Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Bilgi? 1. Ö ğ renme, araştırma veya gözlem yolu ile elde edilen gerçekler 2. İ nsan zekâsının çalışması sonucu ortaya çıkan düşünce ürünü.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Bilgi? 1. Ö ğ renme, araştırma veya gözlem yolu ile elde edilen gerçekler 2. İ nsan zekâsının çalışması sonucu ortaya çıkan düşünce ürünü."— Sunum transkripti:

1 Bilgi? 1. Ö ğ renme, araştırma veya gözlem yolu ile elde edilen gerçekler 2. İ nsan zekâsının çalışması sonucu ortaya çıkan düşünce ürünü

2 Teknoloji?  İ nsano ğ lunun tasarlayarak üretti ğ i ya da uygulamaya koydu ğ u faydalı, faydasız veya zararlı her türlü aletler ve araçlardır.

3 Bilişim Teknolojileri (BT) Nedir?  Bilişim teknolojisi, bilginin toplanmasında, işlenmesinde, depolanmasında, a ğ lar aracılı ğ ıyla bir yerden bir yere iletilip kullanıcıların hizmetine sunulmasında kullanılan iletişim ve bilgisayarlar dâhil bütün teknolojileri kapsayan teknolojilerdir.

4  Bilgiyi gerekli yerlere ulaştırmak  İ letişim ve haberleşmeyi sa ğ lamak Bilişim Teknolojilerinin Amaçları

5  Kişilere haber alma özgürlü ğ ü; ve haber verme özgürlü ğ ü sunmak  Maliyetleri azaltarak; aynı zamanda da verimlili ğ i arttırmak Bilişim Teknolojilerinin Amaçları

6 BİT Kullanım Alanları 6 SağlıkEğitim Uçak ve Uzay Sanayi Üretim Sanayi İletişim Sahne Sanatları Sinema, Tiyatro Günlük YaşamMühendislik Ticaret & Bankacılık

7 SA Ğ LIK ALANINDA Hasta kayıt işlemlerinde Bilgisayarlı Tomografi

8 E Ğİ T İ M ALANINDA Eğitim YazılımlarıUzaktan Eğitim

9 İ LET İ Ş İ M ALANINDA Video Konferans Elektronik Posta Görüntülü Konuşma

10 BANKACILIK ALANINDA POS Cihazı

11 HAVACILIK ALANINDA Uçak Simulatörü

12 M İ MARLIK VE MÜHEND İ SL İ K ALANINDA Üretim Bilgisayar Destekli Tasarım

13 BİLGİSAYAR KULLANIMI VE SAĞLIK

14

15

16


"Bilgi? 1. Ö ğ renme, araştırma veya gözlem yolu ile elde edilen gerçekler 2. İ nsan zekâsının çalışması sonucu ortaya çıkan düşünce ürünü." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları