Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

T.C. MERSİN ÜNİVERSİTESİ GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ HEYKEL BÖLÜMÜ

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "T.C. MERSİN ÜNİVERSİTESİ GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ HEYKEL BÖLÜMÜ"— Sunum transkripti:

1 T.C. MERSİN ÜNİVERSİTESİ GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ HEYKEL BÖLÜMÜ
2007 – 2011 STRATEJİK PLANLAMA RAPORU

2 T.C. Mersin Üniversitesi G.S.F. Heykel Bölümü
İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ…………………………… TARİHÇE………………………… MİSYONUMUZ………………… VİZYONUMUZ………………… DEĞERLERİMİZ ……………… PAYDAŞLARIMIZ …………… MEVCUT DURUMUMUZ…… GÜÇLÜ YANLARIMIZ ……… ZAYIF YANLARIMIZ………… FIRSATLARIMIZ……………… TEHDİTLER……………………. STRATEJİK AMAÇLARIMIZ.. MALİYETLENDİRME………… … 3 …… 4 …… 5 …… 6 …… 7 …… 8 …… 9 … 19 … 20 … 21 … 22 … 23 …40 T.C. Mersin Üniversitesi G.S.F. Heykel Bölümü

3 T.C. Mersin Üniversitesi G.S.F. Heykel Bölümü
ÖNSÖZ ME.Ü. Güzel Sanatlar Fakültesi Heykel Bölümü Stratejik Plan Çalışmaları bize bulunduğumuz noktada bir durum değerlendirmesi yapma imkanı sağlamış ve bölümümüzün kuruluşundan bugüne kadar geçen süreç eleştirel bir yaklaşımla ele alınmış, yetersizliklerimiz ve bizi bekleyen sorumluluklarımız yeniden değerlendirilmiştir. Stratejik amaçlarımız ve gelecek hedeflerimiz, imkanlarımız da dikkate alınarak önümüzdeki beş yılımız öngörülebilir duruma getirilmeye çalışılmıştır. Bu hedeflere ulaşmada birinci derecede gayret ve sorumluluk bize aitse de, hedeflerin gerektirdiği fiziksel ve maddi olanakların üniversitemizce sağlanması da gerekmektedir. Maddi destekler kadar önemli diğer bir destek de, Üniversitemizde demokratik ve bilimsel bir yönetim anlayışı geliştirilerek, akademik ve idari personelin güven ve huzur içinde çalışmasına olanak sağlamaktır. T.C. Mersin Üniversitesi G.S.F. Heykel Bölümü

4 T.C. Mersin Üniversitesi G.S.F. Heykel Bölümü
TARİHÇE 1992 yılında Mersin Üniversitesinin kurulmasıyla birlikte Bölümümüz ilk lisans düzeyindeki öğrencisini yılında almıştır. Sosyal Bilimleri Enstitüsünün kurulmasıyla birlikte de 1995 yılından itibaren Yüksek Lisans programını başlatmıştır. Başlangıçta 1 Yrd. Doçent, 1 Öğretim Görevlisi ve 1 Araştırma Görevlisi ile eğitim vermeye başlayan Bölüm, 1 Profesör, 4 Yrd. Doçent ve 3 Öğretim öğretim görevlisi ve 1 Bölüm Sekreteri ile eğitim-öğretim, araştırma, yayın ve sanatsal faaliyetlerini sürdürmektedir. T.C. Mersin Üniversitesi G.S.F. Heykel Bölümü

5 T.C. Mersin Üniversitesi G.S.F. Heykel Bölümü
MİSYONUMUZ Eğitim-öğretim ve araştırma ortamının sürekli gelişmesini sağlamak Ülke içinde ve dışında saygın Heykel Bölümleri’nden biri olmak Yurtiçi ve yurtdışı öğrenciler için tercih edilen, sanatsal gelişmelere önemli katkılar sağlayan, mesleğimiz kapsamındaki yurt ve dünya sorunlarına çözüm bulmada öncü bir bölüm olmak Disiplinler arası akademik çalışmaların sayısını artırarak Heykel bölümünü araştırma işbirliklerinde tercih edilen bir bölüm haline getirmek T.C. Mersin Üniversitesi G.S.F. Heykel Bölümü

6 T.C. Mersin Üniversitesi G.S.F. Heykel Bölümü
VİZYONUMUZ Özgüvenli, yenilikçi ve yaratıcı, teknik bilgi ve meslek etiği ilkeleri ile donatılmış, yurt ve dünya sorunlarına duyarlı, evrensel ve insani değerleri benimsemiş mezunlar yetiştirmek Paydaşlarımız ile etkili iletişim ve işbirliği sağlamak Eğitim, öğretim kalitesini uluslararası standartlara yükseltmek Öğrenci merkezli bir eğitim sistemi oluşturmak Yapılan araştırmalarla sanatsal, bilimsel ve teknolojik gelişmelere katkıda bulunabilmek T.C. Mersin Üniversitesi G.S.F. Heykel Bölümü

7 T.C. Mersin Üniversitesi G.S.F. Heykel Bölümü
DEĞERLERİMİZ İnsan haklarına saygı, demokrasi ilkelerini ödünsüz gözetme, adil davranma, hiçbir konuda ayrımcılık yapmama Topluma hizmette özveri, etik ve kutsal değerlere saygı Kişisel yetkinliği ve güvenilirliği geliştirme, hoşgörü kültürü, sağlıklı iletişim Yenilikçilik ve yaratıcılığı özendirme T.C. Mersin Üniversitesi G.S.F. Heykel Bölümü

8 T.C. Mersin Üniversitesi G.S.F. Heykel Bölümü
PAYDAŞLARIMIZ Öğrenciler, Veliler Akademik Personel İdari Personel YÖK, ÜAK İlgili Bakanlıklar ve diğer kamu kuruluşları Uluslar arası araştırma kuruluşları Yerel yönetimler Müzeler, sanat galerileri ve sivil toplum örgütleri T.C. Mersin Üniversitesi G.S.F. Heykel Bölümü

9 T.C. Mersin Üniversitesi G.S.F. Heykel Bölümü
MEVCUT DURUMUMUZ Bölümümüz Eylül 2003 tarihinde geçici olarak Milli Eğitime bağlı bir lise binasına taşınmıştır. Atölye ve derslikler için makine-teçhizat alımları henüz tamamlanamamıştır. Atölye ve dersliklerin geliştirilmesi için çalışmalar devam etmektedir. Bölümümüz bugüne kadar 130 lisans mezunu vermiştir. Yüksek lisans düzeyinde mezun sayımız ise 6’dır. T.C. Mersin Üniversitesi G.S.F. Heykel Bölümü

10 T.C. Mersin Üniversitesi G.S.F. Heykel Bölümü
Mevcut Donanım Her biri 20 öğrenci kapasiteli olmak üzere 2 adet Desen atölyesi, 1 adet tüm bölüm öğrencileri için Modelaj atölyesi, 1 adet Temel Sanat atölyesi, 1 adet metal ve 1 adet ağaç atölyesi, 4 adet derslik bulunmaktadır. Bölümümüze ait 1 adet 5 kişilik bilgisayar laboratuarı vardır. T.C. Mersin Üniversitesi G.S.F. Heykel Bölümü

11 Toplam Personel Sayıları
Akademik Personel: 5 Öğretim Üyesi (1 Prof., 4 Yrd.Doç.) 3 Öğretim Görevlisi İdari Personel: 1 Bölüm Sekreteri T.C. Mersin Üniversitesi G.S.F. Heykel Bölümü

12 Yıllara göre öğrenci, öğretim üyesi sayıları ve oranları
Akademik Yıl Öğrenci Sayı (A) Ders Veren Öğretim Elemanı (B) Ders Veren Öğretim Elemanı Başına Düşen Öğrenci Sayısı (A/B) Lisans 90 8 11 Y.Lisans 1 3 85 2 4 T.C. Mersin Üniversitesi G.S.F. Heykel Bölümü

13 Yıllara göre bilimsel-sanatsal araştırmalar
Makale Bildiri Uyg. Sempozyum Sergi Tez Yurt İçi Yurt Dışı 4 - 3 2 5 6 1 8 T.C. Mersin Üniversitesi G.S.F. Heykel Bölümü

14 Öğretim üyesi ve öğretim görevlisi başına düşen ders yükü
Güz yarıyılı Bahar yarıyılı Prof. E. Berika İPEKBAYRAK 20 Yrd.Doç. Mustafa YÜKSEL 28 Yrd.Doç. Metin ŞEN Yrd.Doç. Nesrin KARACAN 16 Yrd.Doç. Can KÜÇÜKTEPEPINAR Öğr.Gör. Murat ULUTAŞ Öğr.Gör. Şiyarbar EPÖZDEMİR Öğr. Gör. Jaun Botella LUCAS T.C. Mersin Üniversitesi G.S.F. Heykel Bölümü

15 T.C. Mersin Üniversitesi G.S.F. Heykel Bölümü
GÜÇLÜ YANLARIMIZ Nitelikli ve deneyimli öğretim üyelerinin varlığı Yüksek işbirliği, motivasyon ve sorumluluk bilinci anlayışı Leonardo programına katılım ile yurtdışı deneyim kazanma T.C. Mersin Üniversitesi G.S.F. Heykel Bölümü

16 T.C. Mersin Üniversitesi G.S.F. Heykel Bölümü
ZAYIF YANLARIMIZ Güzel Sanatlar Fakültemize ait binanın olmaması Öğretim üyelerinin akademik aşama yapmada karşılaştıkları zorluklar Öğrencilerimizin yabancı dil bilgisi yetersizliği Eğitim öğretimde görsel araç yetersizliği İnteraktif eğitim ve iletişim yetersizliği Yetersiz altyapı Yapılan araştırmaların yetersizliği Yayın sayısının azlığı Doktora programının olmaması Araştırma görevlisi sayısının azlığı Finansman kullanımında bürokratik engeller Öğretim elemanlarının ücret düzeylerinin düşük olması T.C. Mersin Üniversitesi G.S.F. Heykel Bölümü

17 T.C. Mersin Üniversitesi G.S.F. Heykel Bölümü
FIRSATLARIMIZ Mersin’in sanatsal, sosyo-kültürel ve ekonomik yönden gelişmeye açık olması Lisans öğrenci değişim programları (Leonardo) Bölümümüzün gelişime ve yeni fikirlere açık oluşu T.C. Mersin Üniversitesi G.S.F. Heykel Bölümü

18 T.C. Mersin Üniversitesi G.S.F. Heykel Bölümü
TEHDİTLER Doktora programının açılamayışı Finansal kaynakların yetersizliği Bilimsel gelişmeleri yakından izleyememek Uluslararası sanat kuruluşları ile ilişkilerin yetersizliği Yayın ve araştırma için gerekli olanakların sağlanamaması Akademik kadro ve bütçe maddi olanaklarının dengeli dağıtılmaması Öğrenci kalitesinin her yıl giderek düşmesi Yeni teknoloji üretme konusundaki yetersizlik Üniversitemizde liyakat ve rekabete dayalı bir araştırma ortamının yaratılamaması Ortak etkinlikleri özendiren bir kurum kültürünün yaratılamaması T.C. Mersin Üniversitesi G.S.F. Heykel Bölümü

19 T.C. Mersin Üniversitesi G.S.F. Heykel Bölümü
STRATEJİK AMAÇLAR Akademik kadroyu geliştirmek Araştırma altyapısını geliştirmek Eğitim öğretim kalitesini yükseltmek Doktora programı açmak Gelişmiş üniversitelerle ve uluslar arası kurumlarla işbirliği sağlamak Ulusal ve uluslar arası sanat kuruluşları ve yerel yönetimler ile ilişkileri güçlendirmek Sosyal etkinlikleri ve mezunlarla ilişkileri geliştirmek T.C. Mersin Üniversitesi G.S.F. Heykel Bölümü

20 STRATEJİK AMAÇ 1 Akademik kadroyu geliştirmek
HEDEFLER 1.1. ÖYP programına katılım sayısını artırmak 1.2. Doktora sonrası araştırma programlarına katılımı artırmak 1.3. Doktora eğitimi için yurt dışına öğrenci yollamak PERFORMANS GÖSTERGELERİ Akademik personel sayıları: Öğretim üyesi sayısı, öğretim elemanı sayısı. Öğrenci sayıları: Lisans ve yüksek lisans öğrenci sayısı T.C. Mersin Üniversitesi G.S.F. Heykel Bölümü

21 Akademik Personel Sayısı Hedefleri
2010 yılına kadar Bölüm akademik kadrosuna ilave olarak 2 profesör, 4 doçent, 5 yardımcı doçent katılması. Öğrenci Sayısı Hedefleri 2011 yılına kadar her yıl lisans öğrencisi kontenjanının + % 0-10 aralığında kalması Yüksek lisans / toplam öğrenci oranını % düzeyine yükseltmek 2010 yılından itibaren yılda 1-3 doktora öğrencisi almak T.C. Mersin Üniversitesi G.S.F. Heykel Bölümü

22 STRATEJİK AMAÇ 2 Araştırma altyapısını geliştirmek
HEDEFLER 2.1. Akademik kadronun geliştirilmesi 2.2. Atölyelerin geliştirilmesi 2.3. Ulusal ve uluslar arası destekli proje sayısının artırılması PERFORMANS GÖSTERGELERİ Öğretim üyesi başına yayın sayısı Araştırma projeleri sayısı T.C. Mersin Üniversitesi G.S.F. Heykel Bölümü

23 T.C. Mersin Üniversitesi G.S.F. Heykel Bölümü
2011’e Kadar Ulaşılması Hedeflenen Akademik, İdari ve Teknik Personel Sayıları 2 profesör, 5 doçent, 9 yardımcı doçent, 8 araştırma görevlisi 2 tekniker 2 idari personel T.C. Mersin Üniversitesi G.S.F. Heykel Bölümü

24 Öğretim üyesi başına yılda ortalama 1 yurt dışı, 2 yurt içi sergi
2011’e Kadar Ulaşılması Hedeflenen Akademik Etkinlikler Öğretim üyesi başına yılda ortalama 1 yurt dışı, 2 yurt içi sergi Öğretim üyesi başına yılda 1 yurt dışı, 2 yurt içi konferans ya da sempozyum katılımı T.C. Mersin Üniversitesi G.S.F. Heykel Bölümü

25 STRATEJİK AMAÇ 3 Eğitim öğretim kalitesini yükseltmek
HEDEFLER 3.1. Eksik lisans atölyelerinin kurulması, mevcut atölyelerin geliştirilmesi 3.2. Bilgisayar laboratuarının geliştirilmesi ve derslerde bilgisayar kullanımının artırılması PERFORMANS GÖSTERGELERİ Mezunların iş bulma oranı T.C. Mersin Üniversitesi G.S.F. Heykel Bölümü

26 T.C. Mersin Üniversitesi G.S.F. Heykel Bölümü
Sayısal Hedefler Heykel bölümü binasının yapılması Lisans düzeyinde 4 adet modelaj atölyesinin kurulması Taş atölyesi ve bronz döküm atölyesinin kurulması Bilgisayar laboratuarında kullanılan bilgisayar sayısının 25’e çıkarılması T.C. Mersin Üniversitesi G.S.F. Heykel Bölümü

27 STRATEJİK AMAÇ 4 Doktora programı açmak
HEDEFLER 4.1. Akademik kadronun hedeflenen sayısal değerlere ulaştırılması 4.2. Araştırma altyapısı gelişiminin tamamlanması 4.3. Diğer üniversitelerle ortak doktora programları geliştirilmesi PERFORMANS GÖSTERGELERİ Doktora programının açılması T.C. Mersin Üniversitesi G.S.F. Heykel Bölümü

28 T.C. Mersin Üniversitesi G.S.F. Heykel Bölümü
Sayısal Hedefler 2010 yılından itibaren her yıl 1-3 doktora öğrencisi alınması Bölge üniversitelerinin en az biri ile işbirliği yapılması T.C. Mersin Üniversitesi G.S.F. Heykel Bölümü

29 T.C. Mersin Üniversitesi G.S.F. Heykel Bölümü
STRATEJİK AMAÇ 5 Gelişmiş üniversitelerle ve uluslar arası kurumlarla işbirliği sağlamak HEDEFLER 5.1. Mimar Sinan Güzel Sanatlar Ü., Marmara Ü. ve Hacettepe Ü. ile ÖYP kapsamında, ikinci danışmanı bölümümüzden olmak üzere, ihtiyaç duyduğumuz konularda doktora öğrencisi yetiştirmek. 5.2. Gelişmiş üniversitelerle ortak proje yoluyla işbirliği yapmak. 5.3. Öğretim üyesi değişimi 5.4. Ulusal ve uluslar arası sanatsal etkinlikler düzenlemek PERFORMANS GÖSTERGELERİ ÖYP kapsamında doktora yapan öğrenci sayısı Bölümümüze gelen misafir öğretim üyesi sayısı Değişim programları ile gelişmiş üniversitelere giden öğrenci ve öğretim elemanı sayıları T.C. Mersin Üniversitesi G.S.F. Heykel Bölümü

30 T.C. Mersin Üniversitesi G.S.F. Heykel Bölümü
Sayısal Hedefler 2011’e kadar ÖYP kapsamında en az 3 öğrenci yollanması Araştırma ve/veya eğitim öğretime katkı sağlaması amacı ile gelişmiş üniversitelerden her yıl 1 öğretim üyesi davet etmek T.C. Mersin Üniversitesi G.S.F. Heykel Bölümü

31 T.C. Mersin Üniversitesi G.S.F. Heykel Bölümü
STRATEJİK AMAÇ 6 Ulusal ve uluslar arası sanat kuruluşları ve yerel yönetimler ile ilişkileri güçlendirmek HEDEFLER 6.1. Sanat kuruluşlarıyla ortak sanat etkinlikleri düzenlemek 6.2. Danışmanlık hizmetleri vermek 6.3. Bilirkişilik ve eksperlik hizmetleri PERFORMANS GÖSTERGELERİ Danışmanlık, bilirkişilik ve eksperlik hizmetleri sayısı T.C. Mersin Üniversitesi G.S.F. Heykel Bölümü

32 T.C. Mersin Üniversitesi G.S.F. Heykel Bölümü
Sayısal Hedefler Yılda 2 sanat etkinliği programı Danışmanlık, bilirkişilik ve eksperlik (talep edilen sayıda) T.C. Mersin Üniversitesi G.S.F. Heykel Bölümü

33 T.C. Mersin Üniversitesi G.S.F. Heykel Bölümü
STRATEJİK AMAÇ 7 Sosyal etkinlikleri ve mezunlarla ilişkileri geliştirmek HEDEFLER 7.1. Mezunlarımızı yakından izlemek 7.2. Her yıl düzenli olarak sanatsal ve tarihi araştırma-inceleme gezileri yapılması 7.3. Öğrencilerimizi sosyal ve kültürel etkinliklere özendirmek PERFORMANS GÖSTERGELERİ Bağlantı kurduğumuz mezun sayısı Öğrenci sosyal ve kültürel etkinlik sayısı T.C. Mersin Üniversitesi G.S.F. Heykel Bölümü

34 T.C. Mersin Üniversitesi G.S.F. Heykel Bölümü
Sayısal Hedefler Mezuniyet sanatsal ve tarihi araştırma-inceleme gezilerinin her yıl yapılmasının sağlanması Mezunlarımızla ilgili veri tabanının 2007 yılı içinde tamamlanması Yılda en az 1 sosyal ve kültürel etkinlik yapılması T.C. Mersin Üniversitesi G.S.F. Heykel Bölümü

35 T.C. Mersin Üniversitesi G.S.F. Heykel Bölümü
MALİYETLENDİRME 2007 2008 2009 2010 2011 STRATEJİK AMAÇ 1 - STRATEJİK AMAÇ 2 HEDEF 2.2. Atölyelerin geliştirilmesi 30,000 80,000 105,000 340,000 240,000 STRATEJİK AMAÇ 3 HEDEF 3.1. Eksik lisans atölyelerinin kurulması, mevcut atölyelerin geliştirilmesi 60,000 355,000 135,000 110,000 10,000 HEDEF 3.2. Bilgisayar laboratuarı 25,000 20,000 STRATEJİK AMAÇ 4 HEDEF 4.2. Araştırma altyapısı gelişiminin tamamlanması STRATEJİK AMAÇ 5 STRATEJİK AMAÇ 6 STRATEJİK AMAÇ 7 HEDEF 7.2. Her yıl düzenli olarak sanatsal ve tarihi araştırma-inceleme gezileri yapılması 18,000 TOPLAM 143,000 483,000 268,000 478,000 278,000 T.C. Mersin Üniversitesi G.S.F. Heykel Bölümü

36 T.C. Mersin Üniversitesi G.S.F. Heykel Bölümü
Kaynak Tablosu KAYNAKLAR 2007 2008 2009 2010 2011 Bütçe Kaynakları 110,000 380,000 173,000 261,000 111,000 Araştırma Fonu Kaynakları 15,000 35,000 40,000 Döner Sermaye Kaynakları 30,000 45,000 50,000 Tübitak, DPT, TTGV Kaynakları - 25,000 37,000 150,000 100,000 TOPLAM 155,000 475,000 285,000 496,000 301,000 T.C. Mersin Üniversitesi G.S.F. Heykel Bölümü


"T.C. MERSİN ÜNİVERSİTESİ GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ HEYKEL BÖLÜMÜ" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları