERFORMANS GÖSTERGELERİ Akademik personel sayıları: Öğretim üyesi sayısı, öğretim elemanı sayısı. Öğrenci sayıları: Lisans ve yüksek lisans öğrenci sayısı

21 Akademik Personel Sayısı Hedefleri
2012 yılına kadar Bölüm akademik kadrosuna 3 profesör, 2 doçent, 3 yardımcı doçent katılması. Öğrenci Sayısı Hedefleri 2012 yılına kadar her yıl lisans öğrencisi kontenjanının + % 0-10 aralığında kalması Yüksek lisans / toplam öğrenci oranını % düzeyine yükseltmek 2010 yılından itibaren yılda 1-3 doktora öğrencisi almak

22 STRATEJİK AMAÇ 2 Araştırma altyapısını geliştirmek
HEDEFLER 2.1. Akademik kadronun geliştirilmesi 2.2. Bilgisayar laboratuarlarının ve baskı atölyelerinin geliştirilmesi 2.3. Ulusal ve uluslar arası destekli projelerinin artırılması PERFORMANS GÖSTERGELERİ Öğretim üyesi başına yayın sayısı Araştırma projeleri sayısı

23 2012’ye Kadar Ulaşılması Hedeflenen Akademik, İdari ve Teknik Personel Sayıları
3 profesör, 2 doçent, 3 yardımcı doçent, 2 araştırma görevlisi 2 Öğretim Görevlisi, 2 Uzman 3 tekniker, 1 tekniker yardımcısı 2 idari personel

24 2012’ye Kadar Ulaşılması Hedeflenen Akademik Etkinlikler
Öğretim üyesi başına yılda ortalama 1 yurt dışı, 2 yurt içi yayın, 1 kişisel ve karma sergi Öğretim üyesi başına yılda 1 yurt dışı, 2 yurt içi sergi, kongre ya da sempozyum katılımı

25 2012’ye Kadar Ulaşılması Hedeflenen Proje Sayıları
Grafik bölümü binasının yapılması Lisans- Yüksek lisans düzeyinde 2 adet bilgisayar laboratuvarının kurulması Baskı Resim ve Desen atölyelerinin kurulması 20 öğrenci kapasiteli bir fotoğraf atölyesinin kurulması Son teknolojiye sahip fotoğraf stüdyosunun kurulması

26 STRATEJİK AMAÇ 3 Eğitim öğretim kalitesini yükseltmek
HEDEFLER 3.1. Eksik lisans laboratuarlarının kurulması, mevcut laboratuarlar ve atölyenin geliştirilmesi 3.2. Bilgisayar laboratuarı sayısının arttırılması ve derslerde bilgisayar kullanımının artırılması 3.3. Derslerdeki uygulama saatlerinin artırılması PERFORMANS GÖSTERGELERİ Mezunların iş bulma oranı Reklam sektörüyle ortak projelerin geliştirilmesi

27 Sayısal Hedefler Grafik Bölümünün binasının yapılması
Lisans düzeyinde 2 adet bilgisayar atölyesinin kurulması Baskı Atölyesi ve Desen Atölyesinin kurulması Fotoğraf Stüdyosunun kurulması Animasyon Stüdyosunun kurulması

28 STRATEJİK AMAÇ 4 Sanatta Yeterlik Programı Açmak
HEDEFLER 4.1. Akademik kadronun hedeflenen sayısal değerlere ulaştırılması 4.2. Araştırma altyapısı gelişiminin tamamlanması 4.3. Diğer üniversitelerle ortak doktora programları geliştirilmesi PERFORMANS GÖSTERGELERİ Sanatta Yeterlik programının açılması

29 Sayısal Hedefler 2010 yılından itibaren her yıl 1-3 doktora öğrencisi alınması Bölge üniversitelerinin en az biri ile işbirliği yapılması

30 STRATEJİK AMAÇ 5 Gelişmiş üniversitelerle işbirliği sağlamak
HEDEFLER 5.1. Mimar Sinan Güzel Sanatlar Ü., Marmara Ü. ve Hacettepe Ü. ile ÖYP kapsamında, ikinci danışmanı bölümümüzden olmak üzere, ihtiyaç duyduğumuz konularda doktora öğrencisi yetiştirmek. 5.2. Gelişmiş üniversitelerle ortak proje yoluyla işbirliği yapmak. 5.3. Öğretim üyesi değişimi 5.4. Ulusal ve uluslar arası bilimsel etkinlikler düzenlemek PERFORMANS GÖSTERGELERİ ÖYP kapsamında doktora yapan öğrenci sayısı Bölümümüze gelen misafir öğretim üyesi sayısı Değişim programları ile gelişmiş üniversitelere giden öğrenci ve öğretim elemanı sayıları

31 Sayısal Hedefler 2012’e kadar ÖYP kapsamında en az 3 öğrenci yollanması Araştırma ve/veya eğitim öğretime katkı sağlaması amacı ile gelişmiş üniversitelerden her yıl 1 öğretim üyesi davet edilmesi.

32 STRATEJİK AMAÇ 6 Ulusal ve uluslar arası sanat kuruluşları ve yerel yönetimler ile ilişkileri güçlendirmek HEDEFLER 6.1. Sanat kuruluşlarıyla ortak sanat etkinlikleri düzenlemek 6.2. Danışmanlık hizmetleri vermek 6.3. Bilirkişilik ve eksperlik hizmetleri PERFORMANS GÖSTERGELERİ Danışmanlık, bilirkişilik ve eksperlik hizmetleri sayısı

33 Sayısal Hedefler Sanatsal ve kültürel gezilerinin her yıl düzenli yapılmasının sağlanması Mezunlarımızla ilgili veri tabanının 2007 yılı içinde tamamlanması Öğrencilerimizin yılda 2 sanatsal ve kültürel etkinliğe katılımlarının sağlanması

34 STRATEJİK AMAÇ 7 Sosyal etkinlikleri ve mezunlarla ilişkileri geliştirmek
HEDEFLER 7.1. Mezunlarımızı yakından izlemek 7.2. Her yıl düzenli olarak mezuniyet sanatsal ve kültürel gezilerin yapılması 7.3. Öğrencilerimizi sanatsal ve kültürel etkinliklere özendirmek PERFORMANS GÖSTERGELERİ Bağlantı kurduğumuz mezun sayısı Öğrenci sanatsal ve kültürel etkinlik sayısı

35 Sayısal Hedefler Mezuniyet sanatsal ve kültürel gezilerinin her yıl yapılmasının sağlanması Mezunlarımızla ilgili veri tabanının 2007 yılı içinde tamamlanması Yılda en az 1 sanatsal ve kültürel etkinlik yapılması

36 MALİYETLENDİRME 2007 2008 2009 2010 2011 STRATEJİK AMAÇ 1 -
HEDEF 2.2. Bilgisayar laboratuarlarının geliştirilmesi 35,000 80,000 100,000 120,000 200,000 STRATEJİK AMAÇ 3 HEDEF 3.1. Lisans laboratuarları ve atölye(*) 60,000 355,000 135,000 110,000 10,000 HEDEF 3.2. Bilgisayar laboratuarı 20,000 HEDEF 3.3. Derslerdeki uygulamalar(*) 15,000 STRATEJİK AMAÇ 4 HEDEF 4.2. Araştırma altyapısı gelişiminin tamamlanması STRATEJİK AMAÇ 5 STRATEJİK AMAÇ 6 STRATEJİK AMAÇ 7 HEDEF 7.2. Her yıl sanatsal ve kültürel gezilerin yapılması TOPLAM 170,000 495,000 285,000 270,000 255,000

37 Lisans laboratuarları, atölye ve uygulamaların maliyetlendirilmesi
2007 2008 2009 2010 2011 HEDEF 3.1. Lisans laboratuarları ve atölye Eksik lisans laboratuarlarının tamamlanması 50,000 100,000 - Mevcut lisans laboratuarlarının iyileştirilmesi 20,000 35,000 25,000 10,000 Atölye donanım alımı 40,000 TOPLAM 90,000 235,000 165,000 110,000 HEDEF 3.3. Derslerdeki uygulamalar Atölye sarf malzemesi alımı 15,000 Eğitim-öğretim kırtasiye harcamaları 2,000 3,000 12,000 17,000 18,000 23,000

38 Kaynak Tablosu KAYNAKLAR 2007 2008 2009 2010 2011 Bütçe Kaynakları
110,000 380,000 165,000 260,000 Araştırma Fonu Kaynakları 15,000 35,000 40,000 Döner Sermaye Kaynakları 30.000 40.000 50,000 TOPLAM 155,000 445,000 240,000 350,000 300,000


"T.C. MERSİN ÜNİVERSİTESİ GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ GRAFİK BÖLÜMÜ" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları