Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

T.C. MERSİN ÜNİVERSİTESİ GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ HEYKEL BÖLÜMÜ 2007 – 2011 STRATEJİK PLANLAMA RAPORU.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "T.C. MERSİN ÜNİVERSİTESİ GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ HEYKEL BÖLÜMÜ 2007 – 2011 STRATEJİK PLANLAMA RAPORU."— Sunum transkripti:

1 T.C. MERSİN ÜNİVERSİTESİ GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ HEYKEL BÖLÜMÜ 2007 – 2011 STRATEJİK PLANLAMA RAPORU

2 T.C. Mersin Üniversitesi G.S.F. Heykel Bölümü2 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ……………………………TARİHÇE…………………………MİSYONUMUZ…………………VİZYONUMUZ………………… DEĞERLERİMİZ ……………… PAYDAŞLARIMIZ …………… MEVCUT DURUMUMUZ…… GÜÇLÜ YANLARIMIZ ……… ZAYIF YANLARIMIZ………… FIRSATLARIMIZ………………TEHDİTLER……………………. STRATEJİK AMAÇLARIMIZ.. MALİYETLENDİRME………… … 3 …… 4 …… 5 …… 6 …… 7 …… 8 …… 9 … 19 … 20 … 21 … 22 … 23 …40

3 T.C. Mersin Üniversitesi G.S.F. Heykel Bölümü3 ÖNSÖZ ME.Ü. Güzel Sanatlar Fakültesi Heykel Bölümü 2007-2011 Stratejik Plan Çalışmaları bize bulunduğumuz noktada bir durum değerlendirmesi yapma imkanı sağlamış ve bölümümüzün kuruluşundan bugüne kadar geçen süreç eleştirel bir yaklaşımla ele alınmış, yetersizliklerimiz ve bizi bekleyen sorumluluklarımız yeniden değerlendirilmiştir. Stratejik amaçlarımız ve gelecek hedeflerimiz, imkanlarımız da dikkate alınarak önümüzdeki beş yılımız öngörülebilir duruma getirilmeye çalışılmıştır. Bu hedeflere ulaşmada birinci derecede gayret ve sorumluluk bize aitse de, hedeflerin gerektirdiği fiziksel ve maddi olanakların üniversitemizce sağlanması da gerekmektedir. Maddi destekler kadar önemli diğer bir destek de, Üniversitemizde demokratik ve bilimsel bir yönetim anlayışı geliştirilerek, akademik ve idari personelin güven ve huzur içinde çalışmasına olanak sağlamaktır.

4 T.C. Mersin Üniversitesi G.S.F. Heykel Bölümü4 TARİHÇE 1992 yılında Mersin Üniversitesinin kurulmasıyla birlikte Bölümümüz ilk lisans düzeyindeki öğrencisini 1994-1995 yılında almıştır. Sosyal Bilimleri Enstitüsünün kurulmasıyla birlikte de 1995 yılından itibaren Yüksek Lisans programını başlatmıştır. Başlangıçta 1 Yrd. Doçent, 1 Öğretim Görevlisi ve 1 Araştırma Görevlisi ile eğitim vermeye başlayan Bölüm, 1 Profesör, 4 Yrd. Doçent ve 3 Öğretim öğretim görevlisi ve 1 Bölüm Sekreteri ile eğitim-öğretim, araştırma, yayın ve sanatsal faaliyetlerini sürdürmektedir.

5 T.C. Mersin Üniversitesi G.S.F. Heykel Bölümü5 MİSYONUMUZ Eğitim-öğretim ve araştırma ortamının sürekli gelişmesini sağlamak Ülke içinde ve dışında saygın Heykel Bölümleri’nden biri olmak Yurtiçi ve yurtdışı öğrenciler için tercih edilen, sanatsal gelişmelere önemli katkılar sağlayan, mesleğimiz kapsamındaki yurt ve dünya sorunlarına çözüm bulmada öncü bir bölüm olmak Disiplinler arası akademik çalışmaların sayısını artırarak Heykel bölümünü araştırma işbirliklerinde tercih edilen bir bölüm haline getirmek

6 T.C. Mersin Üniversitesi G.S.F. Heykel Bölümü6 VİZYONUMUZ Özgüvenli, yenilikçi ve yaratıcı, teknik bilgi ve meslek etiği ilkeleri ile donatılmış, yurt ve dünya sorunlarına duyarlı, evrensel ve insani değerleri benimsemiş mezunlar yetiştirmek Paydaşlarımız ile etkili iletişim ve işbirliği sağlamak Eğitim, öğretim kalitesini uluslararası standartlara yükseltmek Öğrenci merkezli bir eğitim sistemi oluşturmak Yapılan araştırmalarla sanatsal, bilimsel ve teknolojik gelişmelere katkıda bulunabilmek

7 T.C. Mersin Üniversitesi G.S.F. Heykel Bölümü7 DEĞERLERİMİZ İnsan haklarına saygı, demokrasi ilkelerini ödünsüz gözetme, adil davranma, hiçbir konuda ayrımcılık yapmama Topluma hizmette özveri, etik ve kutsal değerlere saygı Kişisel yetkinliği ve güvenilirliği geliştirme, hoşgörü kültürü, sağlıklı iletişim Yenilikçilik ve yaratıcılığı özendirme

8 T.C. Mersin Üniversitesi G.S.F. Heykel Bölümü8 PAYDAŞLARIMIZ Öğrenciler, Veliler Akademik Personel İdari Personel YÖK, ÜAK İlgili Bakanlıklar ve diğer kamu kuruluşları Uluslar arası araştırma kuruluşları Yerel yönetimler Müzeler, sanat galerileri ve sivil toplum örgütleri

9 T.C. Mersin Üniversitesi G.S.F. Heykel Bölümü9 MEVCUT DURUMUMUZ Bölümümüz Eylül 2003 tarihinde geçici olarak Milli Eğitime bağlı bir lise binasına taşınmıştır. Atölye ve derslikler için makine-teçhizat alımları henüz tamamlanamamıştır. Atölye ve dersliklerin geliştirilmesi için çalışmalar devam etmektedir. Bölümümüz bugüne kadar 130 lisans mezunu vermiştir. Yüksek lisans düzeyinde mezun sayımız ise 6’dır.

10 T.C. Mersin Üniversitesi G.S.F. Heykel Bölümü10 Mevcut Donanım Her biri 20 öğrenci kapasiteli olmak üzere 2 adet Desen atölyesi, 1 adet tüm bölüm öğrencileri için Modelaj atölyesi, 1 adet Temel Sanat atölyesi, 1 adet metal ve 1 adet ağaç atölyesi, 4 adet derslik bulunmaktadır. Bölümümüze ait 1 adet 5 kişilik bilgisayar laboratuarı vardır.

11 T.C. Mersin Üniversitesi G.S.F. Heykel Bölümü11 Toplam Personel Sayıları Akademik Personel: 5 Öğretim Üyesi (1 Prof., 4 Yrd.Doç.) 3 Öğretim Görevlisi İdari Personel: 1 Bölüm Sekreteri

12 T.C. Mersin Üniversitesi G.S.F. Heykel Bölümü12 Yıllara göre öğrenci, öğretim üyesi sayıları ve oranları Akademik YılÖğrenci Sayı (A) Ders Veren Öğretim Elemanı (B) Ders Veren Öğretim Elemanı Başına Düşen Öğrenci Sayısı (A/B) 2002-2003 Lisans90811 Y.Lisans131 2003-2004 Lisans90811 Y.Lisans131 2004-2005 Lisans85811 Y.Lisans241 2005-2006 Lisans85811 Y.Lisans241

13 T.C. Mersin Üniversitesi G.S.F. Heykel Bölümü13 Yıllara göre bilimsel-sanatsal araştırmalar Yıllar MakaleBildiriUyg. Sempozyum SergiTez Yurt İçiYurt DışıYurt İçiYurt DışıYurt İçiYurt Dışı 2002-20034---325- 2003-20046-2-2261 2004-20052-1-413- 2005-20061-1-8-41

14 T.C. Mersin Üniversitesi G.S.F. Heykel Bölümü14 Öğretim üyesi ve öğretim görevlisi başına düşen ders yükü Güz yarıyılı Bahar yarıyılı Prof. E. Berika İPEKBAYRAK 2020 Yrd.Doç. Mustafa YÜKSEL 2828 Yrd.Doç. Metin ŞEN 2828 Yrd.Doç. Nesrin KARACAN 1616 Yrd.Doç. Can KÜÇÜKTEPEPINAR 2020 Öğr.Gör. Murat ULUTAŞ 2020 Öğr.Gör. Şiyarbar EPÖZDEMİR 2020 Öğr. Gör. Jaun Botella LUCAS 2020

15 T.C. Mersin Üniversitesi G.S.F. Heykel Bölümü15 GÜÇLÜ YANLARIMIZ Nitelikli ve deneyimli öğretim üyelerinin varlığı Yüksek işbirliği, motivasyon ve sorumluluk bilinci anlayışı Leonardo programına katılım ile yurtdışı deneyim kazanma

16 T.C. Mersin Üniversitesi G.S.F. Heykel Bölümü16 ZAYIF YANLARIMIZ Güzel Sanatlar Fakültemize ait binanın olmaması Öğretim üyelerinin akademik aşama yapmada karşılaştıkları zorluklar Öğrencilerimizin yabancı dil bilgisi yetersizliği Eğitim öğretimde görsel araç yetersizliği İnteraktif eğitim ve iletişim yetersizliği Yetersiz altyapı Yapılan araştırmaların yetersizliği Yayın sayısının azlığı Doktora programının olmaması Araştırma görevlisi sayısının azlığı Finansman kullanımında bürokratik engeller Öğretim elemanlarının ücret düzeylerinin düşük olması

17 T.C. Mersin Üniversitesi G.S.F. Heykel Bölümü17 FIRSATLARIMIZ  Mersin’in sanatsal, sosyo-kültürel ve ekonomik yönden gelişmeye açık olması  Lisans öğrenci değişim programları (Leonardo)  Bölümümüzün gelişime ve yeni fikirlere açık oluşu

18 T.C. Mersin Üniversitesi G.S.F. Heykel Bölümü18 TEHDİTLER Doktora programının açılamayışı Finansal kaynakların yetersizliği Bilimsel gelişmeleri yakından izleyememek Uluslararası sanat kuruluşları ile ilişkilerin yetersizliği Yayın ve araştırma için gerekli olanakların sağlanamaması Akademik kadro ve bütçe maddi olanaklarının dengeli dağıtılmaması Öğrenci kalitesinin her yıl giderek düşmesi Yeni teknoloji üretme konusundaki yetersizlik Üniversitemizde liyakat ve rekabete dayalı bir araştırma ortamının yaratılamaması Ortak etkinlikleri özendiren bir kurum kültürünün yaratılamaması

19 T.C. Mersin Üniversitesi G.S.F. Heykel Bölümü19 STRATEJİK AMAÇLAR 1.Akademik kadroyu geliştirmek 2.Araştırma altyapısını geliştirmek 3.Eğitim öğretim kalitesini yükseltmek 4.Doktora programı açmak 5.Gelişmiş üniversitelerle ve uluslar arası kurumlarla işbirliği sağlamak 6.Ulusal ve uluslar arası sanat kuruluşları ve yerel yönetimler ile ilişkileri güçlendirmek 7.Sosyal etkinlikleri ve mezunlarla ilişkileri geliştirmek

20 T.C. Mersin Üniversitesi G.S.F. Heykel Bölümü20 STRATEJİK AMAÇ 1 Akademik kadroyu geliştirmek HEDEFLER 1.1. ÖYP programına katılım sayısını artırmak 1.2. Doktora sonrası araştırma programlarına katılımı artırmak 1.3. Doktora eğitimi için yurt dışına öğrenci yollamak PERFORMANSGÖSTERGELERİ Akademik personel sayıları: Öğretim üyesi sayısı, öğretim elemanı sayısı. Öğrenci sayıları: Lisans ve yüksek lisans öğrenci sayısı

21 T.C. Mersin Üniversitesi G.S.F. Heykel Bölümü21 Akademik Personel Sayısı Hedefleri 2010 yılına kadar Bölüm akademik kadrosuna ilave olarak 2 profesör, 4 doçent, 5 yardımcı doçent katılması. Öğrenci Sayısı Hedefleri 2011 yılına kadar her yıl lisans öğrencisi kontenjanının + % 0-10 aralığında kalması Yüksek lisans / toplam öğrenci oranını % 10- 15 düzeyine yükseltmek 2010 yılından itibaren yılda 1-3 doktora öğrencisi almak

22 T.C. Mersin Üniversitesi G.S.F. Heykel Bölümü22 STRATEJİK AMAÇ 2 Araştırma altyapısını geliştirmek HEDEFLER 2.1. Akademik kadronun geliştirilmesi 2.2. Atölyelerin geliştirilmesi 2.3. Ulusal ve uluslar arası destekli proje sayısının artırılması PERFORMANSGÖSTERGELERİ Öğretim üyesi başına yayın sayısı Araştırma projeleri sayısı

23 T.C. Mersin Üniversitesi G.S.F. Heykel Bölümü23 2 profesör, 5 doçent, 9 yardımcı doçent, 8 araştırma görevlisi 2 tekniker 2 idari personel 2011’e Kadar Ulaşılması Hedeflenen Akademik, İdari ve Teknik Personel Sayıları

24 T.C. Mersin Üniversitesi G.S.F. Heykel Bölümü24 2011’e Kadar Ulaşılması Hedeflenen Akademik Etkinlikler Öğretim üyesi başına yılda ortalama 1 yurt dışı, 2 yurt içi sergi Öğretim üyesi başına yılda 1 yurt dışı, 2 yurt içi konferans ya da sempozyum katılımı

25 T.C. Mersin Üniversitesi G.S.F. Heykel Bölümü25 STRATEJİK AMAÇ 3 Eğitim öğretim kalitesini yükseltmek HEDEFLER 3.1. Eksik lisans atölyelerinin kurulması, mevcut atölyelerin geliştirilmesi 3.2. Bilgisayar laboratuarının geliştirilmesi ve derslerde bilgisayar kullanımının artırılması PERFORMANSGÖSTERGELERİ Mezunların iş bulma oranı

26 T.C. Mersin Üniversitesi G.S.F. Heykel Bölümü26 Sayısal Hedefler Heykel bölümü binasının yapılması Lisans düzeyinde 4 adet modelaj atölyesinin kurulması Taş atölyesi ve bronz döküm atölyesinin kurulması Bilgisayar laboratuarında kullanılan bilgisayar sayısının 25’e çıkarılması

27 T.C. Mersin Üniversitesi G.S.F. Heykel Bölümü27 STRATEJİK AMAÇ 4 Doktora programı açmak HEDEFLER 4.1. Akademik kadronun hedeflenen sayısal değerlere ulaştırılması 4.2. Araştırma altyapısı gelişiminin tamamlanması 4.3. Diğer üniversitelerle ortak doktora programları geliştirilmesi PERFORMANSGÖSTERGELERİ Doktora programının açılması

28 T.C. Mersin Üniversitesi G.S.F. Heykel Bölümü28 Sayısal Hedefler 2010 yılından itibaren her yıl 1-3 doktora öğrencisi alınması Bölge üniversitelerinin en az biri ile işbirliği yapılması

29 T.C. Mersin Üniversitesi G.S.F. Heykel Bölümü29 STRATEJİK AMAÇ 5 Gelişmiş üniversitelerle ve uluslar arası kurumlarla işbirliği sağlamak HEDEFLER 5.1. Mimar Sinan Güzel Sanatlar Ü., Marmara Ü. ve Hacettepe Ü. ile ÖYP kapsamında, ikinci danışmanı bölümümüzden olmak üzere, ihtiyaç duyduğumuz konularda doktora öğrencisi yetiştirmek. 5.2. Gelişmiş üniversitelerle ortak proje yoluyla işbirliği yapmak. 5.3. Öğretim üyesi değişimi 5.4. Ulusal ve uluslar arası sanatsal etkinlikler düzenlemek PERFORMANSGÖSTERGELERİ ÖYP kapsamında doktora yapan öğrenci sayısı Bölümümüze gelen misafir öğretim üyesi sayısı Değişim programları ile gelişmiş üniversitelere giden öğrenci ve öğretim elemanı sayıları

30 T.C. Mersin Üniversitesi G.S.F. Heykel Bölümü30 Sayısal Hedefler 2011’e kadar ÖYP kapsamında en az 3 öğrenci yollanması Araştırma ve/veya eğitim öğretime katkı sağlaması amacı ile gelişmiş üniversitelerden her yıl 1 öğretim üyesi davet etmek

31 T.C. Mersin Üniversitesi G.S.F. Heykel Bölümü31 STRATEJİK AMAÇ 6 Ulusal ve uluslar arası sanat kuruluşları ve yerel yönetimler ile ilişkileri güçlendirmek HEDEFLER 6.1. Sanat kuruluşlarıyla ortak sanat etkinlikleri düzenlemek 6.2. Danışmanlık hizmetleri vermek 6.3. Bilirkişilik ve eksperlik hizmetleri PERFORMANSGÖSTERGELERİ Danışmanlık, bilirkişilik ve eksperlik hizmetleri sayısı

32 T.C. Mersin Üniversitesi G.S.F. Heykel Bölümü32 Sayısal Hedefler Yılda 2 sanat etkinliği programı Danışmanlık, bilirkişilik ve eksperlik (talep edilen sayıda)

33 T.C. Mersin Üniversitesi G.S.F. Heykel Bölümü33 STRATEJİK AMAÇ 7 Sosyal etkinlikleri ve mezunlarla ilişkileri geliştirmek HEDEFLER 7.1. Mezunlarımızı yakından izlemek 7.2. Her yıl düzenli olarak sanatsal ve tarihi araştırma-inceleme gezileri yapılması 7.3. Öğrencilerimizi sosyal ve kültürel etkinliklere özendirmek PERFORMANS GÖSTERGELERİ Bağlantı kurduğumuz mezun sayısı Öğrenci sosyal ve kültürel etkinlik sayısı

34 T.C. Mersin Üniversitesi G.S.F. Heykel Bölümü34 Sayısal Hedefler Mezuniyet sanatsal ve tarihi araştırma- inceleme gezilerinin her yıl yapılmasının sağlanması Mezunlarımızla ilgili veri tabanının 2007 yılı içinde tamamlanması Yılda en az 1 sosyal ve kültürel etkinlik yapılması

35 T.C. Mersin Üniversitesi G.S.F. Heykel Bölümü35 MALİYETLENDİRME 20072008200920102011 STRATEJİK AMAÇ 1 ----- STRATEJİK AMAÇ 2 HEDEF 2.2. Atölyelerin geliştirilmesi 30,00080,000105,000340,000240,000 STRATEJİK AMAÇ 3 HEDEF 3.1. Eksik lisans atölyelerinin kurulması, mevcut atölyelerin geliştirilmesi 60,000355,000135,000110,00010,000 HEDEF 3.2. Bilgisayar laboratuarı 25,00020,00010,00010,00010,000 STRATEJİK AMAÇ 4 HEDEF 4.2. Araştırma altyapısı gelişiminin tamamlanması 10,00010,000--- STRATEJİK AMAÇ 5 ----- STRATEJİK AMAÇ 6 ----- STRATEJİK AMAÇ 7 HEDEF 7.2. Her yıl düzenli olarak sanatsal ve tarihi araştırma-inceleme gezileri yapılması 18,00018,00018,00018,00018,000 TOPLAM143,000483,000268,000478,000278,000

36 T.C. Mersin Üniversitesi G.S.F. Heykel Bölümü36 Kaynak Tablosu KAYNAKLAR20072008200920102011 Bütçe Kaynakları 110,000380,000173,000261,000111,000 Araştırma Fonu Kaynakları 15,00035,00035,00040,00040,000 Döner Sermaye Kaynakları 30,00035,00040,00045,00050,000 Tübitak, DPT, TTGV Kaynakları -25,00037,000150,000100,000 TOPLAM155,000475,000285,000496,000301,000


"T.C. MERSİN ÜNİVERSİTESİ GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ HEYKEL BÖLÜMÜ 2007 – 2011 STRATEJİK PLANLAMA RAPORU." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları