Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Bilişim DERSİ PROJE ÖDEVİM

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Bilişim DERSİ PROJE ÖDEVİM"— Sunum transkripti:

1 Bilişim DERSİ PROJE ÖDEVİM
6. Sınıf Bilişim DERSİ PROJE ÖDEVİM İYİ SEYİRLER…

2 Bİlgİ ve İLETİŞİM Teknolojİlerİ
Bilgi ve iletişim teknolojileri, bilgiye ulaşılmasını ve bilginin oluşturulmasını sağlayan her türlü görsel, işitsel basılı ve yazılı araçlardır. Bilginin toplanmasını, işlemesini, depolanmasını, ağlar aracılığı ile bir yerden bir yere iletilmesini sağlayan iletişim ve bilgisayar teknolojilerini de kapsayan bütün teknolojiler "bilgi teknolojisi" olarak adlandırılmaktadır.

3 Bilişim teknolojilerini sadece bilgisayarlarla sınırlamak mümkün değildir. Çok daha geniş bir yelpazeyi kapsayan başlıca bilişim teknolojilerini şöyle sıralayabiliriz: • Firma ve bürolarda kullanılan bilgi işlem ve hesap makineleri • İzole edilmiş metal ve kablo mamulleri • Elektronik supap ve tüp mamuller ile diğer elektronik parçalar • Televizyon ve radyo vericileri ile ilgili ürünler, telefon ve telgraf hat cihazları • Televizyon ve radyo alıcıları mamulleri, ses ve video kayıt cihazları, teksir cihazları ve yardımcı ürünler.

4 • Endüstriyel süreç araçları dışında, ölçme, kontrol, test, rota saptama vb. amaçlarla kullanılan araç ve cihazların mamulleri • Endüstriyel süreç kontrol araçlarıyla ilgili mamuller, bilişim teknolojileriyle ilgili hizmetler • Makine ve ekipmanların toptan satışı ve tedariki • Bilgisayar dâhil, işyeri makine ve bilgi işlem ekipmanlarının kiralanması • Telekomünikasyon • Bilgisayar ve ilgili hizmetler.

5 İÇİNDEKİLER BİLİŞİM Okur-Yazarlığı BİT’in Günlük Yaşamımızdaki Önemi
BİT’in Önemi BİT’in kullanıldığı Alanlar BİT Kullanırken Nelere Dikkat Etmeliyiz

6 İletişim Teknolojileri
İletişim teknolojileri, telgraf, telefon, faks, teleks, radyo, televizyon, uydu, interaktif televizyon, kablolu televizyon, uzaktan kumanda, çağrı cihazı, GSM, telsiz, bilgisayar, modem, video çalar, video kamera, video projektör, amplifikatör, CD-ROM, VCD, DVD, matbaa, yazıcı, fotokopi gibi teknolojileri içerir.

7 İletişim teknolojilerinin yazılı iletişime sağladığı avantajlar şunlardır:
Maliyetleri azaltır ve verimliliği artırırlar. Tekrarı azaltır, veri girişini kolaylaştırır ve zaman tüketimini azaltırlar. Kâğıt kullanımının gerektirdiği fiziksel alan kullanımını daraltırlar. Doküman yönetiminde etkinlik sağlarlar. Ofislerde görülen işlerin maliyetlerini önemli ölçüde azaltırlar.

8 Bİlgİ ve İletİŞİm Teknolojİlerİnİn EĞİtİmde Yarar ve AmaçlarI
Toplum, okul, öğretmenler ve öğrenciler arasındaki işbirliğini, bilgi teknolojileri araçlarını kullanarak geliştirmek. Öğrenme ortamlarını, eğitimsel yazılımlar, elektronik referanslar, uygulama yazılımları ve eğitsel oyunlarla desteklemek; böylece eğitimin kalitesini arttırmak. Bilgi teknolojisi araçlarını her kademedeki öğrenme ortamlarına entegre etmek.

9 Her öğrenciye eğitim hayatı boyunca her türlü gelişmiş bilgi teknolojisi araçlarına ulaşma imkânı sağlamak. Doğru zamanda ve doğru yerde, doğru bilgi teknolojisi aracı kullanım yeteneğini bütün öğrencilere kazandırmak. Bilgi teknolojisi araçları ile bilgiye ulaşma, problem çözme, bilginin işlenmesi ve sunulması becerilerini bütün öğrencilere kazandırmak ve onlara günlük hayatta bilgi teknolojisi araçlarını nasıl kullanabileceklerini öğretmek.

10 Öğrenciyi pasif öğrenme ortamlarından kurtararak kendi kendine aktif bir şekilde öğrenme yeteneği kazanmasını sağlamak. Öğrencilerin, interneti, çizim programlarını, kelime işlemcileri, elektronik tablolama ve sunum yazılımları gibi araçlar kullanmalarını sağlamak. Bilgisayarı öğretmenlerin, ders planlarını hazırlama, derslerini uygulama, ölçme-değerlendirme araçlarını geliştirme, not verme, eğitsel materyallerini hazırlama ve kendilerini geliştirme amaçlı olarak kullanmalarını sağlamak.

11 Okul yöntemlerinin veri tabanları, kelime işlemci, sunum yazılımları vb. bilgi teknolojilerini kullanarak idari işlerin kolaylaştırılmasını ve daha etkin hale getirilmesini sağlamak. İl ve ilçe Milli Eğitim Müdürlüklerinin işlevlerinin bilgi teknolojisi desteğiyle yürütülmesi için bir yönetim bilgi sistemi kurmak gibi amaçlar doğrultusunda kullanmak.

12 ŞİRKETLERE NELER SAĞLAR
Yöneticilerin karar verme süreçlerine yardımcı olur: Veri tabanı sistemleri, çalışma tablosu programları ve daha birçok yazılım sistemi, kurumsal verilerin değerlendirilmesinde ve yöneticilere anlamlı bilgiler şeklinde sunulmasında önemli rol oynarlar. Maliyetleri azaltır: Bilişim teknolojisi araçları, ürün geliştirme, üretim, dağıtım ve müşteri ilişkileri yönetimi bakımından maliyetleri büyük ölçüde azaltır ve zaman tasarrufu sağlarlar. Ayrıca, Internet, Intranet, diğer network ve iletişim olanakları ofis içinde ve ofisler arasındaki iletişim maliyetlerini önemli ölçüde azaltır.

13 Bİlgİnİn akmasInI saĞlar: Bilginin şirket içinde akması sağlanır
Bİlgİnİn akmasInI saĞlar: Bilginin şirket içinde akması sağlanır. Her düzeyde gereken bilgi gereken noktaya hızlı biçimde akar ve şirket çalışanlarının takım halinde (verimli) çalışması sağlanır. Bu işlemler bir bütün olarak iş akışını oluşturur. İş akışı sayesinde dökümanların yönlendirilmesi onaylanması ve ilgili kişilere çok kısa sürede ulaştırılması sağlanır. Bu da şirketlerin hızlı karar vermesini ve birçok sürecinde kaliteyi arttırmasını sağlar. Çevİklİk: Çeviklik kavramı da bilişim teknolojilerinin şirketlere kattığı önemli bir değerdir. Pazar ve yasalar değiştiğinde şirketin hemen adapte olması gerekir. Bunun yanı sıra ürünlerin yaşam süreleri de gün geçtikçe kısalmaktadır. Bilgisayar sistemleri üzerinde geliştirilen doküman yönetimi ve iş akışı sistemleri yeni prosedürlerin hızla hayata geçmesini sağlar.

14 ÖNEMİ ARTTI İş stratejileri: Zamanı ve uzaklıkları azaltır. Elektronik ticareti olanaklı kılar. Şirket kültürü: Bilginin kolayca akmasını sağlar. Şeffaflık ve katılımcı yönetim sağlar. Organizasyon yapısı: Birbirine bağlı sanal ve elektronik şirket yapısını oluşturur. Yönetim süreci: Karmaşık karar alma süreçlerinde yardımcı olur. Çalışma alanı: Evde ya da yolda (her yerde) iş yapılmasını sağlar.

15 Güvenli İnternet Kullanımı
Arkadaşlar, Zamanı siz yönetin! Zaman sizin en değerli varlığınızdır. İnternet ve bilgisayar başında kalacağınız zamanı ayarlayın. İnternetin zamanınızı çalmasına izin vermeyin. Dışarıda oyun oynamak, sevdiğiniz sporları yapmak, ailenizle beraber vakit geçirmek, Derslerinize çalışmak ve kitap okumak için kendinize zaman ayırın.

16 KAYNAKLAR: nedir_3254.aspx bilimleri/79046-bilgi-ve-iletisim- teknolojileri.html#ixzz27KgXzJbP m_content&view=article&id=11:biliim-teknolojileri- alan&catid=4:biliim-teknolojileri&Itemid=11

17 Beni Dinlediğiniz,Slaytıma Vakİt AyIrdığınız İçin TeŞekkür Ederİm…
HAZIRLAYAN: Şüheda Dudu KUL Sınıf:6A NO:508 DERS:BİLİŞİM KONU: Bilişim Teknolojileri önemi ve kullanım alanları Bilişim dersi öğretmeni: Büşra NUR Gesoğlu


"Bilişim DERSİ PROJE ÖDEVİM" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları