Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

TAR İ HÇES İ Goldaş Kuyumculuk 1993 yılında, Merter, İ stanbul'da, Yalınkaya Grubu tarafından kuruldu. 1998 yılında ISO 9002 Kalite Belgesi'nin alınmasıyla.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "TAR İ HÇES İ Goldaş Kuyumculuk 1993 yılında, Merter, İ stanbul'da, Yalınkaya Grubu tarafından kuruldu. 1998 yılında ISO 9002 Kalite Belgesi'nin alınmasıyla."— Sunum transkripti:

1

2 TAR İ HÇES İ Goldaş Kuyumculuk 1993 yılında, Merter, İ stanbul'da, Yalınkaya Grubu tarafından kuruldu. 1998 yılında ISO 9002 Kalite Belgesi'nin alınmasıyla Türk Kuyumculuk Sektöründe ISO 9002 Kalite Belgesi alan ilk kuruluş oldu. 1999 yılında Goldaş Kuyumculuk, İ MKB'de halka açılan ilk kuyumculuk şirketi oldu. 2002 yılında Goldaş, yurtdışındaki banka/finans kuruluşlarından do ğ rudan (firma riski altında) konsinye altın ithalatını yapan ilk ve tek sektörel firma oldu.

3 2002 yılında Goldaş Kuyumculuk'un ana hissedarı Yalınkaya Grubu, hisselerini yeni kurulan Goldart Holding'e devretti. Böylece Goldaş, altın ve de ğ erli madenlere yönelik bu ihtisas grubunda, hem tasarım ve üretimde üstünlü ğ ü hem de tanınmış markasıyla yerini aldı. 2004 yılında Goldaş Kuyumculuk, Londra Kıymetli Madenler Birli ğ i (LBMA)'ne üye ilk ve tek Türk şirketi oldu.

4 HAKKIMIZDA Altının her alanında ihtisaslaşmış Goldart Holding'in bir iştiraki olan Goldaş Kuyumculuk AŞ; 8, 9, 10, 14, 18, 21 ve 22 ayar altın, 925 ayar gümüş ve di ğ er de ğ erli madenlerden takı üretmektedir. İ stanbul'da kurulu tesislerinde ISO-9001 kalite belgesiyle üretim yapan Goldaş yılda 18 milyon adet üretim kapasitesine sahiptir. Tasarım ve üretimin her aşamasında son teknolojiyi kullanan Goldaş sektöründe ilk Ar-Ge laboratuarını kurmuştur. Her yıl 5.000 yeni ürünü piyasaya süren şirketin portföyünde 60.000'den fazla model yer almaktadır.

5 Sektöründe hisseleri İ MKB'ye kote edilmiş tek halka açık şirkettir. Goldaş Kuyumculuk satış hasılatı, net aktifler ve özsermaye rakamlarına göre sektörünün lideri konumunda bulunmaktadır. İ ngiltere, ABD, Almanya, Rusya, B.A.E, Tayland, Güney Afrika, Çin, Hong Kong ve Ukrayna’da temsilcilikleri olan Goldaş, internet sitesiyle de tüm dünyaya on- line satış yapma olana ğ ına sahiptir.

6 M İ SYON &V İ ZYON M İ SYONUMUZ Tüm Dünyada yaşam sevinci ve kalitesi yaymamıza yardım eden ve insanların kendini iyi hissetmesini sa ğ layan katma degerli ürünler yaratmak V İ ZYONUMUZ De ğ er verdi ğ imiz sadık Goldaş müşterileri yaratarak dünyanın en saygın, en güvenilir takı ve mücevher markası olmak; uluslararası de ğ erli metal ticaretinde güçlü bir oyuncu olmak.

7 HEDEF VE İ LKELER Faaliyet gösterilen her ülkenin kültürüne, geleneklerine, kanunlarına uymak; sosyal ve yönetimsel faaliyetlerle sorumlu şirket olarak davranmak Altın kullanarak sundu ğ u özgün ve yaratıcı ürünleri dünya çapında sunmak, trendleri belirleyen, önde giden marka olmak Karşılıklı yarara, uzun süreli büyümeye imkan veren, düzenli ilişkilerin oluştu ğ u, araştırma ve yaratıcı çözümlerin paylaşıldı ğ ı iş ortaklıkları oluşturmak, yeni iş ortaklıkları oluşturmaya açık olmak

8 YÖNET İ M KURULU HASAN YALINKAYA Yönetim Kurulu Başkanı SEDAT YALINKAYA Genel Müdür HÜSNÜ NAC İ BOZKURT Yönetim Kurulu Üyesi AHMET AL İ ÇEL İ K Yönetim Kurulu Üyesi OSMAN SANER SEYMAN Yönetim Kurulu Üyesi MUSTAFA SEZA İ HAMAMCI Yönetim Kurulu Üyesi YAVUZ YA Ğ CI Yönetim Kurulu Üyesi

9 ORTAKLIK YAPISI VE SERMAYE DA Ğ ILIMI Orta ğ ın Adı, Soyadı / Unvanı Grubu/ İ mti yaz Pay Adedi/Sayısı Sermaye Payı 1-Goldart Holding A.ŞA ( İ mtiyazlı) * 679,660,800.006,796,608.0000 Goldart Holding A.Ş.B ( İ mtiyazlı) ** 67,965,944.00679,659.4400 Goldart Holding A.Ş.C8,016,512,293.4480,165,122.9344 2- Di ğ erB ( İ mtiyazlı) ** 136.001.3600 3- Di ğ erC26.560.2656 4- Di ğ er (Halka Açık Kısım) C11,235,860,800.00112,358,608.0000 TOPLAM20,000,000,000.00200,000,000.0000

10 İ mtiyazlı Paylara İ lişkin Bilgiler Yönetim Kurulu’nun 5 üyesi (A) grubu pay sahipleri tarafından gösterilecek adaylar arasından Genel Kurulca seçilir. Yönetim Kurulu üyelerinin seçiminde (A) grubu payların her biri bir milyon adet oy hakkına sahiptir. Yönetim Kurulu’nun 2 üyesi (B) grubu pay sahipleri tarafından gösterilecek adaylar arasından Genel Kurulca seçilir. Yönetim Kurulu üyelerinin seçiminde (B) grubu payların her biri birer adet oy hakkına sahiptir.

11 SOSYAL SORUMLULUK Yalınkaya İ lkö ğ retim Okulu Yalınkaya Ailesinin 1994 yılında Denizli Merkez Saltak Mahallesi'nde yaptırdı ğ ı12 derslik ilkö ğ retim okulu, 550 ö ğ renci ile aynı yıl e ğ itim ve ö ğ retime başladı. Zamanla okulun ö ğ renci sayısının artmasıyla, 2004 yılında ek bir bina yapılması ihtiyacı ortaya çıktı. Böylece, 2004 yılında yine Yalınkaya ailesi tarafından yaptırılan 12 derslikli ek bina 2004-2005 E ğ itim-Ö ğ retim yılında hizmete girdi. Denizli kökenli olan Yalınkaya Ailesinin, Denizli halkına arma ğ anı olan okulda, ö ğ rencilerin tüm ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik modern e ğ itim olanakları sunuluyor. 24 derslik, 2 okul öncesi sınıfı, 1 fen bilgisi laboratuarı, 2 bilgi teknolojileri sınıfı, 2 çok amaçlı salon ve 1 toplantı salonuna sahip olan Arif Yalınkaya İ lkö ğ retim Okulu'nda 1056 ö ğ renci e ğ itim alıyor.

12

13 Takı Tasarım Yaz Okulu Goldaş Kuyumculuk'un 2004 yılından bu yana hayata geçirdi ğ i "Goldaş Takı Tasarım Yaz Okulu", Türkiye ve Rusya'dan yirmi bir üniversiteden ö ğ rencinin katılımı ile 25 Haziran – 02 Temmuz tarihleri arasında Dalyan'da düzenlendi.

14 SATIŞLAR YURT İ Ç İ A Ğ VE SATIŞLAR Pazarlama yılsonuna kadar yurtiçinde 25 ma ğ aza sayısına ulaşmayı hedeflemektedir. Bölgesel olarak satış da ğ ılımına bakıldı ğ ında yurtiçi satışlarının çok büyük oranının, yani %70’inin, Marmara Bölgesi satışlarından geldi ğ i görülmektedir. Geri kalan %30 ise İ ç Anadolu, Akdeniz ve Ege Bölgelerindeki satışlardan gelmektedir, bunların toplam içindeki payları ise sırasıyla %18, %8 ve %4’tür. YURTDIŞI A Ğ VE SATIŞLAR Goldaş Kuyumculuk, 5 kıtada 40 ülkeye ürünlerini ihraç etmektedir. Goldaş’ın yurtdışında 6 tane ma ğ azası bulunmaktadır. Goldaş’ın yurtdışı satışları gelirlerinin %30’unu oluşturmaktadır. Goldaş 5 yıl içinde yurtdışında 65 ma ğ aza sayısına ulaşmayı hedeflemektedir.

15 SATIŞ BEKLENT İ LER İ Goldaş geçti ğ imiz senelerde %50 dış piyasaya, %50 iç piyasaya satışyaparken ihracat koşullarındaki de ğ işime ba ğ lı olarak bugün dış piyasaya %20, iç piyasaya %80 oranında satış yapmaya başlamıştır. Şirketin kendi ma ğ azalarında yapılan satışları ise toplam satışların %5’ini geçmemektedir

16 SEKTÖR ANAL İ Z İ

17 Türkiye dünyada altın ticaretinde sayılı ihracatçı ülkelerden biri konumundadır. Türk kuyumculuk sektörü, Türkiye’nin ihracat gelirlerinde tekstil ve turizmden sonra üçüncü sırada yer almaktadır. Şu anda altına dayalı ihracatta 4,5 milyar dolar ile İ talya birinci durumdadır RAK İ PLER İ Markalı mücevherat sektöründe, Goldaş’ın rakipleri Altınbaş, Arpas ve Atasay şirketleridir, bu şirketler halka açık olmadı ğ ından aralarında karşılaştırma yapmak mümkün de ğ ildir. ÖDÜLLER İ Goldaş, Türk Patent Enstitüsü’nün (TPE) “2007 Yılı Patent Ödülleri” töreninde ‘marka’ dalında ödül alan tek mücevherat firması oldu.

18 ÜRÜNLER Portföyünde 60.000’den fazla model yer alan Goldaş’ın çok geniş bir ürün a ğ ı bulunmaktadır. Şirket her yıl de ğ işen tüketici zevklerine ba ğ lı olarak 5.000 yeni ürünü piyasaya sürmektedir. Goldaş’ın ürün çeşitlili ğ ini arttırmak ve farklı tüketici gruplarına ulaşmak için yaptı ğ ı çalışmalar do ğ rultusunda, sektörde bir başka yenilikçi adıma öncülük etmiş ve Walt Disney, Harry Potter, Lord of the Rings, ve futbol kluplerinin tasarımlarını kendi ürünlerinde kullanmak için lisansını almıştır. Türkiye’de üretilen ve uluslararası pazarlarda satılan ilk külçe altın olarak piyasaya sunulan Goldaş ChipGold’un şirket 300 milyon dolar bir pazar hacmine ulaşması beklemektedir. Goldaş kısa vadede altın ve gümüşün yanında pırlantalı ürünlerde ilerleme kaydetmeyi planlamaktadır

19


"TAR İ HÇES İ Goldaş Kuyumculuk 1993 yılında, Merter, İ stanbul'da, Yalınkaya Grubu tarafından kuruldu. 1998 yılında ISO 9002 Kalite Belgesi'nin alınmasıyla." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları